субота, 07. децембар 2019.

Sudovi u potpunosti demolirali Vreću, Lukača, Ilića, Karana i “dokaze” iz njihove “istrage” o ubistvu Davida Dragičevićapiše: Slobodan Vasković

1.
Presuda Osnovnog suda u Banjaluci, kojom je odbijena tužba za klevetu Đorđa Rađena protiv Davora Dragičevića, u sebi sadrži dublju poruku suda upućenu i  OJT Banjaluka i MUP-u RS.

2.
Sudija Osnovnog suda Ana Popadić, objektivnom ocjenom dokaza, predočenim u parničnom posrupku (tužba za klevetu), utvrdila da činjenice na kojima se zasniva tužba nisu objektivne; Štaviše one su proizvod manipulacije nastale u ranoj fazi istrage ubistva Davida Dragičevića, ako se to može nazvati istragom kojom su rukovodili Dalibor Vrećo i Darko Ilić. 

3.
Rađenova tužba upravo je zasnovana na podacima MUP-a i tužilašta. 

4.
Đorđe Rađen, kao i ostali učesnici i prikrivači zločina (Lukač, Ilić...), tužili su Davora Dragićevića za klevetu za iznošenje činjenica na skupovima koji su održani u Banjaluci.

5.
Šta je to Davor Dragičević sve vrijeme govorio i govori u vezi ubistava svog sina Davida?

On već dvadeset mjeseci ističe da je njegov sin ubijen; Da je na djelu prikrivanje izvršenja ubistva njegovog sina, a to prikrivanje ne vrše samo lica koja su učestovala na famoznoj pres konferenciji 26.03.2018, već i lica koja su po svojoj funkciji iznad tih lica. Jer, naprosto je i zakonski nemoguće da načelnik jedne policijske uprave (Darko Ilić), samostalno i svojevoljno organizuje konferciju za štampu povodom događaja koji je već u tom periodu, 26.03.2018., godine ukazivao da se „oteo kontroli“ i da može biti prijetnja po režim. Ilić je morao imati saglasnost i viših rukovodilaca MUP-a, što je i potvrđeno.

6.
Zašto Davor Dragičević tvrdi da je njegov sin ubijen?

Na ovo pitanje je prvo Okružni sud Banjaluka, a potom i Osnovni sud Banjaluka dao odgovor u predmetu Alen Kukić, kada je usvojio žalbu odbrane Alena Kukića: Da podsjetim, tužilaštvo tada i sada tvrdi da se kritični događaj u kojem je David Dragičević dospio u rijeku Crkvenu, a nakon toga i smrtno stradao, utopljen, desio 18.03.2018. godine oko 4,00 časova ujutro u Banjaluci, u ulici Velibora Janjetovića Janje kod broja 27, u neposrednoj blizini kuće, čiji je vlasnik Milomir Kurušić. 

7.
Ova teza tužilaštva je demolirana odlukama prvo Okružnog suda Banjaluka, Osnovnog suda Banjluka i Ustavnog suda BiH. Jednostavnije rečeno, sve sudske instance su (presudama u “slučaju Kukić” i “slučaju kleveta”) osporile tvrdnje Dalibora Vreće, samim tim i Darka Ilića, koje su date na pres konferenciji, ali i kasnije, u tužilačkoj Naredbi o sprovđenju istrage. 

8.
Definitivno, sud je utvrdio da je Davor Dragičević u pravu kada kaže da je njegov  sin ubijen.

9.
Zašto Davor Dragičević tvrdi da su saučesnici u ubistvu njegovog sina Darko Ilić, Dalibor Vrećo, Lukać i ostali ......?

Upravo su oni sami dostavili dokaze za takvu tvrdnju.

10.
Moramo se vratiti na početak da bi precizno razjasnili o čemu se ovdje radi.

Tijelo ubijenog Davida Dragičevića pronađeno je u blizini ušća rijeke Crkvene u Vrbas. Njegovo tijelo je slikano. Na tim slilkama uočljiva je mrtvačka ukočenost (rigor mortis), koji je jedan od prepoznatljvih uzroka smrti, uzrokovan hemijskom promjenom u mišićima nakon srmti koji se manifestuje ukočenošću. U slučaju umjerenih temperatura, ukočenost nastupa oko 3 do 4 sata nakon kliničke smrti, a potpuna ukočenost nastupa oko 12 sati nakon smrti. Mrtvačka ukočenost prestaje otprilike 36 sati nakon što je smrt nastupila.

11.

Dalibor Vrećo, kao tužilac, Darko Ilić, kao dugogodišnji policijski službenik, a naročito Željko Karan, kao vještak sudske medicine, ovo su znali. Međutim, i pored navedenog ova trojka tvrdi da je David Dragičević dospio u rijeku Crkvenu, a nakon toga i smrtno stradao utopljenjem i da se to sve desilo 18.03.2018. godine oko 4,00 časova u Banja luci, u Ulici Velibora Janjetovića Janje, što nije moguće. 

12.
Prostom logikom se može zaključiti da je smrt Davida nastupila dana 24. 23. ili 22.03.2018. godine, imajući u vidu mrtvačku ukočenost.

13.
Upravo u ovome se nalazi osnov za tvrdnju Davora Dragičevića da je njegov sin ubijen, a da su saučesnici pobrojani, jer oni suštinski prikrivaju zločin. A prikrivanje je oblik saučesništva koji se kažnjava kao i učesnik u ubistvu.

14.
Zašto Davor Dragičević tvrdi da prava istraga nije ni vođena?

Istraga podrazumijeva prikupljanje dokaza, njihovu analizu i donošenje zaključka na osnovu kojeg se donosi tužilačka, a potom i sudska odluka.

15.
Tužilačka odluka je poznata, pritvor za Alena Kukića, zaštita Đorđa Rađena i policijskih službenika. Međutim, sudske odluke razotkrivaju šta se zaista desilo.

Ako se osvrnemo na dokaze, oni se suštinki svode na snimke sa nadzornih kamera sa “MK servisa” (čiji je hard disk izvještačen i utvrđeno da Alen Kukić nije manipulisao snimkom) i snimke sa nadzornih kamera zloglasnih apartamana “Vesto”, ČIJI DISK NIJE IZVJEŠTAČEN NITI JE IKADA SKINUT, što je vrlo interesantno imajući u vidu objavljenu viber prepisku Vujadina Savanovića, vlasnika “Vesto” apartmana, sa Rađenom.

16.
Ti snimci nadzornih kamera datiraju od dana 18.03.2018. godine, kako to tužilaštvo tvrdi. 

Imajući u vidu mrtvačku ukočenost Davida i njeno medicinsko trajanje (maksimum 36 sati, bez obzira na vremenske i temperaturne uslove u kojima se smrt desila), nemoguće je povezati smrt Davida sa video materijalnom iz Ulice Velibora Janjetovića Janje. Jer, snimci datiraju ranije u odnosu na smrt Davida Dragičevića, a što nesporno ukazuje da David Dragičević nije bio u Ulici Velibora Janjetovića Janje, što su i svi sudovi do sada utvrdili, izuzev Dalibora Vreće i hunte......, koji su se, sada već, suprostavili sudskoj vlasti. I čine to i dalje.

17.
Upravo presuda Osnovnog suda u Banjaluci, kojom je odbije Rađenov zahtjev da obaveže tuženog Davora Dragičevića da mu isplati pet hiljada KM za klevetu, ponovo potvrđuje sve navedeno. 

18.
Ana Popadić, postupajući sudija, samo je primjenila Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava, pravo na mišljenje, kao elementarno ljudsko pravo koje je ugroženo bahatim ponašanjem Dalibora Vreće i brojnih pripadnika hunte......koji su se obrušili na nedužne građane, gazeći tu istu Konvenciju, za koju su se, svojim imenovanjem, obavezali da će je bezuslovno primjenjivati. 

19.
Vrećo, postupajući tužilac je vodio istragu, koordinirao istom, (što je njegovo pravo i obaveza), sve vrijeme je opstruisao istu. Prosto je nevjerovotno da taj isti nazovitužilac nije izuzeo hard disk sa zloglasnih apartamana “Vesto” i na taj način omogućio da se utvrdi sa sigurnošću kada su snimci NN lica, koje ulazi i izlazi iz kuće, nastali. 

20.
Ovakav propust u radu tužioca nije slučajan, on je smišljen sa ciljem prikrivanja naručilaca i izvršilaca ubistva Davida Dragičevića. 

21.
Presudama svih sudova utvrđeno je, suštinski, da scenario tužioca Vreće i dijela vrha Hunte nije tačan; Njihova upornost da je upravo taj scenario tačan čini ih saučesnicima i prikrivačima u brutalnom ubistvu Davida Dragičevića, o čemu sve vrijeme javno govori Davor Dragičević.

22.
Sud je presudom kojom je odbijen tužbeni zahtjev Đorđa Rađena za klevetu, (samim tim i na tužbe Dragana Lukača, Darka Ilića i Darka Ćuluma koji su, takođe, tužili za klevetu Davora Dragičevića) stavio tačku na dosadašnje djelovanje i ponašanje Dalibora Vreće, Đorđa Rađena, Dragana Lukača, Darka Ćuluma….

23.
Sada je na istražnim organima da ispitaju rad postupajućeg tužioca i ostalih, što bi označilo početak vladavine prava i kraj perioda u kojem su pripadnici oligarhija iznad zakona u mjeri da mogu prikriti i ubistvo!    


.

петак, 06. децембар 2019.

Sud: MUP RS pogrešno, 26.03., okvalifikovao smrt Davida kao zades; Tužilaštvo donijelo Naredbu o sprovođenju istrage za ubistvo; Rađen po nalogu policije izuzimao snimke video nadzora

piše: Slobodan Vasković

David Dragičević, ubijen u periodu 18.-24.03.2018.

Nekoliko je veoma bitnih stvari koje je Osnovni sud Banjaluka utvrdio u obrazloženju presude kojom je odbijena tužba za klevetu Đorđa Rađena protiv Davora Dragičevića.

Davor Dragičević
Sud je utvrdio da su visoki zvaničnici MUP RS Darko Ilić, Željko Spasojević, kao i patolog Željko Karan i drugi na pres kongerenciji održanoj 26.03.2018. pogrešno okvalifikovali smrt Davida, karakterišući je kao zades, a ne kao ubistvo. Takođe, Sud je utvrdio i da David nije opljačkao kuću Rađena, kako se to na tom presu tvrdilo.

To je direktna institucionalna optužba protiv visokih zvaničnika MUP RS i nadležna Tužilaštva morala bi se njom pozabaviti na pravi način, temeljnom istragom.

"Opštepoznate su i činjenice, a iste proizilaze i iz izvedenih dokaza, da je u prvim danima nakon pronalaska mladićevog tijela (na konferenciji za medije održanoj 26.03.2018.) njegova smrt od strane zvaničnika nadležnih institucija uključenih u istragu okarakterisana kao zadesna, iako u datom trenutku nije postojala tužilačka odluka o postavljanju ovakve kvalifikacije, da bi nakon nekog vremena bila kvalifikovana kao ubistvo te je pokrenuta istraga radi rasvjetljenja ovog krivičnog djela koja je još uvijek u toku", navodi se u obrazloženju preude.Sud je, takođe, utvrdio i da su pripadnici MUP RS lažno optužili Davida za pljačku kuće Rađena.

"Nadležni zvaničnici su u javnom obraćanju građanima izvršenje ovog krivičnog djela stavili na teret nastradalom mladiću, da bi se kasnije ispostavilo da je došlo do određenih propusta ovlaštenih službenih lica u istrazi te da za navedenu tvrdnju ipak ne postoje čvrsti dokazi, što je sve skupa kod velikog broja građana, uključujući i tuženog, izazvalo sumnju u postupanje nadležnih organa u ovim postupcima, te je pokrenulo sveobuhvatnu javnu polemiku, tako da se o okolnostima slučaja raspravljalo čak i na sjednicama NSRS, a građani su se svakodnevno okupljali na protestima, apelujući na otkrivanje istine o stradanju mladića i izražavajući kritike na račun rada nadležnih institucija", navedeno je u presudi.

Đorđe Rađen
U obrazloženju presude navedeno je i da je Rađen, po nalozima pripadnika policije, prikupljao video klipove sa nadzornih kamera u ulici Velibora Janjetovića Janje, kao i pronalazio brojeve telefona vlasnika objekata na kojima se nalaze video nadzori.


"Takođe, treba imati u vidu da se tužiteljevo ime u datom periodu dovodilo u vezu sa predmetnim slučajem, budući da se pljačka njegove kuće jedno vrijeme pripisivala pokojnom Davidu, da je spominjan u zvaničnim policijskim izvještajima, kako je pred sudom izjavio svjedok Branislav Borenović, što ni tužitelj u postupku ne spori, zatim da je, kako sam navodi, po nalogu policijskih službenika vršio prikupljanje snimaka nadzornih kamera koji bi mogli poslužiti kao dokaz u istrazi ubistva, te da je nekoliko puta saslušan u policiji i Tužilaštvu....".

Ova presuda potvrdila je brojne činjenice koje sam o ovom slučaju objavio proteklih dvadeset mjeseci, ali važnije od toga je da bi ova presuda morala da bude temelj nove istrage o istrazi ubistva Davida Dragičevića, istrazi visokih zvaničnika MUP RS, kako bi se došlo do ubica i njihovih zaštitnika.

Ova presuda, takođe, nedvosmisleno potvrđuje svu izopačenost Režima i policijske Hunte Dragana Lukača, koji već dvadeset mjeseci nemilosrdno progone i satiru sve one koji zahtijevaju da se pronađu ubice i da se kazne i oni i njihovi zaštitnici i pomagači.

Odbijena Rađenova tužba za klevetu protiv Davora Dragičevićapiše: S.V.

Osnovni sud u Banjaluci odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev Đođa Rađena za klevetu protiv Davora Dragičevića.Rađen je zahtijevao da mu Dragičević isplati 5.000 KM, plus kamate, za navodu duševnu bol.

Presuda je donesena 04.12.o.g., a Rađen je tužio Dragičevića 14.06.2018. godine, jer je, kako je Rađen tvrdio, Davor Dragičević dovodio njegovo ime u vezu sa ubistvom svog sina Davida.

David Dragičević otet je 18.03.2018., potom mučen i ubijen, a njegovo tijelo pronađeno je 24.03.2018. godine.

Đorđe Rađen je, izvan svake razumne sumnje, jedna od ključnih karika u lancu hobotnice koja je učestvovala, i još uvije to čini, u prikrivanju ubistva Davida Dragičevića.

Kompletna presuda Osnovnog sudaчетвртак, 05. децембар 2019.

Kriminalizacija Savjeta ministara odlukom Predstavničkog doma da potvrdi Tegeltiju; BiH ide u NATO, ma šta Dodik govorio; Palmerove NATO-poruke su prejasne; Progon građana u Banjaluci nastavljen u režiji izopačenog Režima
piše: Slobodan Vasković

1.
Zoran Tegeltija potvrđen je za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH u Predstavničkom domu BiH.

2.
Tegeltija je ranije, dok je još bio načelnik Sektora za carinsko pravne poslove Uprave carine Banjaluka, teže povrijedio pravo firme “Kondor-šped” iz Novog Grada, zbog čega je osuđen na uslovnu kaznu od pet mjeseci zatvora.

3.
Imenovanjem Tegeltije na poziciju predsjedavajućeg Savjeta ministara, Predstavnički dom parlamenta BiH je svjesno kriminalizovao tu instituciju, prije nego je i formirana do kraja.

4.
Takav akt neprihvatljiv je u bilo kojoj zemlji što drži do zakona, do sopstvenog digniteta, ali zakoni u BiH važe za nezaštićene, dok za političare oni predstavljaju podne obloge za gaženje.

5.
Upravo to potvrđuje potvrđivanje Tegeltije za predsjedavajućeg, kao što potvrđuje da on nije prvi, ali ni poslednji presuđeni kriminalac koji je dobio visoku funkciju. I nije mu to, kao ni drugima, prvi put.

6.
Tegeltija je, sa tom presudom, dva puta bio ministar finansija u Vladi RS, uništio bankarski sektor, koji je i sada na ivici ambisa, IRB, Javna preduzeća…; stvorio lične tajkune i, umjesto da završi iza rešetaka, zasjeo u fotelju predsjedavajućeg Savjeta ministara.

7.
Ruku na srce, najmanje je tu kriv Tegeltija, jer pravosuđe, koje vodi njegov “potkovani” prezimenjak Milan, kao i stranačke milicije u cijeloj BiH, služe za zaštitu tegeltija, nikako za njihovo isljeđivanje, procesuiranje i presuđivanje.

8. 
Presuđeni kriminalac na čelu Savjeta ministara BiH logična je posledica višedecenijskog bezakonja u cijeloj BiH.

Sramnije je to po one koji su digli ruku za njega, nego za samog Tegeltiju.

9.
Kako god, Tegeltija, presuđen za kriminal, sada sastavlja Savjet ministara, a brojni sumnjivi poslovi u kojima je prethodnih godina učestvovao, sele se u fus note, njegova nedjela u “istoriju”, kako nikom ne bi palo na um da ih, kojim pukim slučajem, izvuče na svjetlo dana i procesuira narečenog.

10.
Imenovanje Tegeltije je otvorilo put imenovanju Savjeta ministara BiH, potom i slanju ANP-a u Brisel, sjedište NATO, što je ispunjavanje državne obaveze na putu BiH u članstvo u Alijansi.11.
Milorad Dodik, koji je godinama javno tvrdio da nikada neće poslati nijedan dokument, a kamoli ANP u Brisel, postao je tako osoba koja je snažno gurnula BiH u NATO.

12.
Prihvatanje ANP-a je odličan Dodikov potez; Obmanjivanje javnosti da to nije učinio je samo jedan od bezbrojnih izopačenih pipaka njegove izopačene “politike”.

13.
Dodik se lagano odmiče od priče oko slanja ANP-a; Sada tvrdi da neće nikada pristati na članstvo BiH u NATO, što nije stvar njegove volje već zakonska obaveza BiH.

14.
Ovaj njegov mali, ali veoma stupidni, manevar u kojem svaku priču o ANP-u prebacuje na lažnu mantru da “RS nikada neće pristati na ulazak u NATO”, dodatna je potvrda da on odlično zna da ANP putuje u Brisel, veoma brzo.

Kao što “odlično zna šta treba da učini kako bi bio skinut sa crne liste SAD-a”, kako je to precizirao Metju Palmer, specijalni izaslanik Stejt departmenta za Balkan. Slanje ANP-a, dalo se zaključiti iz Palmerovog intrevjua, nije dovoljno da bi Dodik sišao sa crne liste SAD.

15.
Kad smo već kod Palmera, on je, u intervjuu N1, diplomatski, vrlo vješto i precizno, kazao da BiH, slanjem “programa reformi” nastavlja približavanje NATO, a da, pri tom, ni na koji način nije dao alibi bilo kome od članova Predsjedništva BiH da izađe iz dogovorenog koncepta - prvo Savjet ministara, dan kasnije ANP u NATO.


16.
Palmer nije ostavio ni minimum dileme da će BiH postati članica NATO saveza.

Upitan da li će BiH postati članica NATO-a, Palmer je odgovorio da je to zvanična politika BiH i cilj koji SAD podržavaju. 
„To je dugoročni cilj, a sada smo fokusirani da radimo sa partnerima u BiH kako bismo ojačali sektore odbrane. Kada pitanje članstva bude zrelo u tom će slučaju BiH biti kvalifikovana da ih donese", ocijenio je američki diplomata za N1. 

17.
Amerikanci su pragmatični; Palmer jeste rekao da je ulazak u BiH “dugoročni cilj”, što ne znači da se on neće ostvariti veoma brzo. 

U toku je veliko pospremanje na Balkanu, tako da je za neočekivati da BiH preda 16 puta ANP, kao što je to učinila Sjeverna Makedonija, da bi bila primljena u NATO.

18.
Realno je će to biti mnogo mnogo manje puta, a iz OS BiH tvrde da koliko sada mogu ući u taj Savez!!! Nije to rečeno tek tako!

19.
To nikako ne znači da će Rusija odustati od sprečavanja tog puta; Naprotiv. Tek kreću u pokušaj destabilizacije; Što se tiče Ivancova, on uskoro odlazi, jer je “procurio” na sve četiri strane.20.
Što se tiče lažnih “Panslavenskih” i “sveruskih” i kojekakvih drugih “zaštitnika” nema ih ni na vidiku da upitaju Dodika zašto je okrenuo leđa Rusiji, zašto laže da to nije učinio i zašto konačno ne počne da radi govoreći istinu, bez laži i manipulacija; Kojih je toliko da su teško, u jednom trenutku, zbunile i samog Petra Ivancova, ambasadora Rusije u BiH, koji se čak predstavljao kao prevodilac zemalja Kvinte (SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija). 

21.
U sjeni ovih događaja nastavljen je progon građana u Banjaluci; Sada se na informativne razgovore pozivaju i oni što su se našli pred Sudom (03.12.o.g.) u vrijeme kada je trebalo da se održi suđenje pripadnicima grupe “Pravda za Davida” za izmišljeno remećenje javnog reda i mira.

22.
Prekršaje su izmislili u MUP-u RS, čiji čelnik Dragan Lukač, sopstvene frustracije i ograničenja, liječi progonom građana i zloputrebom pravosudnih institucija,23.
Kako je progon građana veoma sistematičan, sveobuhvatan i izopačen do beskraja, nesporno je da je osmišljen u vrhu Režima, kako bi poslužio za potpunu nasilnu pacifikaciju svih. U taj projekat utkane su Lukačevi kompleksi, frustracije, mržnja prema svakom ko na ramenima, za razliku od njega, nema kundak! 

24.
Poruka je jasna: Nikom ne smije pasti na um da protestvuje protiv bilo čega.

To je projekat Režima, čiji je cilj zadržavanje trenutnog stanja - otetih i zarobljenih institucija, koje se nalaze pod kontrolom zločinačkih organizacija, i potpuno uskraćivanje sloboda koje su zakonima zagarantovane. 

25.
Dodikovi “politički zaokreti” od stoosamdeset stepeni, očito je, moraju biti odbranjeni preventivnom upotrebom nasilja, skrivanjem počinjenih zločina i izgonom sa tog dijela BiH što više njenih stanovnika; Sve navedeno će se i nastaviti u narednom periodu.

26.
Politički, na nivou BiH mnogo toga se promijenilo, jer zemlja nezadrživo ide u NATO; Na nivou RS, ali i u Federaciji BiH ništa novo - narod je i dalje prepušten na milost i nemilost oligarhijama spremnim na svako zlo.

27.
Zato se egzodus stanovništva iz BiH pojačava iz dana u dan, što je jedini kontinuitet u poslednjih godinu dana. Kao i političke krize, koje neće prestati, već će dodatno dobiti na zamahu! 


Lepir još u avgustu ove godine najavio hapšenje Rađena, ali to se nije desilo; Vrećo do danas nije “definisao njegovu ulogu” u zločinu teškog ubistva Davida Dragičevića

Želimir Lepir
piše: Slobodan Vasković

1.
Želimir Lepir, Glavni okružni tužilac OJT Banjaluka, izjavio je pred svjedocima početkom avgusta 2019, godine, da će "Đorđe Rađen biti uhapšen u vezi sa ubistvom Davida Dragičevića odmah nakon godišnjih odmora”.

Godišnji odmori su prošli poodavno, a Rađen nije niti uhapšen, posebno ne natjeran, kako je Lepir tvrdio da će se desiti, da prizna učešće u ubistvu Davida Dragičevića.

2.
Đorđe Rađen jedna je od ključnih karika vezanih za slučaj ubistva Davida Dragičevića,  koji je otet 18.03.2018., potom mučen i ubijen, da bi njegovo tijelo bilo pronađeno 24.03.2018. na ušću Crkvene u Vrbas, nedaleko od centra Banjaluke.

Đorđe Rađen
3.
Đorđe Rađen je lažno prijavio da mu je kuća opljačkana 18.03.2018., nešto prije nego je prijavljen nestanak Davida Dragičevića.

I Rađen i ubijeni David živjeli su u banjalučkom naselju Lauš, ali ne blizu jedan drugog!

David Dragičević
4.
Osim što je lažno prijavio pljačku kuće, Rađen je 19.03.2018., viber porukama, iskazao sumnju da mu je kuću “opljačkao” Upravo David, što se pokazala kao notorna neistina. 

Tu “sumnju” u Rađenu je probudio Vujadin Savanović, vlasnik zloglasnog hostela “Vesto”, koji se nalazi u ulici Velibora Janjetovića Janje, blizu kuće Rađenovih. 

Savanović je poslao poruke Rađenu, Rađen inspektoru Karanoviću.

 Viber prepiska Savanović-Rađen


Prepiska Savanović-Rađen

Savanovića treba nova istraga, koja će početi kad tad, vrlo ozbiljno "pretresti" i oko njega sve detaljno provjeriti.

Sada poruka Đorđa Rađena Bojanu Karanoviću iz koje se vidi da je nakon Savanovićevih "otkrića", Rađen "otkrivao" Karanoviću da je David Dragičević "narkoman" i "klošar".

Prepiska Rađen-Karanović

5. 
Forenzički je dokazano da David Dragičević kobne noći, 18.03.2018., nije bio u kući ni iza kuće Rađenovih, tako da nije mogao ni da je opljačka.

Kuća uopšte nije opljačkana, što je svjedočio Duško Purišić, tadašnji zamjenik komandira Policijske stanice Lauš. 6.
Rađen nikada nije odgovarao za lažno prijavljivanje krađe, niti je ikada Vujadin Savanović saslušan o tome na osnovu čega je zaključio da je baš David Dragičević “opljačkao” kuću Rađenovih, koja nikada nije ni opljačkana, pa to sugerisao Rađenu.

7.
Kako kuća Rađenovih nije opljačkana, niti iz nje ukraden laptop, pitanje je gdje je sada laptop koji je nađen u Crkvenoj i čiji je? Ako je Rađenov, zašto ga je on ili neko njegov bacio u Crkvenu, jer to, definitivno, nije učinio David Dragičević, koji u kući nije ni bio!

8.
Rađen nikada nije saslušan u Tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog, a zadnji put je saslušan kao svjedok 12.04.2018. godine. 

Rađen je pao na poligrafu, kao i njegov otac Mišo, ali ni to nije bio razlog da se oni saslušaju u svojstvu osumnjičenih!

9.
Nakon što je pronađeno tijelo ubijenog Davida, 25.03.2018. urađena je obdukcija; Slike predmeta pronađenih u džepovima žrtve, prije početka obdukcije, slane su viber porukama Rađenu; Činili su to pripadnici policije Adrijana Banika i Đorđe Purišić, kako bi Rađen “potvrdio” da su to predmeti iz njegove "opljačkane" kuće!Zašto je policiji bilo toliko bitno da tog 25.03.2018., u nedelju, riješi slučaj “sitne pljačke” koja se nije ni dogodila, a ne rješava slučaj ubistva Davida Dragičevića?! Zato što su pokušavali da zataškaju ubistvo, jer su predmeti potureni u džepove ubijenog mladića.

O tim predmetima narednih dana objaviću nekoliko novih, veoma interesantnih, detalja.

10.
Đorđe Rađen, iako nije pripadnik policije, po njihovom nalogu je izuzimao video klipove sa video nadzora apartmana “Vesto” i “MK servisa” i predao ih inspektoru Bojanu Karanoviću, tog 26.03.2018. godine.

Bojan Karanović
Rađen je čak izjavio da je za to dobio i potvrdu iz MUP RS; što je i tačno. Broj 13-01/5-20/18!

11.
CD-ove sa narezanim video klipovima Karanović i Rađen potom su odnijeli u PU Banjaluka i predali ih inspektoru Siniši Kojdiću, koji ih je proslijedio Darku Iliću, tadašnjem načelniku Uprave za organizovani kriminal.

12.
Iliću su klipovi predani nakon kriminalne pres konferencije koju je,26.03., održao sa patologom Željkom Karanom, tako da ih nije mogao zvanično/službeno pregledati, iako je na presu tvrdio da je pregledao i klipove i ispise sa baznih stanica. (O ovome opširnije kada budem pisao o Iliću).

13.
Pitanje je otkad Rađen radi za MUP RS i po čijem nalogu?!

Pitanje je i ko ga iz MUP RS štiti?

14.
Ilić više nije u poziciji da ga zaštiti, jer je smijenjen krajem januara 2019. godine, ali u poziciji da štiti Rađena jeste Dragan Lukač.

Dalibor Vrećo
Koji to i čini preko postupajućeg tužioca Dalibora Vreće i Glavnog okružnog tužioca Lepira.

15.
Rađen je Nedodirljiv, zato što bi njegovo istinito svjedočenje otjeralo na robiju dobar dio vrha MUP RS iz vremena kada je ubijen David Dragičević, ali i političara; Plus ubice dvadesetjednogodišnjeg mladića!

16.
Zbog Rađena je gotovo dva mjeseca u pritvoru bio Alen Kukić, koji je, po njegovoj molbi, skinuo video zapise sa nadzornih kamera hostela “Vesto” i “MK servisa” i koji je po njegovom nalogu neke od tih video zapisa (sa “MK servisa”) uklonio, pa potom vratio u računar.

Alen Kukić
17.
Kukić je, kako "ne bi uticao na Đorđa Rađena", čija uloga u Likvidaciji Davida Dragičevića, prema tužiocu zločincu Daliboru Vreći "još nije definisana", pritvoren  još u septembru 2018., da bi mu 18. oktobra te godine bio produžen pritvor, ali je, ubrzo nakon toga, ukinut, a Vijeće Osnovnog suda je, zbog tih igara, demoliralo tužioca Dalibora Vreću.

18.
Vrećo još uvijek “nije definisao” ulogu Rađena, jer to ne smije da učini, iako je i previše dokaza da je Rađen sve činio, lagao, po nalogu iz dijela vrha MUP RS.

19.
Kukić je, da podsjetim, snimke sa Savanovićevih kamera presnimio 20.03. i dao ih Rađenu 21. 03., koji mu je rekao da mora da ih odnese u policiju.

Rađen ih nije odnio u policiju, ali ih je dao, izvan svake razumne sumnje, Darku Iliću ili nekom od  njegovih bliskih saradnika. Kao i snimke sa "MK" objekta.

Ključan je snimak sa “MK” i vrijeme njegovog presnimavanja i predaje Rađenu.

Iz Kukićeve izjave jasno je da je on snimke kamera sa “MK” presnimio 25.03. i da je Rađen tražio da ih obriše.Kukić je snimke sa "MK" dao, narezane na CD,  Rađenu 26.03. oko 9 časova i 30 minuta.Još mu je Rađen, prema svjedočenju, rekao da mu je policija naložila da te snimke mora da ima do 10 časova, 26.03. Nije Kukiću rekao “koji inspektor to radi”!

Dan prije mu je, kako tvrdi, dao snimke na USB-u!

20.
Nema dileme da je Rađen snimke nosio Iliću ili nekom njegovom bliskom saradniku i da su na osnovu njih montirali ZADES, kako bi prikrili UBISTVO Davida Dragičevića.

21.
Važno je naglasiti da na snimcima i sa objekta “Vesto” i sa “MK servisa” uopšte nije David Dragičević. 

David nije osoba koja ulazi/izlazi iz kuće Rađenovih NAVODNO u noći 18.03.2018.Sasvim je realno da je riječ o dvije osobe, kada su u pitanju snimci ulaska/izlaska iz kuće Rađenovih, snimljeni kobne noći 18.03.2018.22.
Odigrana je dogovorena scena. Rađen sve o tome zna. Njegova uloga za sve je, osim za Vreću, definisana. (nastaviće se)