четвртак, 2. септембар 2021.

Zoran Tadić: 3.743 dana ili 10 godina dva mjeseca i 29 dana borbe protiv Slobodana Stankovića, kriminalizovanih sudija Okružnog privrednog suda u Banjaluci i njegovih ostalih poltrona

Zoran Tadić drži Cloud predavanje za DoJ Department of Justice Washington DC

Spor koji se vodi između tužioca “IT Professional” iz Banjaluke i tužene “Integra Inženjering” iz Banjaluke, (koja je u vlasništvu Slobodana Stankovića), nakon gotovo 11 godina pravosudne lakrdije, još nije okončan. Čeka se odluka sudije Sanje Ilić da sprovede izvršni postupak do kraja na osnovu rješenja o izvršenju koje je donijela, i naloži banci tužene Integra Inženjering da prenese dosuđeni iznos novčanih sredstava, na račun tužioca IT Professional.

Zbog kriminalizovanih sudija Okružnog privrednog suda u Banjaluci postupak nije završen ni poslije 3.743 dana ili 10 godin, 2 mjeseca i 29 dana. Analogno: U periodu trajanja tog postupka moglo je da vam se rodi dijete, da odraste da krene u osnovnu školu, i skoro završi osnovnu školu.


Do koje je mjere kriminalizovan Okružni Privredni sud iz Banjaluke, dovoljno govori navedeno, što bi moglo da zaključi i dijete, koje sam naveo u analogiji. Protiv nekih aktera u ovoj pravnoj lakrdiji je već podnijeta krivična prijava nadležnim organima, ali izgleda da moram ponovo da podnesem grupnu krivičnu prijavu zbog onove sumnje udruživanja u namjeri protivpravnog oduzimanja imaovine, protv svih onih, a posebno sudija, koje su u svemu učestvovali.


Odlukom Ustavnog Suda BiHod 08.06.2017 utvrđena je povreda prava firme “IT Professional” na pravično suđenje i suđenje u rezumnom roku, te je, shodno toj odluci, Ustavni Sud BiH naložio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i Vladi Republike Srpske, da otklone ove povrede u roku od 6 mjeseci i dostave izvještaj Ustavnom Sudu Bosne BiH; Presjedniku Okružnog privrednog suda Asmiru Koričiću naloženo je da ODMAH otkloni mjere sistemskog kršenja prava. 


Od dana donošenja odluke Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine pa do danas je proteklo 1.545 dana ili 4 godine, 2 mjeseca i 23 dana, a pozvani navedenom odlukom Ustavnog Suda BiH nisu učilini ništa da spriječe pravno nasilje nad firmom “IT Professional” iz Banjaluke.  Oni, izgleda, zaboravljaju da su prema članu VI/5, a kako stoji u samoj odluci, odluke Ustavnog Suda konačne i obavezujuće.Početkom 2011. godine, Slobodan Stanković mi je u lice kazao - ili ću pristati da mi plati onoliko koliko on hoće ili da idem na sud, pa nakon 5 godina suđenja ni to neću dobiti. 


Nije bio u pravu ni u jednoj tvrdnji. Biće da je preecijenio sebe i poltrone koji mu služe. 


Prvo, Pravno maltretiranje firme IT Professional, u reežiji kriminalizovanih sudija Okružnog privrednog suda traje više nego duplo od onog  što mi je Slobodan Stanković obećao. 


Drugo, Ja ću da dobijem ono što mi je Slobodan Stanković pokušao da ukrade, iako mi je država do sada napravila ogromnu štetu. 


Ostaje samo veliko otvoreno pitanje: Ko upravlja Okružnim privrednim sudom iz Banjaluke? Slobodan Stanković ili država?!

Da podsjetim čitaoce o kakvom se kriminalu radi, a ovaj put možete klikom na linkove (u nastavku teksta) da otvorite svaki dokument (koji je u potpunosti izvoran i autentičan, iz sudskog spisa) koje sam odlučio da objavim.


Lubica Komljenović je prvi postupajući sudija u ovom predmetu: Koliko je Ljubica Komljenović zloupotrebila svoj položaj postupajućeg sudije, jasno je čak i onom djetetu koje sam naveo u analogiji na početku teksta. 


Tužba je podnešena 02.06.2011., da bi sudija Ljubica Komljenović otezala proces 2.007 dana ili 5 godina, 5 mjeseci i 27 dana. Prvu raspravu sudija Ljubica Komljenović je zakazala tek 23.04.2015 godine, nakon 1.422 dana ili  3 godine, 10 mjeseci i 22 dana od dana podnošenja tužbe. 


Baš onako kako mi je Slobodan Stanković to i obećao. Već sam pisao da sam protiv sudije Ljubice Komljenović prethodno podnio krivičnu prijavu nadležnim organima. 


Krivična prijava je podnesena iz razloga koje možete pročitati na linku RAZLOZI ZA KRIVIČNU PRIJAVU(Budući da dokumenti imaju veliki broj stranica, objavljujem samo njihovu prvu stranu, a kompletan dokument možete pročitati na datom linku) 

Sudija Ljubice Komljenović Ustavnom Sudu BiH pokušala je da pravda vlastito odugovlačenje procesa, ali u tim odgovorima Ustavnom sudu BiH sudija Ljubica Komljenović ne govori istinu


To pokazuje dopunjeni zahtjev za izuzeće sudije Ljubice Komljenović. DOPUNJENI ZAHTJEV ZA IZUZEĆE. O ostalim protivpravnim radnjama sudije Komljenović moći ćete pročitati u narednim danima.

Predsjednik suda, na zahtjev “IT Professional”, izuzima sudiju Ljubicu Komljenović iz ovog predmeta i određuje novog sudiju Aleksandru Mirošljević Zdral.


Sudija Aleksandra Mirošljević Ždral preuzima slučaj od sudije Ljubice Komljenović 28.11.2016 i oteže proces 792 dana ili 2 godine, 2 mjeseca i 1 dan. 

Sudija Ždral prvo protivzakonito zakazuje potpuno novo pripremno ročište, iako je predmet već 5 godina, 5 mjeseci i 27 dana u procesu i nalazi se na kraju faze glavne rasprave. POZIV NA NOVO PRIPREMNO ROČISTE ZDRAL

“IT Professional”, 23.03.2017, odgovara podneskom sudiji Ždral da postoji procesna smetnja da se zakazuje pripremno ročište, kada je glavna rasprava u toku. Ali sudija Aleksandra Mirošljević Ždral ne obraća pažnju na to. Ponovo šalje novo rješenje za održavanje, ali sada glavne rasprave; Na samoj raspravi donosi rješenje da se, ipak, radi o raspravi za pripremno ročište - RJEŠENJE O NOVOM PRIPREMNOM ROČIŠTU 


Sudija Aleksandra Mirošljević Ždral ne želi i neće da, na insistiranje tužioca “IT Professional”, u zapisnik unese informaciju o odluci Ustavnog Suda BiH, već samo odmahuje rukom kao da je to nešto što se nje uopšte ne tiče. 


ODLUKA USTAVNOG SUDA BiH: Nasuprot zakonu i odluci Ustavnog Suda, sudija Ždral vraća predmet u novu pripremnu fazu i donosi odluku da se sva vještačenja ponove. Na taj način oteže i poskupljuje sudski proces, jer su rezultati novih vještačenja samo potvrdili rezultate prethodnih vještačenja. 

Ono što je posebno ineresantno jeste da sudija Aleksandra Mirošljević Ždral jednostvno nestaje iz ovog predmeta kao postupajući sudija, a pojavljuje se novi sudija Staša Tomić koja kaže: Ja sam vaš novi sudija (kao u crtanom filmu)


O odlasku sudije Ždral nema nikakvih sudskih  pismena; Nema niti odluke Predsjednika Okružnog privrednog suda iz Banjaluke. Ništa. Kako kasnije saznajemo sudija Ždral je prešla da radi u Osnovni sud u Banjaluci. Vjerovatno za nagradu. 


Bez bilo kakve odluke Predsjednika suda Asmira Koričića, koja možda i postoji, ali nikada nije dostavljena firmi “IT Professional” niti se nalazi u sudskom spisu tako da za mene ne postoji, novi sudija u ovom predmetu postaje Staša Tomić.


Sudija Staša Tomić 17.01.2019 preuzima predmet i oteže proces  376 dana ili 1 godinu i 11 dana. U početku postaje jasno da ovaj proces više ne vodi sud i sudija Staša Tomić, već pravni zastupnik tužene “Integra Inženjering” advokat Miljkan Pucar. 


To zaključuju i sudski vještaci pa na ročištu pitaju sudije Stašu: “Ko vodi proces, Vi ili Pucar?” 

Miljkan Pucar

U jednom momentu, ali tek nakon 376 dana ili 1 godinu i 11 dana uspješnog otezanja procesa, sudija Staša Tomić odlučuje da bježi iz ovog predmeta. Prethodno, navodno, angažuje advokata Miljkana Pucara, koji je pravni zastupnik firme “Integra Inženjering” u predmetu u kome je ona postupajući sudija, da nju zastupa u disciplinskom postupku koji protiv nje vodi Kancelarija disciplinskog tužioca VSTS. 


Sudija Tomić se obraća predsjedniku suda Asmiru Koričiću i traži vlastito izuzeće, navodeći da zbog bliskog odnosa sa advokatom Miljkanom Pucarem, više ne može biti objektivna u predmetu koji vodi (kao da je do tada bila). 


Evo tog zahtjeva na linku ZAHTJEV ZA SAMO-IZUZEĆE STAŠA TOMIĆ. 


Predsjednik suda Asmir Koričić prvo odbija taj zahtjev,( ODLUKA PREDSJEDNIKA SUDA 1).


Nakon ponovnog zahtjeva sudije Tomić i njenog odbijanja da dođe na posao promjenio svoju odluku - ODLUKA PREDSJEDNIKA SUDA 2.


Koričić tada luta po sudu, tražeći sudiju koji ima hrabrosti da nastavi ovaj proces i donese pravičnu presudu. Sudije odbijaju, što iz straha od Slobodana Stankovića, što iz razloga zauzetosti. 


I napokon se našao časan i hrabar sudija Danijela Šarčević.


Sudija Danijela Šarčević savjesno i profesionalno, obavljajući dužnost Sudije u Okružnom privrednom sudu Banjaluka, rješava predmet za 134 dana ili 4 mjeseca i 13 dana, okončavajući prvostepeni postupak donošenjem prvostepene presude.


Postupak po žalbi tužene “Integra Inženjering” se rješava pred Višim Privrednim Sudom u Banjaluci i traje 270 dana ili 8 mjeseci i 28 dana, što rezultuje potvrdom pravosnašnosti i izvršnosti prvostepene presude koju je donijela sudija Danijela Šarčević.


Nakon što je predmet pravosnažno okončan, čime je postao i izvršan, “IT Professional” podnosi prijedlog za pokretanje izvršnog postupka, pošto “Integra Inženjering” nije niti je imala namjere da dobrovoljno plati presuđeni iznos.

Prijedlog za pokretanje izvršnog postupka je podnesen 21.06.2021 i predmet je dodjeljen sudiji Sanji Ilić. Od dana podnošenja zahtjeva za pokretanje izvršnog postupka pa do dana pisanja ovog teksta protekla su 72 dan ili 2 mjeseca i 11 dana


Izvršni postupak još nije okončan, uprkos činjenici da su do sada dostavljene četiri urgencije sudu i uprkos činjenici da su ispunjene sve zakonske pretpostavke. Očito da se odluka Ustavnog Suda BiH u potpunosti ne poštuje i ignoriše, iako je obavezujuća za sve.


Kako je novi pravni zastupnik tužene “Integra Inženjering” advokat Stevan Dimitrijević već javno objelodanio u svojim sudskim podnescima u ovom predmetu - Integra Inženjering i on već unaprijed znaju odluku Vrhovnog Suda Republike Srpske, povodom njihove revizije, i da će odluka biti donešena u njihovu korist, jer, kako oni navode u reviziji, sudije Okružnog i Višeg privrednog suda iz Banjaluke ne znaju da čitaju?!!!!. Kako on to može znati?! (U narednim tekstovima ću se više pozabaviti tom temom.)

Asmir Koričić

Javno tražim od predsjednika Okružnog privrednog suda iz Banjaluke Asmira Koričića da sprovede internu istragu i objasni: Kako je moguće da su “Integra Inženjering” i njen pravni zastupnik advokat Dimitrijević još 09.07.2021, bez prethodnog dostavljanja punomoći i bez sudske odluke, pristupili sudskom spisu predmeta 57 0 Ps 092944 21 Ip, te kopirali i iznijeli iz suda djelove sudskog spisa???

Stevan Dimitrijević

“Integra Inženjering” i Dimitrijević su bespravno, fizički, u prostorijama Okružnog Privrednog suda Banjaluka, bez priložene punomoći i pismenog odobrenja postupajućeg sudije, pristupili sudskom spisu predmeta o izvršnom postupku koji firma “IT Professional” vodi protiv firme “Integra Inženjering”. Takođe su bespravno kopirali i iznijeli iz suda dokument na slici ispod.

Taj dokument su 09.07.2021 koristili kao prilog u podnesku, ali u sasvim drugom sudskom sporu, a punomoć u predmet iz koga potiče ovaj dokument dostavili tek 20.07.2021. 


Navedeni dokument ima broj predmeta, koji je neophodan za dobijanje pristupnog koda-šifre za pristup sudskom CMS sistemu online.


Taj dokument su bespravno koristili i služeći se prevarom, dobili od radnika pisarnice suda, pristupnu šifru-kod za pristup sudskom predmetu izvršnog postupka 57 0 Ps 092944 21 Ip putem online CMS sistema, mada na to u to vrijeme nisu stekli pravo. 


To je velika zloupotreba procesnih prava kao i zloupotreba Okružnog Privrednog suda iz Banjaluke i online CMS sistema.

Do sada sam birao riječi kada sam pisao o Slobodanu Stankoviću, prije svega zbog njegovih godina, ali i iz ličnog, subjektivnog, osjećaja da je možda prevaren od njegovih Lajšića, Bojića, Joka, Vujasinovića… i uvučen u proces na osnovu njihovih laži. 


Međutim, događanja u zadnjih par mjeseci su me potpuno razuvjerila:

Slobodan Stanković je prvo angažovao tri radnika firme “Integra Inženjering” da pokrenu stečajni postupak protiv firme “IT Professional”, bez ikakvog osnova sa potpuno lažnim i nepostojećim potraživanjem. 


Trebao je Stankoviću stečaj nad firmom “IT Professional” kako bi zaustavio sve sudske procese koje ta firma vodi protiv njegove “Integra Inženjering”, te, uz pomoć stečajne mafije koju lično predvodi, uzme stvari u svoje ruke. 

Kada sam podnio krivičnu prijavu protiv tih jadnika, pošto je za takvo ponašanje predviđena čak i kazna zatvora po krivičnom zakonu Republike Srpske, oni su, brže bolje, povukli zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. Vjerujući da u njima ima još barem trun ljudskosti, obavjestio sam istražne organe da su se okolnosti promijenile.


Slobodan Stanković tada u nezakonite radnje uvlači instutucije Republike Srpske: Prvo Poresku Upravu Republike Srpske, međutim sam je upao u jamu koju je za nas kopao, što će biti jedna od sljedećih tema.

 

Slobodan Stanković sada šalje svoju kćerku (žao mi je što to kažem, ali nisam je ja poslao) da tumara po Institucijama Republike Srpske, te lažno i neosnovano prijavljuje firmu “IT Professional”.

Firma “IT Professional” nije deset godina imala promet preko deviznih računa firme, ali kćerka Slobodana Stankovića neosnovano prijavljuje firmu “IT Professional” za navodne prekršaje u deviznom poslovanju, pa čak i za eventualne buduće prekršaje. Na sreću, u tim institucijama još uvijek radi poneki iskusni profesionalac. 


Potpuno je nejasno što to Stankovićeva radi i poštene ljude pokušava uvući u kriminal, trgujući uticajem svoga oca; Ona, vjerovatno, poučena vlastitim iskustvom, te činjenicom da je upravo njen otac taj koji je uhvaćen u nelegalnom iznošenju 460.000 evra u kešu na granici sa Republikom Hrvatskom, misli da to svi rade. Teško griješi - Ne rade to svi!

 

Završiću u Kočićevom stilu koji naš narod odlično razumije: “Ne, ne rade to svi, samo vi”! 


Nema narod šta da  iznese sve i da hoće. Nema narod, jer ste ga do kraja ponizili i pokrali “pa se od vašeg silnog dobra i miline umrtvio pa jedva diše. A sad zbogom jazo”!  


A vi dragi čitaoci ne zamjerite na eglenu. Show Must Go On