понедељак, 22. август 2011.

Šverc akciznom robom: Slučaj 'Kafa'


Piše: Siniša Božić, ekonomista


Predzadnjeg avgustovskog vikenda, mogli smo saznati iz medija o akciji SIPA-e u slučaju šverca kafom, te o pretresima na desetinama lokacija u BiH, izuzimanja dokumentacije i pritvaranja određenog broja osoba. Povod jesu višemilionski lažni zahtjevi za povrat PDV-a: sumnja se da su umiješana pravna i fizička lica lažirala fakture, tako da je izgledalo da imaju potraživanja na osnovu povrata poreza, iako je kafa švercovana mimo uplata na račune. Na taj način je organizovana mreža koja je trgovala na crno, sticala 'prljav' novac, na štetu države a u korist pojedinaca. Jedan takav pojedinac je i Nebojša Antonić, u javnosti dobro poznat kao vlasnik preduzeća 'Antonić trade' doo Laktaši, koji putem navedenog preduzeća ima i većinski paket akcija u 'Fabrici duvana' ad Banja Luka. Njemu je Sud BiH, a na zahtjev Tužilaštva BiH, zajedno sa nekolicinom ostalih, izrekao mjeru pritvora u trajanju do 30 dana. Interesantan detalj jeste da je jedan od privedenih zaposlen u MUP RS.

Kako su od privatizacije 2007. godine, kada je 'Antonić trade' kupio državni paket akcija u 'Fabrici duvana', stekavši tako udjel od 55%, za 2 mil. KM, ova dva preduzeća djelovala, slobodno se može reći, kao jedno, i to u ime i za račun gazde Antonića, ova akcija SIPA-e dobija jedan širi značaj. Antonić je 'Fabriku duvana' finansijski upropastio generisanjem gubitka i kreiranjem fiktivnih odnosa između 'Antonić trejda' i 'Fabrike duvana'. Nisu ispoštovane obaveze kupca državnog kapitala, prema privatizacionom ugovoru: Antonić je radnike koji su bili zaposleni u 'Antonić trade', nakon kupovine 'Fabrike duvana', samo prebacio na platni spisak 'Fabrike duvana' – iako su ti radnici i dalje formalno i faktički radili za Antonića, platu im je isplaćivala 'Fabrika duvana', čime je mislio da će da ispuni ugovornu obavezu zapošljavanja i održavanja određenog broja radnika. Slijedeća prevara koju je Antonić uradio jeste malverzacija sa akciznim markicama, gdje je od 2007. naovamo švercovao cigare bez akciznih markica, za šta su mu kontrolni organi RS gledali kroz prste! U 'Fabrici duvana' je polagano gašena proizvodnja a sve više se bavilo švercom akcizne robe: alkohola, duvana ('Pozdrav iz Rovinja') i kafe (na ovom YouTube linku možete vidjeti kako se švercuje sa kafom u 'Fabrici duvana':  http://www.youtube.com/watch?v=jqGsbg0Ujmc).

Organi upravljanja u 'Fabrici duvana' su bili, svi odreda, u zakonskom sukobu interesa, jer Antonić nije bio 100%tni vlasnik 'Fabrike duvana', a upravljao je istom kao da jeste, pa je imenovao članove svoje uže i šire rodbine u upravni i nadzorne odbore. Svemu tome su prethodile i apsolutno nezakonite skupštine akcionara koje su samo formalno sazivane da bi se aminovale i sprovele kriminalne zamisli Antonića. Da nesreća bude veća, akcije 'Fabrike duvana' su kotirane na Banjalučkoj berzi, pa je tako ove malverzacije osjetilo na svom džepu preko 1.300 akcionara ovog preduzeća (akcija više ne vrijedi ništa, jer je preduzeće de fakto pred nestajanjem). I dok je 'Fabrika duvana' bilježila milionske gubitke (1,2 mil. KM gubitka u 2007. godini, 1,3 mil. KM gubitka u 2008. godini, 0,8 mil. KM gubitka 2009. godine, 1,9 mil. KM gubitka 2010. godine), dotle je 'Antonić trejd' zarađivao, i to 8,6 mil. KM u 2007. godini, 2,2 mil. KM u 2008. godini, i 1,8 mil. KM u 2009. godini! Tako 'Fabrika duvana' postaje, zapravo, fantomska firma, jer iznos akumuliranog gubitka prevazilazi iznos kapitala, pa, iako postoji zakonski rok od 6 mjeseci da se uskladi vrijednost minimalnog kapitala, taj rok je odavno prošao, a finansijski i istražni organi Republike Srpske nisu ni prstom mrdnuli. Podsjećam, ukoliko u roku od 6 mjeseci vrijednost kapitala ne bude najmanje pozitivna, privredno društvo ide u likvidaciju, odnosno, u ovom slučaju, stečaj! Međutim, i u toj varijanti se gazda Antonić osigurao, jer 'Antonić trejd' ima (fiktivna i lažna) potraživanja prema 'Fabrici duvana' u iznosu od najmanje 8 mil. KM, pa bi se tako, u eventualnom otvaranju stečajnog postupka nad 'Fabrikom duvana', pojavio kao povjerilac i mogao da odlučujuće utiče na ishod stečajnog postupka!

Udruženje malih akcionara 'Fabrike duvana', zajedno sa sindikalnom organizacijom ovog preduzeća, je mnogo puta do sada ukazivalo na probleme, slalo desetine dopisa nadležnim institucijama Republike Srpske, no bez ikakvog povratnog odgovora. Primjer razgovora sa visokim funkcionerom u nadležnom ministarstvu R.Srpske možete poslušati ovdje: http://www.youtube.com/watch?v=QSMzUDZwR9w

Naravno, što je kuriozitet i sramota cijele Republike Srpske, zbog snimanja ovog razgovora, podnesena je krivična prijava protiv sindikalaca i ljudi iz Udruženja malih akcionara 'Fabrike duvana' (umjesto podnošenja krivične prijave protiv Antonića) – valjda su se oni koji su to nečasno radili, bojali da istina izađe na vidjelo!
Prije godinu dana, na nezakonitoj skupštini akcionara 'Fabrike duvana', izabran je upravni odbor, koji je potom izabrao direktora, Simu Miškića. Okružni privredni sud u Banja Luci je, potom, prihvatio upis novog direktora u sudski registar, i nije prihvatio sugestiju u dopisu Udruženja malih akcionara koje moli ovaj organ da se, shodno mogućnosti ostavljene u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata, ispitaju okolnosti pod kojima se traži imenovanje novog direktora. Novi direktor je, potom, promptno uručio otkaze grupi od 10ak radnika, među kojima je i Zlatibor Koljančić, predsjednik Udruženja malih akcionara 'Fabrike duvana'. Lažni sindikalista i tobožnji predstavnik radnika, predsjednica Sindikata, Ranka Mišić, nije učinila nijedan konkretan potez da zaštiti ljude koji su ostali bez posla, te je, umjesto toga, upriličila razgovore sa Antonićem, na kojima se ništa nije moglo ni riješiti ni dogovoriti. Nakon toga se Savjet za privatizaciju RS (koga, pored predstavnice sindikata, čini i Premijer RS), tobožnje zabrinut za stanje u ovom preduzeću, sastajao nekoliko puta, bez ikakvog konkretnog zaključka.
A zaključak je trebao glasiti:
- RASKIDANJE UGOVORA O PRODAJI DRŽAVNOG KAPITALA U FABRICI DUVANA,
- IDENTIFIKOVANJE ODGOVORNIH LICA I PODIZANJE KRIVIČNIH PRIJAVA I OPTUŽNICE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL,
- SUDSKO PROCESUIRANJE.

Akcijom SIPA-e, Tužilaštva i Suda BiH, u ovom slučaju, kompletan pravni sistem zajedno sa izvršnom vlasti, je označen potpuno kao – nesposoban, indolentan i kriminal-tolerantan. Međutim, treba sačekati i zvaničnu optužnicu, i ishod eventualnog sudskog procesa protiv pritvorenih lica, jer smo vidjeli u slučaju 'Medicinske elektronike' da pritvor i podizanje optužnice u Bosni i Hercegovini ne mora da znači – ništa.
A do tada, gorak ukus ostavlja činjenica da je Republika Srpska dozvolila švercerskom ološu da privatizuje i kupuje državni kapital u fabrikama koje su nekad bile zamajac privrede ove zemlje.