среда, 7. јун 2017.

Ko to tamo reže konkurse: Karan novim zloupotrebama pokušava prikriti počinjene nezakonitosti

piše: Slobodan Vasković

JU "Zavod za sudsku medicinu RS" poništio je konkurs za specijalizaciju iz sudske medicine, nakon što sam objavio dva teksta, sa dokazima, o tome kako je taj konkurs namješten. 

Specijalizaciju nisu dobili najbolje ocijenjeni, već je među dvoje, što su bili izabrani (pa sad poništeni), jedno, Dr Vesna Tramošljika, bila u kategoriji najpodobniji kadar, dok je Dr Dragoljub Kezmić imao potrebne kvalifikacije.

Teško je oštećena i Dr Gordana Šopalović, koja je, zajedno sa Kezmićem, prvo bila izabrana za specijalizaciju, a potom, nakon intervencija i lične odluke direktora JU Željka Karana, eliminisana bez ikakvog osnova.

Karan je 31.05. o.g. donio odluku o poništenju konkursa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija.
“Poništava se konkurs za izbora kandidata za dodjelu specijalizacija broj 01-0250-07/17, od 30.01.2017., objavljen u Službenom glasniku RS broj 10/17 od 03.02.2017.g. Ponovni konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija iz tačke 1. ove odluke biće raspisan nakon obezbjeđenja uslova za raspisivanje istog”, navodi se u Karanovoj odluci.

Interesantno je da je Karan odluku o poništenju konkursa donio prije isteka roka za žalbu, što je potpuno nezakonito. Jasno je da je ovim postupkom imao namjeru prikriti nezakonite radnje koje su i dovele do toga da za specijalizaciju bude izabran kandidat koji u tom trenutku nije imao završen Medicinski fakultet, već stomatološki.

Međutim, njegov čin samo potvrđuje počinjene nezakonitosti, potpunu privatizaciju Javne ustanove i postalja se pitanje zbog čega nadležni ne reaguju, prije svih ministar zdravlja Dragan Bogdanić?!

Karanova samovolja mogla bi skupo koštati Republiku Srpsku, jer njegovim nezakonitim djelovanjem i protekcionaškim ponašanjem, teško su oštećeni  i Dr Dragoljub Kezmić i Dr Gordana Šopalović, koji su ispunili sve uslove za specijalizaciju.

Zavodom za sudsku medicinu će se, bez dileme, baviti Sud, a pitanje je da li u cijelom ovom slučaju ima posla i za Tužilaštvo, jer je prekršen niz pozitivnih zakonskih propisa, a teško su oštećena dva stručna lica. 

U tekstu  "Ko to tamo reže: Zloupotrebe u Zavodu za sudsku medicinu", objavljenom 26.04.2017.g. (vidi dodatak), naveo sam dokaze o tome kako je konkurs za specijalizaciju iz sudske medicine namješten i specijalizaciju nisu dobili najboje ocijenjeni, već je među dvoje, koje su izabrani, jedno koje je u kategoriji najpodobniji kadar. 

Da podsjetim, na konkurs se prijavilo desetak kandidata, a kao najbolji, koji su ispunili sve uslove i prosjekom bili bolji od drugih, pobijedili su Dr Dragoljub Kezmić (8,75) i Dr Gordana Šopalović (8,60).

Sve je, činilo se, bilo po zakonu, bez ikakve protekcije; Čekalo se na obavještenje o rezultatima konkursa i, nakon toga, na rješenje.

Međutim, slijedi obrt: Umjesto dr Šopalović na mjestu broj dva pojavljuje se ime dr Vesne Tramošljika, koja je, nakon bodovanja, bila četvrta po ocjeni, ali je kvaka u tome da narečena uopšte nije ispunjavala uslove iz konkursa, tako da je njena prijava trebala biti odmah odbačena. 

Stvar je u sledećem: dr Tramošljika na konkurs nije donijela sve dokumente, jer ih nije ni mogla donijeti, zato što u tom trenutku nije bila završila Medicinski fakultet.

Istina, imala je diplomu diplomu doktora stomatologije, ali takva struka nije tražena konkursom, već diploma doktora medicine, koju u tom trenutku dr Tramošljika nije imala.

Bez ikakvih forenzičkih alata lako je utvrditi da prijava dr Tramošljika nije trebala biti ni razmatrana, a kamoli da ona bude izabrana za specijalizanta. Međutim, Zavod je, kako se čini, postao privatna ustanova, u kojem dr Željko Karan, koji je direktor, radi sve po sopstvenom nahođenju, ne poštujući ni zakon, niti bilo šta što bi opravdalo njegove protekcionističke poteze u ovom slučaju.

Nakon zloupotrebe konkursa neki od kandidata su odlučili da se žale i našli u vrzinom kolu lutanja od vrata do vrata, jer se Inspekcija proglasila nenadležnom; Ministarstvo zdravlja, koje vrši "nadzor nad zakonitošću rada i akata zdravstvene ustanove", kako mi je to saopšteno iz Inspektorata RS, nije pristigle žalbe razmatralo, što im je bila obaveza, već ih je proslijedilo JU "Zavodu za sudsku medicinu RS" - Ustanovi koja je prekršila zakon i protiv čijih postupaka su žalbe i uslijedile.

Na ovaj način zatvaren je krug pakla za one što smatraju da su oštećeni, jer ne postoji način da dođu do svojih prava. 

Umjesto formiranja komisije i ispitivanja načina sprovođenja konkursa, njegove zakonitosti, ali i brzine kojom su neki od kandidata završili Medicinski fakultet, uspjeli da se prijave na konkurs nakon njegovog zatvaranja i još pobijede, Ministarstvo zdravlja je sve izignorisalo i cijeli slučaj prepustilo onima koji su ga i započeli JU "Zavodu za sudsku medicinu! 

A onda je Karan poništio konkurs!

Ko to tamo reže: Zloupotrebe u Zavodu za sudsku medicinu (26.04.2017.)

piše: Slobodan Vasković

Javna ustanova “Zavod za sudsku medicinu RS”, a na čijem je čelu dr Željko Karan, ne radi po zakonu, niti ima namjeru da to čini. 

Ono što posebno iritira jeste pokušaj zastrašivanja kada Karanu uputite pitanja u vezi sa radom JU, koju on tretira kao privatno vlasništvo.

Pokušaj zastrašivanja sastoji se u tome što vam na pitanja umjesto Karana odgovori advokatska kuća, koja zastupa JU, koja nije portparol te ustanove i koja, pri tom, ne daje nikakve konkretne odgovore, već se bavi gatanjem otkud onom koji pita informacije. 

Naravno, takav način komunikacije jeste pokušaj zastrašivanja novinara, jer se implicitno prijeti tužbom. 

Iako se u odgovorima advokatske kancelarije nigdje ne pominje tužba (ali se njen “duh” itekako osjeti), sama činjenica da je Karan prepustio advokatima odgovore, iako je obećao da će ih sam dati (vidi dodatak), ukazuje da, sem amaterskog pokušaja zastrašivanja, nešto nije kako treba u JU “Zavod za sudsku medicinu”. I da priča koja slijedi itekako ima osnova. Krenimo redom.

Konkurs
Riječ je o konkursu za specijalizaciju iz sudske medicine koji je je objavljen 3. februara 2017. godine, u Službenom glasniku broj 10. Dodjeljivane su dvije specijalizacije. 

Vrlo bitno za nastavak ove obdukcione priče jeste podatak da je konkurs bio otvoren 15 dana.

Prijavilo se desetak kandidata, a kao najbolji, koji su ispunili sve uslove i prosjekom bili bolji od drugih, pobijedili su Dr Dragoljub Kezmić (8,75) i Dr Gordana Šopalović (8,60).

Sve je, činilo se, bilo po zakonu, bez ikakve protekcije; Čekalo se na obavještenje o rezultatima konkursa i, nakon toga, na rješenje.

Međutim, slijedi obrt: Umjesto dr Šopalović na mjestu broj dva pojavljuje se ime dr Vesne Tramošljika, koja je, nakon bodovanja, bila četvrta po ocjeni, ali je kvaka u tome da narečena uopšte nije ispunjavala uslove iz konkursa, tako da je njena prijava trebala biti odmah odbačena. 

Stvar je u sledećem: dr Tramošljika na konkurs nije donijela sve dokumente, jer ih nije ni mogla donijeti, zato što u tom trenutku nije bila završila Medicinski fakultet.

Istina, imala je diplomu diplomu doktora stomatologije, ali takva struka nije tražena konkursom, već diploma doktora medicine, koju u tom trenutku dr Tramošljika nije imala.

Retroaktivno dostavljanje dokumenata
Konukrs je zatvoren 18.02.2017., ali je dr Vesna Tramošljika naknadno donijela diplomu doktora medicine i uvjerenje o položenom državnom ispitu, što je kršenje zakona.

Tako je dr Gordana Šopalović ostala bez specijalizacije.

Moji izvori tvrde da je Karan ovu nezakonitu promjenu pojasnio riječima kako je “SNSD vršio pritisak”, što uopšte ne mora biti tačno, već samo Karanov način opravdanja nezakonitih postupaka!

Pitanje je čemu konkurs, ako se potrebne škole mogu završiti, a dokumenti donijeti i nakon njegovog zatvaranja.

Mentor
Dr Vesna Tramošljika diplomirala je 03.03.2017.g., petnaest dana po zatvaranju konkursa; Diplomski rad je bio “Forenzički značaj alkohola”, a mentor dr Tramošljika je bio dr Željko Karan, direktor JU “Zavoda za sudsku medicinu”.

Diplome na Medicinskom fakultetu dodjeljuju se tradicionalno 15.11., a zaista je za Riplija kako je navedena dr uspjela sve tako brzo završiti, dobiti diplomu, čak položiti i državni ispit?!
Uputio sma pitanja i Inspektoratu, ali oni su se proglasili nenadležnim za ovaj slučaj, dok iz Ministarstva zdravlja, koje jeste nadležno, nisu ništa odgovorili.

I ne čudi, jer je u tom resoru sve rastureno, a očito je da se i ustanove od najvećeg značaja, kao što je JU Zavod za sudsku medicinu, detaljno devastiraju.

Ko može vjerovati u njihove nalaze, nakon ovakvog pristupa. Malo ko. (nastaviće se)

Prepiska

Zavod za sudsku medicine RS
direktor Željko Karan

Poštovani,
Zavod za sudsku medicine Banjaluka donio je Rješenje o dodjeli specijalizacije iz sudske medicine dr Vesni Tramošljika, iako se ona na konkurs prijavila kao doktor stomatologije. Takođe, u momentu konkursne procedure dr Vesna Tramošljika je imala samo radno iskustvo medicinske sestre, a nakon isteka konkursa dr Tramošljika izuzetnom brzinom završava i Medicinski fakultet i polaže stručni ispit. Mada je u tom trenutku konkurs bio istekao, njoj se retroaktivno priznaje zvanje i dodjeljuje joj se specijalizacija.

Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:
1.     Na osnovu kojeg zakona je moguće retroaktivno dostavljanje dokumenata, nakon isteka konkursne procedure?
2.     Zbog čega ste dodijelili specijalizaciju dr Tramošljika, koja je, prema mojim informacijama, završila Medicinski fakultet i položila stručni ispit pod sumnjivim okolnostima?
3.     Da li je tačno da je vrh SNSD-a vršio pritisak da se dr Tramošljika dodijeli specijalizacija na navedeni način?

Molim Vas da na pitanja odgovorite do sutra, 25. aprila, do 15 časova.
S poštovanjem,
Slobodan Vasković, bloger

Karan
Поштовани,
Јучер сам био ван завода па нисам благовремено видио ваш допис.
Управо идем на терен, ексхумација у Новом Граду, тако да нисам у могућности писати.
Одговор на ваша питања могу доставити данас касно поподне или сутра.

Vasković
U redu. Sačekaću. Pozz.

Advokatska kancelarija Plavšić
Поштовани,
У вези питања која сте поставили, информишем Вас о сљедећем:
Одговор на треће питање гласи: Нико никада и из било које странке, па ни из СНСД-а није вршио било какве притиске.
У вези са прва два постављена питања, само Вам могу ређи да су информације које имате а које сте добили од особе која је незадовољна резултатима конкурса, произвољне и нетачне.
Имајући у виду да се ради о питањима правне природе, сву даљу комуникацију можете водити са адвокатима који заступају Завод.
Наш заступник је адвокатска канцеларија Плавшић.
Радмила Плавшић, адвокат.

Inspektorat - Nismo nadležni
Број: 24.010/054-2-75/17                                                                       
Датум: 25.04.2017. године                                                                                  

ПРЕДМЕТ: Одговор на Ваш захтјев за приступ информацијама од 24.04.2017. године

Програм специјализација и супспецијализација доноси министар здравља и социјалне заштите, у складу са Законом о здравственој заштити и Правилником о плану и програму специјализација и супспецијализација. 

Министар овлашћује здравствену установу у којој се обавља специјализација и супспецијализација. Здравствена установа или медицински факултет у саставу универзитета подноси захтјев за специјализацију или супспецијализацију Министарству, а министар доноси рјешење о одобравању специјализације или супспецијализације. 

Такође, у складу са Правилником о програму и поступку полагања стручног испита, пријава за полагање стручног испита подноси се Министарству здравља и социјалне заштите, а стручни  испит се полаже пред Комисијом коју именује министар.

Надзор над законитошћу рада и аката здравствене установе обавља Министарство преко комисија које именује министар из реда државних службеника, у складу са законом.

У складу са наведеним, Инспекторат Републике Српске није надлежан за контролу провођења процедуре избора кандидата за специјализацију и супспецијализацију, нити за контролу поступка полагања стручног испита, те се по овом питању требате обратити Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске.

У дијелу упита који се односи на провјеру стицања дипломе Медицинског факултета, да би републичка просвјетна инспекција могла извршити контролу неопходно је да се уз захтјев за контролу достави копија дипломе чија провјера се тражи.

ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ