четвртак, 21. септембар 2017.

Pavlović International Bank AD Bijeljina (analiza) - Kapital banke ponovo “pojeden”

Pokazuje se da je ukupni kapital banke i u prvoj polovini 2017. godine "nanovo pojeden". To podupire i činjenica da je vrijednost ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja u ukupnim plasmanima banke premašila vrijednost ukupnog kapitala u ukupnim plasmanima bankeKljučni pokazatelji

BILANS STANJA na dan 30.06.2017. godine
Vrijednost osnovnih sredstava iznosi 16.458.033 KM,
Vrijednost ukupnog kapitala banke je 25.715.848 KM,
Ispravka vrijednosti ukupnih potraživanja iznosi 28.526.183 KM,
Vrijednost ukupnih plasmana banke iznosi 91.553.514 KM.

Odnos navedenih pokazatelja je:
- odnos vrijednosti osnovnih sredstava i ukupnog kapitala iznosi 64,00%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala iznosi 110,93%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnih plasmana iznosi 31,16%
- odnos vrijednosti ukupnog kapitala i ukupnih plasmana iznosi 28,09% 

BILANS USPJEHA na dan 30.06.2017. godine
- Prihodi od kamata 5.086.741 KM
- Prihodi od naknada i provizija 2.576.517 KM
- Ostvareni GUBITAK iznosi  605.031 KM
- Broj zaposlenih 218
- Bruto plate zaposlenih  2.289.322 KM

Pokazatelji uspješnosti 
- ROA iznosi  -0,38% (negativan)
- ROE iznosi -2,35% (negativan)
- odnos vrijednosti dobitka po zaposlenom i bruto plate zaposlenog  iznosi -0,26 (negativan)

Iz navedenih pokazatelja jasno se uviđa da je, u prvoj polovini 2017. godine, Pavlović International bank ad Bijeljina nastavila sa lošim poslovanjem i sa aspekta uspješnosti poslovanja i sa aspekta stabilnosti.

Najznačajniji pokazatelji ukazuju na činjenicu da je poslovanje banke i u prvoj polovini 2017. godine izloženo rizičnosti poslovanja u tolikoj mjeri da se postavlja pitanje veličine kapitala banke i njegove adekvatnosti za pokriće rizika poslovanja, imajući u vidu da  odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala banke iznosi 110,93%.

Pokazuje se da je ukupni kapital banke i u prvoj polovini 2017. godine "nanovo pojeden". To podupire i činjenica da je vrijednost ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja u ukupnim plasmanima banke premašila vrijednost ukupnog kapitala u ukupnim plasmanima banke.

Takođe, izloženost riziku poslovanja banke ukazuje i veličina vrijednosti osnovnih sredstava banke u odnosu na kapital banke. Ovaj pokazatelj je na dan 30.06.2017. godine iznosio 64,00% dok je na dan 31.12.2016. godine ovaj odnos bio 64,24%. Odstupanje ovoga pokazatelja nije značajno smanjeno u odnosu na početno stanje. 

Da li će entitetska Agencija za bankarstvo reagovati i natjerati upravu banke da izvrši adekvatnu dokapitalizaciju banke?!