четвртак, 2. април 2020.

U martu pokrenuto 111 postupaka za brisanje subjekata iz sistema PDV-a


Piše: S.V.

U martu je pokrenuto 111 upravnih postupaka za brisanje pravnih/fizičkih lica iz sistema PDV-a.

“U periodu od 1.3.-31.3. 2020. godine u UIO ukupno je pokrenuto 111 upravnih postupaka brisanja pravnih/fizičkih osoba  iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih  poreza. Taj broj se odnosi na pravna i fizička lica koja su bila registrirana po osnovu PDV-a, vanjskotrgovinskog poslovanja, akcize, međunarodne špedicije”, odgovoreno mi je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U odgovoru napominju da navedeni podatak možda “nije reprezentativan kad je u pitanju prestanak rada pravnih i fizičkih lica na području BiH u navedenom periodu, jer ima određeni broj pravnih i fizičkih lica koja su prestala sa radom u periodu od 1.3.-31.3. 2020. godine, a koja nisu registrovana  u Jedinstveni registar obveznika indirektnih porez”.


“Podsjećam, obaveza registracije u sistem PDV-a nastupa kada lice pređe prag oporezivaog prometa u iznosu od 50.000 KM. Svi ostatli  obveznici koji nisu ispunili ovaj uslov registrovani su kod entitetskih poreskih uprava i Poreske uprave Brčko distrkita, pa bi se morali uzeti podaci od svih poreskih administracija na nivou BiH kako bi se dobio pregled stvarnog stanja”, navedeno je u odgovoru iz UIO BiH.