четвртак, 4. мај 2017.

Pismo sa FPN: Iz blamaže u blamažu

Fakultet političkih nauka Banjaluka ulaskom u novu zgradu pravi korak više u odnosu na druge fakultete Univerziteta Banjaluci, dok situacija u naučnom pogledu ide u totalno suprotnom pravcu. 

Broj zainterisovanih studenata za upis na ovaj Fakultet smanjuje se iz godinu u godinu, jer na tržištu rada nema potražnje za ovim kadrovima (politolozi, sociolozi, novinari i socijalni radnici), a Biroi za zapošljavanje su zatrpani osobama sa navedenim profesijama.  

Odnosi su na FPN-u uzavreli: fakultetom vladaju klanovi koji, bukvalno, uslovljavajući jedne druge, dovode sebi podobne aisstene i saradnike. 

Sve to ostavilo je teške posljedice na međuljudske odnose.

Na Fakultetu i dalje postoji nevidljivi uticaj Nenada Kecmanovića, čiji “namjesnik” Aleksandar Vranješ je strah i trepet.

Koliko je sve pod pritiskom, govori i činjenica da gotovo niko o stanju ne želi ili ne smije govoriti. 

Jedan od poslednjih udaraca ugledu FPN-a jeste da su se, u februaru, na doktorski studij, javila samo dva kandidata. Dokaz je to potpunog nedostatka autoriteta i nepovjerenja u ovu instituciju od njenih bivših studenata, koji su ovdje završili postdiplomske studije. 

Sličan problem je, prethodnih godina, i na upisu na postdiplomske studije, gdje se jedva uspijeva skupiti minimalan broj.  

Najugroženija je sociologija koja postaje potpuno neinteresantna, jer se gotovo niko (od poslednjih pet generacija) iz ove struke nije zaposlio u RS. 

Kada su u pitanju konkursi i prijemi nastavnika i saradnika, ovaj fakultet je na Senatu Univerziteta najprepoznatljiviji po pristiglim prigovorima na Odluke naučno-nastavnog vijeća i Komisija koje vrše bodovanje. 

Većina bivših studenata otvoreno tvrdi da su svi konkursi namješteni i da se zna za koga su raspisani. 


Do koje mjere je ovo kolo zatvoreno govori i poslednji konkurs za saradnika iz oblasti Teorijske sociologije, gdje komisija bira i predlaže trećeplasiranu osobu Dušanka Slijepčević, koja je završila osnovni studij D.Slijepčević i napisala samo jedan stručni rad, a prvo dvoje - Vedran Francuz i Biljana Kovačević, su izostavljeni, iako su magistri.

Obrazloženje je da je izabrana mlada perspektivna osoba, na početku karijere i da je kao student imala 9,3. 

Tačno je da ima bolji prosjek, ali činjenica je i da prvi kandidat ima 8.9, kao i 15 naučnih i stručnih radova, a drugi kandidat objavljenu knjigu, uspješne projekte i 8 naučnih radova. 

U pravilniku o izboru nastavnika i saradnika jasno stoji šta se sve boduje (naučni i stručni radovi, učešća na konferencijama, prosjek, knjige, projekti…) i da se samo u izuzetnim slučajevima može predložiti kandidat s manje bodova. 


U ovom slučaju činjenica je, što je izuzetno važno osim toga da su oštećena bolja dva kandidata, da predloženi kandidat, osim prosjeka 9,3 i jednog rada, ništa nema izuzetno da bi bio predložen u odnosu na druga dva kandidata?!