понедељак, 27. септембар 2021.

Ukupan uvoz kiseonika u BiH, odnosno RS i Federaciju BiH, u 2019., 2020. i 2021. godini do 24.09.; Prosječna cijena kilograma uveženog u RS je 0,3058 KM, a prodavan je 6,7 puta skuplje po cijeni od 2,05 KM/kg

Piše: Slobodan Vasković


Tužilaštvo BiH ima pred sobom ogroman zadatak da rasvijetli ogromnu pljačku građana tokom pandemije virusa u vezi sa medicinskim kiseonikom, kao i šta je zaista davano pacijentima teško oboljelim od COVID 19.


Podaci o uvozu u BiH, prema mojim izvorima, tokom 2019., 2020., do 24.09.2021. godine svjedoče da je uvožena roba pod imenom "kiseonik", bez prefiksa industrijski ili medicinski kiseonik.


Od 01.01.2021. -24.09.2021. ukupno je uvezeno 8.162.446,23 kilograma kiseonika, u vrijednosti od 2.356.584, 26 KM.


Od toga je u RS uvezeno 4.365.699,12 kilograma u vrijednosti od 1.334.857, 26 KM.


U Federaciju BiH u uvezeno je 3.796.747,11 kilograma vrijednosti 1.021.727 KM.


Među uvoznima iz Republike Srpske su i “TGT” Trn Laktaši, “Kras, Laktaši, “Tehnogas - Kakmuž” Petrovo, koja je u sastavu TGT-a.


U 2021. godini se ne pojavljuje kao yvoznik firma “Milojević Kompanija Gilje Gas” iz Bijeljine.


Tokom 2020. godine uveze u BiH 5.303.870,25 kilograma kiseonika ukupne vrijednosti 1.431.961, 28 KM.


Od toga je u RS uvezeno 3.171.596,86 kilograma, ukupne vrijednosti 912.500,9 KM.


Uvoznici iz RS su bili “TGT”, “Kras” i “Tehnogas -Kakmuž” Petrovo.

Opet se kao uvoznik ne pojavljuje bijeljinska “Milojević Kompanija Gilje Gas”.


U Federaciju BiH je uvezeno 2.132.273,39 KM, vrijednosti 519.460,38 KM.


Tokom 2019. godine u BiH je uvezeno 3.109.376,74 kilograma vrijednosti 845.076,16 KM.


U RS je uvezeno 2.096.720 kilograma, vrijednosti 568.788, 93 KM, dok je u Federaciju uvezeno 1.012.656, 74 kilograma, vrijednosti 276.287, 23 KM.


Uvoznici u RS su isti kao i prethodnih godina.


Ovaj kiseonik je uvežen po tarifnom broju 2804 40 i to je jedini tarifni broj za kiseonik.


Budući da nisu potrebne nikakve posebne dozvole za ovaj uvoz realno je pretpostaviti da je riječ o uvozu industrijskog kiseonika, jer je nemoguće da se “medicinski kiseonik”, koji je lijek, uvozi pod istim tarifnim brojem kao i industrijski kiseonik.


Sve ovo ukazuje da navedene firme, koje su snabdijevale bolnice, nisu uvezle medicinski kiseonik, jer nisu, osim TGT-a ni ovlaštene za njegov uvoz.


TGT, prema Agenciji za lijekove, nema nijedan uvoz medicinskog kiseonika.


Ni TGT, a ni ostale firme nemaju ni dozvole za promet niti dozvole za proizvodnju medicinskog kiseonika, koji je lijek.


Prosječna cijena uveženog kiseonika u BiH, tokom 2021. godine, iznosila je 0,2887 KM po kilogramu.


Prosječna cijena kilograma kiseonika uveženog u Republiku Srpsku iznosila je 0,3058 KM.


Kiseonik je, primjera radi, dobojskoj bolnici prodavan po cijeni od 2,05 KM po kilogramu, odnosno 6,7 puta skuplje.


Razmjere pljačke su gigantske!


Najniža cijena koju nudi “Messer kompanija” iz Beograda za medicinski kiseonik je 39,47 dinara i to da se kupuje u cisterni od 14.000 litara. Kada se preračunaju dinari u Konvertibilne marke, cijena iznosi 0.66 KM.


Ta cijena je 2,16 puta veća od cijene kojom je plaćan uvoz, naglašavam, kiseonika, a ne medicinskog kiseonika.


Svaki drugi način isporuke je višestruko skuplji.