четвртак, 4. август 2022.

Tužilaštvo BiH i SIPA pokrenuli istragu o Fantomskom Zaključku Vlade RS kojim se “Pavgordu” za cca 42 miliona KM prodaje “Alumina” čija je vrijednost cca 600 miliona KM


Piše: Slobodan Vasković


Tužilaštvo BiH i Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) potvrdili su mi da je pokrenuta istraga u vezi sa navodnim zaključkom Vlade RS kojim se potraživanja institucija RS od FG “Birač” prodaju fočanskoj firmi “Pavgord” za cca 42 miliona KM.


Napisao sam već mnogo o ovome, pa danas samo emitujem pitanje koje sam uputio Tužilaštvu i Sipa BiH, kao i njihove odgovore.


Pitanje:

Vlada RS donijela je 28.07., kako su saopštili, Zaključak o prodaji svojih i potraživanja Fondova od FG "Birač" u visini od cca 42 miliona KM fočanskoj firmi "Pavgord" čiji je vlasnik Gordan Pavlović.


S obzirom da postoje vrlo ozbiljni argumenti da je ova takozvana prodaja u stvari organizovani kriminal u kojem učestvuju brojna lica kako iz Vlade RS, republičkog pravobranilaštva RS, Poreske uprave i lica iz kriminogenih struktura, molim vas da mi do sutra, 04.08., u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, odgovorite da li je i šta Tužilaštvo BiH preduzelo u vezi sa ovim slučajem?


Da li je Tužilaštvo BiH naložilo SIPA izuzimanje dokumentacije iz Vlade RS koja je vezana za Zaključak o prodaji?


Odgovor Tužilaštva BiH

U vezi sa Vašim upitom, informišemo Vas da je u vezi sa postupanjem po prijavama koje se odnose na navode o određenim nezakonitostima u fabrici „Alumina“, sa sjedištem u Zvorniku, odnosno fabrici glinice „Birač“, formiran predmet i izdata naredba za postupanje Državnoj agenciji za istrage i zašitu (SIPA). 


Nakon donošenja tužilačke odluke, javnost će biti obavještena o istom, odgovoreno mi je iz Tužilaštva BiH.


Odgovor SIPAU vezi pitanja od 03.08.2022. godine obavještavamo Vas da je SIPA u proteklom periodu zaprimila više prijava u vezi sa predmetnim slučajem koje su u skladu sa članom 22. stav (1) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu proslijeđene na upoznavcanje i dalje postupanje MUP RS, dok je jedna zaprimljena prijava u kojoj se ukazuje na eventualno postojanje osnova za počinjenje krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH dostavljena Tužilaštvu BiH na upoznavanje i donošenje tužilačke odluke, odgovoreno mi je iz Agencije za istrage i zaštitu. (nastaviće se)