понедељак, 8. фебруар 2016.

Sipa u opštini Sokolac

piše: Slobodan Vasković


Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu ušli su u Opštinu Sokolac, gdje traže potvrdu o izdavanju garancija te Opštine za razne poslove.


Garancije su milionskog iznosa, a ova akcija vodi se u sklopu istrage oko makverzacija u “Bobar banci”.


Riječ je o garancijama koje je Opština Sokolac izdala 2010. i 2011. godine i koje su nađene u dokumentaciji “Bobar banke”.


Međutim, u Opštini Sokolac ne postoje nikakvi tragovi o postojanju tih garancija, niti iko od nadležnih zna o čemu je riječ i koliki je stvarni iznos na koji su garancije date.


Sasvim je realno da su garancije izdate bez znanja opštonskih organa, da nisu zavedene nigdje u bilansima i da bi to moglo donijeti teške nevolje Opštini. 


U vrijeme izdavanja garancija, na čelu Opštine Sokolac nalazio se Dušan Kovačević, kojeg je na tu pozciju doveo SNSD, a zamjenik načelnika Opštine bio je MIrko Čolović, predsjednik OO SNSD Sokolac.