среда, 8. април 2015.

Tegeltijin tajkun Kaja na crnoj listi Svjetske banke

piše: Slobodan Vasković

Jedan od glavnih tajkuna, bliskih vlastima RS, Mladen Milanović Kaja nalazi se na crnoj listi Svjetske banke, zbog namještanja tenderskih cijena i kršenja procedura javnih nabavki. Iako je Kaji zabranjeno poslovanje sa Svjetskom bankom sve do 2016. godine, to ni najmanje ne smeta Vladi RS, primarno ministru finansija Zoranu Tegeltiji, da mu i dalje dodjeljuju milionske ugovore. U nastavku prenosim ranije objavljen tekst portala “Žurnal” o mahinacijama “MG Minda” i “Mrkonjić puteva”

ZAVJERENIČKI ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA

piše: Žurnal.info

Preduzeća “MG Mind” iz Mrkonjić Grada i “Mrkonjić putevi” i vlasnik ovih kompanija Mladen Milanović Kaja našli su se na “crnoj listi” Svjetske banke, zbog “koruptivnih i prevarantskih aktivnosti” počinjenih dok su radili na projektima čiji je finansijer ova međunarodna institucija.

 “MG Mind” i Mrkonjićputevi” učestvovali su kao izvođači radova u projektima Međunarodne agencije za razvoj Međunarodne agencije za razvoj (IDA), koja je dio Svjetske banke. Prema evidenciji Svjetske banke ove dvije kompanije su u periodu od 2008. do 2010. godine izvele jedanaest radova. Za sve radove su bili dužni da se prijave na tendere koje su raspisali Javno preduzeće “Putevi RS” i nadležna ministarstva u Vladi RS, u okviru projekta za sigurnost saobraćaja.

Dva projekta su najznačajnija i odnosila su se na međunarodne tendere. “MG Mind” je učestvovao na projektu br. P057950, koji se odnosi na odlaganje otpada na deponiji Ramići i čija je vrijednost 2,3 miliona američkih dolara. “Mrkonjićputevi” su učestvovali u projektu br. P100792, koji se odnosi na popravak ceste Šamac-Grebnice-Obudovac-Lončari. Vrijednost ovog projekta je 1,7 mliona USD.

Milanovićeve kompanije dobile su dobre poslove i on je mogao zadovoljno trljati ruke. Međutim, zanemario je samo jednu, ali jako važnu činjenicu. Sklapanje poslova sa Svjetskom bankom nije isto što i postizanje dila o poslovnoj saradnji sa ovdašnjim političarima.

U procesu kontrole, Svjetska banka je ustanovila da su “MG Mind” i “Mrkonjićputevi”, kao i njihov vlasnik “u zavjereničkom poduhvatu zajednički djelovali kako bi dostavili ponudu na vještačkom, netržišnom osnovu”.

Preciznije, Svjetska banka je radila monitoring kreditne linije 3954, odnosno projekata koji se odnose na “MG Mind” i “Mrkonjićputevi” i njihovog vlasnika Mladena Milanovića i utvrdila je da su oni učestvovali u “zavjereničkim aktivnostima, protivnim procedurama i praksama Svjetske banke”.

Zavjereničke aktivnosti odnose se na učestvovanje u dva tendera koje je raspisala Svjetska banka u vezi sa izvođenjem građevinskih radova, “s ciljem namještanja vještačkih tenderskih cijena pri nivoima koji nisu u skladu sa tržišnim”.

Svjetska banka je Milanoviću i njegovim kompanijama izrekla kazne prema kojima “MG Mind” i “Mrkonjićputevi” ne mogu biti izvođači ili podizvođači radova niti mogu na bilo koji drugi način (konsultantski, finansijski) povezani sa projektima Svjetske banke.

Zabrana traje četiri godine, do 13. avgusta 2016, mada je to suštinski trajna zabrana poslovanja sa Svjetskom bankom, jer je ova finansijska situacija u kaznenoj proceduri propisala da zabrana traje i nakon isteka perioda od četiri godine, sve dok se “ne utvrde propusti i ne učine napori da se ovakve manipulativne aktivnosti kontrolišu i ne ponavljaju”.

Dodatno, osim ovih mjera, propisano je i da Milovanović mora proći kroz “edukativni program kojim bi iskazali snažno opredjeljenje ka ostvarivanju ličnog integriteta i poslovne etike”.