четвртак, 24. децембар 2015.

Skrivanje Ognjena Tadića iza Dodika, Kecmanovića i Vranješa

piše: Slobodan Vasković

Moj tekst “Hoće li Mladen Bosić od Tužilaštva BiH zatražiti istragu protiv Ognjena Tadića, kao što je zatražio protiv Milorada Dodika?!”, objavljen 20.12. ove godine izazvao je značajnu pažnju čitalaca, a RTRS je na osnovu njega napravio prilog u “Dnevniku” emitovanom 22.12. o.g. ne pozivajući se na mene, niti moj blog. Stoga je njihova interpretacija informacija koje sam objavio stvar uređivačke politike te kuće i nemam po tom pitanju više šta dodati. Kao što (zasad) nemam šta reći ni na uređivačku politiku BN portala, koji objavi demanti mog teksta, a da moj tekst i informacije iz njega nisu prethodno publikovali.

Ukratko, u navedenom tekstu, apostrofirao sam da je Aleksandar Savanović, u periodu od 2010.-2015. godine, bio na poziciji Šefa kabineta/savjetnika Ognjena Tadića, delegata u Domu naroda BiH i da sve to vrijeme nije dolazio na posao, ali da je uredno primao platu. I zapitao se da li će Mladen Bosić “od Tužilaštva BiH zatražiti istragu protiv Ognjena Tadića, kao što je zatražio protiv Milorada Dodika?!”, kako bi se utvrdilo da li je Savanović imao pravo na te honorare i da li je Budžet BiH oštećen na taj način. 

Na moj tekst nisu reagovali ni Tadić ni Savanović, ali se Tadić jeste obratio RTRS-u i nekim drugim medijima saopštenjem u kojem je navedeno: “Doktor Aleksandar Savanović angažovan je u Kabinetu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjena Tadića na isti način kao što su i kolege dr Savanovića sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci prof. dr Nenad Kecmanović i magistar Aleksandar Vranješ angažovani u Kabinetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Nije, dakle, riječ o ljudima koji su angažovani u radnom odnosu, zbog čega slučaj u Ministarstvu odbrane BiH, koji se pominje u prilogu RTRS-a, nema nikakve veze s tim. 

Sve revizije, koje su prethodnih godina kontrolisale rad institucija BiH, uključujući i rad Parlamentarne skupštine BiH, nisu utvrdile nikakve nepravilnosti i nezakonitosti u Kabinetu predsjedavajućeg, odnosno člana Kolegijuma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjena Tadića.

Činjenica je da je dr Savanović u ovom mandatu angažovan na poziciji savjetnika jer je na poziciju savjetnika i šefa kabineta angažovana gospođa Snježana Božić iz Istočnog Sarajeva. U prethodnom mandatu, dr Savanović imao je poziciju savjetnika i šefa kabineta, dok je poziciju savjetnika obavljao gospodin Boško Čeko iz Banjaluke, koji takođe nije bio u stalnom radnom odnosu. 

Imena savjetnika koji su angažovani u Kabinetu gospodina Tadića i u ovom i u prethodnom mandatu svjedoče o tome da je riječ o ljudima koji imaju nesporan ugled, uticaj i autoritet u akademskoj i profesionalnoj zajednici, kao i u društvu u cjelini, zbog čega se njihovim analizama, ocjenama i saradničkim odlukama može vjerovati“, navodi se u reakciji iz Kabineta predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjena Tadića" 

Tadić nigdje nijednom jedinom riječju ne kaže da je Savanović dolazio na posao, bez obzira na način angažmana - da li je radni ili neki drugi odnos. 
Valjda je logično da, kakav god da je odnos, Šef kabineta/savjetnik dolazi na posao. I tako zaradi svoju platu. 
Aleksandar Savanović
Sve izvan toga je nezakonito i zloupotreba je. Tadićevo saopštenje implicira da ni savjetnici Milorada Dodika ne dolaze na posao, ali i da, uprkos tome, primaju platu, pa da, kako zaključujem, nema ništa čudno u tome da ni njegov savjetnik ne dolazi na radno mjesto, a platu prima.  

Oglasio se i Aleksandar Savanović tekstom “Rušenje Republike Srpske”, u kojem se obraća RTRS-u, pominjući i moj tekst, kao i činjenice iznesene u njemu.

“Kao primjer navešćemo vrstu i metode kampanje kojima sam lično bio izložen u prethodnih par dana. Naime, na jednom od popularnih blogova objavljena je informacija koja me optužuje za moguće nezakonito angažovanje u kabinetu Predsjedavajućeg Doma Naroda PSBH [http://slobodanvaskovic.blogspot.ba/2015/12/nove-obmane-ognjena-tadica-ostavku-je.html].
Ovdje ne želimo polemisati sa argumentima koji se u tom tekstu iznose - oni su i formalno netačni i suštinski pogrešni (naime, vrsta angažmana koja je ovdje u pitanju je potpuno druga vrsta radnopravnog statusa od onog u slučaju Marine Pendeš na koji se taj tekst referiše). I pored toga, nije mi palo na pamet da reagujem na pisanje bilo kog privatnog lica bez obzira šta isti o meni napiše”, navodi, između ostalog, Savanović.

Tekstić bi se mogao nasloviti i sa “Neuspješna mala varka Mlinarića Marka”, jer Savanović nigdje argumentima ne demantuje bilo koji od mojih navoda. Savanović ističe da “ne želi da polemiše”, ali i podvlači da su moji argumenti “formalno netačni i suštinski pogrešni”. Na šta jedino mogu reći da je Mali Marko “formalno netačno i suštinski prestrašeno” reagovao na “pisanje privatnog lica” koje je vlasnik “vrlo popularnog bloga”. Savanović u vezi popularnosti bloga ne griješi. Štaviše!

Navodi da sam ga ja “optužio za moguće nezakonito angažovanje u kabinetu Predsjedavajućeg Doma Naroda PSBH”, što je potpuno netačno. 

Aleksandar Vranješ
Uopšte nisam problematizovao zakonitost njegovog angažmana, ali jesam notornu činjenicu da je primao platu/honorar, a da nije dolazio na posao, što jeste nezakonito. Osim, ako Savanović i Tadić nisu telepatski povezani, pa je uvaženi profesor mogao i “na daljinu” od cca 200 kiliometara, koliko iznosi udaljenost između Banjaluke i Sarajeva, obavljati poslove Šefa kabineta na Marin Dvoru. 

Činjenica je da ni Tadić ni Savanović nigdje niti jednom jedinom riječju ne tvrde da je Šef kabineta/savjetnik dolazio na posao u pomenutom periodu, pa cijenim da je najelegantnije rješenje da Tužilaštvo BiH istraži da li je plaćanje honorara (U Savanovićevom slučaju preko 160 hiljada KM, plus dažbine), zakonito ili ne, posebno zbog toga što je narečena Marina Pendeš uveliko u sudskom procesu zbog nelegalnih isplata svom savjetniku Ivi Miri Joviću, koji, takođe, nije dolazio na posao. 

Sud bi zaista trebalo da utvrdi da li i koliko su u vezi ovi slučajevi. Držim da Savanović ima pravo cijeniti da nisu, kao što ja cijenim da jesu. 

Što se, pak, tiče Tadićeve komparacije sopstvenog savjetničkog tima sa Dodikovim, u kojem su apostrofirani Nenad Kecmanović i Aleksandar Vranješ, kao puki posmatrač političkih dešavanja, usuđujem se primijetiti da baš prozvani Dodikovi savjetnici (sa kojima se, uzgred rečeno, ne slažem ni u čemu) itekako rade svoj posao, marljivo, oštro, beskompromisno i svakodnevno se boreći za Šefa i Režim, dok se Tadićevi u javnosti pojave tek kada se pomene njihov hronični nerad. I previsoka primanja.  

Naravno, i dalje očekujem da Mladen Bosić, u skladu sa svojom proklamovanom politikom borbe protiv svakog vida korupcije, zatraži od Tužilaštva BiH da sprovede detaljnu istragu o tome da li je Ognjen Tadić u skladu sa zakonom isplatio onih cca 160 hiljada KM Savanoviću. Takva istraga višestruko bi bila korisna za sve zainteresovane, jer bi odgovorila i na pitanje da li je Savanović možda premalo plaćen za svoje usluge?!

Nenad Kecmanović
Na kraju, bilo bi i za Tadića i Savanovića mnogo efektnije, pozitivnije, svrsishodnije, korisnije da su javnosti i RTRS-u (meni ne) potanko obrazložili problematiku zarada nedolaskom na posao (“Lezi Hljebe da te jedem), umjesto što se pokušavaju skriti iza Dodika, Vranješa i Kecmanovića. Posebno im je pogrešno porediti se sa njima, jer je to neuporedivo, pošto Režimski trojac radi veoma mnogo, a Tadić i njegovi ne rade ništa!   
Ognjen Tadić i sluga mu Aleksandar Savanović u odbrani od “Udruženog poduhvata” u maniru Dodikovih paraudbaških propagandista 

piše: Slobodan Vasković

Kao posebno interesantnu crticu za obradu izuzeo sam citat pamfletića Aleksandra Savanovića u kojem on RTRS i mene, Slobodana Vaskovića, optužuje za “udruženi poduhvat” protiv Ognjena Tadića. Zločinački, naravno. 

Indikativno je, i govori jako mnogo o namjeri urednika Dnevnika, da RTRS po prvi put preuzima tekst s dotičnog bloga, iako je isti vrlo frekventan. O motivima zašto je meta ovog udruženog poduhvata postao upravo g-din Ognjen Tadić sa svojim saradnicima moglo bi se mnogo šta reći, ali to nije tema ovog teksta. Mi želimo demonstrirati stvarno značenje formulacije “urušavanje integriteta” institucije RTRS i koje su posljedice toga”, navodi “žrtva” udruženog poduhvata Savanović.

U cijelom svom pamfletu, naškrabanom zarad odbrane lika i djela Tadića, kao i nezarađenih, a uzetih, cca 160 hiljada KM, Savanović pokušava snažno udariti Režim Milorada Dodika optužujući ga za permanentno stvaranje ambijenta u kojem dominiraju lažne optužbe na račun kritičara o “udruženom poduhvatu” protiv vlasti RS. O takvoj namjeri sugeriše i naslov Savanovićevog kvaziintelektualnog teksta “Rušenje Srpske”.

Nakon niza argumenata protiv Režima i kritike takve postavke, Savanović odjednom preuzima režimske alate i manire i hroničara političke smrti Ognjena Tadića optužuje za “udruženi poduhvat”. 

Savanović, iako se baš trudio, ne može dalje dobaciti od loše kopije Milana Ljepojevića, baš kao što je Tadić kardinalno loša kopija Nikole Špirića. 

Uz to, moraš baš biti dobar komad cementnog bloka pa optužiti Vaskovića za udruživanje sa RTRS-om. Nije to začuđujuće - niskost je Tadićev manir. Isto kao i falsifikat, laž, prljavo podmetanje i manipulacija. A 160 hiljada razloga je, pored tih manira, na raspolaganju. 

Netačno je i da RTRS prvi put uzima informacije sa mog “frekventnog bloga”, ali salonska impotentna opozicija, koju predstavljaju Tadić i Savanović, to svjesno prenebregava, kako bi dokazali “udruženi poduhvat”.

Posebno je interesantno da Savanović u cijelom tekstu sebe oslovljava sa “Mi”, što je, najblaže rečeno, začuđujuće. 

Slijedeći Savanovićevu logiku, mogu zaključiti da su u “Udruženom poduhvatu” protiv mene Mi Savanović, Mi Ognjen Tadić i Mi rtvbn.com, jer me tretiraju kao dio “Udruženog poduhvata” sa, kako navode, TV Bastiljom.

Uopšte me to ne čudi od Mi Savanovića i Mi Tadića, jer svi putevi i optužbe iz pamfleta imaju samo jedan cilj: Prikriti Političku Smrt Ognjena Tadića. Koja je izvjesna i nepromjenjiva činjenica. Što sam ja i dokazao. Slava mu!      

Što se, pak, BN-a tiče, njihovo je pravo da “umjetnim disanjem” i stavljanjem “masnih pamfleta na prsa” pokušaju oživiti Tadića. Sasvim je druga stvar što tu ni resporatori iz Hjustona ne mogu pomoći. Posebno ne oni iz UBKC-a.

P.S. Dok su mene kamenovali, progonili mi porodicu, premlaćivali sina, pokušavali džipom survati sa puta, mobingovali bezbrojnim sudskim procesima, napadali i sudom progonili suprugu zbog objavljivanja tačne vijesti, na zvaničnim aktima Vlade RS proglašavali za neprijatelja RS, satirali u desetine emisija RTRS-a, posebno Dnevniku..., Tadić i Savanović su razmatrali kako da se nelegalno dokopaju 160 hiljada KM. I kako da se dodvore Dodiku i sa njim naprave vlast na nivou BiH, pri tom ne izlazeći iz Bosićevog rektuma. I anaizirali kako da izbjegnu isti taj RTRS i ostale Režimske medije. I sada će te  Hulje mene optuživati za "udruženi poduhvat". Ne mogu im čak ni opsovati, toliko te jadnike prezirem! I da se razumijemo, Udruženi poduhvat protiv tih Hulja ću nastaviti. Sam kao i obično.

Pamflet Mi Savanovića je na linku.

Hoće li Mladen Bosić od Tužilaštva BiH zatražiti istragu protiv Ognjena Tadića, kao što je zatražio protiv Milorada Dodika?! (20.12.2015.)

piše: Slobodan Vasković

Mladen Bosić, predsjednik SDS-a za sebe tvrdi da je principijelan i da mu je glavni politički cilj borba protiv kriminala i korupcije. Tu principijelnost demonstrirao je podnoseći krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog malverzacija sa kupovinom vile u Beogradu, preko Pavlović banke. 
Istraga koja je otvorena protiv Dodika, vijest je regionalnog karaktera i predstavlja veliki problem, kako Dodiku, tako i vlastima RS. Istovremeno, Bosić je dobio na kredibilitetu i snazi, a istrage su u punom jeku. I to ne samo oko Dodikove vile, već i oko Bobar banke (šteta 300 miliona KM), “Boske”, “Nikole Tesle”…
Ukoliko je zaista principijelan, Bosić bi trebalo da zatraži istragu i protiv Ognjena Tadića, potpredsjednika SDS-a, jer postoji osnovana sumnja da je oštetio budžet BiH za najmanje 137.280 KM u periodu od 2010.-2014. godine, kada je bio član Doma naroda BiH, i za još dodatnih 25.680 KM u tekućem mandatu u Domu naroda BiH (2014.-2015.) 
Ukupno je to 162.960 KM štete za budžet BiH, što nije mala suma. Štaviše, ona se značajno povećava, jer su na pomenutih 162.960 KM plaćene pripadajuće dažbine, pa je realna šteta po budžet BiH najmanje oko 250 hiljada KM.
O čemu se radi?
U periodu 2010.-2014. Aleksandar Savanović bio je šef kabineta Ognjena Tadića, ali, prema tvrdnjma mojih izvora iz Doma naroda i vrha SDS-a, nikada nije došao na posao u Sarajevo. Nije to bilo ni logično, jer Savanović je, istovremeno, primao redovnu platu i na FPN, gdje je profesor, pa nije mogao odjednom biti u dva grada.
I nakon izbora Tadića u Dom naroda BiH, po završetku izbornog procesa 2014. godine, on ponovo Savanovića postavlja za šefa svog kabineta, i Savanović ponovo ne dolazi na posao u Sarajevo, ali redovno prima platu.
Tadić u avgustu ove godine iznenada Savanovića smjenjuje sa pozicije šefa kabineta i daje mu mjesto savjetnika, ugovorom o djelu sa platom od 2.140 KM.
Do tada je Savanović primao platu od 2.860 KM (na osnovu ove cifre i izvedena je računica o šteti).
Zašto je Tadić “smijenio” Savanovića?
Zato što je Sud BiH 25. avgusta ove godine potvrdio optužnicu protiv Marine Pendeš, ministra odbrane BiH, koja se tereti za krivična djela - nesavjestan rad u službi i falsifikovanje službene isprave, nakon što je tužilac Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao u julu ove godine optužnicu protiv nje.
Pendešova se, između ostalog, tereti da je, obavljajući dužnost zamjenice ministra odbrane BiH, omogućila da se savjetniku u njenom kabinetu Ivi Miri Joviću isplaćuju plate i naknade, iako nije redovno dolazio na posao niti bio prisutan na radnom mjestu. Riječ je o 17.000 KM.

Suđenje Pendešovoj je u toku, a ministrici odbrane je zabranjen pristup tajnim podacima, zbog optužbe da je nanijela štetu budžetu BiH za petnaest puta manju nego Ognjen Tadić.
Ukoliko je Bosić principijelan i ukoliko zaista želi da se iskreno bori protiv kriminala i korupcije, red je da to učini i u sopstvenim redovima i zatraži javno od Tužilaštva BiH da utvrdi da li je Tadić pet godina lažno prikazivao da Savanović dolazi na posao, iako on nije dolazio, a sve vrijeme je primao enormnu platu kao šef kabineta. 
Nakon što je “sijevnula” optužnica protiv Pendešove, Tadić je, u strahu, “smijenio” Savanovića i na poziciju šefa kabineta postavio Snježanu Božić, koja dolazi na posao. 
Nije Savanović jedini primao nezarađene plate, već i Vladislav Babić, generalni sekretar SDS-a.
Već sam objavio da je Babić je za juni i juli ove godine inkasirao 4441,82 KM, a da nikada nije došao na radno mjesto. Novac je primio za nerad na poziciji Šefa kabineta-savjetnika Borisa Jerinića, zamjenika ministra odbrane za upravljanje resursima. 
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ispitaće navode da je Vladislav Babić, generalni sekretar SDS-a, primao platu u Savjetu ministara, a da nijednom nije došao na posao, potvrđeno mi je iz te institucije.

Za nadati se da će Tužilaštvo BiH ispitati i navode da je Ognjen Tadić oštetio budžet BiH za cca 250.000 KM, što je najefikasniji način da pokažu nepristrasnost.

Ognjen Tadić je u junu ove godine bio najplaćeniji parlamentarac, koji je, zahvaljujući naknadi za posjetu izbornoj bazi od 1.500 KM, zaradio gotovo 7.300 KM.

Interesantno je da je Izborna baza otjerala Ognjena Tadića sa pozicije predsjednika Gradskog odbora SDS Banjaluka. Tadić je saznao da je deset područnih jedinica odlučilo da ga smijeni, pa ih je preduhitrio tako što je podnio ostvaku. 

Desilo se to 17.12. ove godine. Nakon što sam objavio tu vijest, reagovao je Tadić izjavom, koju prenosim sa zvaničnog portala SDS-a, jer je to, valjda, i zvanični stav te stranke.

Портпароли криминалних организација имају потребу да спекулишу и да приказују стање у СДС-у које није истинито, а то је нешто са чим се јавност суочава већ дуже вријеме и због чега позивам све људе СДС-а да радећи у странци демантују то што желе да се деси странци они који се налазе у криминалним организацијама, рекао је Огњен Тадић, потпредсједник СДС-а и предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
Овом реченицом он је прокоментарисао спекулације да је оставку на челу Градског одбора (ГО) СДС-а синоћ поднио како би предухитро смјену и да на овом нивоу већ дуго времена постоје неспоразуми унутар странке.

"ГО СДС у Бањалуци је огромна организација која тражи потпуну посвећеност и ја једноставно не желим да се нађем у замци да управљам одбором преко телефона. Нисам у прилици да се ангажујем онако како би требало, због заиста огромних обавеза које имам као потпредсједник странке и предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ" додао је Тадић. (sdsrs.com)

Interesantno je da vrh SDS-a koristi SNSD-ove metode u obračunu sa novinarima, kako bi odbranili svog člana Predsjedništva, koji je politički sahranjen sopstvenim greškama, jer je Tadić 29. avgusta ove godine organizovao sjednicu Skuštine Gradskog odbora SDS Banjaluka na kojoj je poražen. Nakon poraza, Tadić je slagao da članstvo neće njegovu smjenu, iako članstvo nije htjelo njegovog kandidata Branka Blanušu.

Od tada pa sve do danas, Tadić, zajedno sa Vladislavom Babićem, generalnim sekretarom SDS i Jelenom Dabarčić, savjetnikom za medije Mladena Bosića, djeluje po principu kriminalne organizacije-falsifikuju stranačke dokumente, etiketiraju sve koji se ne slažu sa njegovim postupcima, iznose nevjerovatne i morbidne konstrukcije protiv unutarstranačkih protivnika, a bilo je i pokušaja gaženja automobilom onih koji im se  suprotstavljaju.

Bosić se nijednom nije javno ogradio od ovih kriminalnih akata odmetnutog trojca, iako je detaljno upoznat sa svim, što navodi na zlu pomisao da podržva takvo djelovanje.

Posebno je interesantno da Tadić u svojoj izjavi kriminacima naziva i članove SDS-a, koji se ne slažu sa njegovom politikom, a takvih je u GO SDS BL preko 90 posto.

Interesantno je da na zvaničnoj stranici SDS-a nije objavljeno saopštenje deset područnih jedinica SDS-a, koji u potpunosti demantuju Tadića.

SDS se već poodavno preko Jelene Dabarčić obračunava sa novinarima, iznoseći teške objede, grozne laži i uvrede na njihov račun, a nerijetko i prijetnje. SDS je po tom pitanju tek malo manje rigidan od SNSD-a, a takvo djelovanje ukazuje da i u ovoj stranci svaku informaciju koja im ne ide u prilog smatraju neprijateljskim gestom. “Pomračenje” nije plan samo u SNSD-ovim usijanim glavama,već i u SDS-ovim.

Nije li bilo logičnije da na glavnoj stranici SDS-a imamo Glavne vijesti o tome da je prijedlog budžeta poslanicima dostavljen maltene pred samo zasjedanje, ili, pak, analitički osvrt na ekonomsku politiku Vlade RS za iduću godinu, ili intervju Dragana Mektića dat BNTV, koji je bio odličan, ili …

Umjesto toga, imamo "Teoriju zavjere" o napadu "Kriminalnih organizacija", sve laž do laži kojima SDS štiti svog posrnulog potpredsjednika, iako on od 29. avgusta sistematski uništava GO SDS Banjaluka. I, uz to, na najvažnije funkcije u izuzetno bitnim institucijama BiH, kao što je IDDEEA, imenuje presuđene nasilnike poput Radivoja Trbić. Trbiću je u toku novo suđenje za nasilničko ponašanje. 

Prijetnje novinarima koje dolaze iz redova SDS-a i pokušaj uticanja na slobodu izražavanja veoma su opasne, potencijalno nasilne i svjedoče da je SDS po tom pitanju još uvijek u 95-oj godini. (nastaviće se)

Nove obmane Ognjena Tadića: Ostavku je podnio ne zato što je htio, već što je znao da će biti smijenjen (18.12.2015.)

Piše: Slobodan Vasković

Ko gubi ima pravo da se ljuti. Ognjen Tadić, koji je politički mrtav, ne može da podnese poraz. Istina je da je Tadić podnio ostavku na mjesto Gradskog odbora SDS Banjaluka, zato što je znao da će biti smijenjen sa te pozicije.

Kao što je istina da je deset šefova područnih jedinica SDS-a u Banjaluci dogovorilo da Tadić bude smijenjen na sjednici Skupštine gradskog SDS-a, odžanoj 17. decembra, i da su na sjednicu donijeli donijeli dokumente (koje objavljujem), a u kojima su vrlo jasno napisali šta o misle o Tadiću, te da taj politički konvertit nije vrijedan pozicije na kojoj se nalazi.

U dokumentu šefova deset područnih jedinica SDS-a u Banjaluci, naslovljenom kao “Prijedlog odluke za glasanje povjerenja predsjedniku Gradske organizacije SDS Banjaluka”, navedeno je da je “nastupio neodložni trenutak da se izvrše određene organizacione, strukturne i kadrovske promjene kako bi se ojačala organizacija stranke u Banjaluci i stranka u cjelini”.


Obrazlažući zašto traže Tadićevu smjenu, šefovi deset područnih jedinica SDS-a su, između ostalog naveli, formiranje izborne liste za izbore 2014. godine, čiji je nosilac napustio stranku i postao njen protivnik, potom gubitak predsjedničkih izbora, sa posebnim osvrtom na tv duel (Tadić-Dodik), kao i nedovoljna angažovanost i prisustvo Tadića u banjalučkom SDS-u, a posebno njegovo neangažovanje u radu područnih jedinica i nižih organa stranke u Banjaluci.

Tadiću su oštro zamjerili i zbog “potpuno netransparentne kadrovske politike" i nepoštivanja preporuka Kadrovske komisije Gradskog odbora SDS-a, kao i zbog imenovanja Vladislava Babića za generalnog sekretara stranke. Notorno je da Babić u stranci, uz Tadićevu podršku, vodi svoju politiku i da ga je Tadić imenovao na poziciju generalnog sekretara kako bi štitio interese određenih kriminalnih krugova.

Tadiću su spočitali i što je ranijim podnošenjem, a zatim povlačenjem ostavke na mjesto predsjednika gradske organizacije SDS, podijelio bajalučki SDS i doveo do etiketiranja ljudi i vrijeđanja grupa i pojedinaca koji drugačije misle. 
Tadić je, prema njihovom mišljenju, odgovoran što niko od članova SDS-a Banjaluka do sada nije politički afirmisan i promovisan, što govori o tome da ova stranka na sledećim lokalnim izborima neće imati svog kandidata za gradonačelnika, što “može biti pogubno za banjalučki SDS”.

Tadić se optužuje da je upravo on krivac što su mnogi članovi i simpatizeri SDS u Banjaluci okrenuli toj stranci leđa i što je drastično pao rejting stranke u ovom gradu.

“Medijsko pojavljivanje i praćenje događaja na nivou grada je minimalno i, uglavnom, zakašnjelo”, navodi se u dokumentu. Kao primjer nebuloznih medijskih istupa gradske organizacije SDS navedeno je saopštenje u kojem se zajedno komentariše nedostatak mazuta u toplani i trovanje novorođenčadi onečišćenim respiratorima u UB KC.

Zato su šefovi deset područnih jedinica SDS predložili Gradskom odboru Banjaluka da se uskrati povjerenje dosadašnjem predsjedniku gradske organizacije Ognjenu Tadiću i da se izabere novi predsjednik, kao i novi generalni sekretar SDS-a, te novi predsjednik Izvršnog odbora.

Nezadovoljni Tadićevim prijedlozima kandidata za značajne funkcije u institucijama i agencijama, upravnim i drugim odborima na svim nivoima vlasti, koji dolaze iz banjalučkog SDS-a i koji su odreda bili njegovi puleni, oni su od Kadrovske komisije i Predsjedništva SDS-a zatražili zvaničnu informaciju o svim tim pozicijama i funkcijama u stranci.

Nema sumnje da su pritom mislili i na nasilnika Radivoja Trbića, kojeg je Tadić progurao za zamjenika direktora zamjenika direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Osim što je njegov staž u SDS jako kratak, prema potvrđenim podacima, Radivoje Trbić je 2014. godine kažnjen uslovno, jer je u jednom banjalučkom ugostiteljskom objektu  fizički napao i doslovno davio B.M. Trbić je B.M. nanio lakše tjelesne povrede, sve je okarakterisano kao prekršaj, a on je uslovno presuđen.
Međutim, nasilje je Trbićev način komuniciranja, pa je sa divljanjem nastavio i ove godine. Stoga je Okružno tužilaštvo Banjaluka protiv njega u septembru 2015. podiglo optužnicu “zbog oštećenja tuđe stvari”.
Trbić je u junu u podzemnoj garaži uništio automobil marke “Mercedes” koji pripada njegovoj bivšoj supruzi. Takav divljački akt direktna je prijetnja vlasnici automobila.
Optužnica protiv Trbića je na potvrđivanju u Sudu.Na kraju, ako je neko portaprol kriminalaca i kriminalnih organizacija, to je upravo Ognjen Tadić, o čemu ću argumete o tome objaviti narednih dana.