недеља, 17. август 2014.

Gubitak 16 firmi u vlasništvu RS 1,262 milijardi maraka


Zanimljivu je statistika o obavezama 16 preduzeća u većinskom vlasništvu RS u zadnjih 9 godina.

Svim preduzećima cijelo vrijeme, počev od 2006. godine, upravljaju poslušnici Milorada Dodika, uglavnom iz SNSD-a.

Iz tabele se vidi da su ukupne obaveze 16 preduzeća u većinskom vlasništvu RS, prije nego što su Dodikovi ljudi počeli njima upravljati, iznosile 363.694.972 KM.  Nakon što ih je preuzela Dodikova vlast, obaveze su narasle na fantastičnih 1.262.329.252 KM, odnosno porasle su za više od tri puta.

Šta sve ima, a još više šta sve nema u ovim preduzećima, moći će se znati tek kada Dodikovi trabanti odu sa vlasti, ali i ovo predstavlja dovoljno indikativnu sliku katastrofalnog stanja u skoro svim  javnim preduzećima.

Naglašavam, radi se o ukupnim obavezama ovih preduzeća (kreditna zaduženja, obaveze prema državi, obaveze prema dobavljačima ...). Takođe, radi se o nekonoslidovanim podacima, odnosno uzeta je ukupna suma obaveza iz bilansa stanja, bez prebijanja međusobnih obaveza.