недеља, 1. децембар 2019.

“Uklapanje” neistina kako bi se prikrilo stvarno vrijeme ubistva Davida Dragičevića, zaštitile ubice i njihovi saradnici


piše: Slobodan Vasković

1.
Dugih dvadeset mjeseci traje nemilosrdni, surovi progon svih osoba koje traže istinu o ubicama Davida Dragičevića i kažnjavanje odgovornih.

2.
Progon organizuje Režim, izvršava Hunta Dragana Lukača, a efektuiraju sudovi i tužilaštva; Riječju, cijeli represivni sistem upregnut je u dalje skrivanje naručilaca i izvršilaca surovog zločina.

3.
Tako je bilo 18.03.2018., kada je David otet, tako je bilo kada je ubijen, tako je bilo kada je njegovo tijelo pronađeno 24.03.2018., a tako je i danas i neće prestati sve dok vlada hunta Dragana Lukača, koja ne preza ni časa da upotrijebi nasilje protiv svakog od građana koji i dalje smatraju kako je neophodno otkriti nalogodavce i ubice dvadesetjednogodišnjeg mladića.


4.
Lukač pokušava stigmatizovati sve koji su za rješavanje teškog zločina, a jedino je uspio dvije stvari - stigmatizovati takozvane institucije, primarno MUP RS i Tužilaštvo i, zasad, što je tragedija, spriječiti da ubice budu otkriveni. 

5.
U nastavku teksta pojasniću jedan novi detalj do kojeg sam došao, koji je dokumentovan i koji svjedoči o “Uklapanju” dokaza kako bi se prikrilo stvarno vrijeme likvidacije mladića.

6.
Uklapanje je ogavna riječ koju je izgovorio Lukačev batinaš Miloš Bandić, prijeteći Ivanu Begiću razbijanjem, pištoljem, bacanjem niz stepenice, jer mu se njegova izjava nije, kako je to sam rekao, “Uklapala” u scenario koji je trebao poslužiti za institucionalno lomljenje Begića.


7.
Nažalost, nije to jedino “Uklapanje”, koje su koristili i koriste Lukačevi batinaši, ali, nažalost, i osobe od kojih bi se to ponajmanje očekivalo.

8.
U ovom slučaju riječ je o dr Ivici Milosavljeviću, stručnjaku sudske medicine, koji je, nezakonito - bez tužilačke naredbe, izvršio reobdukciju tijela ubijenog mladića; Kada se ispostavilo da se njegov obdukcioni nalaz, vrijeme smrti-utapanja (kako tvrdi), ne poklapa sa Potvrdom o vremenu smrti, koju je, po nalogu “odozgo”, izdao Željko Karan, patolog iz Banjaluke, krenulo je “Uklapanje” u Okružnom javnom tužilaštvu.

9.
“Uklapanje” je bilo potrebno kako bi se potpuno relativizovala razlika između Milosavljevićevog nalaza i vremena smrti iz Karanove Potvrde o smrti Davida Dragičevića.


10.
Već ovdje je prva velika greška koju su počinili zaštitnici ubica i njihovih saradnika.

Potvrda o smrti je birokratski papir, ništa više od toga, što je i Karan lično saopštio pred Anketnim odborom Narodne skupštine RS.

“Potvrda o smrti nije forenzički dokument, nego birokratski papir”, rekao je Karan pred Anketnim odborom.Međutim, Birokratski Papir dobio je prednost nad čak tri Forenzička Dokumenta - Karanovim, Milosavljevićevim i nadvještačenjem, obavljenim u Zagrebu. 

11.
Zašto je Birokratski papir važniji od Forenzičkih Dokumenata? Zato što on “potvrđuje” lažno svjedočenje lažnog svjedoka Slađane Marić da je, 18.03., u ulici Velibora Janjetovića Janje “čula svađu, vrisku, udarce, pljusak vode”! Ne postoji nijedan dokaz da je te noći david Dragičević bio u toj ulici. Međutim, upravo izjava Marićeve i karanov “Birokratski papir” su glavne poluge preko kojih se pokušava zataškati likvidacija i spriječiti otrkivanje ubica. 


12.
Da rezimiram: Karan, kojem je čak i birokratski papir netačan, zlonamjerno i u sadejstvu sa MUP-om je naveo da je vrijeme smrti 18.03. u 4 časa ujutro, kako bi se zameo svaki trag, birokratski papir dobio prednost nad forenzičkim dokumentima i, izvan svake razumne sumnje, na taj način pokušalo prikriti Ubistvo Davida Dragičevića i zaštiti Naručioce Likvidacije, Ubice i njiihove saučesnike.  

13.
To je prva velika greška počinjena koju su, samo u ovom detalju, počinili zaštitnici ubica.

Prije nego objavim nove detalje, o “Uklapanju” Milosavljevićevog i karanovog nalaza, nužno je podsjetiti na “Forenzičke Dokumente”, koji svjedoče sasvim drugačije od “Birokratskog papira”. 

14.
Zagrebački nalaz: 
“Vrijeme proteklo od pronalaska tijela do smrti iznosilo je najmanje tri dana, dok se gornja granica tog intervala ne može argumentirano odrediti”, ključni je dio nalaza Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, koji su potpisali prof.dr.sc. Davor Mayer, doc.dr.sc. Marija Batković i dr Pero Bubalo.

Budući da su naveli da se “gornja granica tog intervala ne može argumentirano odrediti”, sve ostalo iz tog nalaza je puko nagađanje.

Prema Zagrebačkom nalazu, David Dragičević je ubijen između 21-24.03. 2018 godine.

(Važno je naglasiti da ovo vještačenje nije validno iz prostog razloga što je vještačen i nalaz dr Ivice Milosavljevića, koji je nezakonit).

15.
Karanov nalaz
Karan je u Zaključcima Obdukcionog nalaza, koji je uradio 25.03.2018., naveo sledeće: “Stanje leša sa izraženim početnim posmortalnim promjenama u kontekstu meteoroloških uslova (hladnoća, hladna voda) ukazuje na vrijeme smrti u intervalu do maksimalno sedam dana prije obdukcije”.

Znači, Karan je u Obdukcionom nalazu naveo da je Smrt Davida Dragičevića nastupila između 18.03. i 24.03. Odnosno, Karan je kao moguće vrijeme smrti označio bilo koji dan između dva navedena datuma, uključujući i 18.03 i 24.03.. Na ovaj način Karan je demantovao sopstveni “Birokratski Papir”, ali i pokazao čemu je sve sklon. 

(Važno je naglasiti da nije neophodno u Potvrdi o smrti navesti precizno vrijeme smrti; Posjedujem neke od tih dokumenata u kojima nije navedeno vrijeme smrti lica na koja se odnose, iako se znalo gotovo u minut kada su preminuli!!!)

16.
Milosavljevićev nalaz
“Promene na šakama i stopalima ukazuju da je leš proveo u vodi najmanje dva, a najviše četiri dana, što znači da smrtni ishod nije mogao nastupiti pre navedenog vremena”, naveo je u reobdukcionom nalazu doktor Ivica Milosavljević (VMA), što znači da je vrijeme smrti po njemu nastupilo između 20.03. i 24.03. 2018. godine.Kada se sagleda Obdukcioni nalaz Karana (“vrijeme smrti u intervalu do maksimalno sedam dana prije obdukcije”) i reobdukcioni nalaz Milosavljevića (“Promene na šakama i stopalima ukazuju da je leš proveo u vodi najmanje dva, a najviše četiri dana, što znači da smrtni ishod nije mogao nastupiti pre navedneog vremena”), oni ne isključuju jedan drugi, s tim što je doktor sa VMA bio precizniji.

On je Vrijeme Smrti pozicionirao između 20.03. i 24.03., dok je Karan to Vrijeme, u svom Obdukcionom nalazu, maksimalizovao, navodeći svih sedam dana - od 18.03. do 24.03..

Zagrebački nalaz se uklapa u Karanov i Milosavljevićev, jer je on, u stvari, supervještčenje ova dva nalaza.

17.
Sada dolazimo do ključne tačke ovog teksta - potrebe zaštitnika Ubica da “Uklapaju” Milosavljevićev nalaz sa Karanovim “Birokratskim Papirom”, a ne sa njegovim “Forenzičkim Dodkumentom”.

Ako se posmatraju Milosavljevićev Forenzički Dokument, u kojem se navodi da je vrijeme smrti između 20.03. i 24.03. i Karanov “Birokratski Papir (Potvrda o smrti), u kojoj se navod da je msrt nastupila 18.03. u 04 časa ujutro, jasno je da oni koji štite ubice imaju “rupu” u svom scenariju od dva dana.

18.
Upravo zbog toga su “privoljeli” Milosavljevića da učestvuje u zaista amaterskom pokušaju prevare i da prihvati, umjesto Forenzičkih Dokumenata, Birokratski Papir, koji nije nikakav dokaz.

19.
Da bi se to postiglo puštena je u opticaj priča (koja se koristi i kao “dokaz”) o hidrometeorološkim uslovima u tom intervalu (18-03.-24-3.), koja je neodrživa i nikako ne potvrđuje Birokratski Papir, ali je “Uklapanje” nastavljeno na tako bizaran, podmukao način da je nevjerovatno na šta je Milosavljević pristao.

20.
Radi se o sljedećem: Milosavljeviću su pokazane fotografije sa mjesta gdje je Davidovo tijelo nađeno (na ušću Crkvene u Vrbas; Te fotografije, koje su Uznemirujući Sadržaj, sam i ranije objavljivao, pa ih reemitujem) i na kojim se uočava da pojedini dijelovi tijela ubijenog Davida Nisu u Vodi.

Na osnovu toga Milosavljević se “Uklapa” sa Karanovim “Birokratskim papirom” - Potvrdom o smrti, koja nije nikakav dokaz.

Uznemirujući sadržaj: Tijelo ubijenog Davida Dragičević
snimak policajca Mileta Bošnjaka
Kada su mu predočene fotografije sa lica mjesta gdje je nađeno tijelo (učinio je to notorni Dalibor Vrećo, postupajući tužilac), 27.04.2018. u OJT Banjaluka, Milosavljević je izjavio sledeće:
“Uzimajući u obzir sve navedeno, a posebno položaj tela pokojnog Davida Dragičevića na mestu pronalaženja u vodi, a pre vađenja iz iste, opazio sam mogućnost da pojedini delovi tela, a posebno šake, nisu morali biti u potpunosti u vodi, tačnije nadlanice i natplati (gornji deo stopala) su sudeći po ovim fotografijama mogli povremeno ili sve vreme biti i van vode, što je moglo biti razlogom da ne dođe do promena na njima poput promena na dlanovima i tabanima (promene u vidu ruku pralja), pa samim tim i dovesti u zabludu u pogledu utvrđivanja tačnog vremena boravka leša u vodi”, izjavio je Milosavljević, demantujući sam sebe, dodajući da je “telo moglo provesti u vodi najmanje šest dana”.

Milosavljević je demantovao sam sebe, otstupio od pravila struke, potpuno ih pogazio, kao i oni koji su to od njega zahtijevali; Zaboravili su, u silnoj želji da “Uklope” Milosavljevićev forenzički nalaz sa Karanovim “Birokratskim papirom”, da tijelo Davida Dragičevića NIJE šest dana bilo na tom mjestu na kojem je nađeno i gdje su nastale fotografije.

21.
Tijelo je, kako to lažno tvrde iz redova Lukačeve Hunte, što podržavaju i u Tužilaštvu, jer moraju, 04. časa ujutro, 18.03., dospjelo u vodu kada je David navodno gurnut u Crkvenu na Laušu, nekoliko kilometara odatle.

Po njima, Crkvenom je tijelo doplutalo do mjesta gdje je nađeno; Ako je tako, kako Milosavljević može znati da su u tih šest dana, sve vrijeme, dijelovi tijela, koji se na fotografijama sa lica mjesta nalaze van vode, bili van vode?!

Uznemirujući sadržaj: Telefon policajca Mileta Bošnjaka kojim jefotografisano tijelo ubijenog Davida Dragičevića u vodi

Ne može to znati nikako, niti je to realno, ako je tijelo nosila rijeka. Milosavljević svjesno ne govori istinu, kako bi se “Uklapanje” obavilo po željama zaštitnika ubica i njihovih saradnika. 

Zaštitnici ubica i njihovh saradnika na ovaj način demantuju sami sebe!!!

22.
Ovaj podatak dodatno svjedoči da se već dvadeset mjeseci čini bezbroj nezakonitih, nečasnih, prljavih radnji kako bi se zaštitile ubice, (od kojih su neki pripadnici policije), opstruisala istraga i nasiljem zatrli zahtjevi za otkrivanje zločinaca, ali i sjećanje na ubijenog Davida.

Međutim, to nije moguće učiniti, a dokaza da se ubistvo zaista desilo, da Milosavljević, kao i Karan lažu je i previše. Među njima i ovaj koji sam naveo u storiji o jezivom “Uklapanju”.

Uznemirujući sadržaj: Tijelo ubijenog Davida (24.03.2018.)
23.
Podsjetiću i na izjavu mrtvozornika dr Siniše Miljkovića, koji je u Okružnom tužilaštvu saopštio da je “tijelo Davida Dragičevića, nakon izvlačenja iz Crkvene” bilo ukočeno”!

Miljkovićeva izjava je vrlo značajna, jer ukazuje da je od Ubistva Davida Dragičevića, pa do pronalska njegovog tijela, proteklo najviše 36 časova - dan i po!

Upravo to potvrđuju fotografije sa lica mjesta na kojem je nađeno tijelo ubijenog Davida, jer se na njima jasno vidi da su dijelovi tijela ukočeni!

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, tvrdi da je njegov sin likvidiran 23.03.2018. godine. (nastaviće se)