недеља, 21. фебруар 2016.

Panjevi&Bageri: Napad na Čolovićevu Motornu Pilu je napad na Republiku Srpsku

piše: Slobodan Vasković 

Nakon hapšenja Slobodana Pavlovića, Milorad Dodik, Milica Marković i ostali visoki funkcioneri SNSD-a dali su punu podršku zgradi “Pavlović banke”. Pa i samoj Banci, koja je osumnjičena kao kanal za pranje novca. Što je, bez sumnje, direktna podrška Pranju Para, kao finasijskoj operaciji, od samog vrha RS. 

Shodno tome za očekivati je da Dodik, Markovićeva&SNSD, u slučaju hapšenja Mirka Čolovića, organizuju Miting Podrške Sokolačkom SNSD-Daltonu sa Motornim Pilama u rukama.  Dok iza njih lagano bruji Brenta.

Poruka Mitinga Podrške će glasiti: Napad na Motornu Pilu Mirka Čolovića je napad na Republiku Srpsku.

Dok se to ne desi, a nije daleko, (Sipa intenzivno istražuje Čolovićeve malverzacije sa falsifikovanim garancijama Opštine Sokolac), Mirko Dalton hrabro napada na Drvne sortimente kojim gazduje ŠG “Romanija”.

(Falsifikovane garancije Opštine Sokolac poslužile su Čoloviću za pokrivanje mahinacija sa firmama iz Bobar grupacije, kao i Bobar bankom. Sipa je nedavno utvrdila da u Opštini ne postoji nikakav trag tih garancija, do kojih su njihovi istražitelji došli u izuzetoj dokumentaciji Bobar banke.).

Cilj Čolovićevog napada na Šume jeste da planinu Romaniju pretvori u golet bez ijednog jedinog drveta. Nakon čega će optužiti Austrougare. I Kalaja.

Tako je u poslednje četiri godine na Romaniji isječeno milion metara kubnih drveta, od čega najmanje pola bespravno. Vrijednost tog drveta je oko sto miliona KM, od čega je cca 50 miliona završilo u džepovima Čolovića i njegovih kompanjona. 

Jedan od glavnih Čolovićevih “Sjekača” jeste Bojo Borovina, vlasnik firme “Dolovi”. S njim Čolović žari i pali, a posebno reže, bez obzira na činjenicu da je Borovina dužan JP “Šume” RS gotovo pola miliona KM. I da mu za ovu godinu nije dozvoljena sječa. 

Ali, ne pita se vrh JP “Šume” ko će sjeći na Romaniji, već je to diskreciono pravo Mirka Čolovića. Pljačka je uzela tolike razmjere da lično Čolović izvlači traktorom nelegalno posječene trupce. Pravi SNSD-“domaćin”. Isti Šef, kada je na traktoru.

Na području Nepravdića i Bogovića, (u odjelu 109 i oko njega), Mirko Čolović je bespravno isjekao 1000 kubnih metara drveta.

Nedavno je jedan od šumara utvrdio krađu oko 1500 metara kubnih drvne mase na području Bijelih Voda, Pediša i Novog Sela. Urađen je komisijski zapisnik koji se nalazi kod tehničkog direktora ŠG „Romanija“, ali mu ne dozvoljavaju Mirko Čolović i pomenuti Bojo B., vlasnik preduzeća d.o.o. Dolovi, da pokrene postupak.

Na području Radne jedinice „Palež“, oko izvora Bioštice (Maluši), načinjen je pravi Ekocid: posječeno je nekoliko desetina hiljada metara kubnih šumsko-drvnih sortimenata. Izvođači radova su bili d.o.o. Dolovi i Mirko Čolović.

Na ime izvršenih radova odvukli su velike količine građe i prodali ih za keš, koji su strpali u svoj džep, pa sada na zalihama fiktivno vode oko 5000 m3 drveta, koje ne mogu da razduže. Jer su pare pokrali, a prikrili poreze i dažbine državi.

Slična situacija je u brojnim Radnim jedinicama tamošnjeg ŠG, gdje se kroz papire vode velike količine zaliha kojih nema na stanju. Dodikov nepostojeći kredit iz maja 2007. bio je vrlo inspirativan za članstvo.

Nakon što je Sipa krenula u provjeru poslovanja Čolovića, Dalton je krenuo u vađenje panjeva. 

Nelegalnu sječu pokušavaju prikriti vađenjem panjeva, za šta su angažovani Čolovićevi bageri. Valjda će Sipa u ovom slučaju biti brža od Bagera. MUP RS je, bez sumnje, sporiji, jer su o svim pljačkama na vrijeme obaviješteni, ali ne reaguju. Niti pale niti verglaju.


P.S. Kao dokaz da Šumskim gazdinstvom „Romanija“ Sokolac upravljaju Čolović i Bojo B.,vlasnik preduzeća d.o.o. Dolovi, objavljujem fotografiju sastanka radnika šumarstva i izvođača radova, u RJ Palež, na kojoj su zaključili da treba svu šumu posjeći da bi ostvarili što povoljniji rezultat na predstojećim lokalnim izborima kako bi pokušali zaštitili i prikriti počinjeni kriminal.