понедељак, 16. август 2021.

Zoran Tadić: Nova zloupotreba CMS sistema i neovlašten pristup sudskom spisu u Okružnom privrednom sudu Banjaluka koju je počinio Stevan Dimitrijević, advokat Slobodana Stankovića; Stanković i Dimitrijević ne razlikuju slovo G od slova Z

Zoran Tadić drži Cloud predavanje za DoJ Department of Justice Washington DC

Želeo bih da se ponovo osvrnem na zloupotrebu CMS sistema u Okružnom Privrednom Sudu Banjaluka. Pošto Integra Inženjering, koja je u vlasništvu Slavice i Slobodana Stankovića, i njen pravni zastupnik “master advokat” Dimitrijević tvrde da ja nemam nikakvih dokaza da su oni nelegalno pribavili i onda zloupotrebili pristupne kodove i šifre za pristup CMS sistemu, rado bih da ih razuverim; Zato iznosim nove činjenice o daljnjoj zloupotrebi tog sistema.


Iako su to Integra Inženjering i njihov pravni zastupnik ‚‚master advokat” Dimitrijević sami priznali u sudskom podnesku, tešku zloupotrebu, što sam već objavio, nije na odmet da ih podsetim, što je jasno iz dokumenta koji emitujem.U izvršnom postupku se primenjuju odredbe zakona iz ZPP-a po pitanju sticanja statusa stranke u postupku: Član 60 ZPP-a jasno određuje od kada se i kako postaje stranka u postupku. 


Takođe, Član 356. stav 3. jasno propisuje ko i kako ima pravo uvida u sudski spis predmeta koji je u toku.


U izvršnom postupku strana stiče status stranke samo na osnovu donesenog i dostavljenog rešenja o izvršenju izvršeniku od strane suda, na koje izvršenik ima parvo da podnese prigovor. 


Redosledom događaja u izvršnom postupka tek tada izvršenik stiče pravo da dostavi u sudski spis punomoć, ako je zastupana od strane pravnog zastupnika, kao i prigovor na izvršenje; Tek na osnovu toga traži pristupni kod-šifru za online pristup predmetu. Nikako pre toga. U konkretnom slučaju “Integra Inženjering”, preko njihovog pravnog zastupnika “master advokata” Dimitrijevića, ušla je u sudski predmet, ušla u sudski spis i dostavljala podneske, pre nego što je na to stekla parvo.


Na slici ispod koja je screenshot sa CMS sistema šest označenih pozicija sve jasno objašnjavaju:


Kao što se vidi na priloženom screenshot sa CMS-a obiljaženo sa plavim rectangle i brojevima pored:


Pozicija 1.: IT Professional je predao zahtjev za pokretanje izvršnog postupka 21.06.2021


Pozicija 5.: Postupajući sudija je doneo rešenje o izvršenju 23.07.2021


Pozicija 6.: “Integra Inženjering” i njen pravni zastupnik ‚‚master advokat” Dimitrijević primili su to rešenje 28.07.2021. godine.


Pozicija 2. 3. 4.: “Master advokat” Dimitrijević je već 20.07.2021. počeo da predaje dokumenta u Sud, znači pre nego što je stekao status strane u procesu.


Praktično to znači da, pre nego što je postupajući sudija donela rešenje o izvršenju i uručila ga u tom momentu nastalom Izvršeniku (“Integra Inženjering”), pravni zastupnik “Integra Inženjering”, “master advokat” Dimitrijević, nije smeo da ima pristupni kod-šifru za pristup CMS sistemu, niti mogućnost da dostavlja bilo kakva dokumenta


Tu mogućnost je stekao tek 28.07.2021


Međutim, on, pre stečenog prava, podnosi dokumenta sa netačnim sadržajem, pokušavajući da utiče na odluku sudije Sanje Ilić da ne donese rešenje o izvršenju. Kako je pre tog datuma pravni savetnik “Integra Inženjering” advokat Dimitrijević‚ mogao uopšte znati da je firma “IT Professsional” pokrenula predlog za izvršenje i kako je mogao znati delovodni broj tog predmeta, koji inače mora znati da bi dobio pristupni-kod šifru određenom predmetu?!


Jasno je da je CMS sistem zloupotrebljen od imenovanih i NN lica, i da se taj događaj mora prijaviti, ispitati i istražiti.


Na osnovu obrazloženja Okružnog Privrednog suda postalo je potpuno jasno da je službenik pisarnice izdao pristupni kod-šifru pravnom zastupniku “Integra Inženjeringa” Dimitrijeviću za online pristup predmetu. 


Ali je i potpuno jasno da je kod-šifra izdata na osnovu nelegelno pribavljenih informacija što su učinili “Integra Inženjering” i njen pravni zastupnik.


Kako su “Integra inženjering” i njen advokat Dimitrijević došli do informacije da je firma “IT Professional” podnela Sudu predlog za sudsko izvršenje? Kako su doznali broj predmeta? Kako su to mogli saznati pre sticanja statusa stranke u tom predmetu i donošenja rešenja postupajućeg sudije?Nje tu kraj zloupotrebama sudskih institucija od “Integra Inženjeringa” i Dimitrijevića; Ide se tako daleko da se i u samoj zgradi Okrižnog Privrednog suda u Banjaluci neovlašćeno pristupa sudskom spisu u predmetu izvršenja, te se dokumenti neovlašćeno kopiraju i neovlašćeno koriste u drugim predmetima.


“Integra Inženjering” i njen advokat Dimitrijević su neovlašćeno pristupili i samom sudskom spisu i iz njega čak uzeli kopije dokumenata.


Da je tako pokazuje sljedeći dokument koji su “Integra Inženjering” i advokat Dimitrijević nelegalno pribavili iz spisa tog predmeta i nelegalno koristili u drugom predmetu.Potpuno nelegalno advokat Dimitrijević je predao u predmet izvršnog postupka svoju punomoć, iako nije na to imao pravo prije sticanja statusa stranke u tom predmetu. I to ovlašćenje je predao dana 20.07.2021., znači OSAM dana prije nego je to mogao po Zakonu učini.


 Evo dokaza iz sudskog CMS-a, što je slika ispod!Međutim, “Integra Inženjering” advokat Dimitrijević su 11 dana prije predavanja punomoći u taj izvršni predmet, preciznije, najkasnije 09.07.2021. pristupili neovlašćeno sudskom spisu i kopirali dokument iz sudskog spisa tog predmeta, te kopiju dokumenta nelegalno koristili u tužbi koju su podnijeli protiv firme “IT Professional”. 


Tužbu je savesni sudija Ana Tomić-Ignjatić odbacila kao neosnovanu.


Sudskom spisu nije dozvoljeno pristupiti bez prethodnog pismenog odobrenja sudije u datom predmetu i bez prilaganja punomoći u datom predmetu. 


U izvršnom postupku se primenjuju odredbe zakona iz ZPP-a po pitanju sticanja statusa stranke u postupku: Član 60 ZPP-a jasno određuje od kada se i kako postaje stranka u postupku. 


Takođe Član 356 stav 3 jasno propisuje, ko i kako ima pravo uvida u sudski spis predmeta koji je u toku. 


To je propisano i Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) Član 33.


Međutim, “Integra Inženjering” i advokat Dimitrijević pristupaju predmetnom spisu za koji nisu prethodno dostavili punomoć ili dobili pismenu odluku postupajućeg sudije. Kako je to uspeo advokat Dimitrijević, koji je pravni zastupnik Stankovića i ko mu je to omogućio, verovatno će uskoro morati da objasni istražnim organima. 


Zanimljivo će biti videti reakciju Advokatske Komore Republike Srpske o ravnopravnosti advokatskih zastupnika: Njihov nezakoniti postupak bi, u praksi, mogao da znači, ko prvi dođe do delovodnog broja predmeta, taj ima veće šanse od drugih advokata da bude pravni zastupnik u tom sporu!


Žao mi je što ovo moram da kažem, ali ostao sam potpuno zbunjen kada sam 10.08.2021. video da je CMS sistem ponovo zloupotrebljen. Ima li tu kraja?


Kao što pokazuju sledeća slika, “Integra Inženjering” je podnela prigovor na rešenje o izvršenju dana 04.08.2021 u 14:18:15 i dokument je unesen u CMS sistemu tog dana, sa tim datumom. Učinio je to advokat Dimitrijević.


Međutim taj dokument je 10.08.2021. izbrisan sa CMS sistema, da bi isti dan - 10.08.2021. u 09:03:26 bio ponovo skeniran i unesen u CMS sistem, ali sada pod drugim datumom, kako to pokazuju sledeće dve slike:

Nakon svega, može se zaključiti da je firma “IT Professional” dostavila sudu “Odgovor na prigovor” dan pre nego što su “Integra Inženjering” i advokat Dimitrijević dostavili sam ”Prigovor” sudu.

 

Kako je to moguće? Mi nismo vidoviti kao Stanković i advokat Dimitrijević (koji tvrde da unapred znaju odluku Vrhovnog Suda Republike Srpske vezanu za njihovu podnesenu raviziju kao vanredni pravni lek, o čemu sam prethodno pisao), pa da možemo odgovoriti na njihov prigovor na izvršenje, pre nego sto su ga dostavili sudu.


Valjda je sada jasno da se CMS sistem zloupotrebljava u izvršnom postupku koji je firma “IT Professional” pokrenula protiv firme “Integra Inženjering” radi naplate dosuđenog duga. 


Zašto bi neko brisao postojeći dokument unesen u sistem sa korektnim datumom, da bi taj isti dokument, nakon brisanja, isti dan uneo ponovo pod drugim datumom?


Da se radi o novom skeniranju istog dokumenta pokazuje i sledeća slika, gdje se na novoskeniranom dokumentu vide rupe od registra, dok prvi skenirani dokument nema tih rupa. CMS je ozbiljan Document Management System: Svaki unos dokumenta kroz skener ostavlja metadate podatke o vremenu unosa i promenama radi forenzike


Ova manipulacija nije zbunila postupajućeg sudiju Sanju Ilić, koja je u otpremi dokumenta “Prigovor na izvršenje” firmi IT Professional unela korektan datum - da je dokument zaprimljen u sud 04.08.2021.


Želeo bih se takođe kratko osvrnuti na ozbiljnje optužbe i klevetu koje firme “Integra Inženjering” i njihov pravni zastupnik Dimitrijević iznose u sudskom podnesku sudu u Banjaluci na račun Gorana Tadića.

 

U podnesku, u izvršnom postupku koji firma IT Professional doo vodi protiv firme “Integra Inženjering” (koji se može nazvati “podnesak nizašta”) tvrde da “Goran Tadić podnosi krivične prijave” protiv aktera u ovoj pravnoj lakrdiji koja traje više od 12 godina. 


To je potpuno neistinito: Sve krivične prijave sam podneo sam ja - Zoran Tadić i sve buduće krivične prijave podnosiću ja - Zoran Tadić. “Integra Inženjering” i njihov pravni zastupnik Dimitrijević navedenim ozbiljno kleveću “Gorana Tadića”, ali i meni nanose duševnu bol, pokušavajući da me liše zadovoljatva koje osećam kada, na osnovu Ustava i zakona, ispunjavam svoju građansku dužnost i nadležnim organima prijavljujem osnov sumnje za počinjenje krivičnih dela.


Uvek dostavljam dokaze koje posedujem u tom trenutku. 


Da li će nadležni organi sprovoditi istrage po tom pitanju, to  nije moj problem, već društva u celini. Kamo sreće da svi iskoriste svoju ustavnu i zakonsku obavezu i prijave kriminal i korupciju. Ali, ljudi se plaše što je donekle razumljivo, ali ne i opravdavajuće.


Evo isečaka iz podneska kao dokaza o kleveti koju su načinili “Integra Inženjering” i advokat Dimitrijević u “podnesku nizašta”:Kompletan “podnesak nizašta” u kom se “Integra Inženjering” i advokat Dimitrijević, predstavljaju, možete misliti, kao zaštitnici Okružnog Privrednog Suda iz Banjaluke biće objavljen u narednim danima.


Drskost ide i dalje pa se “Integra Inženjering” i njen zastupnik pozivaju i na etiku i na kodeks u istom “podnesku nizašta.A u svojoj reviziji upućenoj Vrhovnom Sudu Republike Srpske, navode da Sudije Okružnog privrednog Suda i Višeg privrednog Suda iz Banjaluke, ne znaju da čitaju, pa ne razlikuju slova Z i G!Etički baš; Po kodeksu, nema šta. 


Izgleda da su “Integra” i Dimitrijević  ti koji ne znaju da čitaju i ne razlikuju slovo Z od slova G, pa zato optužuju i kleveću Gorana, za ono što je uradio Zoran. 


Za zloupotrebu državnog sudskog CMS sistema mora slediti krivična prijava, jer je to ozbiljno krivično delo.


Dobra vest je da ‚‚LEX Slobodan STANKOVIĆ SPECIJALIS”, ipak, ne proizvodi pravnu snagu: Sudija Ana Tomić -Ignjatić je odbacila naknadnu tužbu “Integra Inženjeringa” upućenu preko njihovog pravnog zastupnika Dimitrijevića‚ kao nedopuštenu i neosnovanu. Uskoro sledi objava i njihove kompletne revizije. The Show Must Go On


Pitanja i odgovor Okružnog privrednog suda Banjaluka


Asmir Koričić, predsjednik Okružnog privrednog suda Banjaluka

U vezi sa zloupotrebom CMS sistema uputio sam sljedeća pitanja Okružnom sudu Banjaluka, ali nisu odgvovorili na ključnu činjenicu: 

Kako jeadvokat Dimitrijević znao broj predmeta u koji treba podnijeti zahtjev za izdavanje pristupnog koda ako izvršeniku nije bilo dostavljeno niti jedno pismeno iz sudskog spisa? A znao je!!!


Okružni privredni sud Asmir Koričić, predsjednik

Prema informacijama koje su potvrđene od sudija koji rade u Okružnom privrednom sudu, Stevanu Dimitrijeviću, advokatu firme "Integra inženjering" u sporu sa firmom IT "Profesional" omogućen je uvid u CMS sistem prije dostavljanja Rješenja o izvršenju firmi "Integra".


-Molim Vas da mi, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, odgovorite ko je omogućio Dimitrijeviću nezakonit pristup u CMS?


-Budući da je riječ o teškom krivičnom djelu, šta se Vi lično, kao predsjednik Okružnog suda, preduzeli kako bi se počinioci ovog nezakonitog akta procesuirali?


Slobodan Vasković, bloger


Odgovor Okružnog privrednog suda