четвртак, 25. август 2022.

Crta: Moja ideja je bila i sada pravimo terapiju gdje će moći 50 pacijenata dostojanstveno da umre