петак, 8. септембар 2017.

Jovanić i Marković privatizovali softver za analitiku centra za presretanje komunikacija

piše: Slobodan Vasković

Vlado Jovanić, zamjenik načelnika Uprave za policijsku podršku i Jovo Marković, visoki funkcioner MUP RS, privatizovali su softver za analitiku centra za presretanje komunikacija.

Softver za analitiku u centru za presretanje komunikacija omogućava puni pristup komunikacijama svih meta i onih koji su sa njima komunicirali. 

Softver je korišten za potrebe analitike i, tvrdi se, da do prije godinu dana nije bilo zloupotreba.

Međutim, tada dolazi do obrta - nakon što je Jovanić ponovo postao vioski funkcioner MUP RS, on, zajedno sa Markovićem, onemogućava pristup Jedinici za analitiku tom softveru.

Jedinica za analitiku je smještena pod Upravu za borbu protiv organizovanog i teškog kriminala MUP RS, na čijem čelu je Darko Ilić.

Ta analitika, za čije potrebe je kreiran softver, nema pristup, što je potpuni apsurd. Imaju ga jedino Marković i Jovanić.

Uprava za organizovani je tražila da centar za presretanje komunikacija bude kod njih, što je prirodno. Ali, ispostavilo se da je to nemoguća misija. Stoga su mogućnosti te uprave izuzetno smanjene, jer oni nemaju pristup informacijama koje analitici mogu biti od koristi.

Iako su sumnje u efektnost uprava više nego opravdane, jedna činjenica stoji: Bez analitike uprave su slijepe; Kako analitici nije dozvoljen pristup podacima, lako je zaključiti da su u poslednjih godinu dana sve operativne uprave slijepe. Baš sve, jer ni jednoj se ne dozvoljava pristup.

Ključno pitanje glasi: Ko je i zašto dozvolio Jovaniću i Markoviću da privatizuju softver i ko kontroliše, ako uopšte kontroliše, njegovo korištenje?!

Pitanje je i za šta se softver koristi, kada analitika nema pristup? 

Koje su to “bezbjednosne” svrhe, pa se onemogućava baš svim pristup softveru centra za presretanje komunikacija?

Pitanje je i da li je bilo zloupotreba softvera, da li se on koristi za određenu vrstu trgovine, koja nema nikakvog dodira sa policijskim poslovima? Dapače!

Možete zamisliti koliko vrijede informacije koje se mogu dobiti korištenjem pomenutog softvera?! 

Pitanje je, naravno, i da li je nezakonito privatizovanje softvera omogućilo Jovaniću i Markoviću veliki uticaj unutar MUP-a RS, toliko veliki da mogu sebi priuštiti da Upravama ne dozvole pristup softveru?!

Na sva ova pitanja MUP RS morao bi pod hitno javno odgovoriti, ali istinito, a ne gurati sve pod tepih ili se braniti neistinama, a o svim ovim pitanjima morao bi se oglasiti i Režim, zato što nije nužno da bi mete mogli biti samo njegovi kritičari, već i njegovi ključni nosioci!