четвртак, 3. март 2016.

Stenogram: Dodik odobrio, a Lukač, Hadžiomerović i Čamdžija dogovorili sastav MUP RS u skladu sa popisom iz 1991. godine


piše: Slobodan Vasković

Vladajuća koalicija u Narodnoj skupštini RS odlučila je da odbaci Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima RS, koji je vraćen Vladi na ponovno razmatranje pošto predsjednik RS Milorad Dodik nije potpisao ukaz o njegovom proglašenju. 

Vladajuća koalicija je saopštila da se o tom zakonu neće voditi rasprava, već će se o njemu samo glasati, najavljući da će taj zakon biti odbijen. 

Poslanički klub SNSD-a najavio je da će se novi Zakon o policiji pred poslanicima naći ponovo za mjesec dana. Prema poslovniku o radu NS RS, ukoliko poslanici ne izglasaju ovaj zakon, on se može naći pred poslanicima tek poslije tri mjeseca.

Iz stenograma sa Šeste sjednice zajedničke Komisije Narodne skupštine RS i Vijeća naroda RS, održane 2. februara 2016. godine, jasno je da su ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i šef Kluba bošnjačkih delegata u Vijeću naroda RS Mujo Hadžiomerović, te Kemo Čamdžija dogovorili odrebu Zakona o policiji prema kojoj će sastav MUP RS biti u skladu sa popisom stanovništva iz 1991. godine. 

Oni su to dogovorili na sastanku u MUP RS, koji je prethodio sjednici Komisije.  

Nakon svega je nejasno zašto je Dodik uopšte odbio da potpiše ovaj Zakon, pritom optužujući bošnjačke delegate da su obmanuli članove SNSD-a, kada je iz stenograma kristalno jasno da je visoki funkcioner njegove stranke i ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač dogovorio da sastav MUP RS bude usklađen sa popisom iz 1991. godine. A on to sigurno nije učinio samoinicijativno i bez Dodikovog odobrenja.

  1. Усаглашавање Закона о полицији и унутрашњим пословима број: 02/1-021-1716/15.

МАГНЕТОФОНСКИ СНИМАК
са Шесте сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и 
Вијећа народа Републике Српске, одржане 02. фебруара 2016. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ НЕДЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ

Добро. Добар дан  још једном свима!
Предлажем да почнемо са радом. 
Ово је Шеста сједница Заједничке комисије Народне скупштине  Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката.
Поштовани чланови Заједничке комисије  Народне скупштине и Вијећа народа, предлагачи акта који је предмет усаглашавања и присутне акредитовани субјекти, отварам Шесту сједницу Заједнчке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске  за усаглашавање закона, прописа и аката Деветог сазива Народне скупштине Републике Српске.
За данашњу сједницу одсуство је најавио г-дин Сенад Братић. Остали чланови Комисије  с једне и друге стране су присутни. 
Констатујем да имамо потребан коврум за рад и можемо пуноважно да одлучујемо.
Прије него што утврдимо дневни ред Шесте сједнице Комисије, предлажем да гласамо о Записнику са претходне  сједнице.
Има ли примједби на Записник са претходне сједнице? Нема.
Ко је зато да усвојимо извод из записника?
''Против''?
''Уздржан''?
Констатујем једногласно прихваћен Записник.
Предлажем да пређемо одмах, не требамо усвајати дневни ред јер једна је тачка,  је ли нема потребе? Треба.
Ево имамо једну тачку дневног реда, а то је:
Ко је за овакав дневни ред? Хвала.
''Против''?
''Уздржан''?
Констатујем једногласно прихваћена тачка дневног реда и прелазимо на разматрање 1. тачке.
У прилогу позива добили сте Одлуку Клуба Бошњака о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса и образложење, такође и све амандмане са образложењем и све оно што је до сад урађено да би се усагласили ти амандмани.
Предлажем  да данас, свима присутнима је то веома јасно и предлажем да будемо ефикасни у раду, обзиром да имамо једну тачку имамо шест амандмана.
Ја ћу овај прво дати ријеч предлагачу амандмана, молим да не упуштамо се у посебно образлагање пошто то већ имамо, имамо и ставове, имамо и амандмане и усаглашеност у одређеном степену да само нагласите оно шта је могуће ту прихватити, шта се не прихвата, послије тога ћемо дати ријеч  министру, онда ћемо отворити расправу, послије тога  ћемо направити уколико буде усаглашавање једну краћу паузу за усаглашавање закључка о коме ћемо се изјаснити и тиме бисмо завршили данашњи рад. 
Г-дине Хаџиомеровићу, изволите

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ

Хвала вам,
Још једном поздрављам све присутне.
Основ за пократање Одлуке о повреди виталног националног  интереса на поменути закон у доброј мјери дало нам је образложење Уставног суда Републике Српске 2010. године када смо покретали и на ову законску норму претходну која је била  у Закону о полицијским службеницима, тражили смо у то вријеме да то буде подзаконским актима правилницима и роковима дефинисано упошљавање Бошњака, а за то наравно позивамо се на Амандман 85. члана 97. Устава Републике Српске који говори: конститутивни народи и група Осталих ће бити  пропорционално заступљени у јавним институцијама у Републици Српској, као  уставни принцип таква пропорционална заступљеност ће се базирати на попису из `91. године док се Анекс 7. у потпуности  не спроведе  у складу са Законом о државној служби  Босне и Херцеговине, дакле овај закон је постао саставни дио Устава Републике Српске. Овај општи принцип  ће се прецизирати ентитетским законом, то је овај закон који нам је понуђен и очекивали смо да та норма заиста буде  прецизнија. 
Ти закони ће утврдити конкретне рокове и регулисаће горе поменути принцип у складу са регионалном етничком структуром ентитета.
У овом закону ово нисмо могли препознати, наравно вођени искуством из 2010. године када смо тражили и покретали Одлуку о виталном националном интересу на претходни закон који ипак био и прецизнији у односу на овај понуђени задњи заиста доста разлога има да ми ово је ли истрајемо у поштивању ове уставне норме.
Наравно,  ово јасно произилази из поглавља 5.  Закона о полицијским службеницима које разрађује појединости запошљавања полицијских службеника и начин приступања МУП-а те утврђује  обавеза надлежног министра  и директора Полиције да донесу релевантне подазконске акте с циљем провођења наведеног закона,а све у складу са чланом 4. је ли тог закона. 
Нисмо то могли наћи у овом понуђеном закону и наравно да смо одлучили је ли за повреду покретању Одлуке о поврди националног интереса, виталног националног интереса.
Ми смо понудили амандмане, дакле они који су у Уставу, норме које су законс сматрамо који нам је понуђен промовисање  националне заступљености далеко је  од оног и много је уопштеније  и много је мислим несхватљиво је промовисање а оваква норма уставна дакле овдје је на сцени и непоштивање Устава Република Српске тако да заиста ми ћемо настојати је ли ево  и кроз овај данашњи рад да се приближимо тим нормама уставним.
Хвала вам.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ЧУБРИЛОВИЋ

Хвала. 
Ево министар Лукач, такође молим кратко, мислим да је г-дин Хаџиомеровић био јасан  и имајући  у виду оно све што је у писаној форми  достављено, исто тако имамо и став Министарства али ево министар Лукач ће укратко образложити. Изволите

ДРАГАН ЛУКАЧ

Хвала предсједниче,
Поздрављам све присутне, 
Ја морам да кажем да смо прије овог састанка овај г-дин Хаџиомеровић и г-дин Чамџија су били код мене  сједили смо и разговарали смо о овим стварима. Нисмо ништа посебно усагласили оставили смо то овдје  јер мислим да овдје треба да се усаглашавају ствари, мада смо изнијели неке своје ставове  поводом ових амандмана. 
Ево покушаћу да будем прецизан што се тиче амандмана 1.  приједлог је био да “Структура полицијских службеника у Министарству мора  да одражава националну структуру становништва према посљедњем попису становништва из 1991. године у Босни и Херцеговини.”
Наш приједлог је био да састав полицијских сужбеника у Министарству одражава  национални састав у складу са Уставом Републике Српске, јер раније писало у складу са Уставом  Републике Српске и сада та одредба још увијек стоји. Овдје се инсистира да то буде да пише  ''према последњем попису становништва из `91. године у Босни и Херцеговини'', с тим да смо се усагласили да не треба да стоји ова ријеч ''мора'' јер она императивна не може таква да стоји, усагласили смо да ''треба да'' умјесто  ријечи ''мора'' да треба за врши, да замјени ријеч ''треба''. 
И на крају ево  мислим да  у овом амандману и можемо да остало прихватимо и да пише на крају ово о попису становништва из `91.  године у Босни и Херцеговини пошто се на томе инсистира, мада Устав Републике Српске то подразумјева и не може бити  никако у складу са нечим другим што се тиче националне структуре.
Амандман 2.
Каже: ''Директор и замјеник директора не могу  бити из истог конститутивног народа''.
Овај амандман не можемо прихватити јер ко је детаљније читао закон постоји тамо прописи на основу кога се бира директор и замјеник директора, Независни одбор и даља процедура и сви они који конкуришу на мјесто замјеника директора и директора морају имати исте могућности и исте услове без фаворизовања  чак и националне припадности.
Ми смо до сада морам да кажем Министарство унутрашњих послова скоро 10 година замјеник директора је био Бошњак Нијаз Смајловић који је завршетком мандата, преостало му је врло кратко вријеме за одлазак у пензију, процедура за избор новог замјеника  директора је проведена,није било  за замјеника директора конкурса, на конкурсу захтјева од било кога  других националности осим српске, значи није ни Бошњака, ни Хрвата ни Осталих, тако да  је за замјеника директора изабран Дарко Ћулум који је по националности Србин. 
Овдје се тражи да  не могу бити из истог конститутивног народа, зашто није нико и конкурисао на прошлом конкурсу, зато што већина људи које имамо бошњачке националности  и хрватске или осталих су запослени у МУП-у углавном  послијератним годинама, ради се о младим људима  који још увијек нису у својим каријерама  напредовали и стекли чинове и услове како су прописани законом  да би могли да буду, да уопште конкуришу на овим позицијама. Ми би на овај начин кад би прихватили то довели у ситуацију  да не можемо да изаберемо директора или замјеника или кажемо замјеника, али у случају ми то мјесто морамо да имамо попуњено у случају да имамо проблем било које врсте, човјек има право и на годишњи одмор, здравствене проблеме које смо имали и са садашњим директором, неко мора у оперативном смислу да руководи Министарством, то је замјеник, ако га немамо  изабраног не може нико да руководи, не можемо, ја не могу ни на који начин да прихватим  то и да дозволим да Министарство буде блокирано и да не може да функционише и мислим да ово треба да се схвати на такав начин, а ево  да г-дин Хаџиомеровић се и позивао  на ову Одлуку Уставног суда из 2010. гдје је био уложен и витални национални интерес такође на Закон о полицијским службеницима тада  гдје је речено, ради се о истој материји на исти начин  да није, да није овај повријеђено право бошњачког народа и на тај начин то није прошло на Уставном суду, али само ћу се овдје на једну ствар  осврнути, Вијеће  је имало у виду да оспори закон у поглављу 7. уређује поступак избора, именовања  и разрјешења директора и замјеника директора Министарства и да се према члану 55. овог закона  избор, именовање и разрјешење  наведених лица  врши на начин прописан Законом о унутрашњим пословима, а све у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ''Службени гласник Републике Српске'' број 41/03 који прописује између осталих механизме  за обезбјеђивање адекватне заступљености представника конститутивних народа, представника из реда осталих  у регулисаним органима дефинисаним овим законом. 
Ово значи  и тада се разматрала та опција у вези директора и замјеника директора и ево већ је Уставни суд се очитовао по том питању.
Значи овај амандман 2. не можемо да прихватимо.
Амандман 3., 4., 5. и 6. који говори да се дода значи у члану 17. , 76., 83. и 138. након ријечи додаје се ријечи: „вoдeћи рaчунa o нaциoнaлнoj зaступљeнoсти“ дoдajу сe риjeчи: „у склaду с aмaндмaнoм 85. нa Устaв Рeпубликe Српскe.“ 
Наш ранији приједлог је и био да се  не спомиње амандман 85. већ само Устав Републике Српске који у свом саставу има  тај амандман, међутим овдје се инсистира да стоји амандман 85. на Устав Републике Српске, ево да превазиђемо и ту могућност и да испоштујемо у потпуности овај захтјев што се тиче националне заступљености, спремни смо да прихватимо и амандман 3., 4. 5. и 6.  и да додамо  да то буде у складу  са Амандманом 85. на Устав Републике Српске.
Хвала.

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Хвала. 
Отварам расправу. 
Пошто нико овај  не жели, онда завршна ријеч хоћемо тако? Да, ево чули сте још једном став Министарства па ја вас молим да се кратко изјасните још једном шта је могуће прихватити,а  при чему остајете?

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ

Та норма да не могу бити из конститутивног, једног конститутивног народа заиста не знам што би ограничавала, с обзиром  да имамо предсједника, потпредсједнике Републике Српске, дакле министре у Влади који су пет је ли, а какви су то можемо је ли о томе дискутовати (добро, добро) и колико заступају интересе, овај (добри) молим? (министри добри) добро, добро, како за ког, ја заиста не видим ни један разлог да  с обзиром да на државном нивоу заиста та норма стоји и поштује се, у Федерацији дакле стоји да не може бити  министар и директор  из једног народа и то се поштује, да директор и замјеник не могу бити из једног  народа и то се поштује и заиста не могу да схватим да та норма не може бити и овдје уграђена. О томе  наравно постоји увијек обавеза министра  и директора да о тој кадровској политици воде рачуна да имају  увијек неког ко би могао је ли  заступати овај и професионално и свакако оно, јер видим да то се обезбјеђује у организацији Републике Српске кроз ових шест функција је ли овај у врху, заиста овај некако и у овом образложењу многи су пропратили дакле  и ти правници пропратили су и ово што се радило на Вијећу народа нејасно им је уопште да ово не може да се овај.
Ја бих замолио да заиста још једном, али већ ако се и даље остаје при овом с обзиром да ево имамо овај 1. амандман и наравно  ових четири, ја би с обзиром да носим став Клуба дозволићете ми бар неко вријеме да ја одем морам се консултовати кад је у питању ево и овај амандман да видим  шта сад, јер  ово је за мене нови моменат, с обзиром да  смо некако завршили круто код министра, овај а ево имамо је ли овдје сад други моменат, па ако може предсједниче да ми једну паузу направимо да би ја консултовао делегате.

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Колико треба времена, пошто смо ми заиста, ја заиста имам испланирано, колико вама треба времена за ову паузу?

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ

Па ево да назовем све, ја би се 15-ак минута повукао да назовем.

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Колико је сад сати? (упадица) Али ако може 10-ак минута заиста, јер ја у 12,00 имам (ја ћу ево трчећим кораком отићи до просторија и горе већ имам потпредсједаваућег па ћу пробати да овај – Мујо)
Добро. Хвала, значи 10 минута пауза.

(П А У З А)

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ 

Добро, ево пошто смо заиста у шкрипцу са временом, само најкраће, прихватате – неприхватате, приједлог, изволите г-дине Хаџиомеровићу.

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ

Наравно да су изнијели ми  све ово што сам ја вама претходно  рекао да смо овај да то никакав проблем није за Федерацију на државни ниво да се то поштује и проводи и стварно кажем не видимо разлога да се овај дио не прихвати, с обзиром да је и раније било како сте рекли, ја сам наравно рекао да је Смајловић  је ли овај био цијело вријеме, два мандата овај 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

10-ак година је био то, али добро није сад, то је мање важно, само ви реците око  овога да ми видимо како ћемо ово  завршити и то, дакле нисте наши овај начина да прихватите приједлог министра, је ли то закључак или? 

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ

Ма ево да и ја замолим министра да мало размисли и одлучи да ово заиста пробамо овај.

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Знате шта нисте требали ставити да само седам  дана има ова Заједничка комисија времена, немамо ми више времена, нама је данас је ли тако Драгана данас је задњи дан кад морамо то.

МУЈО  ХАЏИОМЕРОВИЋ

Ма имали смо ми и раније да смо по два пута (знам да сте имали)  продужавали док је Игор био  и није то проблем ако ћемо доћи до рјешења да једноставно овај. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Шта је ваш приједлог да још  траје усаглашавање?

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ

Или да траје или да пробамо  ево министар одлучи да нам ову норму да па хоће ли је испоштовати или неће као и многе друге ствари ( не може) молим. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Само мало. Изволите г-дине министре.

ДРАГАН ЛУКАЧ

Ево мислим да  што се тиче свих ових амандмана о којима смо причали ако је циљ национална заступљеност у Министарству унутрашњих послова прихватањем ових пет амандмана мислим да смо то апсолутно ријешили. 
Ја причам о конкретним стварима, на задњем конкурсу за замјеника директора није било човјека у МУП-у који је конкурисао који испуњава услове да је бошњачке, хрватске или друге националности. 
Ми не можемо дозволити да Министарство, ја не могу  дозволити да Министарство унутрашњих послова се блокира, немогућности да изаберемо замјеника директора ако немамо кандидата из друге  националности, а морамо омогућити да то буде човјек Српске националности, јер морамо имати то мјесто. 
Из тог разлога људи који испуњавају услове ако буду конкурисали  испуњавали услове никакав није проблем да буде замјеник  директора као што је био 10 година, ником није сметало 10 година  зашто би сметало да буде и убудуће, али не можемо то би повукло не само ово него вјероватно у закону морали би сад видјети све остале чланове  децидно, начин на који ради Независни одбор и начин конкурисања замјеника и директора ако промјенимо то да не може овдје бити исте националности  на неки начин то би повукло  и друге чланове које би морали вјероватно  мјењати, а ево сад кажем причам напамет, али то је сигурно  повлачи и то.
Ако је циљ овдје стварно национална заступљеност ево апослутно смо испоштовали ево и ваше захтјеве све, али да идемо сад морам се позвати овај на оно на Вијећу народа што смо причали горе гдје сте рекли оне ''пиљарске'' методе немојте сад да их примјењујемо овдје, мислим да је ово стварно максимум, да смо изашли у сусрет пет амандмана национална заступљеност у складу са свим овим амандманима које сте ви тражили и пописом становништва и свега али овдје не можемо стварно ово сад да направимо јер реално у пракси немамо човјека сада кога можемо изабрати на ту функцију, а да знамо да може бити  друге националност, већ као што сам рекао млади људи се запошљавали, једноставно не испуњавају сада услове у складу  са законом. Ми не можемо  мјењати сада чланове закона да би неко испунио услов мимо оних који су сада прописани, то је промјена много чланова закона и морамо  се држати онога што је прописано, морали би вратити закон поново  не знам у дораду то овим амандманима се не може ријешити и мислим ако постоји добра воља и стварно добра намјера да се усагласимо и да ово завршимо и да ово јесте усаглашавање  ево и ово је компромис са моје стране, ја сам ви врло добро знате јутрос смо причали и раније смо причали о томе и не стоје сви из овога да  ово треба да  иде овако, јер сматрају да треба да другачије да буде, али ево је добра воља и компромис показан да направимо да ово ријешимо, ако имате добру вољу негдје морате и ви  мало да, ако не   нека иде на Уставни суд па иде у даљу процедуру како иде шта могу.
Хвала.

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Хвала.
Г-дине Хаџиомеровићу, хоћете.

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ

Па добро, ми ћемо вјероватно има и других чланова који задиру у неке друге ствари свакако ићи и користити друга правна средства, али ево у овом кад је у питању витални национални  да ево завршимо да и остане ова норма која је и раније била  без ове директор и замјеник је ли или.

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Значи одустајете од амандмана 2. је ли тако?

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ

Да, мислим да би ево завршили. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Да би завршили нешто и без Суда

МУЈО ХАЏИОМЕРОВИЋ
Да, Устава Републике Српске.
ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ

Да, хвала, хвала.
Е сад пошто смо ово овако фино окончали, ја сам дужан да амандмане један по један дам на гласање, а онда ћемо, ја вас молим још мало стрпљења и ја ћу прочитати  како гласи у коначној форми,а ви пратите да је ли то мени презентовано онако како сте ви то и тражили. 
Амандман 1.
У члану 4. Закона о полицији и унутрашњим пословима, послије става (1) додаје се нови став (2) који гласи:  “Структура полицијских службеника у Министарству треба да одражава националну структуру становништва према посљедњем попису становништва из 1991. године у Босни и Херцеговини.”
У реду (да, да – Мујо)
Ко је ''за'' овај амандман?
''Против''?
''Уздржан''?
Констатујем једногласно прихваћен амандман.
Амандман 3. 
У члaну 17. стaв (1) нaкoн риjeчи: „вoдeћи рaчунa o нaциoнaлнoj зaступљeнoсти“ дoдajу сe риjeчи: „у склaду с aмaндмaнoм LXXXV нa Устaв Рeпубликe Српскe.“ 
Сходно наведеном, члан 17. став (1) Закона са усаглашеним Амандманом III гласи:
 „Независни одбор из члана 16. овог закона именује Народна скупштина Републике Српске, а састоји се од два стално запослена припадника Министарства и пет чланова из реда грађана – угледних стручњака правних, криминалистичких и других друштвених наука, водећи рачуна о националној заступљености у склaду с aмaндмaнoм LXXXV нa Устaв Рeпубликe Српскe.“
Је ли у реду? (опростите који амандман ви?- Мујо) Три, три, три (три – Мујо) да. (да овај смо рекли да, да – Мујо) Добро.
Ко је ''за'' амандман 3. овако како сам прочитао? Хвала.'
''Против'''?
''Уздржан''? Нико.
Констатујем једногласно прихваћен  амандман 3.
Амандман 4.
У члaну 76. стaв (1) нaкoн риjeчи: „вoдeћи рaчунa o нaциoнaлнoj зaступљeнoсти“ дoдajу сe риjeчи: „у склaду с aмaндмaнoм LXXXV нa Устaв Рeпубликe Српскe.“ 
 Сходно наведеном, члан 76. став (1) са усаглашеним Амандманом  IV гласи: „Mинистaр фoрмирa Кoмисиjу зa избoр вoдeћи рaчунa o нaциoнaлнoj зaступљeнoсти у склaду с aмaндмaнoм LXXXV нa Устaв Рeпубликe Српскe.“
У реду? (да- Мујо)
Ко је ''за'' овакав амандман 4. предложен? 
''Против''?
''Уздржан''? Нико.
Констатујем да је једногласно  прихваћен и амандман 4.
Амандман 5.
У члaну 83. стaв (1) нaкoн риjeчи: „вoдeћи рaчунa o нaциoнaлнoj зaступљeнoсти“ дoдajу сe риjeчи: „у склaду с aмaндмaнoм LXXXV нa Устaв Рeпубликe Српскe.“ 
Сходно наведеном, члан 83. став (1) са усаглашеним Амандманом V гласи: „Поступак избора полицијских службника спроводи Комисија коју именује министар водећи рачуна о националној заступљености у склaду с aмaндмaнoм LXXXV нa Устaв Рeпубликe Српскe''.
У реду? (да- Мујо)
Ко је ''за'' овако предложени амандман 5.? 
''Против''?
''Уздржан''?
Констатујем једногласно прихваћен и амандман 5.
И имамо још амандман 6. 
У члaну 138. стaв (1) нaкoн риjeчи: „вoдeћи рaчунa o нaциoнaлнoj зaступљeнoсти“ дoдajу сe риjeчи: „у склaду с aмaндмaнoм LXXXV нa Устaв Рeпубликe Српскe.“ 
 Сходно наведеном, члан 138. став (1) са усаглашеним Амандманом  VI  гласи:
 „Пoлициjски oдбoр чини пeт пoлициjских службeникa, диплoмирaних прaвникa сa чинoм сaмoстaлнoг инспeктoрa или глaвнoг инспeктoрa водећи рачуна о националној заступљености у склaду с aмaндмaнoм LXXXV нa Устaв Рeпубликe Српскe.“
У реду? Хвала.
Ко је ''за'' овакав амандман 6.?
''Против''?
''Уздржан''? Нико.
Констатујем једногласно прихваћен   и амандман 6.
Још једном да констатујем да је  пoкрeтaч зaштитe витaлнoг нaциoнaлнoг интeрeсa   изjaвиo дa   одустаје oд Aмaндмaнa 2. на Закон о полицији и унутрашњим пословима, број: 02/1-021-1716/15 од 29. децембра 2015. године.
Дакле, то је била констатација.
Овим би била завршена 6. сједница и хвала на разумјевању и да се што ријеђе виђамо.

(К Р А Ј)