среда, 6. април 2016.

Dodik/Cvijanović/Đokić: Savez za promjene sprečava naplatu ruskog duga kako bi nanijeli štetu RS

piše: Slobodan Vasković

Milorad Dodik optužio je Savez za promjene da ne žele da stave na dnevni red Savjeta ministara BiH razmatranje prijedloga Ruske federacije o raspodjeli duga bivšeg SSSR prema BiH u iznosu od 125,2 miliona američkih dolara, prema kojem bi 33% od tog iznosa pripalo Republici Srpskoj. Federaciji BiH bi pripalo 67%.

Dodik je rekao da je zahtjev Savjetu ministara upućen iz Vlade RS još prije desetak dana, ali da SzP opstruiše njegovo stavljanje na dnevni red. Njegove riječi potvrdili su Željka Cvijanović, premijer RS i ministar energetike Petar Đokić

Kako sam i najavio, objavljujem sve dokumente koje mi je uručio Milorad Dodik o tom pitanju.

Cijela priča krenula je 04.03. o.g. kada je ministar finansija Ruske federacije Anton Siluanov uputio pismo Vjekoslavu Bevandi, ministru finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, u kojem iznosi prijedlog da se konačno riješi “pitanje regulisanja dijela obaveza bivšeg SSSR, koji pripada BiH, u iznosu od 125,2 američkih dolara”.

Ruski ministar finansija ističe da se Rusija o ovom dugu dogovorila sa svim ostalim državama, bivšim republikama SFRJ, a da je poslednje konsultacije u vezi sa ovim pitanjem sa BiH održala u julu 2008. godine u Moskvi kada je bh. strana izražavala zainteresovanost da se “prebiju ova dugovanja” sa neplaćenim obavezama BiH “Gazpromu” za isporučeni gas od 1991.-1995. godine u iznosu od oko 104 miliona američkih dolara.

“Nažalost, dalje konsultacije nisu bile održane, a četiri pisma ministarstva finansija Ruske federacije upućena na adresu rukovodstva ministarstva i trezora BiH su ostala bez odgovora”, navodi se u pismu. 

Rusko ministarstvo spremno je da ovaj dug prema BiH isplati u novčanoj formi kao kompromisno rješenje, iako bi “s obzirom na klirinšku prirodu obaveza ovaj dug morao biti otplaćen robom”.

Ruski ministar finansija ističe da na ovaj način ruska strana čini značajan ustupak BiH. 
“Tokom donošenja odluke o raspodjeli dijelova iznosa koji pripadaju svakom entitetu, predlažemo pristup koji BiH koristi u raspodjeli sredstava koja dobije od MMF-a. Kako mi razumijemo radi se o proporciji 67% Federacija BiH i 33% Republika Srpska”, precizira se u pismu.

Rusija decidno predlaže da novac koji bi uplatila bude “proslijeđen direktno entitetima”. 

Vjekoslav Bevanda je o pismu ruskog ministra finansija 25.03.2016. godine obavijestio ministarstvo finansija RS.

Ministar finansija RS Zoran Tegeltija o Bevandinom pismu o ruskom prijedlogu obavještava Generalni sekretarijat Vlade RS 29.03.2016.Tegeltija napominje da je Vlada RS još 26.10.2006. godine donijela zaključak kojim ne prihvata “prebijanje potraživanja BiH po klirinškom saldu od Ruske federacije sa dugom preduzeća iz BiH za isporučeni ruski gas od 1991.-1995., te zahtijeva da podjela potraživanja po klirinškom saldu bude izvršena u omjeru 1/3 Republici Srpskoj, a 2/3 Federaciji BiH”.

Tegeltija takođe podsjeća i na Odluku visokog predstavnika u BiH iz 2009. godine kojom su utvrđeni procenti za raspodjelu finansijskih sredstava na osnovu “Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije i to BiH 10%, Federaciji BiH 58%, Republici Srpskoj 29% i Brčko Distriktu 3%”.

“Međutim, imajući u vidu da je prijedlog Ruske federacije prema BiH svojevrstan ustupak, jer se novac uplaćuje u budžete entiteta, te pozivajući se na prethodno spomenuti Zaključak Vlade RS, kao i na dug vremenski period koji je protekao od početka rješavanja ovog pitanja, ministarstvo finansija predlaže Vladi RS prihvatanje prijedloga Ruske federacije”, navodi se u Tegeltijinom pismu.


Vlada RS donosi Zaključak kojim daje saglasnost za pokretanje procedure zaključivanja Sporazuma sa Ruskom federacijom, prema kojem bi se ruski dug u iznosu od 125,2 miliona američkih dolara podijelio tako što bi RS pripalo 33% od tih sredstava, a Federaciji BiH 67%.

Taj novac bi, prema Zaključku Vlade RS, bio direktno uplaćen u entitetske budžete.

Vlada RS je zadužila ministarstvo finansija RS da o ovom Zaključku obavijesti Bevandu.


Dodik, Cvijanović i Đokić tvrde da je to učinjeno, ali da Savez za promjene ne želi da ovo pitanje stavi na dnevni red Savjeta ministara BiH, kako RS ne bi dobila novac.