уторак, 28. април 2015.

Terorizam je rat protiv svih i svega normalnog

Piše: Slobodan Vasković

Fakti:
-      27. juna 2010. Haris Čaušević izvršio je teroristički napad na Policijsku stanicu u Bugojnu. U ovom napadu smrtno je stradao policajac Tarik Ljubuškić, teško ranjena njegova koleginica Edina Hindić, a lakše je povrijeđeno pet policajaca.
-      28. oktobar 2011. Mevlid Jašarević naoružan automatskom puškom oko 50 minuta je pucao na zgradu američke ambasade u Sarajevu, i tom prilikom ranio jednog policajca.
-      27. april 2015. Nerdin Ibrić upao je u policijsku stanicu u Zvorniku i ubio policajca Dragana Đurića, a ranio policajce Željka Gajića i Stevu Milovanovića. Ibrić je ubijen u razmjeni vatre sa policijom.

Teroristički napadi u BiH imaju kontinuitet. U pet godina tri napada, tri ljudske žrtve (dva policajca i jedan napadač) i brojni ranjeni, mahom policajci.

Svaki od ovih napada dobio je svjetski publicitet. Što je cilj terorista.

Svaki od ovih napada posijao je strah u BiH. Što je cilj terorista.

Svaki od ovih napada izazvao je međunacionalne tenzije u BiH. Što je cilj terorista.

Svaki od ovih napada uzrokovao je teška politička prepucavanja u BiH. Što je cilj terorista.

Publicitet nije moguće izbjeći, ni strah, a ni etničke tenzije. Ali je moguće izbjeći političku zloupotrebu jezivih činova i njihovih tragičnih posledica.

Tačno je da je napad u Zvorniku napad na Republiku Srpsku, ali je tačno da je to u istoj mjeri i napad na BiH. A najviše na mir, međuetničku toleranciju i normalan život.

Tačno je i da su svi navedeni napadi u najvećoj mjeri napad na Bošnjake, jer ih se stigmatizuje kao narod koji njedri teroriste u ovoj zemlji.

Tačno je i da je to napad na Srbe i Hrvate i svakog ko ovdje živi, zato što, osim straha, izaziva i snaži, najblaže rečeno, i nepovjerenje i podozrenje spram Bošnjaka muslimana (i obrnut proces je intenzivan), jača objede, mržnju... ruši krhke veze.
I stavlja ih u dvostruki obruč u sredinama u kojima su manjina: Samoizolacije i Izolacije od okruženja. Na taj način stvara se poligon za djelovanje tehnologa terorizma.

Objektivno, nakon terorističkog napada u Zvorniku ugroženi su svi, a najugroženiji tamošnji Bošnjaci, jer su manjina.

Cilj terorista i jeste takav ambijent; Ambijent nesigurnosti, nepovjerenja, mržnje, koji bi mogao iznjedriti sukobe i nove žrtve. Na svim stranama.

Politička zloupotreba terorističkog napada u Zvorniku i svakog drugog napada jeste duvanje u jedra ciljevima organizatora napada, kreatorima krvave ideologije koja obliva cijelu Planetu.

Političko podilaženje najnižim etničkim strastima, traženje poena u krvi, radikalizacija odnosa, pokušaji odvlačenja pažnje od egzistencijalnih problema vrištanjem o ugroženosti nacije, medijsko divljanje i potpirivanje mržnje i, što ne reći, sukoba, direktno je navođenje vode na teroristički smrtonosni mlin.

Vlasti Republike Srpske, niti bilo koji drugi nivo vlasti u BiH, nikako i ni po koju cijenu ne bi smjeli da pokušaju iskoristiti/upotrijebiti/zloupotrijebiti ovu situaciju za pokrivanje/prikrivanje realnih i velikih problema sa kojima se suočavaju.

Vlasti RS svaki takav pokušaj morale bi suzbiti i nikako biti njegove perjanice. A bilo je u proteklih dvadesetak časova takvih nastojanja.

Vlasti RS moraju učiniti sve da zaštite svakog građanina/stanovnika RS i BiH i nikako ne smiju pojačati represiju (a ima tih nastojanja), ne smiju pojačati tenzije (a bilo je toga), ne smiju radikalizovati ambijent neodgovornim izjavama (pljuštale su kao kiša), ne smiju dozvoliti nastavak nacionalističkog ludila na Javnom servisu (koji je već dugo kontinuitet), ne smiju teroristički napad doživjeti kao šansu za politički obračun!

Bila bi to kobna greška, koja bi najviše štete nanijela upravo vlastima RS!