среда, 13. април 2016.

Nemoguća Misija: Vlada RS će MMF-u ponuditi spajanje “Banke Srpske” i “Pošta Srpske”

piše: Slobodan Vasković

Vlada RS ne odustaje od spasavanja “Banke Srpske” i predložiće MMF-u njeno utapanje u “Pošte Srpske”, kako bi se formirala Poštanska banka.

Ovaj prijedlog biće iznesen na sastanku u Vašingtonu sa predstavnicima MMF-a, do kojeg treba da dođe u narednim danima.

“Pošte Srpske” od ranije imaju odluku da mogu formirati banku, a “Banka Srpske” još ima dozvolu za rad. “Pošte” bi trebale dati kapital. 

Riječ je o 15 miliona maraka, za koje se još u februaru tvrdilo da ih “Pošte” imaju sklonjene “ustranu” upravo zbog namjere da osnuju banku. Tih 15 miliona je minimum kapitala potrebnog da bi se ostvarila ova poslovna akcija. Međutim, “Pošte” nemaju taj novac.

Ova ideja je neizvodljiva, jer su i “Pošte” u gubitku, tako da bi pokušaj spajanja bio neizvodljiv. Ključno je da nema para, potrebnih 15 miliona KM, a da je ideja o spajanju “Banke Srpske” sa “Poštama” tek povod za razgovor sa MMF-om, kako bi se pokušalo dogovoriti bilo šta oko novog kredita iz te institucije. 

Da bi uopšte došlo do realizacije ovog projekta, mora se napraviti elaborat i dostaviti Agenciji za bankarstvo, koja treba da ga odobri. To je procedura koja traje veoma dugo, i ideja je “pucanj u prazno” i zamazivanje očiju građanima do daljnjeg.

Kada bi se navedeno, nekim čudom, i ostvarilo, problem je ko će i kako voditi tu banku i da li će građani vjerovati u nju i otkud kadar za bankarstvo, jer u “Poštama” tih radnim profila nema?!

MMF eksplicitno zahtijeva likvidaciju “Banke Srpske”, što su potvrdili i najviši zvaničnici RS.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je 16. novembra 2015. godine uvela privremenu upravu u „Banku Srpske“ i suspendovala sva prava Nadzornog odbora.
 “Razlozi za imenovanje privremenog upravnika su to što poslovanje Banke nije u skladu sa Zakonom o bankama RS i drugim zakonskim i podzakonskim propisima”, saopšteno je tada iz Agencije za bankarstvo.
Nezavisni revizor je “Banci Srpske” ranije dao negativno mišljenje o radu s nizom primjedbi na njeno poslovanje i friziranje poslovnih rezultata, od pogrešnih knjiženja, rezervacija, ispravki vrijednost hartija od vrijednosti iz inostranstva, do procjene nenaplativosti kredita, neusklađenost s propisima Agencije, pa do procjene vrijednosti imovine.

Ekonomisti u RS su ranije izrazili sumnju da je ova banka prikrila gubitak od 17 miliona KM.

“Banka Srpske” je nastala nakon dokapitalizacije nekadašnje propale Balkan Investment banke.