петак, 31. март 2017.

Načelnik Jagodić „na čašu“ stavio 850 KM iz budžeta

Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić za krsnu slavu SRS „Srpska u sigurne ruke“ Tri jerarha umjesto uobičajene kutije cigareta „na čašu“ je stavio 850 KM građana Rogatice sa opštinskog budžeta. Da budemo do kraja tačni: pare nije stavio baš na čašu nego ih je prebacio na privatni račun fizičkog lica Velibora Đurića, predsjednika OO SRS „Srpska u sigurne ruke“ Rogatica, povodom krsne slave stranke.

Za finansijsku transakciju upitne zakonske zasnovanosti načelnik Jagodić uredno je 31.1.2017. godine donio zaključak broj 01-04-5/17 kojim je sa pozicije  415219 „ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima“ jedinstvenog računa trezora opštine Rogatica pod obrazloženjem „pomoć za obilježavanje krsne slave Tri jerarha“, zajedničke pare svih građana Rogatice darovao na iće i piće radikala i njihovih gostiju. „Pare u sigurne ruke“ otišle su iz razloga što Velibor Đurić, kao odbornik SRS „Srpska u sigurne ruke“, čini skupštinsku većinu u SO Rogatica koju predvodi SNSD.

Načelnik Jagodić o ovome nema ništa novo da kaže jer sve što je imao reći odgovorio je na odborničko pitanja „Koliko je finansijskih sredstava isplaćeno odborniku SO Rogatica „Srpska u sigurne ruke“ Veliboru Đuriću u februaru mjesecu, po kom osnovu i sa koje budžetske stavke“ koje je na sjednici SO postavio odbornik SDS.


Po Zakonu o  finansiranju  političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i opštine u RS predviđen je način njihovog finasiranja, uključujući partije, koalicije i nezavisne poslanike i odbornike, ali njime se nigdje ne favorizuje učešće u vladajućoj većini kao kriterijum za određivanje većeg iznosa finansiranja iz opštinskog budžeta. Pošto Velibor Đurić nije čak ni nezavisni odbornik nego odbornik SRS „Srpska u sigurne ruke“ na organima zaduženim da štite javni interes građana ostaje da ocijene zakonsku zasnovanost odluke po kojoj je načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić privatnom licu na privatni tekući račun prebacio sa opštinskog bužeta iznos od 850 KM.