недеља, 21. мај 2017.

Stručna analiza rada banaka (2): Addiko grupacija i ProCredit bank bilježe gubitke u poslovanju

Pokazatelji uspješnosti poslovanja Addiko grupacije (iz bilansa uspjeha na dan 31.12.2016. godine) daju sliku o slabim performansama uspješnosti Addiko bank ad Banja Luka i Addiko bank dd Sarajevo. Štaviše, Addiko bank dd Sarajevo je ispoljila lošije poslovne pokazatelje u poređenju sa Addiko bank ad Banja Luka, imajući u vidu veličinu tržišta Federacije Bosne i Hercegovine naspram veličine tržišta Republike Srpske i pozicioniranja na ovim segmentima finansijskog tržišta.

U 2016. godini ProCredit bank dd Sarajevo iskazala slabe performanse sa aspekta uspješnosti poslovanja i kvaliteta upravljanja (to između ostalog pokazuje i ostvareni  gubitak u poslovanju). 

ProCredit bank dd Sarajevo i Addiko bank dd Sarajevo su jedine banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su ostvarile GUBITAK u poslovanju u 2016. godini.

ADDIKO BANK AD  BANJA LUKA (Republika Srpska)

Ključni pokazatelji


BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine
Vrijednost osnovnih sredstava iznosi 36.283.085 KM,
Vrijednost ukupnog kapitala banke je 147.051.732 KM,
Ispravka vrijednosti ukupnih potraživanja iznosi 131.179.615 KM,
Vrijednost ukupnih plasmana banke iznosi   545.220.344 KM.

Odnos navedenih pokazatelja je:
- odnos vrijednosti osnovnih sredstava i ukupnog kapitala iznosi 24,67%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala iznosi  89,21%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnih plasmana iznosi 24,06%
- odnos vrijednosti ukupnog kapitala i ukupnih plasmana iznosi 26,97% 

BILANS USPJEHA na dan 31.12.2016. godine
- Prihodi od kamata 23.985.711 KM
- Prihodi od naknada i provizija 12.241.325 KM
- Ostvareni GUBITAK iznosi  9.014.884 KM
- Broj zaposlenih 460
- Bruto plate zaposlenih  13.888.576 KM

Pokazatelji uspješnosti 
- ROA iznosi  -1,26% (negativan)
- ROE iznosi -6,13% (negativan)
- odnos vrijednosti dobitka po zaposlenom i bruto plate zaposlenog  iznosi -0,65 (negativan)

ADDIKO BANK DD SARAJEVO  (Federacija BiH)

Ključni pokazatelji  


BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine
Vrijednost osnovnih sredstava iznosi  27.602.320 KM,
Vrijednost ukupnog kapitala banke je 205.316.307 KM,
Ispravka vrijednosti ukupnih potraživanja iznosi 186.685.556 KM,
Vrijednost ukupnih plasmana banke iznosi 548.002.383 KM.

Odnos navedenih pokazatelja je:
- odnos vrijednosti osnovnih sredstava i ukupnog kapitala iznosi 13,44%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala iznosi  90,93%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnih plasmana iznosi 34,07%
- odnos vrijednosti ukupnog kapitala i ukupnih plasmana iznosi 37,47% 

BILANS USPJEHA na dan 31.12.2016. godine
- Prihodi od kamata 25.684.221 KM
- Prihodi od naknada i provizija 12.277.477 KM
- Ostvareni GUBITAK iznosi  37.629.095 KM
- Broj zaposlenih 454
- Bruto plate zaposlenih  13.623.904 KM

Pokazatelji uspješnosti 
- ROA iznosi  -4,44% (negativan)
- ROE iznosi -18,33% (negativan)
- odnos vrijednosti dobitka po zaposlenom i bruto plate zaposlenog  iznosi -2,76 (negativan)

Iz navedenih pokazatelja jasno se uviđa da je u 2016. godini Addiko grupacija (Addiko bank ad Banja Luka i Addiko bank dd Sarajevo) iskazala slabe performanse poslovanja, posmatrano sa aspekta uspješnosti poslovanja i sa aspekta stabilnosti.

Najznačajniji pokazatelji ukazuju na činjenicu da je poslovanje grupacije izloženo rizičnosti poslovanja. 

Imajući u vidu da  odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala kod Addiko bank ad Banja Luka iznosi 89,21%, dok je taj odnos kod Addiko bank dd Sarajevo 90,93%, pokazuje se da je ukupni kapital Addiko grupacije značajno "ugrožen". 

To potkrepljuje i činjenica da vrijednost ukupnog kapitala u ukupnim plasmanima Addiko grupacije teži da se izjednači sa vrijednošću ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja u ukupnim plasmanima banke (kod Addiko bank ad Banja Luka ovi parametri iznose 26,97% naspram 24,06%, dok kod Addiko bank dd Sarajevo ovi parametri su 37,47% naspram 34,07%). 

Pokazatelji uspješnosti poslovanja Addiko grupacije (iz bilansa uspjeha na dan 31.12.2016. godine) daju sliku o slabim performansama uspješnosti Addiko bank ad Banja Luka i Addiko bank dd Sarajevo. Štaviše, Addiko bank dd Sarajevo je ispoljila lošije poslovne pokazatelje u poređenju sa Addiko bank ad Banja Luka, imajući u vidu veličinu tržišta Federacije Bosne i Hercegovine naspram veličine tržišta Republike Srpske i pozicioniranja na ovim segmentima finansijskog tržišta.

PROCREDIT BANK  DD SARAJEVO

Pokazatelji uspješnosti  

BILANS  USPJEHA na dan 31.12.2016. godine
- Prihodi od kamata 18.198.529 KM
- Prihodi od naknada i provizija 7.989.217 KM
- Ostvareni  GUBITAK iznosi  875.579 KM
- Broj zaposlenih 225
- Bruto plate zaposlenih  5.733.282 KM

Pokazatelji uspješnosti 
- ROA iznosi  -0,24% (negativan)
- ROE iznosi -1,81% (negativan)
- odnos vrijednosti dobitka po zaposlenom i bruto plate zaposlenog  iznosi  -0,15 (negativan).

Iz navedenih pokazatelja jasno se uviđa da je u 2016. godini ProCredit bank dd Sarajevo iskazala slabe performanse sa aspekta uspješnosti poslovanja i kvaliteta upravljanja (to između ostalog pokazuje i ostvareni  gubitak u poslovanju). 

ProCredit bank dd Sarajevo i Addiko bank dd Sarajevo su jedine banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su ostvarile GUBITAK u poslovanju u 2016. godini.

ProCredit bank dd Sarajevo je nastavila da ispoljava trendove pada tržišnog učešća i gubljenja konkurentnosti na finansijskom tržištu Bosne i Hercegovine. 

Ovo se može predstaviti kroz sljedeće pokazatelje:
Prihodi od kamata u 2014. godini iznose 23.777.140 KM, u 2015. godini 23.229.470 KM, u 2016. godini su 18.198.529 KM.

Prihodi od naknada i provizija u 2014. godini su 7.741.405 KM, u 2015. godini 8.361.025 KM, u 2016. godini  iznose 7.989.217 KM

Broj zaposlenih na kraju 2014. godine je 309, u 2015. godini je 277, u 2016. godini je smanjen na 225 radnika. (nastaviće se)