четвртак, 17. август 2017.

Pavlović banka - Spasavanje “Titanika” i dalje u toku

piše: Slobodan Vasković

“Pavlović banka” i dalje je na ivici ambisa, iako su iz te institucije 17. jula ove godine objavili da je “Pavlović International banka uspješno okončala XVII emisiju običnih akcija čime je povećala svoju kapitalnu adekvatnost”.

„Za one koji to žele prihvatiti, poruka je jasna a to je da je ova dokapitalizacija zapravo investicija od šireg društvenog značaja. Banka je u cjelosti pokrila prošlogodišnji gubitak i imala preostali osnovni kapital iznad zakonom propisanog cenzusa kao i obezbijeđene sve parametre poslovanja u skladu sa zakonom regulativom”, navedeno je tada iz Banke, iako nije rečeno sa kolikim sredstvima je Banka dokapitalizovana.

Budući da je Banka 2016. godinu završila sa cca 17 miliona gubitka i sa potpuno “pojedenim” kapitalom, to znači da je bilo potrebno najmanje 32 miliona KM ulaganja. (Da bi Banka funkcionisala, minimum je da posjeduje 15 miliona KM kapitala).

Problem zbog kojeg je Banka ponovo u agoniji leži u činjenici da povezana lica, preko kojih je izvlačen novac putem kredita, ne izvršavaju svoje obaveze. 

Većina “povezanih lica” su firme Slobodana Pavlovića, vlasnika “Pavlović banke”, koji je izvršio niz poslovnih prevara: Banka je davala kredite njegovim firmama, koje su za taj novac kupovala akcije Banke.

Poznat sistem, koji je “pukao”, jer Pavlovićeve firme su u dubiozi i nemaju načina da vrate kredite, tako da su akcije Banke bezvrijedne.

Agencija za bankarstvo RS je u ogromnom problemu, jer već predugo toleriše nelikvidnost “Pavlović banke”. Ima i razmišljanja da se Banka oduzme Pavloviću i pokuša tako spasti.

Pavlović ne pristaje na takav akt, a pokušao je da proda Banku; Zainteresovani su bili “MF banka” i “Komercijalna banka”, ali kada im je Pavlović saopštio da traži 30-50 miliona KM, njihova zainteresovanost je nestala, jer, realno, pomenuta Banka ne vrijedi ni centa.

Najnovije “optimitične vijesti” govore da će firma “Nešković" kupiti Pavlovićev aqua city, od čega će Pavlović dokapitalizovati  Banku, ali i tu je, po svemu sudeći, riječ o “predugom štapu”.

Pavlović banka je i dalje pod istragom Tužilaštva BiH koje sumnjiči Milorada Dodika i Slobodana Pavlovića da su preko ove institucije izvršili pranje para u visini od 1,5 miliona KM. Riječ je o već “legendarnoj” kupovini vile na Dedinju, koja je u Dodikovom vlasništvu.

Pavlović International Bank ad Bijeljina završila je 2016. godinu sa gubitkom od 17.209.430 KM.

Svi pokazatelji, kako sam to ranije objavio, ukazuju da su jedino spremni za gašenja:
-Prihodi od kamata u 2014. iznosili su 15.257.767 KM, u 2015. -14.427.509 KM, a u 2016. - 13.248.481 KM.

-Prihodi od kamata u tržišnom udjelu na bankarskom tržištu Republike Srpske (posmatrano za banke koje imaju sjedište u RS) za Pavlović banku su sledeći: tržišno učešće u 2014. iznosi 4,96%, u 2015. palo je na 4,66%, a u 2016. je tržišno učešće 4,41%.

-Prihodi od naknada i provizija u 2014. su iznosili 6.025.412 KM, u 2015. su bili 5.802.534 KM, a u 2016. tek 5.282.350 KM.

-Prihodi od naknada i provizija u tržišnom udjelu na bankarskom tržištu Republike Srpske (posmatarno za banke koje imaju sjedište u Republici Srpskoj) za Pavlović banku: tržišno učešće u 2014. iznosilo je 5,70%, u 2015. pada na 5,26%, a u 2016. dodatno tone na 4,60%.
-Veličina finansijskog potencijala: u 2014. je 217.181.473 KM, u 2015. pada na 208.424.898 KM, a u 2016. tone na169.738.338 KM.

-Finansijski potencijal banke: u 2014. tržišno učešće iznosi 3,41%, u 2015. iznosi 3,24%, a u 2016. je veličina tržišnog udjela 2,56%.

-Kreditni i ostali plasmani u 2014. godini iznose 149.903.621 KM, u 2015. su 134.087.816 KM, a u 2016. tek 92.054.568 KM.   

-Kreditni i ostali plasmani imaju učešće na bankarskom tržištu Republike Srpske: u 2014. godini tržišno učešće je 3,19%, u 2015. iznosi 2,79%, a u 2016. godini je veličina tržišnog udjela 1,89%.

Pad je preočit.

Svi trendovi i pokazatelji poslovanja u posljednje tri godine ukazuju da “Pavlović banka” ima loše rezultate u poslovanju. 

Izražena je tendencija smanjenja finansijskog potencijala, smanjenje kreditnih i ostalih plasmana banke, pad tržišnog učešća na bankarskom tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kontinuirani pad prihoda od kamata i kontinuirani pad prihoda od naknada i provizija…

Da ne bude zabune, Pavlović banka dosad nije zatvorena, jer je Dodik naredio da se to ne desi. I niko iz Agencije nema hrabrosti da povuče taj potez - oduzme dozvolu za rad Banci.