уторак, 21. јануар 2014.

Dosje: Zločinačka organizacija Ilić&co opljačkala preko 45 miliona KM; Vlada RS podržavala otimačinu

 
piše: Slobodan Vasković

Neđo Ilić i šumska mafija, koju, osim njega, čine brojni direktori gazdinstava (mahom članovi SNSD-a) opljačkali su Šume RS za više od 45 miliona maraka. I to samo po osnovu davanja trupaca firmama koje robu nisu plaćale.

Riječ je ovdje o organizovanom kriminalu u režiji zločinačke organizacije  (koju je snažno podržavala Vlada RS sa premijerima Miloradom Dodikom i Aleksandrom Džombićem), na čijem čelu se nalazio Ilić.

Pljačka je tolikih razmjera da čak ni MUP RS, koji je pod potpunom kontrolom SNSD-a, nije ostao imun na nju i podnio je krivične prijave protiv 18 lica - CJB Banjaluka (16.01.) protiv Ilića i još 13 lica za pljačku cca 4,3 miliona KM; a CJB Istočno Sarajevo (20.01.) protiv 4 lica, koja se terete za otimačinu 2,3 miliona KM. Ukupno to iznosi cca 6,6 miliona KM.

Interesantno je da ovaj predmet nije objedinjen i da se radi separatno-svaki CJB na svojoj teritoriji. Na taj način policija izbjegava da kriminalce optuži za organizovani kriminal, što jeste na djelu, čime umanjuje težinu počinjenog krivičnog djela. Na taj način izbjegava se i udar na neke od političara vladajuće oligarhije koji su bezrezervno podržali pljačkanje Šuma RS, što potvrđuju i dokumenti koje objavljujem. Zapanjujuće je da niko od osumnjičenih nije priveden/uhapšen, iako se terete za milionska sredstva, što dodatno potvrđuje da je ovdje riječ o pokušaju policije da koliko toliko minimizira strašnu pljačku, koja je devastirala Šume RS.

Ukratko, ovdje nije u pitanju nesavjesnom poslovanje prijavljenih funkcionera, već je na djelu udruženi zločinački poduhvat većeg broja lica, što su pljačkom državne imovine stekli ogromne koristi za sebe i za svoje mentore. Pri tome su doveli na prosjački štap jedno uzorno preduzeće i jednu vrlo važnu privrednu granu, bar kada je riječ o Republici Srpskoj.

Pljačka po osnovu davanja robe bez pokrića ne iznosi 6,6 miliona, već prelazi 45.000.000 KM


Ukupna potraživanja od kupaca za isporučene drvne sortimente na nivou Javnog preduzeća sa 31.12.2011, (polovinom jula te godine smijenjen je Neđo Ilić), iznosila su 55.624.054 KM. Od te cifre, na napltu je (prema valutnom roku) dospjelo 48.344.319 KM. Ništa od toga nije naplaćeno.  Od ukupnih potraživanja izvršena je ispravka i terećeni su troškovi poslovanja JPŠ u iznosu od 35.491.706 KM. To znači da je već krajem te 2011. nepovratno izgubljeno cca 35 miliona KM. Toj strašnoj brojci treba dodati i značajan dio iz mase od nenaplaćenih potraživanja izvan valutnog roka, tako da gubici po osnovu „poklonjene“ robe definitivno prelaze 45 miliona KM. I ovi gubici napravljeni su u periodu kada su na čelu Vlade RS bili Milorad Dodik i Aleksandar Džombić. Njihovo nereagovanje samo je jedan od niza argumenata koji ukazuju da su bili pokrovitelji uništenja Šuma RS.

Vlada RS nije učinila ništa da se spriječi davanje robe bez pokrića, i odlukama  je sprečavala  uvođenje  reda u preduzeću

Ilićev nasljednik na čelu Šuma RS Srđan Ljubojević pokreće niz tužbi protiv firmi koje su dugovale Šumama RS. Mnogi smatraju da je taj akt bio početak njegovog kraja. (Ljubojević je krajem 2012. godine presuđen na godinu dana zatvora, jer je primio mito u iznosu od deset hiljada KM). Ljubojević je početkom 2012. godine, umjesto mjenice, uveo bankovnu garanciju kao sredstvo osiguranja za izdatu robu. Početak primjene ove odluke bio je 01.07.2012.. Bio je to jedini način da se zaustavi dalje propadanje preduzeća.

Međutim, tada kreće kriminalni šou u režiji Vlade RS, na čijem čelu je bio Džpmbić. Umjesto da podrži odluku menadžmenta Šuma, Vlada RS naređuje Ljubojeviću da povuče odluku o obaveznoj bankarskoj garanciji i vrati mjenicu kao sredstvo osiguranja. 
Na Tematskoj sjednici Vlade RS, održanoj 12.06.2012., donosi se nevjerovatna i kriminalna odluka:
Tačka 8) Vlada u vezi zaključka 12. Traži od Nadzornog odbora JPŠ „Šume RS“ da odmah sazove sjednicu i ukine zaključak Uprave JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, kojim se kao isključivo sredstvo obezbjeđenja naplate potraživanja od drvoprerađivača od 01.07.2012. godine traži bankarska garancija. Potrebno je ostaviti mogućnost da se od drvoprerađivača može uzeti mjenica kao sredstvo obezbjeđenja naplate potraživanja.  

Šta ovim potezom čini Vlada RS? Staje u zaštitu tajkuna i pljačke, a JP „Šume“ gura u neminovnu propast.

Sticajem okolnosti Nadzorni odbor „Šuma“ nije postupio po naređenju i biva smijenjen na 3. Tematskoj sjednici posvećenoj šumarstvu, koja je održana  20.07.2012. godine. Kako bi se prikrili stvarni razlozi smjene, razriješeno je nekoliko direktora gazdinstava, koji su nedugo zatim vraćeni na svoje pozicije.

Na toj sjednici trebao je, sa Nadzornim odborom, da „leti“ i Ljubojević, ali se Đokić u pauzi sjednice usprotivio tome i privemeno odgodio njegov neminovan kraj.
Sa odlaskom Ljubojevića nastavljeno je po starom – vozi kad hoćeš, plati kad možeš i ako hoćeš.

Glavni Ilićevi saradnici
Najbliži saradnici Neđe Ilića su Milovan Krčo, direktor Š.G. „Jahorina“ Pale, Zdenka Šormaz, izvršni direktor za finansijske poslove Zdenke Šormaz, bivši direktor ŠG Romanija Rajko Bulajića, te Ljubica Terzić, Igor Vukovića...
Dobojlija Krčo čovjek je od zadatka Uroša Gostića. Za svog „mandata“ je Š.G. „Jahorina“ doveo je na prosjački štap. U godini kada je Ilić sjedio u fotelji generalnog direktora, paljansko gazdinstvo je napravilo manjak prema centralnom računu Šuma RS veći od 3 miliona KM. Zbog toga je od uspješnih gazdinstava otimano i davano lošim da troše još više.

Iliću i Krči to nije bilo dovoljno pa su u dogovoru sa paljanskim tajkunima bespravno posjekli oko 20.000 m3 u slivovima „Sitnica“ i „Jasenova“. Osim povelikog iznosa gotovine, Krčo je za nagradu od jednog  paljanskog tajkuna dobio Audija 6., a Ilić dva apartmana u Igalu, jedan do drugog. Ni to Iliću i Krči nije bilo dovoljno već su od gazdinstva oteli zemlju, uknjižili je na Ilićevog sina Sašu i započeli gradnju hotela.


Prema Urbanističkoj saglasnosti iz 2008. godine Ilić junior trebao je da plati opštini Pale 72.000 KM (18.000 + 9.000 + 700 KM/m2), a prema  izvorima iz opštine Pale nikada nije platio ni feninga.

Interesantno je i sledeće: u „čuvenoj“ akciji „Gora“, koja je izvedena 03.11.2011., uhapšeno je nekoliko osoba, koji nisu bili značajniji točkići u mehanizmu pljačke.
„Radeći na redovnoj sječi i izvoženju šume u 61. odjeljenju Radne jedinice Pale, pričinili su manjak i ukrali 992 metra kubna drvnih sortimenata, čime su ŠG Jahorina oštetili za iznos od 143.348 maraka i za sebe protivpravno pribavili imovinsku korist od 106.266 maraka“, kazala je tada portparol MUP-a RS Mirna Šoja. Za krađu ovih dokazanih 20.000 m3 do sada niko nije odgovarao.

Dokaze na terenu prikupljali su i obrađivali radnici Agencije za šume.  Pošto se to nije svidjelo tajkunima, ukinuta je Agencija za šume.

Procjene zaposlenih u Š.G. „Jahorina“ Pale kažu da je za vrijeme vladavine Ilića i Krče bespravno posječeno oko  30.000 m3 lišćara i oko 50.000 m3 četinara, što je pljačka teška najmanje 8 miliona KM.
  
Zdenka Šormaz direktan je krivac za nepoštovanje Zakona o šumama i za dug preduzeća prema Poreskoj upravi u iznosu od 27.688.766 KM. Za vrijeme dok je obavljala funkciju izvršnog direktora za finansijske poslove, preduzeće nijedne godine nije imalo pozitivan revizorski izvještaj. Zahvaljujući lobiju iz Gradiške, u prvom redu poslaniku SNSD u Narodnoj skupštini RS Nenadu Kesiću i Nikoli Kragulju, bila je nedodirljiva. Odnijela ju je šipovačka struja na čelu sa Milanom Kovačem, poslanikom SNSD u parlamentu i tajkunom, koja je pomela i Šormazevu i druge Ilićeve kadrove.

Gazdinstva i direktori koji su napravili najveći kriminal
Iz izvještaja koja su gazdinstva podnjela Upravi preduzeća u julu 2012, najveće pojedinačne neopravdane manjkove u vrijeme vladavine Neđe Ilića, napravili su:
1. Š.G. „Romanija“ Sokolac, Rajko Bulajić - 1.558.405,80 KM
2. Š.G. „Visočnik“ Han Pijesak, Ljubica Terzić Ljubica - 1.114.805,10 KM
3. Š.G. „Panos“ Višegrad, Milan Cvijetić - 926.508,56 KM
4. Š.G. „Birač“, Vlasenica, Mijo Kurtuma i Igor Vuković - 899.510,01 KM
5. Š.G. „Jahorina“, Pale, Milovan Krčo - 643.491,18 KM
6. Š.G. „Borja“ Teslić, Nenad Dušanić i Savo Kasapović - 354.972,84 KM

Najveći broj nenaplaćenih potraživanja nije rezultat poremećaja u radu drvoprerađivača, već plod dobro osmišljene akcije u kojoj su sa jedne strane učestvovali najodovorniji ljudi u „Šumama“, a tajkuni i njihovi politički mentori, sa druge strane

Izvještaji  gazdinstava govore o još jednoj nepobitnoj istini, a to je da je roba namjerno poklanjana fiktivnim kupcima, koji su dobit dijelili sa Ilićem i odabranim iz njegovog kruga. To se jasno vidi iz izvještaja koje su podnijeli direktori gazdinstava u Čajniču i Han Pijesku.   

U izvještaju direktora gazdinstva „Visočnik“ Han Pijesak stoji: „Također je interesantna isporuka robe nekim preduzećima koja su po našim saznanjima fiktivna, kao što je Venesa d.o.o. Brčko – iznos duga 163.185,81 KM. Slično preduzeće je „Danprom-građa“ d.o.o. Prnjavor. Iznos duga: 77.424,43 KM“.
U izvještaju direktora gazdinstva „Vučevica“ Čajniče apostrofirano je: „Napominjemo da je ugovor sa kupcem Danprom-građa d.o.o. Prnjavor potpisan u Direkciji JP Šume RS a.d. Sokolac bez saglasnosti Š.G. Vučevica Čajniče o količinama i načinu plačanja (valutnom roku)“.


Vlasnik firme „Danprom-građa“ d.o.o. iz Prnjavora sastajao sa redovno Neđom Ilićem u njegovoj kancelariji u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i nakon što je ovaj smijenjen „radi dogovora o daljnoj saradnji“. Za 28.05.2012. postoji službena evidencija na portirnici zgrade Vlade.   

Prosto je nevjerovatno da CJB Banjaluka nije došao do podatka da je fiktivna firma „Danprom građa“ d.o.o. Prnjavor  ojadila JP Šume za preko 400.000 KM:
    Š.G. „Jahorina“ Pale .......................   54.770,80 KM
    Š.Č. „Čemernica“ Kneževo ...........     51.905,49 KM
    Š.G. „Oštrelj“ Drinić .......................   19.058,73 KM
    Š.G. „Visočnik“ H. Pijesak ..............   77.4242,43 KM
    Š.G. „Romanija“, Sokolac ..............  139.102,26 KM
    Š.G. „Ribnik“ .................................    72.367,78 KM,

a  firma „Venesa“ iz Brčkog za preko 200.000 KM:
    Š.G. „Birač“ Vlasenica ......................  47.512,21 KM
    Š.G. „Visočnik“ H. Pijesak ..............  163.185,81 KM
    Š.G. „Gorica“, Šipovo ......................      3.449,03 KM

Tu je njoš nekoliko Iliću veoma bliskih firmi, kao što su „Teksoprom“ d.o.o.  Srbac, „Exim“ Srbac, „Igo Stell“ Laktaši, „Rubin“ Aleksandrovac, „IGM internacional“...

Teško da bi i šume Amazonije izdržale Ilićeve, ili bolje rečeno SNSD-ove termite i terminatore.

Krivične prijave MUP RS
CJB Istočno Sarajevo podnio je 20.01. 2013. krivičnu prijavu nadležnom Okružnom tužilaštvu protiv četiri bivša direktora šumskih gazdinstava zbog zloupotreba teških 2,3 miliona KM. To su Rajko Bulajić, bivši direktor Šumskog gazdinstva "Romanija" Sokolac, Ljubica Terzić i Žarko Vitorović, oboje bivši direktori ŠG "Visočnik" Han Pijesak, i Milovan Krčo, bivši direktor ŠG "Jahorina" Pale.
Njih sumnjiče da su od 2006. do 2012. godine svjesnim kršenjem propisa o načinu i uslovima prodaje kupcima prodavali šumske drvne sortimente bez obezbijeđene garancije plaćanja.
CJB Banjaluka podnio je 16.01. krivičnu protiv Neđe Ilića, bivšeg direktora "Šuma", i još 13 osoba. Njih sumnjiče da su zloupotrebama i nesavjesnim poslovanjem oštetili firmu za više od 4,3 miliona KM.
Osim Ilića, za zloupotrebu službenog položaja osumnjičeni su i Zoran Kosorić, Dragomir Gagović i Brankica Marić, svi bivši izvršni direktori za komercijalne poslove u "Šumama".
Za nesavjesno privredno poslovanje osumnjičeno je 10 bivših direktora šumskih gazdinstava s područja koje pokriva CJB Banjaluka. To su Gojko Malinović, bivši direktor ŠG "Čemernica" iz Kneževa, Dušan Malijević i Rosa Rakita, oboje bivši direktori ŠG "Šipovo", Milisav Macanović, Momčilo Stanivuković i Milan Vuković, svi iz ŠG "Ribnik", Veselko Lazić, ŠG "Gradiška", Nedeljko Antić, ŠG "Lisina" iz Mrkonjić Grada, Rajko Banjac, ŠG "Oštrelj" iz Drinića, i Miroslav Drljača, ŠG "Prijedor".