четвртак, 9. септембар 2021.

Stanivuković vlada po principima Moralne Nakaze Radojičića: Stanivukovićeva puna podrška Sanji Džida koja je služila Radojičiću i njegovim Tajkunima što su Motornim Pilama napadali građane; Tajkuni Batar i Paspalj oteli, uz podršku Džide, dio ulice Koste Majkića, koja je imovina Grada i duže od tri godine maltretirali stanovnike te ulice

Piše: Slobodan Vasković


1.

Tajkuni Dragomir Batar i njegov zet Aleksandar Paspalj su naložili svojim “vojnicima” da 21.08.2020. godine napadnu Nadu Mihajlović Motornom Pilom.


2.

Objavio sam to u tekstu “Štićenici Moralne Nakaze Igora Radojičića Motornim Testerama nasrću na građane i progone ih iz njihovih kuća; Pod Radojičićevom vlašću omogućeno tajkunu Dragomiru Bataru i njegovom zetu Aleksandru Paspalju, visokom policijskom funkcioneru, privatizovanje dijela ulice i napadi na živote porodice Mihajlović”, 05.10.2020. godine.


3.

Radojičić je čvrsto stajao iza tajkuna Dragomira Batara (senior) i njegovog zeta Aleksandra Paspalja, koji su nezakonito privatizovali dio ulice Koste Majkića u naselju Paprikovac.


(Da ne bi bilo nikakve zabune, Batareva i Paspaljeva parcela, u koju spada i nezakonito oteto gradsko zemljište, izlazi na dvije ulice - Koste Majkića i Jovana Raškovića). 


4.

Ne samo da su nezakonito privatizovali dio ulice, već nisu dozvoljavali pristup Rajku i Nadi Mihajlović njihovom domu. Uz njih je prolazak ulicom bilo uskraćeno za još pet porodica, koje su od 2017. godine vodile gigantsku bitku protiv surovog Režima Milorada Dodika i  njegovih Sektaških funkcionera u upravi Grada Banjaluka.


5.

Očekivalo se da Radojičićev nasljednik na poziciji gradonačelnika Draško Stanivuković ukloni iz Gradske uprave sve one koji su omogućili otimanje dijela ulice, koja je gradska imovina, i duge tri godine svjesno i sadistički onemogućavali normalan život za šest porodica, ali on je učinio potpuno suprotno: Sanju Džida, koordinatorku inspekcijskih službi, koja je svojim zločinačkim djelovanjem u vrijeme vlasti Radojičića uzrokovala patnje šest porodica i, kao vrhunac, napad motornom pilom, unaprijedio je u svou najbližu saradnicu. Tako je Stanivuković nastavio Radojičićev kontinuitet podrške pokvarenim, teško kriminalizovanim kadrovima, poslušnicima spremnim na svako zlo.

Moralne Nakaze Radojičić i Stanivuković

Očekivalo se da Stanivuković, preko nadležnih službi, inicira podnošenje krivičnih prijava u ime Grada protiv odgovornih lica iz Gradske uprave koja su počinila teška nedjela, podržavajući Batara i Paspalja, ali se od toga ništa nije desilo i, kako stvari stoje, neće se ni desiti.


6.

Radojičić je štitio uzurpatore gradske imovine i napadače motornim pilama, jer su mu Batari i Paspalji donosili 3.500 hiljade glasova na izborima.


Cilj Stanivukovića je da, ostavljanjem Sanje Džida na poziciji koordinatora inspekcijskih službi, Tajkunu Jelenku Loliću, koji je njegov intimus, omogući prevlast nad Gradskom Građevinskom mafijom. 

Moralne Nakaze Stanivuković i Radojičić

7.

Naglašavam da je Stanivuković, odmah po preuzimanju dužnosti Gradonačelnika, upoznat sa svim dešavanjima u vezi sa privatizacijom dijela ulice Koste Majkića, ali ne samo da nije ništa preduzeo, već je Sanju Džida, koordinatorku inspekcijskih službi Grada, unaprijedio u svoju ličnu “Glavnu inspektorku” i neprestano se slikao sa njom na manipulativnim i lažnim projektima koje je inicirao.


Tako je Džida postala medijska zvijezda koju promoviše Gradonačelnik, kao i njen “rad”, umjesto da se priprema za robiju zbog nedjela koja je počinila.


Stanivuković i Sanja Džida

Sad idemo redom, a ovaj tekst je nastavak onih koje sam objavio u oktobru prošle godine.


8.

Dio ulice Koste Majkića Batar i Paspalj su oteli zahvaljujući organizovanoj sprezi sa gradskim strukturama i Geodetskom upravom.


Stanovnici te ulice tek 2017. godine saznaju da im je ulica uknjižena na privatno lice; Spoznali su to kada je ulica zagrađena željeznim šipkama i lancima.


Tog trenutka počinje rijetko viđena bitka šest porodica protiv tajkuna Crvene Sekte i njihovih saučesnika u neviđenoj pljački - otimanju, ni manje ni više, već dijela gradske ulice.

Sektaški Tajkun Batar zattvara lancem ulicu Koste Majkića

9.

To je samo jedna linija borbe, jer uporedo sa njom traje i bitka protiv nasilničkog obavljanja djelatnosti farme Paspalja - uzgajivačnice pasa (čak po 60 komada), uz same stambene objekte. 


Saučesnici u ovom rijetko podlom i gnusnom činu su rukovodioci Gradske uprave Banja Luka, sa sebi podređenim, uz nepodijeljenu asistenciju Ministarstva poljoprivrede, odjel za veterinarstvo. 


Svi oni primaju plate od tih istih građana, što im uopšte ne smeta da ih tretiraju kao niže vrijednu kastu i roblje. 

10.

Nakon što su na sebe upisali parcele koje ulaze u sastav ulice, što je kriminal bez presedana, pljačkaši gradske imovine, Batar i Paspalj, kreću u izgradnju bespravnih objekata na otetom gradskom zemljištu: Cilj je bila legalizacija tih objekata u kojima su otvorili farmu pasa.


11.

Nastavak priče svjedoči o tome kako su gradske vlasti, u vrijeme Radojičićeve vladavine,  satirale građane, navodno poštujući formu, kako bi “pokrili” sopstveni kriminal, istovremeno ignorišući suštinu i dajući Tajkunima Crvene Sekte primat nad svakim zakonom i nad svakim čovjekom koji, po njima, nije dostojan Sekte; Iako Sektaši nisu dostojni da se naslove kao ljudska bića.


Kao što se na fotografiji vidi, oteli su čak i stub ulične rasvjete!!!


Nelegalni objekti na gradskom zemljištu

12.

Građevinska inspekcija formalno je izdavala rješenja o rušenju tih objekata, ali, istovremeno, snažno podržavala Batara i Paspalja da nastave nezakonitu i divlju izgradnju objekata tako što je, jednostavno, nisu obustavljali. O tome svjedoči i Rješenje inspektora donešeno 23.05.2018. godine.
Isti dan, 23.05.2018., obavještava se i kabinet Igora Radojičića da "Urbanističko građevinski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem zakona o uređenju prostora (SG 40/13), nije ovlašćen za obustavljanje izvođenja nelegalnih radova". Cinizam bez presedana!Svemu je prethodilo
 - Rješenje o rušenju pomoćnog objekta, kojim se naređuje rušenje pomoćnog objekta, donešeno 23.03.2017. godine. 

Godinu dana ništa nije učinjeno!

Nakon toga slijedi Zaključak koji je 29.03.2018. donio tadašnji gradonačelnik Radojičić, opštepoznat po neljudskosti i spremnosti da uvijek podrži Progonitelje nevinih građana; On donosi Odluku kojom, mimo svih zakona i donesenih rješenja o rušenju, odlaže rušenje bespravno izgrađenih objekata Tajkuna Aleksandra Paspalja. Potom slijedi novo Rješenje, 29.06.2018., kojim se sve obustavlja, pozivajući se na Radojičićev Zaključak iz marta i, naravno, opravdanje iz maja te godine da "Urbanističko građevinski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem zakona o uređenju prostora (SG 40/13), nije ovlašćen za obustavljanje izvođenja nelegalnih radova"  


 13.

Istovremeno, Odjeljenje za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede svesrdno pomaže Sektaškim Tajkunima kojim izdaju Rješenje o ispunjenosti uslova za otvaranje Odgajivačnice pasa!!!Rješenje se izdaje, iako je farma pasa u nelegalnim objektima u kojima nema potrebnih uslova, zakonom propisanih za uzgoj pasa, a, uz to, nalaze se uz stambene objekte. 

14.

Svoj puni doprinos ovim zločinima nad sopstvenim građanima daju banjalučki gradski veterinarski inspektori koji su saglasni sa onim iz Ministarstva poljoprivrede “da su uslovi ispunjeni”; Nikom ne pada na pamet ni da pokuša poremetiti Tajkunske interese, jer omi rade za njih, a ne u korist građana.  

Važno je napomenuti da je član Komisije Ministarstva poljoprivrede, sektor veterina, koja je odlučila o “ispunjenosti uslova” u neuslovnim i nelegalno izgrađenim objektima, bio Goran Mišić, tadašnji dugogodišnji koordinator Veterinarske inspekcije.


Goran Mišić

Stanivuković je Mišića unaprijedio u ovlašteno lice Odjeljenja za inspekcijske poslove, čime ga je nagradio za dugogodišnje maltretiranje šest porodica iz ulice Koste Majkića.

15.

Mišić je iz Stanivukovićeve ProTajkunske/AntiGrađanske vizure bio vrlo efikasan u pomaganju Sektaških tajkuna, jer je bio apsolutno saglasan da su uslovi za farmu pasa "Angels Toys Kingdom", ispunjeni.


U suprotno ga nije ubijedila Presuda Okružnog suda Banjaluka, donešena 02.07.2021. godine, kojom je utvrđeno da su izgrađeni tajkunski objekti nelegalni!


16.

Neshvatljivo je, ali istinito, da za izgradnju četiri nelegalna objekta nije podnesena niti jedna prekršajna prijava protiv investitora - tajkuna, iako je po Zakonu o inspekcijama i Zakonu o uređenju prostora, inspektor to bio dužan učiniti.


To se konstatuje i u dopisu Transparency International broj: 02-04(4463) od 02.06.2020. godine u kojem se navodi:"Zakonom o uredjenju prostora i gradjenju RS u članu 188 stav 1. tačka v) propisano da će novčanom kaznom od 500 KM do 5000 KM kazniti za prekršaj  kao investitor fizičko lice ako ne prijavi početak gradjenja u roku propisanom članom 109. U konkretnom slučaju investitor nije prijavio izvodjenje radova, tako da postoji pravni osnov za kažnjavanje investitora, medjutim Vaša inspekcija to nije uradila." 


17.

Zbog svega rečenog, nema dileme da su građevinski inspektori bili saučesnici u pljački gradske imovine, jer su štitili nelegalnu gradnju na otetoj gradskoj zemlji. 


Sve vrijeme sa ovim nezakonitim postupcima bili su upoznati i tadašnji načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, inače penzioner, Janko Kecman, kao i Sanja Džida koordinator građevinske inspekcije.

Sanja Džida

Džida je ta koja uporno i beskrupulozno završava sve što treba za Tajkune: Ona instruiše i daje podršku građevinskim inspektorima, koji izbjegavaju zakonsku obavezu rušenja bespravnih objekata i kontroliše ih da to ne bi slučajno učinili. 


18.

Rame uz rame s njom bio je njen tadašnji šef Kecman.


19.

Kecman je, inače, vojni penzioner, ali to crvenoj Sekti nije smetalo da ga postave i za načelnika, tako da je petnaestak godina uz penziju primao i platu Republičke civilne zaštite, kao i načelničku. 

Janko Kecman

Sanja Džida i Janko Kecman, neljudi i kriminalci i u načelu i u detalju, sve vrijeme teške, neravnopravne i grčevite borbe predstavnika građana koji se bori protiv ovog kriminala, istog tog predstavnika napadaju, vrijeđaju i proglašavaju ludakom; Čak su mu zabranili pristup, kako bi pokušali prikriti svoja zlodjela.


20.

U tom kontekstu je i Izvještaj Transparensija u kojem se navodi da Urbanističko građevinski inspektor ..."nije imao pravni osnov da odloži izvršenje rješenja o rušenju nadstrešice broj 09-362-1214/2017 od 23.10. 2017 godine, u smislu člana 14. stav 1 Zakona o upravnim sporovima RS, jer se upravni spor ne vodi  protiv tog Rješenja (niti protiv rješenja Ministarstva br 15.03-362-215/17 od 07.06.2018 kojim je odbijena žalba investitora) već se vodi protiv sasvim druge stvari - odnosno protiv Rješenja kojim je poništen zaključak o prekidu postupka izvršenja (procesno pitanje) i kojim stranci nije nametnuta nikakva obaveza koju ima izvršiti (rješenje Ministarstva za prostorno uredjenje br 15.03-362-13/20 od 10.03. 2020.).” U nastavku Transparency International BiH konstatuje: "S obzirom na raniju praksu inspektora u ovom predmetu i kontinuirano odlaganje i obustavljanje radnji vezanih za rušenje spornih objekata, stiče se dojam da inspektori svojim odlukama pogoduju investitoru u nastojanju da zadrži nelegalno sagradjene objekte, a što se posebno ogleda u poslednjem slučaju prekida izvršenja rješenja o rušenju." 

21.

Važno je naglasiti da je i navedena Presuda Okružnog suda u Banjaluci apsolutno i nedvosmisleno pobila sva rješenja o odlaganju i prekidu izvršenja rješenja o rušenju. 22.

Uz rečeno, 09.07.2020 godine, prijavljeno je i pismenim i usmenim putem Džidi nelegalno rušenje stuba električne rasvjete na uzurpiranoj gradskoj zemlji, odnosno radove na otkopavanju bandere 


Inspektori, naravno, nisu izašli na lice mjesta, jer, bez dileme, Džida, već tada, ravno 1.000 dana pogoduje investitorima bespravnih objekata, koji su i u ovom slučaju akteri izmještanja stuba električne rasvjete. 

23.

Zahtjev za izlazak inspektora je direktno dostavljen koordinatoru Sanji Džidi, koja je spriječila izlazak na teren svojim inspektorima.


24.

Nakon što sam 05.10.2021. godine objavio tekst   “Štićenici Moralne Nakaze Igora Radojičića Motornim Testerama nasrću na građane i progone ih iz njihovih kuća; Pod Radojičićevom vlašću omogućeno tajkunu Dragomiru Bataru i njegovom zetu Aleksandru Paspalju, visokom policijskom funkcioneru, privatizovanje dijela ulice i napadi na živote porodice Mihajlović”, u kojem sam naveo kroz kakav pakao prolaze porodice koje su se suprotstavile Radojičićevim Tajkunima, reagovao je bivši gradonačelnik, zabrinut ne za građane, već svoj izborni rezultat (lokalni izbori održani 15.11.2020. godine) i naložio rušenje dijela nelegalno izgrađenih objekata na uzurpiranom gradkom zemljištu.


Tako su 21.10.2020. srušeni neki od nelegalno izgrađenih Paspaljevih objekata.


Važno je naglasiti i da je Radojičić Tajkunima Bataru i Paspalju kao advokata delegirao svog prijatelja i tadašnjeg odbornika SNSD-a u Skupštini Grada Stojana Vukajlovića, notornog kriminalca.

Vukajlović je poznat po tome što je opljačkao grad i nezakonito stekao milione, ali i dalje je zaštićen, iako je trebalo da bude pritvoren kada i korumpirani sudija Nebojša Pejović sa kojim je, zajedno, pljačkao gradsku imovinu.


Činjenica je da je kriminalac Vukajlović rođak aktuelnog gradonačelnika Lepršavog Stanivukovića, koji je tokom prošlogodišnje izborne kampanje "podnio" krivičnu prijavu, ali se, nakon izbora, pokazalo da "krv nije voda", te je Stanivuković naprasno zaboravio da zahtijeva procesuiranje. 

25.
Sve navedeno dokaz je pristrasnosti, pogodovanja Sektaškim Tajkunima, korupcije, bahatosti, beskrupuloznosti, anarhije, bezvlašća, nečasnosti, bruke i sramote administrativne službe Grada Banjaluka.


S obzirom na to da su građevinski inspektori Gradske uprave tokom više od tri godine pogodovali pljački gradske imovine i izdavali protivzakonite zaključke, kojim su odlagali izvršenje rušenja objekata, moraju se adekvatno kazniti, kao i svi oni koji su učestvovali u tom lancu.  


25.

Pošto su sve nezakonite radnje inspektori provodili pod patronatom Sanje Džida, koordinatora građevinske inspekcije, koja ih je morala upozoriti na to, a nije, izvršili su višestruke teške povrede radnih obaveza!


Morali su biti suspendovani na osnovu Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave, a protiv njih Grad je morao pokrenuti krivične postupke.


26.

Već sam naveo da se od svega rečenog neće ništa desiti, jer Stanivuković čvrsto hoda Radojičićevim putem - U Službi je Tajkuna i, zajedno sa njima, Protivnik interesa građana koje beskrupulozno poništava svih devet mjeseci mandata.


Ne postoji amaterska manipulacija, jeftini spin i prozirne laži, što su osnovni alati Stanivukovićevog djelovanja, kojima to može prikriti. (nastaviće se)