петак, 15. фебруар 2013.

Vasković dobio sudski spor protiv Dragana Davidovića


Banjalučki Osnovni sud donio je presudu kojom je odbacio kao nesonovanu  tužbu za klevetu Dragana Davidovića protiv Slobodana Vaskovića. “Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca”, navodi se u Presudi Osnovnog suda, donesenoj 10.01. 2013. godine, koju je potpisala sudija Marela Jevtović.

“Sud smatra da se novinarima mora dati određen stepen pretjerivanja ili čak provokacije, posebno kad se radi o kritičkom izvještavanju o sebi samima - novinarima. Po ocjeni Suda tuženi je jasno namjeravao da bude provokativan i time podstakne burnu reakciju iznošenjem mišljenja koja vrijeđaju, šokiraju ili uznemiravaju, kao zaštićenih članom 10 Konvencije, koji dopuštaju veći stepen pretjerivanja i čak provokacije, ukoliko javnost nije dovedena u zabludu o činjenicama”, navodi se, između ostalog, u Presudi (broj 71 0 P 030700 08 P).

Dragan Davidović tužio je Vaskovića 10.09.2008. godine i tražio 10.001 KM za nadoknadu duševnih boli. Vasković se u ovom, kao i u gotovo svim ostalim procesima, brani sam, bez advokata.

Nedavno je Vasković na Okružnom sudu dobio i pravnu bitku protiv Stanislava Čađe, ministra unutrašnjih poslova RS.
Okružni sud u Banjaluci je 20. novembra 2012. godine donio Rješenje kojim je ukinuo presudu banjalučkog Osnovnog suda, prema kojoj je Slobodan Vasković bio osuđen da je oklevetao ministra unutrašnjih poslova Stanislava Čađu. Prvostepenom presudom, Vasković je bio dužan isplatiti Čađi iznos od 3.000 KM, na šta se Vasković žalio.

„Žalba tuženog se uvažava, presuda Osnovnog suda u Banjaluci broj: 71 0 P 047873 08 P, od 17. 2. 2012. godine u osporenom dosuđujućem dijelu ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak“, navodi se u Rješenju Okružnog suda u Banjaluci.

Vasković je ranije dobio i sporove protiv nekih drugih lica iz politike, kao i tri spora u kojima ga je tužio Milorad Dodik. Vasković je izgubio nekoliko sporova, takođe, po tužbama Milorada Dodika.