петак, 26. август 2016.

REVIZIJA TUŽILAŠTVA BIH: Tužilac Salihović nezakonito nabavljao automobile i sam sebi plaćao honorare


piše: A. Avdić

Revizija je utvrdila da je Tužilaštvo mimo zakona nabavilo šest automobila, da je tužilac Salihović sam sebi isplaćivao honorare za rad u Udarnoj grupi, da su troškovi putovanja u inostranstvo enormno visoki
preneseno sa zurnal.infoProšle godine Tužilaštvo BiH nabavilo je šest automobila. I svi do jednog kupljeni su nezakonito!

Državni revizori konstatovali su da je Tužilaštvo BiH za nabavku automobila u 2015. godini izdvojilo 213 hiljada maraka, ali da je prilikom ovih javnih nabavki prekršen zakon.

Nabavka šest automobila odvijala se po istom tenderu, u dva odvojena lota. U Zakonu o javnim nabavkama BiH navedeno je da ponuđač koji je samostalno poslao ponudu, ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku.
„Međutim“, konstatovali su revizori, „ponuđač koji je izabran za lot 1, izabran je i  za lot 2 kao član grupe sa još jednim ponuđačem“.

U pitanju je firma Hyundai Auto BiH koja je Tužilaštvu BiH prvo isporučila terensko vozilo vrijedno 70 hiljada maraka, a nakon toga, na osnovu istog tendera, Hyundai pravi konzorcij sa kompanijom AC Quatro, koja je, inače, u vlasništvu Bakira Alispahića, osobe sa crne liste SAD-a koja je dovođena u vezu sa terorizmom.

Na osnovu LOT-a 2, Konzorcij Hyundai – AC Quatro isporučuje Tužilaštvu BiH pet automobila ukupne vrijednosti 143 hiljade maraka. Revizori primjećuju da  ponuđena oprema za automobile nije odgovarala specifikaciji objavljenoj u tenderu.

„Postavlja se pitanje na koji način je izvršen tehnički prijem vozila i da li je isporučeno vozilo u skladu sa traženim karakteristikama. Ugovorni organ trebao je odbaciti ponudu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama“, naveli su revizori.

No, unatoč očiglednom kršenju Zakona, Tužilaštvo je potpisalo sporne ugovore. Da stvar bude još gora, po istom principu, Tužilaštvo BiH i ove je godine nabavilo terenska vozila od konzorcija Hyundai-AC Quatroza što je izdvojeno preko 170 hiljada maraka.

Nisu ovo, međutim, jedine nepravilnosti u poslovanju Tužilaštva BiH. Članovima Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih emigracija, mimo propisa su isplaćivani honorari. Glavni državni tužilac Goran Salihović donio je odluku da samom sebi, na ime članstva u Udarnoj grupi, isplaćuje mjesečnu naknadu u visini jedne penzije – odnosno 350 KM. Po tom osnovu, samo u prošloj godini, Salihović je inkasirao 4 200 KM

„Potrebno je preispitati adekvatnost izbora ugovora o djelu kao načina angažmana redovno zaposlenih u institucijama u BiH“, smatraju državni revizori.

Osim ovih propusta, u izvještaju su istaknuti i enormno visoki troškovi službenog puta u inostranstvo. Dakle, čelnici institucije koja bi trebala istraživati kriminal na teritoriji BiH u prošloj su godini za službena putovanja u inostranstvo potrošili 163 hiljade maraka. Uglavnom su državni tužitelji u inostranstvu posjećivali seminare i konferencije. Istrage su bile u drugom planu.