понедељак, 4. јун 2018.

Dosje Karanpiše: Slobodan Vasković

1.
Željko Karan, patolog, učinio je dugi niz svjesnih propusta prije, tokom i nakon obdukcije, čime je sebe doveo u poziciju direktnog saučesnika u Ubistvu Davida Dragičevića.

2.
On je ucijenjen od visokih policijskih funkcionera i zbog toga obduukciju nije uradio u skladu sa pravilima struke. 

3.
Krenimo od Potvrde o vremenu smrti - Karan je u njoj naveo da je smrt Davida Dragičevića nastupila 18.03.2018. godine u 4 časa ujutro, što je nevjerovatna preciznost, nezapamćena na Planeti.

4.
Prema riječima stručnjaka iz ove oblasti Karanovu Potvrdu o smrti neće prihvatiti nijedan Sud kao validnu, što je, samo po sebi, čini bezvrijednom. 

Ona to i jeste, ali ne iz birokratskih razloga, kako je to naveo Karan pred anketnim odborom, već pokušaja omogućavanja najmještanja “Žrtvenih jarčeva”, koji je, zasad, osujećen.

5.
Najveći propust koji je Karan učinio jeste što nije uradio preparaciju lica. 

Karan je to potvrdio pred Anketnim odborom. (vidi dodatak).

“Preparisanje lica i ostalih tkiva je prvo što se mora uraditi tokom obdukcije”, reklo mi je nekoliko stručnjaka iz ove oblasti, zapanjenih da Karan nije uradio obdukciju kako to protokol nalaže.

6.
Upravo zbog toga Karan nije evidentirao napuklinu (fisuru) na lijevoj strani nosa Ubijenog Davida.

Ta napuklina na nosu sigurno nije nastala od vode, već od udarca i to snažnog. I sigurno nije laka povreda, ma šta o tome mislio Karan.

7.
Napuklinu nosa uočio je doktor Ivica Milosavljević, koji je radio reobdukciju, 28.03., dok je Karan uradio obdukciju 25.03. Milosavljević je uočio i povrede na cijelom licu Davida Dragičevića. 

Na pitanje koje su razlike u obdukcionom nalazu koji je uradio Karan u odnosu na onaj Milosavljevićev, Karan je lakonski odgovorio: “Gotovo da ih nema, one moraju postojati, u tom smislu što je između te dve obdukcije prošao izvjesni vremenski period, pa truležne promjene malo dalje kvare to, i jedina ta razlika je preparacijom lica, to napuknuće na lijevoj nosnoj kosti to je baš nikakva razlika. (drugih razlika nema) Ne. Kad je u pitanju determinacija vremena smrti, to smo opredijelili, ja bih volio da dođem u priliku da objasnim o čemu se tu radi, rekao sam tu, već redovni veličine i sve ostalo, koji se moraju poštovati, ima tu još nekih začkoljica, lično mislim da ću i ja doći u poziciju da objasnim neke stvari”.

Karan je priznao da obdukcijom nije utvrdio napuknuće nosa.

Dio reobdukcionog nalaza dr Ivice Milosavljevića 
8.
Isto tako je bio vrlo kontradiktoran u dijelu izjave koji glasi: Gotovo da ih nema, one moraju postojati, u tom smislu što je između te dve obdukcije prošao izvjesni vremenski period, pa truležne promjene malo dalje kvare to”!

Logično je postaviti pitanje da li je Karan izbjegao da uradi preparaciju, kako ne bi uočio eventualno oštećenja mozga ili povrede koje su mogle dovesti do kome. Nakon čega bi se mogao izvesti zaključak da su Davida Dragičevića, dok je bio u komi, Ubice utopile u vodi.

9.
Budući da je mozak dio tijela kod kojeg truležne promjene najbrže nastupaju, sasvim je realno da Milosavljević nije mogao izvući reobdukcijom sve ono što je Karan mogao obdukcijom, da je htio. Ali nije, jer mu je naređeno da to ne čini. 

10.
Bilo je potrebno zataškati Ubistvo Davida Dragičevića. 

11.
U tu svrhu se i pojavio na presu MUP-a RS, zajedno sa Darkom Ilićem, načelnikom Uprave za organizovani kriminal, 26.03., kada su iznijeli niz neistina na račun Ubijenog Davida, pokušavajući kriminalizovati Žrtvu Teškog Ubistva.

12.
Važno se zapitati zbog čega je Karan radio test na LSD, kada je to vrlo rijetka droga i kada je znao da nijedan Sud neće priznati njegovo navodno testiranje, jer u Banjaluci ne postoji laboratorija za hemijskotoksikološke analize?! 

Sam Karan je rekao pred Anketnim odborom da taj njegov test nije validan i da nema nikakvu dokaznu snagu pred bilo kojim Sudom.

13.
Cilj i nije bio da se bilo šta dokađe pred Sudom, već se željelo Davida javnosti predstaviti narkomanom, što su i pokušali učiniti neki od visokih funkciomnera MUP RS, prije svih Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova. 

14.
Na ovom mjestu dolazimo do još jedne ključne Karanove greške - njegov obdukcioni nalaz nije potpun, jer nije urađena hemijskotoksikološka analiza. 

Da bi se ona uradila u skladu sa pravilima struke, potrebno je petnaest dana, rekli su mi stručnjaci iz ove oblasti. 

Karan je u hipu odredio da je Ubijeni David pozitivan na LSD!!!
Kakva monstruoznost i beskrupuloznost.

15.
Važno je naglasiti sledeće: Kod utopljenika se, prema riječima stručnjaka,  rutinski, rade testovi na alkohol, etil alkohol i metil alkohol, a ako postoje sumnje da je smrt nasilna, tada se radi obdukcija i toksikološka analiza. 

Tako se, primjera radi, u Srbiji toksikološka analiza, prema riječima stručnjaka, radi isključivo na zahtjev tužioca, a testiranja se vrše na 50 supstanci.

Ono što je najbitnije jeste podatak da u tih pedeset supstanci na koja se vrše testiranja nema LSD-ija. Vjerujem da dalje nisu potrebna bilo kakva pojašnjenja Karanovih postupaka. 

16.
Davida Dragičevića su, izvan svake razumne sumnje, ubili pripadnici MUP RS, koji su ga prije toga oteli, zatim mučili, a potom i udavili. 

Nakon toga su ga bacili u kanalizaciju Crkvena.

17.
David Dragičević Ubijen je od NarkoKartela, koji svoje članove ima i među pripadnicima MUP RS. 

Neki od najviših funkcionera te institucije veoma usko sarađuju sa velikim dilerima, a, nerijetko, u saradnji sa njima uklanjaju one koji im se  po bilo kom osnovu zamjere. Tako je ubijen i David Dragičević.

18.
Dio Vrha MUP RS, koji čine Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, direktor Policije Darko Ćulum, Darko Ilić, načelnik Uprave za organizovani kriminal RS i Nedeljko Lubura, načelnik Uprave za borbu protiv terorizma precizno znaju ko je izdao naredbu za premlaćivanje, otmicu, potom i likvidaciju Davida Dragičevića. 

19.
Isto tako znaju i ko ga je likvidirao, u to nema nikakve sumnje; Upravo zbog toga, oni čine sve da zataškaju ubistvo, zametnu sve tragove prema Ubicama i Nalogodavcima Likvidacije, zbog čega su Saučesnici istih. Zasad samo Saučesnici.

20.
Lukač, Ćulum, Ilić i Lubura i sada rade na zataškavanju likvidacije. (nastaviće se)

Dodatak: Dio svjedočenja Željka Karana pred Anketnim odborom Narodne skupštine RS (prenosim ga bez ikakvih intervencija u tekstu)

BORENOVIĆ
Da li ste radili specijalno prparisanje kože i mekih tkiva lica i na taj način pregledali eventualno postojanje podkožnih krvnih podljeva i preloma kostiju nosa i lica i nekih drugih promjena.

ŽELJKO KARAN
Ne. 

BORENOVIĆ
Da li ste sigurni u svoj nalaz da na kostima nosa i lica nije bilo povreda u vidu preloma, napuknuća i slično?

KARAN
Da vam kažem, ako se ne radi preparacija lica, napuknuće na tim, gledajte kad se otvara glava, ono kad se skida glava, to se radi do nivoa iznad obrva, znate. Preparacija lica se radi u osnovu samo u izuzetnim slučajevima kad zato postoji izrazita potreba, znate zašto. Preparacija lica je procedura koja jako skrnavi posmrtne ostatke, jer kad vi radite preparaciju lica, morate se spustite iza očiju, pa faktički oči izvaditi napolje, zajedno sa kožom pa dignuti sve to napolje, u rutniskim obudkcijama to se ne radi.

BORENOVIĆ
Dobro. I ne možete, to utiče naravno na sigurnost, tako da li je bilo preloma ili ne. 

ŽELJKO KARAN
Pazite preloma nije bilo, jel vi prelom možete utvrditi na drugi način, ne samo prepracijom lica, napuknuće naravno ne. 

BORENOVIĆ
Da li ste radili specijalno preparisanje kože i mekih tkiva leđa i nogu i na taj način pregledali evnetuno postojanje podkožnih krvnih podlijeva, nogu, leđa ili postojanja unurašnjih povreda koljenog zgloba.

ŽELJKO KARAN
Da vam kažem, preparacija, takva, gledajte, ovako kako postavljate pitanje, oprostite, ali ovo su stvari koje se sad vade iz konteksta. jer pravila struke traže nešto drugo. Vidite ovako, prepracija zadnje strane tijela, ono leđa, zadnji strane ekstremiteta znte, se rade redžimo u slučjevima saobraćajnih udesa, kod naleta putničkog motornog vozila na pješaka, i na taj način se utvrđuje mjesto primarnog kontakta i koje šta, kod utopljenja se to ne radi. Da vam kažem, dalje, preparacija, lica i preparacija zadnjeg dijela tijela, rađena je u sklopu reobdukcije. Znate zašto? Ne zat što to treba, nego zbog sledećeg razlog, ajde kad već radimo reobdkciju, ajmo uraditi sve, i tom preparacijom zadnje strane tijela, nije se dobilo ništa novo, jer oni podlivi koji su tamo opisani, opisao sam ih ja sa unutrašnje strane samo na drugom mjestu i imam ih na fotografijama.