уторак, 21. септембар 2021.

Prepiska sa Nenadom Barošem na Koti 6,87

Baroš


Poštovani g-dine Vaskoviću,

 

Na vašem blogu od 21/09/2021. godine objavili ste dio teksta o meni navodeći da sam nezakonito izabran u zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, odnosno da prilikom izbora u zvanje nisam „ispunjavao čak ni minimalne uslove za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu“. Uvažavajući vaše pravo na istraživačko novinarstvo pa i pravo da me okarakterišete kao ispodprosječnog studenta iako sam fakutet završio u roku, koristim ovu priliku da vas informišem da sam ja izabran u zvanje višeg asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci aprila 2009. godine, nakon uspješno okončanih magistarskih  studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U momentu mog izbora za višeg asistenta, prema tada važećem Zakonu o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” broj 85/06 i 30/07) odredbama člana 74. propisani su sledeći uslovi za izbor akademskog osoblja:

 

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi su:

 

a) asistent - odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 BSTb bodova i najnižom prosječnom ocjenom osam (8);

 

b) viši asistent - stepen drugog ciklusa (magisterij), odnosno naučni stepen magistra nauka;

 

v) lektor - stepen drugog ciklusa (magisterij), odnosno naučni stepen magistra nauka;

 

g) docent - naučni stepen doktora u datom području; najmanje tri (3) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama; pokazane nastavničke sposobnosti;

 

d) vanredni profesor - proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, te najmanje pet (5) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh, kao što je projekat, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te član komisije za odbranu magistarskog ili doktorskog rada, ili mentorstvo kandidata za stepen drugog ciklusa; i

 

đ) redovni profesor - proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije (2) objavljene knjige, najmanje osam (8) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora, te uspješno mentorstvo kandidata za stepen drugog ili trećeg ciklusa.

 

Nakon izbora u zvanje višeg asistenta i nakon što sam uspješno odbranio doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 16. januara 2014. godine izabran sam u zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Uslovi za izbor u zvanje docenta su tada bili propisani odredbama člana 77. stav 1. tačka g) Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012 i 108/2013) na sledeći način:

 

Za docenta može biti biran kandidat koji:

 

1) ima naučni stepen doktora nauka u odgovarajućoj naučnoj oblasti,

 

2) ima najmanje tri naučna rada iz oblasti za koj u se bira, objavljena u naučnim časopisima i zbornicima sa recenzijom i

 

3) pokazane nastavničke sposobnosti.

 

Nakon provedenih pet godina u zvanju docenta, novembra 2018. godine sam ponovo, nakon provedene procedure, reizabran u zvanje docenta što je i vidljivo iz dijela zapisnika koji ste objavili na vašem blogu. Reizbor je izvršen u skladu sa odredbama člana  77. stav 1. Tačka g) Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 - odluka US i 31/2018) koji je propisivao identične uslove za izbor kao i prilikom izbora 2013. godine te u skladu sa odredbama člana 83. stav 1. tačka đ) Zakona o visokom obrazovanju kojim je propisana mogućnost reizbora na dodatnih pet godina.

 

Dakle, prilikom izbora u akademska zvanja sam ispunjavao sve zakonom propisane uslove i nikada nisam koristio bilo kakve političke konekcije, niti sam ikada bio član bilo koje političke partije. Istina je da imam mnogo prijatelja, drugara, poznanika sa aktivnim članstvom u raznim političkim partijama, s tim da svoje prijatelje ne biram prema nacionalnoj vjeroispovjesti, a isto tako ih ne biram ni po članstvu u određenoj političkoj stranci, odnosno to su stvari sa kojima zaista nisam opterećen.

 

Čitajući objavljeni tekst, malo mi je zasmetalo što zasluge za moj izbor u zvanje docenta pripisujete profesoru Marku Rajčeviću, iz razloga što iza mog izbora u zvanje višeg asistenta, a nakon toga i docenta, stoji jedna potpuno druga priča. Nakon što sam magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, imao sam želju da budem angažovan kao asistent na fakultetu, došao sam do saznanja da je profesor Rajko Kasagić već duže vrijeme u potrazi za asistentom, pa sam odlučio da mu se obratim. Prvi kontakt sa profesorom Rajkom Kasagićem doveo je do saradnje koja je trajala do njegovog odlaska u penziju, kao i do mog ličnog zadovoljstva i satisfakcije da kao magistar pravnih nauka dobijem priliku da budem uključen u nastavni proces na Ekonomskom fakultetu. Do izbora u zvanje docenta je došlo nakon gotovo petogodišnjeg radnog iskustva u zvanju višeg asistenta i nakon uspješne odbrane doktorata. Kako sam ispunjavao sve zakonom propisane uslove, profesor Rajčević je bio član komisije u formalnoj proceduri mog imenovanja, a ne neko ko je svojim uticajem bio odlučujući faktor prilikom izbora u zvanje docenta.

 

U svakom slučaju, poštujući i prateći vaš rad, negativno sam prihvatio činjenicu da ste za mene iznjeli niz informacija koje jednostavno nisu tačne, bio bi vam izuzetno zahvalan da ovaj email javno objavite na svom blogu neizmjenjenog sadržaja, ukoliko iz bilo kojeg razloga to ne želite ja vam i dalje želim uspješan rad i dalje ću biti slobodan da vam se obratim putem e-maila u slučaju  potrebe.

 

Srdačno,

Dr Nenad Baroš


Odgovor Barošu

Poštovani, ako pažljivo pogledate mejl koji ste mi poslali, posebno dio koji citrate -  asistent - odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 BSTb bodova i najnižom prosječnom ocjenom osam (8) - ni tada niste ispunjavali uslove, jer je prosjek Vaših ocjena 6,87 što je, složićete se, značajno manje od 8!


Ne znam šta demantujete?


Baroš

Poštovani Slobodane, stvar je u tome što ja nikada nisam biran u zvanje asistenta već u zvanje višeg asistenta kao magistar pravnih nauka u skladu sa odredbama člana 74. stav 1. tačka b) tada važećeg Zakona o visokom obrazovanju. Zakonom propisani uslov za višeg asistenta - stepen drugog ciklusa (magisterij), odnosno naučni stepen magistra nauka sam ispunjavao u momentu izbora kao što sam ispunjavao sve zakonom propisane uslove kasnije za zvanje docenta.

 

Stojim na raspolaganju za dalju komunikaciju.

 

Srdačno,

Dr Nenad Baroš


Odgovor Barošu

Poštovani g. Baroš, stvar je u tome što ste imali prosjek 6,87, pa ni po Zakonu na koji ste se pozvali, kao ni po Zakonu na koji sam se ja pozvao, niste mogli biti birani, jer oba Zakona preziciraju da prosjek ocjena na Osnovnom studiju mora biti najmanje 8.


LP


Baroš

Poštovani Slobodane, mislim da bi bilo korektno i profesionalno da objavite moj email iako smatrate da sam pogresno protumačio navedene zakonske odredbe. U svakom slučaju postupite po vašoj savjesti.

Srdačno,

Nenad 


Odgovor Barošu

Poštovani g. Baroš otkud Vam pomisao da neću objaviti Vašu reakciju.


Učiniću to vrlo brzo, bez ikakvih izmjena; Preciznije, objaviću kompletnu prepisku.


LP


Baroš

Poštovani Slobodane, hvala.

Srdačno,

Nenad


Odgovor Barošu

LP