четвртак, 9. септембар 2021.

Zoran Tadić: Kriminalna hobotnica Slobodana Stankovića uvlači u toksično živo blato sve više institucija Republike Srpske

Zoran Tadić drži Cloud predavanje za DoJ Department of Justice Washington DC


Nakon što su Slobodan Stanković i firma “Integra Inženjering” izgubili sudski spor protiv firme “IT professional” iz Banjaluke i dalje traže sve moguće načine da izbjegne plaćanje te presuđene obaveze, kojom je osujećena njegova krađa. Pa tako landara unaokolo i u kriminal uvlači sve što se uvući može i uvući da. On i njegov pravni zastupnik advokat Stevan Dimitrijević javno kazuju da već unaprijed znaju i odluku Vrhovnog Suda Republike Srpske u vezi sa revizijom koju su zatražili u pomenutom procesu.

Slobodan Stanković

Počeću prvo sa Poreskom Upravom Republike Srpske (PURS): Nakon izgubljene parnice, Stanković naređuje Vjekoslavu Pejašinoviću, pomoćniku direktora PURS, da po svaku cijenu pokrene stečejni postupak protiv firme “IT Professional” sa ciljem da se zaustavi daljnji sudski izvršni proces i izbjegne plaćanje dosuđenih obaveza. 


Pejašinović tada podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”. Iako PURS ne podnosi zahtjeve za pokretanja stečajnih postupaka generalno, Pejašinović je od 20.000 poreskih dužnika pronašao da baš protiv male firme “IT Professional” treba pokrenuti stečaj, iako su potraživanja od firme IT Professional zastarjela. Zahtjev je podnešen dva dana nakon što su Stanković i “Integra Inženjering” izgubili sudsku parnicu. 

Poreska uprava Republike Srpske

Potpuno je evidentno da je po srijedi trgovina uticajem, korupcija i udruživanje u cilju otuđenja imovine firme “IT Professional”. Međutim, “IT Professional” nema nikakvih obaveza prema PURS, pošto su prethodne obaveze zastarjele. To ne sprečava Pejašinovića da sedam mjeseci neće da odgovori na zahtjev “IT Professional” da donese rješenje da su ta potraživanja zastarjela. 


Nasuprot tome, Pejašinović potvrđuje rješenje pokazujući opšte pravno neznanje, ne razlikujući šta je upravni akt i koje su pravne posljedice upravnog akta. 


Ne vjerujem da Pejašinović to ne zna, ali on mora da slijedi naredbe Stankovića bez obzira na zakon. Tako ni do danas nije odgovorio na žalbu “IT Professional” na njegovo nelegalno rješenje, smatrajući da će time otegnuti mogućnost tužbe za upravni postupak po navedenim potraživanjima.

Vjekoslav Pejašinović

Razumijem da službenici institucija rade u zgradi koja se zove “Integra”, ali ne razumijem da mogu zbog toga da zaborave za koga rade: Da rade za Republiku Srpsku, a ne za “Integru”.


Nakon što je dobio sudski spor protiv “Integre” koji je pravosnažan i izvršan na osnovu Zakona o poreskom postupku RS, “IT Professional” traži od PURS da se ta potraživanja (koja su zastarjela) naplate od njegovog dužnika “Integra Inženjeringa” u procesu prinudne naplate. 


Donošenjem tog upravnog akta (rješenja), PURS bi morala ODMAH da povuče zahtjev za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”,  kao i da odmah prekinu proces prinudne naplate i deblokiraju račun firme “IT Professional” kod poslovne banke.


"Integra inženjering"

PURS, na osnovu zakona, donosi to rješenje 16.07.2021., ali ga nikada ne dostavlja firmi “IT Professional”, već samo “Integri”. “IT Professional” dolazi do tog rješenja iz sudskog podneska “Integre” koja taj dokument pokušava zloupotrijebiti u izvršnom postupku pred izvršnim sudom. 


Kao i na svako rješenje PURS, žalba na rješenje o prinudnoj naplati ne zadržava izvršenje, što je u potpunom skladu sa Zakonom o poreskom postupku RS. Tako je i napisano u rješenju o izvršenu PURS od 16.07.2021 kojim se obaveza prenosi na dužnikovog - dužnika “Integru Inženjering” i nalaže da se sredstva odmah uplate na račun prinudne naplate PURS. Međutim, Stanković i “Integra” neće to da plate, nego izdaju novo naređenje Pejašinoviću da mora mjenjati doneseno rješenje na način da žalba ‚‚Integre” zadržava izvršenje, iako je to potpuno nemoguće i protiv zakona, jer je Član 105  stav 2 potpuno jasan i ne predviđa uopšte takvu mogućnosti. 

Izgleda da za Stankovića i “Integru” postoji poseban zakon “Lex Slobodan Stanković Specialis”, za koji se već pokazalo da nije primjenjljiv u Okružnom privrednom sudu Banjaluka. 

Međuttim, PURS Pejašinović donosi Zaključak, 05.08.2021., kojim mijenja tekst u Rješenju tako da se navod iz dokumenta “žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje” mijenja sa tekstom “žalba izjavljena protiv ovog rješenja zadržava njegovo izvršenje”, što je zasnovao na potpuno pogrešnoj primjeni Zakona o poreskom postupku RS. Koliko je PURS Pejašinović umiješan u nedozvoljenu trgovinu uticajem i stečajnu mafiju Stankovića istraga će jasno pokazati.


PURS u predstečajnom postupku pred sudom u Banjaluci zastupa Pravobranilaštvo Republike Srpske. U Pravobranilaštvu rade iskusni pravnici kojim su od početka bili sumnjivi i nejasni postupci Pejašinovića u predstečajnom postupku. 

Na osnovu nastalih okolnosti Pravobranilaštvo RS smatra da PURS treba da povuče prijedlog za pokretanje stečajnog postupka protiv “IT Professional”, jer nakon rješenja o prenosu duga sa “IT Professional” na “Integru”, rješenjem o prinudnoj naplati, ne postoji više ni formalni pravni interes za pokretanje stečajnog postupka. Pravobranilaštvo se obraća PURS i traži njihovo izjašnjenje. 


Međutim, Pejašinović odgovara na neprikladan način, napominjući da je “Integra” podnijela reviziju Vrhovnom Sudu RS pa, kako kaže,”potraživanja firme IT Professional su još neizvjesna”

Stevan Dimitrijević

U to ga je ubijedio Stanković koji je sa svojim advokatom Dimitrijevićem već javno i u sudskim spisima tvrdi da unaprijed znaju odluku Vrhovnog Suda RS. Nečuveno!!!!

Zaista je Pejašinovićeva pokazana drskost i nepoštivanje zakona nečuveno!!! Možete misliti kolika je to drskost: Znači i Vjekoslav PURS unaprijed zna odluku Vrhovnog Suda RS, pa on o tome obavještava i Pravobranilaštvo RS.

 

Šta Pejašinović ima sa odlukama Vrhovnog Suda RS? I kako njegove proročanske sposobnosti  mogu uticati na odluke PURS? Pejašinović će to već objasniti istražnim organima. 


On je jedino pozvan da poštuje vlastite odluke, odnosno odluke PURS, a ne da se bavi vidovitošću.


Dalje, u svom odgovoru Pravobranilaštvu RS, Pejašinović navodi da se “Integra” žalila na rješenje PURS, a ono, po novom zakonu “Lex Slobodan Stanković Specialis” koji važi samo za Slobodana Stankovića, njegove firme i Vjekoslava PURS Pejašinovića, zadržava rješenje izvršenja o prinudnoj naplati. Kakav paradoks. 

Vjekoslav Pejašinović
Prvo, to je zakonski nemoguće i drugo, šta firma IT Professional ima sa odnosima Pejašinovića sa firmom “Integra”?!” Oni neka svoje odnose uređuju međusobno i odgađaju plaćanja koliko hoće. Činjenica je da firma “IT Professional” više nema nikakvih obaveza prena PURS.

Cijenim da je Pejašinovićevo obrazloženje dosad neviđeno! 

Sada je potpuno jasno zašto Pejašinović svojim Zaključkom, koji je potpuno van zakona, mijenja vlastito rješenje, odnosno rješenje PURS: Da bi mogao i dalje nelegalno da traži stečaj firme “IT Professional”. 


Ovakav kriminal još nije zabilježen.


Pejašinović kaže da, ukoliko Pravobranilaštvo RS smatra da treba povući zahtjev za pokretanje stečajnog postupka “IT Professional” to i učini, ali da vodi računa o mogućnosti naplate tih potraživanja.

Jednostavnije rečeno, Pejašinović neće da naplati (bolje je, možda, kazati ne smije) potraživanja od Stankovića i “Integre” na osnovu vlastitog rješenja, a traži da o tome vodi računa Pravobranilaštvo RS, što je, zaista, veliki kriminal i Pejašinovića i PURS.

Pravobranilaštvo RS ne razumije (kao što ni ostali ne razumiju) šta Pejašinović hoće da kaže u svom izjašnjenju, pa zahtijeva od njega da se decidno izjasni šta hoće u predstečajnom postupku protiv firme IT Professional.


Napokon Pejašinović otkriva svoje pravo lice i decidno se izjašnjava da se PURS neće povući iz predstečajnog postupka protiv firme “IT Professional”

Više je nego očito da Pejašinović ne radi za PURS, već za Stankovića, ali mu, izgleda, još niko nije objasnio da je to kažnjivo po krivičnom zakonu.

Stanković

Daljnje odbijanje Pejašinovića da povuče prijedlog za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional” predstavlja činjenje krivičnog djela "Zloupotreba u stečajnom postupku i lažno prijavljivanje potraživanja kažnjivo je po Krivičnom zakonu Republike Srpske Član 253 stav 1 i 3. ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US i 15/2021)."

Nakon svega ovog smo firma IT Prifessional a i ja lično primorani da povučemo nepopularne poteze u pravcu zaštite prava i imovine. Ja lično, kao USA državljanin, sam primoran da od moje države tražim zaštitu. Takođe, moram da prijavim nadležnim organima kriminal koji sprovodi Pejašinović, Poreska Uprava RS, stečajna mafija i vođa ovog kriminalnog klana Slobodan Stanković. Show Must Go On