петак, 17. септембар 2021.

Podzemne Vode odronile budžet Banjaluke, a nadzemne tek nadiru: Uzrok budžetskog odrona je - Nešto


Piše: Slobodan Vasković


1.

U nekoliko navrata sam ustvrdio da je Draško Stanivuković, aktuelni gradonačlenik Banjaluke, nastavio tamo gdje je stao njegov prethodnik Igor Radojičić - sa toksičnim odnosom spram građana, kriminalnim radnjama i lažima, kojima se oni pokušavaju obmanuti.


2.

Svjedoči o tome i podatak o omiljenoj firmi dva posljednja gradonačelnika - “Kozaraputevi”, koja je u vlasništvu Dragana Čorokala.


“Kozaraputeve” preferira i Slaviša Sandić, Radojičićev načelnik Odjeljenja za saobraćaj.


Slaviša Sandić

Isti je slučaj i sa njegovim nasljednikom Slavkom Davidovićem, Stanivukovićevim ovlaštenim potpisnikom tog Odjeljenja.

Slavko Davidović

3.

Riječ je, u ovom slučaju, o zloupotrebama tokom izgradnje dijela saobraćajnice i sanaciji klizišta u naselju Priječani kod Banjaluke, zbog kojih najviše trpe stanovnici tog prigradskog naselja.


"Kozaraputevi" su taj posao dobili od Grada, ali su ga tako loše uradili da će, nažalost, taj dio saobraćajnice, prije ili kasnije, kako tvrde stanovnici tog naselja, završiti u Vrbasu.


4.

Grad Banjaluka je 15.10.2019. godine, u vrijeme Radojičića, potpisao osnovni ugovor sa "Kozaraputevima" za sanaciju klizišta i izgradnju dijela saobraćajnice u naselju Priječani.Vrijednost Ugovora iznosila je 972.857, 86 KM (bez PDV-a), a finansirali ga Grad i “Vode Srpske”.


Bile su dvije ponude, a prihvatljiva je bila “Kozaraputeva”, jer su dali nižu cijenu.


5.

Završetak radova na saobraćajnici bio je 11.06.2020. godine, a tadašnji gradonačelnik Radojičić je izjavio: “Sanacija klizišta je bila od velikog značaja za stanovnike ovog kraja, jer je riječ o vjerovatno najvećem klizištu u Banjaluci koje je bilo stalna opasnost. Mnogi infrastrukturni projekti u ovom naselju urađeni su u posljednje tri godine, a slijedi nam nastavak izgradnje saobraćajnice do centra Priječana.”


6.

Međutim, Grad potpisuje Aneks na Ugovor 30.11.2020. godine, iako su radovi završeni 11.06.2020. godine, pa je time osnovni ugovor iscrpljen.


Kada su “Kozaraputevi” u pitanju sve se može, jer je novi Ugovor, odnosno Aneks, zaključen 30.11. 2020. između Grada Banjaluka i “Kozaraputeva” - “o izvođenju dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji klizišta i izgradnji dijela saobraćajnice u naselju Priječani”. Čim su u ugovoru "nepredviđeni radovi" to je siguran znak dobro planirane i predviđene pljačke budžetskih para.Ukupna vrijednost Ugovora je 35.295,25 KM (Bez PDV), regulisana nacrtom Aneksa 1 ugovora.


Naravno, jedan je ponuđač, samim tim i jedna prihvatljiva ponuda - "Kozaraputeva".


Bilo je jasno da “nepredviđeni” radovi ukazuju da sanacija klizišta i dio puta nisu kvalitetno urađeni i pokušalo se spriječiti najgore kako bi se prikrio loš rad “Kozaraputeva". Preciznije, iz novca isplaćeenog po "Osnnovnom ugovoru", značajan dio je izvuđen za kampanju Crvene Sekte, dio u privatne džepove, tako da su radovi na sanaciji sfušereni.  Dodatne pare su bačene, nije malo 35.295 KM na opštoj besparici, ali uzalud: Put je počeo da puca i klizište je ponovo zaprijetilo da ga odnese u Vrbas.


7.

Umjesto da izvođač radova snosi posljedice, samim tim i troškove nove sanacije, učinio je to Grad.


Uzalud, jer je put definitvno pukao samo sedam mjeseci nakon što je, navodno, uspješno saniran, 21.01.2021. godine.8.

To više nije bila briga Radojičića, on je već tada, kao bivši gradonačlenik, brinuo da li će mu biti podnesena krivična prijava zbog favorizovanja “Kozaraputeva”, loše urađenog posla, izvlačenja novca i, potom, neminnovnog izdvajanja novih sredstava za sanaciju, što se sve pokazalo bačenim parama.


Put je nastavio da puca, klizište da prijeti, što je vidljivo i sa fotografija snimljenih 12.02.2021. godine, kada je već dva mjeseca gradonačelnik bio Stanivuković.

9.

Umjesto da se ultimativno zahtijeva od “Kozaraputeva” da snose štetu nastalu loše urađenim poslovima sanacije puta, Stanivukovićeva uprava potpisuje Ugovor sa njima, 30.07.2021. godine. Prije toga nije uopšte izvršena detaljna revizija radova kako bi se utvrdila odgovornost izvođača. 


Predmet ugovora je, uobičajeno kod prevara, “završetak radova na sanaciji klizišta i izgradnji dijela saobraćajnice u naselju Priječani”, koje građane Banjaluke košta novih 43.912,50 KM (bez PDV-a)  


Naravno, opet je jedan ponuđač i samim tim i jedna prihvatljiva ponuda, i opet “stručnjaci” iz "Kozaraputeva".


Nonsens je što se uopšte ne traži da "Kozaraputevi" snose posljedice lošeg rada, već ih se brani. Za sve je kriv "teren na kojem se gradi", pozmene vode, o kojima niko prilikom izrade projekta nije "mislio" i naravno, podzemne vode koje su davno otekle. 


10.

Stanivuković tvrdi da problem nije u greškama izvođača radova, već u nepredviđenim okolnostima i problemima sa podzemnim vodama.“To znači da sanaciju mora da, nažalost, snosi Grad…. Istraživanje na tom terenu je pokazalo da nije odgovornost izvođača, već je nešto nepredviđeno što se desilo”, rekao je, 24.07.2021., Stanivuković, služeči se, kao i obično, paušalnim, praznim ocjenama bez suštinskih dokaza.


Prije svega da je bilo istraživanje koje je utvdrilo da se "nešto nepredviđeno desilo"; Utvrđeno je "nešto", ali ne i šta!!! Kakav "znalac" je taj Stanivuković - odmah je oktrio "Nešto", što je u prevodu bezobrazni i drski i olako posezanje u džepove građana.


11.

Bojan Kresojević, Stanivukovićev menadžer Grada, kriminalac Sektaš, sve je svalio na “podzemne i nadzemne” vode koje, kako je rekao, “cure, natapaju zemljište i prouzrukuju klizište”. Zaista “umna” izjava Kresojevića u rangu Grunfovih, ali nikako duhovita kao i one njegovog uzora.


Kresojević je još zaista “inteligentno” primijetio da je “upravo prošao autobus koji ima probleme kada prolazi ovom dionicom puta”.Svaki dalji komentar izjava Tajkunskih Lutki koje su na čelu Grada je nepotreban, a sve iobojicu ih je “zakucala” Jelena Kos, građevinski inženjer i član nepostojećeg Tima za reviziju, koja je izjavila, da nikakvog istraživanja nije bilo.


Potom je uslijedio nastavak za rubriku vjerovali ili ne: “Ja sam i dio člana Tima za reviziju i mi to ispitujemo. Najveći su inženjeri i stručnjaci ovdje vodili i nadzor i učestvovali u projektu, tako da mi ne možemo sad da sumnjamo ako ljudi imaju iskustva u tom dijelu i projektovanja i vršenja nadzora. Nemamo elemenata da sada kažemo da je neko sada površno uradio, niti projekat niti nadzor!”

12.

Osim što je konstatovala da je samo “dio člana Tima za reviziju”, a ne kompletan član, Kosova je, bez ostatka, demonstrirajući vlastitu površnost, nerad i naviklost da se iz budžeta pune džepovi tajkuna, odbranila izvođača radova koji je, izvan svake razumne sumnje, kriv za kriminalno loše izvedene poslove sanacije. 


Kosova, igrač Crvene Sekte, koju su čak i njeni bivši vlasnici Sektaši optužili za teške kriminalne radnje, pokazala je svu površnost, neznanje, javašluk i nerad Stanivukovićevog Tima za satiranje Grada

13.

Nema dileme da su se Radojičić, a potom i Stanivuković, sasvim svjesno okliznuli na klizištu u Priječanima, kako bi pogodovali “Kozaraputevima” i bacili novac građana, trošeći ga za pokušaje popravljanja krupnih grešaka izvođača radova.


14.

Za Radojičića je jasno da je kriminalac, a za Stanivukovića da vrlo brzo hoda njegovim utabanim stazama, jer je, što je veoma interesantno, 14.07. 2021. godine potpisao kriminalni Aneks 4 na Ugovor o izgradnji mosta u Šeheru (Srpskim Toplicama), o čemu sam detaljno pisao i sve dokumentovao.Osnovni Ugovor potpisan je 07.02.2020., a iscrpljen otvaranjem mosta 13.07.2021. godine, tako da je Aneks 4 nepatvoreni kriminal.


5.

Most je gradila firma “Kozaraputevi”,  a kriminalnim Aneksom 4, Četvorka, od koje su dvojica pripadnici Crvene Sekte (Slavko Davidović i Slaviša Sandić), a Kresojević član Stanivukovićeve Hereze, olakšali su gradsku kasu za 329.999,4 KM. 


Nije teško zaključiti zbog čega su Stanivuković i kresojević, dvije sedmice nakon otimačine cca 330 hiljada KM, bez problema isplatili "Kozaraputevim" dodatnih cca 44.000 KM, nagrađujući ih tako za fušerke radove i izvlačenje novca iz Osnovnog ugovora za sanaciju puta u Priječanima koji je iznosio zajeedno sa Radojičićevim Aneksom cca miliom KM. (nastaviće se)