понедељак, 9. август 2021.

Zoran Tadić: Novi zakon u Republici Srpskoj - “LEX SLOBODAN STANKOVIĆ SPECIALIS” i NEOVLAŠTEN UPAD U ZAŠTIĆENI KOMPJUTERSKI SISTEM U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BANJALUCI

Zoran Tadić drži Cloud predavanje za DoJ Department of Justice Washington DC

Sudski procesa koji firma “IT Professional” d.o.o. vodi protiv firme "Integra Inženjering" d.o.o. iz Banjaluke, radi nespornog duga, nije okončan ni posle 12 godina.  


I pored odluke Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine da su povređena prava firme "IT Professional" na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, Okružni privredni sud iz Banjaluke i dalje nastavlja sa opstrukcijom i nezakonitim otezanjem ovog maratonskog procesa, u kome je do sada održano rekordnih 57 ročišta, dva pripremna ročišta i četiri glavne rasprave. 


Okružni privredni sud u Banjaluci je prvostepenom presudom iz 2020. godine, presudio u korist firme “IT Professional”. 

Viši privredni sud iz Banjaluke je odbio prigovor tužene “Integra Inženjering” kao neosnovan 2021. godine, čime je presuda postala pravosnažna. “IT Professional” podnosi zahtev sudu za pokretanje izvršnog postupka prinudne sudske naplate na osnovu verodostojne pravosnažne isprave.


Tek nakon više od mesec dana od podnošenja zahteva za prinudnom naplatom, a što je sud bio u obavezi učiniti o roku od osam dana, izvršni sud reaguje i donosi rešenje o izvršenju, ali s klauzulom da se presuđeni iznos samo rezerviše kod banke firme “Integra Inženjering”, ali ne i prenese na račun tražioca izvršenja firme "IT Professional”. 


Za ovakvu odluku izvršnog suda i odlaganje isplate prema rešenju o izvršenju, ne postoji nikakvo utemeljenje u zakonu.


Međutim, imajući u vidu dosadašnju sudsku praksu u izvršnom postupku, bilo bi nepošteno ne pomenuti da postupajući sudija Sanja Ilić postupa veoma profesionalno, isključujući početno kašnjenje, koje je posledica njenog godišnjeg odmora. Nema sumnje da sudija Sanja Ilić za sada vodi ovaj proces prema zakonu. Da li će izdržati sve pritiske od strane izvršenika, videćemo?


O izvršnom postupku je pred komisijom Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine svedočio je predsednik Okružnog privrednog suda iz Banjaluke Asmir Koričić.  Ostao sam iznenađen izjavom predsednika Suda Asmira Koričića, datoj na saslušanju pred komisijom Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. Preslušavajući svedočenje, primetio sam da je Koričić ustvrdio da je sporost u rešavanju predmeta prouzrokovana i time što pravna lica, nakon dobijenog sudskog spora, ne podnose zahtev za izvršni postupak i prinudnu naplatu godinama, te se i to vreme računa u dužinu rešavanja spora. 


Ja ne znam za druga pravna lice, ali znam iz vlastitog iskustva da izjava predsednika Suda u mom slučaju nije tačna.


Moja firma "IT Professional" je već prethodno dobila jedan sudski spor protiv firme Slobodana Stankovića “Integral Inženjering” iz Laktaša. Ta presuda je postala punosnažna nakon odluke Višeg Privrednog suda u Banjaluci. Pošto firma "Integral Inženjering" Laktaši, vlasništvo Slobodana Stankovića, nije platila presuđeni iznos, moja firma je podnela zahtev za izvršenje naplate prinudnim sudskim putem, te dostavila potrebnu dokumentacuju za taj postupak. Za postupajućeg sudiju, koji će voditi izvršni postupak, imenovana je Sudija Aleksandra Mirošljević-Ždral, iako ona nije izvršni sudija. Poznato vam je to ime od pre. 


Sudija Aleksandra uredno donosi rešenje o izvršenju. Šalje nalog za prinudno izvršenje poslovnoj banci firme “Integral Inženjering”. Međutim, po rečima službenika banke, ta izvršna odluka je bila aktivna samo 24 sata. 


Sledećeg dana Sudija Aleksandra Mirošljević-Ždral obustavlja izvršni postupak, što je suprotno članu 12. stv 5. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske. Navodno se “Integral Inženjering” žalio na izvršenje. 


Sudija Mirošljević-Ždral usmeno obrazlaže svoj postupak o obustavi izvršenja, navodima da se “Integral inženjering” žalio. Prema njenim rečima, mora se sačekati odluku Višeg privrednog suda o žalbi na izvršenje. 


U više navrata Mirošljević-Ždral obrazlaže da predmet nije kod nje, te da ne može sprovesti izvršenje, uprkos članu 5. stavu 1. i 2. istog zakona. Tek nakon dve godine odlaganja izvršnog postupka, pomenuta sudinica izvršava vlastito rešenje o izvršenju i banka prebacuje novac sa računa “Integral Inženjering” na račun firme “IT Professional”. Nakon dve godine! 


Bilo bi zgodno upitati predsednika Suda Asmira Koričića, da li je mislio na taj slučaj, svedočeći na saslušanju. I tvrdeći da Sud ne snosi krivicu zbog predugog trajanja postupka, već, kako on to svedoči, pravni subjekti snose krivicu. Kako je moguće završiti izvršni postupak na osnovu žalbe?!!


Da li Koričić zna i da li može da objasni zašto je Sud otezao dve godine da izvrši rešenje o izvršenju? Ko je kriv za to otezanje? Ko će nadoknaditi štetu prouzrokovanu tim otezanjem firmi “IT Professional”?


Napominjem, predsedniku Suda Asmiru Koričiću da sada ima novi izvršni postupak, koji je pokrenula firma “IT Professional” radi naplate presuđenih potraživanja od firme “Integra Inženjering”, a na osnovu pravosnažne sudske odluke. 


Biće zanimljivo videti, da li će se postupak voditi prema zakonu na osnovu člana 5., a posebno stava 2. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske, imajući u vidu već pokazano nepoštovanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Do danas, sud je pokazao da i dalje oteže ovaj postupak izvršenja.“Integra Inženjering” i njihov pravni zastupnik ‚‚master advokat" Stevan Dimitrijević čak idu dotle da u sudski spis izvršnog postupka dostavljaju podnesak u kome se tvrdi da će Vrhovni sud Republike Srpske, na osnovu revizije kao vanrednog pravnog leka, SIGURNO poništiti pravosnažnu presudu Višeg privrednog suda i dosuditi predmet u korist firme "Integra Inženjering". Evo šta kaže ‚‚master advokat" Dimitrijević:Izgleda da su “Integra Inženjering” i njihov pravni zastupnik ‚‚master advokat" Dimitrijević vidoviti ili je po sredi nešto dosta ozbiljnije


Naime, od insajdera saznajem da se razni fiškali sada nude Stankovićima da će, koristeći svoj navodni uticaj u Vrhovnom sudu Republike Srpske, izdejstvovati da taj sud preinači odluku Višeg Privrednog suda Banjaluka.


Jalova su to i podla nadanja. Jadna bi bila Republika Srpska i Vrhovni sud Republike Srpske kada bi o njihovim odlukama unapred odlučivala “Integra Inženjering” i njen pravni zastupnik "master advokat" Dimitrijević. 


Na svu sreću nije tako. 


Nema suda niti sudija koji bi sebi i zakonu dozvolili da ozakone krađu koju je “Integra Inženjering" pokušala da učini (doduše, uspešno je brani 12 godina): da kupi robu od firme “IT Professional”, istu proda trećim licima, uglavnom institucijama Republike Srpske, a onda naredne godine odluči da to neće da plati firmi “IT Professional”!


Koji sud i sudije bi dozvolili da tako nešto ozakone; Ma kako Stankovići i njihovi lihvari bili moćni, nema takvog suda niti takvih sudija. Da je “Integra Inženjering” čvrsta u nameri da prisvoji ukradeno, govori i to da ta firma to čini, ne birajući sredstva, nastavljajući da ruši ionako poljuljani dignitet suda. 


Nakon što je doživela debakl sa pokušajem otvaranja stečajnog postupka nad firmom “IT Professional”, nastojeći da spreči donošenje rešenja suda o izvršenju, učinjeno je novo "nepočinstvo”, koje bi nekog vrlo lako i brzo moglo da košta i zatvora. 


Taj slučaj “IT Professional” je prijavio sudu i čeka odgovor suda po tom pitanju, kao i u vezi sa pitanjem štete koja je time naneta  firmi “IT Professional”. Osnovno pitanje sudu glasi: Kako je to moguće da se jedinstveni BiH sudski sistem CMS do te mere kompromituje i zloupotrebi, ko je to učinio i dopustio?!! 


Između ostalog, o problemima ove vrste svedočio je i predsednik Okružnog privrednog suda Asmir Koričić pred komisijom Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, tvrdeći da su manipulacije sa CMS-om nemoguće. Zato molimo Sud da objasni - kako se onda dogodilo sledeće: Da je neovlašteno pristupio ovom predmetu kroz CMS sistem "master advokat" Dimitrijević, što priznaje i sama “Integra Inženjering”, odnosno njihov pravni zastupnik.


Evo dela izjave iz njihovog podneska:Uz pomoć, zasad, NN lica, “Integra Inženjering” i njen pravni zastupnik “master advokat" Dimitrijević, neovlašteno su dobili pristupni kod-šifru za online praćenje sudskih predmeta (CMS sistem ) u gore navedenom Izvršnom postupku. I to nezakonito i pre nego što su zakonski stekli status stranke izvršenika u postupku. 


Ovo se desilo dok je postupajući sudija u predmetu bila na godišnjem odmoru.  


Nakon nezakonitog pribavljanja šifre-koda, počeli su dostavljati podneske u predmet sa fingiranom i selektovanom dokumentacijom usmerenom prema izvršnom postupku, sa ciljem da direktno utiču na sudiju u postupku da nezakonito postupi i ne donese sudsko rešenje o izvršenju i ne dozvoli blokadu računa “Integra Inženjering”.Štaviše, NN lice je nezakonito izdalo i potvrde “Integri Inženjering” o statusu predmeta koju su oni zloupotrebili u jednom novom sudskom postupku o kojem ću kasnije nešto kazati.


Predmetni sudija u izvršnom postupku Sanja Ilić decidno je izjavila da ona nije dala zakonski obaveznu sudsku naredbu da “Integra Inženjering” vrši uvid u sudski spis predmeta pre sticanja statusa stranke izvršenika, odnosno da nije dala odobrenje da se izda pristupni kod-šifra. 


“Integra Inženjering” i njen pravni zastupnik ‚‚master advokat" Dimitrijević se pravdaju i pozivaju na javnost sudskih procesa i pristupa sudskoj dokumentaciji. 


Tačno je da je zagarantovana javnost sudskih procesa i, hvala Bogu, da je tako, ali za to postoji zakonom predviđena procedura. Neovlašćeno pribavljanja pristupnog koda za pristup CMS-u i njegova zloupotreba, nikako se ne mogu podvesti pod javnost sudskog procesa. Kod i pristupna šifra se izdaju samo stranci koja je stekla status u tom pravnom procesu.Strogo je zabranjeno neovlašćeno korišćenje i deljenje pristupne šifre. U slučaju gubitka pristupne šifre, Sud zahteva da odmah i bez odlaganja bude obavešten, kako bi promenio pristupne kodove i zaštitio CMS.


Počinilac ovog dela, NN lice, prema važećim zakonskim propisima u Republici Srpskoj je ovim činom počinilo krivično delo iz člana 411. Krivičnog zakonika Republike Srpske, preciznije -  “Neovlašten pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacijskoj mreži i elektronskoj obradi podataka”. 


Lice ili lica, koja su neovlašćeno iskoristila pristupni-kod, takođe je počinilo/su počinili krivično delo, još strožije kažnjivo po Krivičnom zakoniku Republike Srpske. Zakonom je definisana i kazna za počinjeno krivično delo: Za lice koje omogući pristup zaštićenoj bazi podataka, kazna je novčana ili zatvor od šest meseci, a za lice koje upotrebi podatke dobijene na ovaj način kazna zatvora ide do dve godine.Pohlepa ima dugu ruku, ali kratku pamet. Pravda je spora, ali dostižna; slepa, ali kad progleda daleko vidi.


Preduzeće “IT Professional” je već ovim, što sam detaljno pojasnio, pretrpelo štetu. 


Neće odustati od zaštite svojih prava i imovine, a počinioce ovakvih radnji i dalje će redovno prijavljivati nadležnim istražnim organima. Tako “Integra inženjering” i njen "master advokat" Dimitrijević, koji se sa novim podneskom predstavljaju kao “zaštitnici” Okružnog privrednog suda u Banjaluci, (u sudskom podnesku, koji možemo nazvati ‚‚sudski podnesak nizašta"), optužuje Gorana Tadića da "Goran Tadić podnosi krivične prijave vezane za 12-godišnji spor”. Ovo je ozbiljna optužba koja je potpuno netačna. Za informaciju ‚‚masteru advokatu" Dimitrijeviću, sve krivične prijave, prethodne, a i sve buduće, podneo je i podnosiće Zoran Tadić. A zna se ko je sledeći na redu, zbog neovlašćenog upada u kompjuterski sistem države BiH (CMS).Ne zaustavljaju se “Integra Inženjering” i njihov pravni zastupnik ‚‚master advokat" Dimitrijević u svojoj nameri da, pošto poto, zadrže ukradeno, već preko svojih fiškala podnose tužbu protiv firme “IT Professional” za nepostojeći dug u visini od 51.000 KM. 


Ne verujući svojim očima u ono što smo pročitali u tužbi, ponudili smo je na čitanje i drugim pravnim ekspertima. Kod njih je tužba izazvala salvu smeha. 


Nikome nije jasno odakle proističe navodni dug, koji je sitnim slovima samo naveden na prvoj stranici tužbe, kada firma “IT Professional” i firma “Integra Inženjering” nisu u nikakvim poslovnim odnosima više od 12 godina. Niti “Integra Inženjering” nudi ijedan dokaz o postojanju tog duga.

Evo kako izgleda jedini dokaz koji Integra Inženjering i njen pravni zastupnik ‚‚master advokat" Dimitrijević nude kao osnov za podizanje tužbe: Očito je da jedino Stankovićevi fiškali i postupajući sudija Ana Tomić - Ignjatić znaju za novi zakon ‚‚LEX STANKOVIĆ SPECIALIS”!Ne traži “Integra Inženjering” ovom tužbom samo nepostojeća novčana potraživanja, već traži od Okružnog privrednog suda da odlučuje o već presuđenom. 


U istoj tužbi “Integra inženjering” traži od suda da poništi sudsko rešenje o izvršenju koje je doneto na osnovu sudskog postupka, koji je pravosnažno okončan i koji nema nikakve veze sa ovom novom nedopuštenom tužbom "Integra Inženjeringa".


Jasno je da se radi o nedopuštenoj tužbi i tužbi bez osnova, na šta je sud dužan da reaguje po službenoj dužnosti u procesu prethodnog ispitivanja tužbe. Sve bi ovo bilo u domenu humora da postupajući sudija Ana Tomić - Ignjatić ne ignoriše zakon i obavezno prethodno ispita dopuštenost i osnovanost tužbenog zahteva, kao i zahteve za merama obazbeđenja, po službenoj dužnosti, već nedopuštenu i neosnovanu tužbu, upućuje firmi “IT Professional” na odgovor. 


Sada taj propust sudije, “Integra Inženjering” i njen pravni zastupnik ‚‚master advokat" Dimitrijević koriste u izvršnom postupku kao navodni argument, kojim opravdavaju njihov zahtev za navodno i nezakonito zaustavljanje izvršnog postupka. 


Evo šta kaže “Integra Inženjering”, preko svog ‚‚mastera advokata" Dimitrijevića u prigovoru na odluku o izvršenju, a gde pominje njihovu nedopuštenu tužbu: Dakle, “Integra Inženjering” i njen pravni zastupnik ‚‚master advokat" Dimitrijević već unapred smatraju nedopuštenu tužbu valjanim pravnim sredstvom, koji koriste kao pritisak na izvršni sud. A sve to zaključuju na osnovu postupka postupajuće sudije po toj tužbi Ane Tomić-Ignjatić.

Pa gde to ima, osim u Okružnom privrednom sudu iz Banjaluke?!!!Ova novootkrivena pravna pamet i novonastali zakon pod imenom “LEX STANKOVIĆ SPECIALIS”, koja spada u patologiju, predlaže novu sudsku praksu, po kojoj bi svaki dužnik, kad izgubi sudski spor, u cilju da izbegne plaćanje i izvršenje duga, samo izmislio bilo kakav razlog, tužio poverioca i time sprečio izvršenje i plaćanje.


Koliku su štetu firmi “IT Professional” ovim činom naneli imenovani akteri i ko će za tu štetu odgovarati, saznaće se ubrzo. The Show Must Go On.


(Koristim ovu priliku da sa zahvalim našem pravnom zastupniku, Čedi Đukiću i njegovom pravnom timu, na profesionalnom vođenju ovih predmeta, upornosti, istrajnosti i znanju. Od srca vam preporučujem advokatski tim advokata Čede Đukića u slučaju da vodite pravni spor ili vam je potreban pravni savet.)