уторак, 17. новембар 2015.

Dosje: Dodik zloupotrebom nalaza Poreske uprave tjera “Mital” da ne učestvuje u privatizaciji Ljubije; Pavić ućutkan unosnim poslovima za Mućka; RS ostaje bez 228 miliona KM

Piše: Slobodan Vasković

„U svjetlu otežanih uslova na tržištu željezne rude, u ovom momentu Arcelor Mital nije zainteresovan za akviziciju, učešće u nadmetanju za dio u vlasništvu države u rudniku željezne rude AD Ljubija Prijedor“, navodi se u šestom Zaključku sa sastanka u Beču koji je održan 23.10.2015. godine.

Tom sastanku su prisustvovali Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, kao i Marko Pavić, načelnik Prijedora i predstavnik državnog kapitala u rudniku Ljubija. Arcelor Mital su predstavljali njihovi londonski menadžeri (vidi dokument). (Dokumenti koje objavljujem dokaz su da je Pavić, 26.10. o.g. na presu, odgovarajući na optužbe Dragana Čavića o pljački u režiji „Mitala“, slagao da nije bio u Beču na sastanku.)  

Ovaj zaključak praktično znači da Mital neće učestvovati u privatizaciji Ljubije i da Milorad Dodik može rudnik da proda Izraelcima.

U februaru 2014. godine Vlada RS je odlučila da proda 65 posto državnog kapitala Rudnika “Ljubija” metodom neposrednog odabira firmi „Izraeli investment grup oversiz“ za 36,5 miliona maraka. Ta izraelska firma je registrovana u državici Komonvelt Dominika.

Tada se Marko Pavić pobunio, ali ga je Dodik ucijenio sa nalazom Poreske uprave RS iz 2013. godine, iz kojeg je vidljivo da je “Mital” oštetio RS za 228 miliona KM. I da je Pavić sve to znao.

Dodik je zloupotrijebio nalaz Poreske uprave da bi prisilio “Mital” da ne učestvuje u privatizaciji Ljubije. I da bi na taj način omogućio Izraelcima da se “ugrade” u dio koji je do sada trebalo da pripada RS. Ali RS od toga nije vidjela ništa, jer je “Mital” varao na transfernim cijenama i, defakto, pljačkao RS.


Pitanje je ko stoji iza izraelske kompanije i ima li Dodika u njoj?! Pošto je “Mital” odlučio da se povuče iz privatizacije Ljubije, realno je da će im biti oprošteno 228 miliona KM koje su dužni. To je uočljivo iz Đokićevog istupa na sastanku u Beču.

Sam Pavić je ućutkan tako što je njegovom “igraču” Goranu Marjanoviću Mućku omogućio prava na eksploataciju nemetala gline. Glina je kurentna roba koju kupuju u EU za proizvodnju keramike. Rudnik Ljubija odrekao se prava eksploatacije u korist Mućka. Sve je odobrio Božo Grbić i to nakon što je Đokić postao ministar, a Pavić bio predstavnik državnog kapitala.

Na ovaj način su svi vuci siti: Dodik&Izraelci će se dokopati rudnika i prisiliće “Mital” da prikazuje stvarnu dobit, koju će dijeliti sa njima; “Mital” neće platiti ukradenih 228 miliona KM štete; “Mital” će i dalje koristiti rudu iz Ljubije, ali će morati ubuduće plaćati Dodiku i Izraelcima njihov dio; Pavić je izbačen iz igre, ali on i Mućak su zadovoljeni, jer će i dalje mućkati milione sa glinom, a i za Đokića će se naći dovoljno prostora.

Jedino je i dalje ovca Republika Srpska i njeni građani koji su još jednom bezočno opljačkani od svojih vlasti.

Sastanak u Beču    
Svi učesnici sastanka izrazili su želju da se otvori diskusija i riješe pitanja koja se tiču poslovanja posla Arcelor Mittal Prijedor. Pored rješavanja problema, željeli su da uspostave dugoročne radnje (rudarske) u Prijedoru, kao i da se dopusti ArcelorMittal Prijedor da dalje nastavi svoja ulaganja u razvoj i kapacitete proizvodnje, kao i da imaju dobre odnose sa Vladom RS.

Naglasili su važnost rješavanja problema koji se tiču rudnika u Omarskoj, s obzirom da taj rudnik zapošljava 800 radnika, te da je svjetsko tržište koje se tiče željezne rude, drastično promijenjeno.

Pomenut je i “Kineski fenomen”, koji je značajno uticao na cijenu čelika širom svijeta. Pomenuta je i Željezara Zenica (koja nabavlja rudu od Arcelor Mittal Prijedor), koja je u poslednjem kvartalu ove godine pretrpila velike štete zbog situacije na svjetskom tržištu čelika i željezne rude.

Ministar Đokić se zahvalio predstavnicima Arcelor Mittal-a (iz Londona) i rekao da ce se RS potruditi da riješi i raspravi sva pitanja vezana za ovu temu. Izjavio je da je cilj sastanka bio da se slože oko sledećih tačaka:

Akvizicija državnog kapitala u rudnicima čelika “Ljublja” JSC Prijedor
Odluke o administraciji poreza
Koncesijskog prihoda
Promjena zemlje za agrikulturu na zemlju za izgradnju
Poravnanje članaka od inkorporacije za pravo firme
Distribucija profita

Predstavnici Arcelor Mittal-a iz Londona su rekli da se svi ovi problemi trebaju smatrati bitnim. Između ostalog naveli su da davanje 2 posto dobitaka (transfer dijeljenja) trećoj strani nije po pravilima koji su potpisani 2004. Ministar Đokić je rekao da provizija tih dobitaka koje daju trećim stranama, omogućava tim stranama da raspolažu sa dobicima na način na koji oni žele.

Predstavnici  Acerol Mittala su upozorili da je profit, koji je uložen u zajedničku firmu, bilo lako dijeliti na papiru, ali ne i u stvarnosti. Po njihovom mišljenju, distribucija dividendi je najbolji način da se ispuni dogovor.
Na osnovu ovoga, oni su predložili da dođe do jedne isplate u ukupnoj vrijednosti od pet miliona maraka i da se zatim strane dogovore o načinu na koji će se profit dijeliti u budućnosti.
Na ovaj način neće biti biti dodatnog pritiska na kompaniju i RS će imati redovan dotok novca i, što je najbitnije, rudnici će biti očuvani.

Prijedlog za jednu čitavu isplatu su objasnili činjenicom da se tržište željezne rude promijenilo drastično, što je rezultovalo poteškoćama u poslu, nižom proizvodnjom, otpuštanjem radnika i zatvaranjem rudnika širom svijeta.

Predložili su da dividende dijele 70 posto od neto dohotka za 2014. i 2015., a da se u budućnosti divedende dijele u iznosu od najmanje 50 posto neto dohotka, što, prema njihovim procjenama, godišnje iznosi oko 3.000.000 dolara.
To je oko 38 miliona u periodu od 2014. do 2023. godine.  Na vlasnicima kompanije je da odluče koliki će taj procenat biti.

Oni su, takođe, istakli da je Acerol Mittal Prijedor do sada distribuisao profit od 14 milina maraka.

Ono što sada žele, zbog promjena na tržištu željezne rude, je da Vlada RS bude njihov partner u budućnosti i da nastave da sarađuju sa svima sa kojima su sarađivali do sada i da nastave da investiraju u proces proizvodnje i razvoja.

Ministar Đokić je izjavio, kada je u pitanju dohodak od koncesije, da on iznosi 3,6 posto od totalnog dohotka, naglašavajući da se taj postotak može povećati na 5 posto, ako se to dogovori s predstavnicima Acerol Mittala iz Londona.

Predstavnici iz Londona su rekli da se slažu sa Đokićevim prijedlozima, navodeći da će konačni dohodak od koncesije biti povećan za million maraka i da će u budućnosti oni međusobno da se dogovore za određenu kalkulacijsku metodu.

Đokić je rekao da je za RS prihvatljiv prijedlog o raspodjeli dividendi za 2014. i 2015., odnosno da to bude 70 posto.

Prebacivanje zemljišta koje se koristi za agrokulturu koštaće oko 3,2 milina maraka, a predstavnici Mittala su izjavili da će to platiti. Predstavnici iz Londona su izrazili veliku zabrinutost u vezi sa poreskim dugom  u vrijednosti od 49,6 maraka. Oni su upozorili i na odluku Poreske uprave da naplati poreski dug, navodeći da ako ne budu mogli otplatiti taj dug da bi firma mogla bankrotirati.

Najbolji način je da Popreska uprava izvrši reviziju i donese nove odluke.

Đokić je rekao da je jedino rješenje da Vlada RS ponovo sagleda odluke Poreske uprave i da reprogramira poreski dug.


Po njegovom mišljenju, nema nikog ko bi mogao naredi suspenziju sudskih procesa, ali da bi taj process plaćanja duga mogao da bude suspendovan istovremeno kada počnu sudski procesi.
On je još rekao da bi odlaganje plaćanja duga bio korak naprijed i da bi to stranama dalo dovoljno vremena da se dogovore oko svih problema, prikupe nove dokaze i argumente, na osnovu kojih bi sud mogao da donese odluku koja ne bi ugrozila posao kompanije, kao i odnose među vlasnicima.

Takođe je naveo da je od najveće važnosti da se očuva partnerstvo i da se zajednički radi na rješavanju tih i ostalih problema.
Predstavnici Mittala iz Londona su rekli da će razmotriti prijedloge ministra Đokića i da će javiti šta su odlučili. Na kraju sastanka ministar Đokić je izrazio duboko uvjerenje da će svi problemi biti riješeni sa pozitivnim ishodom. 

Zaključci
Na sastanku u Beču zključeno je da se članovi o uzajamnoj saradnji usklade sa novim  Zakonom o predzećima, ali da to ne obuhvati suštinske amandmane na ugovor između dva osnivača. Krajnji rok za ovo usklađivanje je 31. decembar 2015. godine.

Kada je u pitanju raspodjela dobiti (dividendi) , dogovoreno je da to bude u iznosu 70 posto od dobiti za 2014. i 2015. godinu, a da ubuduće to bude 50 posto od dobiti.

Zaključeno je i da se godišnja koncesiona taksa poveća za jedan milion maraka, tako što će važeči iznos od 3,6 posto od ukupne dobiti biti konvertovan u novi fiksni iznos, u skladu sa zakonom. To će, kako je navedeno u zakljčcima sa sastanka, biti usklađeno sa koncesionim ugovorom koji treba da se potpiše između Vlade RS i „Arcerol Mittala“ što prije, poslije kompletiranja zakona.

Dalje je u zaključcima navedeno da je „Arcerol Mittal“ spreman da izvrši promjenu korištenja zemljišta od poljoprivrednog u industrijsko. Radi se o zemljištu na kome se ekploatiše željezna ruda Rudnika Omarska, a vlasništvo je „Arcerol Mittala“ i RŽR „Ljubija“. Za ovaj posao određen je okvirni iznos od 3,2 miliona maraka.

Na sastanku u Beču je dogovoreno i da obje strane razmotre sve moguće opcije u vezi sa neplaćenim poreskim obavezama, s tim da će  „Arcerol Mittal“ razmotriti prijedlog Vlade RS dat Poreskoj upravi RS da se odloži primjena odluke o naplatu poreskog duga, dok sud ne donese konačnu odluku.   

Šesti zaključak glasi: „U svjetlu otežanih uslova na tržištu željezne rude, u ovom momentu Arcelor Mital nije zainteresovan za akviziciju, učešće u nadmetanju za dio u vlasništvu države u rudniku željezne rude AD Ljubija Prijedor“.

Žurnal: PLJAČKA U PRIJEDORU: Kako su Marko Pavić i Mittal oštetili RS za 228 miliona maraka! (26.10.2015.)

Lider Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić saopštio je da je predsjednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić umiješan u malverzacije u vezi sa poslovanjem kompanije „Arcelor Mittal” Prijedor i Rudnika “Ljubija”, zbog čega je Republika Srpska oštećena za 228 miliona maraka.
Cijeli slučaj zanimljiv je i zbog činjenice da Čavić, koji je opozicioni političar, optužbe protiv Pavića potkrepljuje dokumentima nadležnih institucija Republike Srpske, koje prethodno o svemu tome nisu saopštile ni slova.
TAJNI DOGOVOR U BEČU
Čavić je naveo da opozicioni Savez za promjene posjeduje dokumente  Ministarstva finansija i Poreske uprave RS, koji dokazuju da je Rudnik željezne rude “Ljubija”, u kojoj je Pavić bio predstavnik državnog kapitala, lažno prikazivao ostvarenu dobit zbog čega je Republika Srpska oštećena za 228 miliona maraka.
“Ovo preduzeće ima obavezu da plati neplaćeni porez na dobit od 50 miliona KM za tri godine (od 2010. do 2013.)”, naveo je lider NDP-a.

Čavić je pojasnio da je dobit preduzeća lažno prikazivana, odnosno da je bila bila deset puta manja od dobiti koju su utvrdili kontrolni organi RS.
Istražujući poslovanje Mittala i Rudnika “Ljubija” Poreska uprava RS je angažovala firmu iz Velike Britanije, koja je utvrdila da je ruda iz rudnika prodavana drugom preduzeću, koje je takođe u vlasništvu Mittala, po cijeni deset puta manjoj od tržišne. Sve to, tvrdi Čavić, znao je i Marko Pavić, što ga čini odgovornim za višemilionsku štetu nanesenu budžetu RS.

"Uz puno saznanje predstavnika državnog kapitala, prije svega Marka Pavića, ova firma je u posljednje tri godine izbjegla da prikaže dobit od 364 miliona KM i zbog toga je Rudnik Ljubija izgubio 178 milona KM. Vlada Republike Srpske i pravna lica kroz fondove izgubili su za ove tri godine 228 miliona maraka jer je lažno prijavljivana dobit i nije plaćan porez”, istakao je Čavić

Kako je potvrđeno Žurnalu, Marko Pavić je protekle sedmice boravio u Beču, gdje je sa vlasnicima “Mittala” pokušao da osmisli način kako da se spriječi prebacivanje 50 miliona maraka iz te firme u budžet RS nakon što je Poreska uprava RS utvrdila da je ta kompanija za tri godine utajila upravo taj iznos za plaćanje poreza. Na privatizaciji Rudnika “Ljubija” najviše je insistirao sam Dodik. On je još u julu 2013.godine optužio “Mittal” da transfernim cijenama oštećuje budžet RS. U Vladi RS su sve vrijeme znali da “Arcelor Mittal” koriste transferne cijene između povezanih pravnih lica u vlasništvu holdinga “Arcelor Mittal” iz Švajcarske (Željezara Zenica), tako što se isporučena ruda fakturiše po značajno nižim cijenama od tržišnih.
U te tri godine Pavić je bio predstavnik državnog kapitala u Rudniku “Ljubija” i nije mu padalo na pamet da reaguje i spriječi kriminalne radnje. Onda je Milorad Dodik odlučio Rudnik “Ljubija” proda svojim izraelskim prijateljima, nakon čega je Pavić podnio ostavku u Nadzornom odboru kompanije.

Zbog oštrog protivljenja Pavića propao je Dodikov plan da se Rudnik “Ljubija” za male pare proda Izraelicima. Bijesan zbog toga, Dodik je naredio Poreskoj upravi da uđe u “Mittal”. Nalazi su bili šokantni, utajeno je 50 miliona maraka poreza, a ukupna šteta po budžet RS je 228 miliona maraka. MUP RS je o cijelom slučaju pokrenuo istragu, a slučaj “Mittal” postao je Paviću omča oko vrata, kojom ga je Dodik čvrsto vezao za vladajuću koaliciju, poručujući mu da ni ne pomišlja da napušta brod koji je, nema sumnje, počeo da tone. Slučaj je zataškan, o čemu jasno svjedoči činjenica da iz Poreske uprave u proteklih sedam mjeseci utaji poreza u “Mittalu” nisu saopštili ništa, mada se radi o ogromnoj šteti pričinjenoj entitetskom budžetu.

Još je licemjerniji sam Marko Pavić, koji je svoju ostavku na mjesto predstavnika državnog kapitala u Rudniku “Ljubija” obrazložio “moralnim razlozima”, tvrdeći da smatra štetnom odluku Vlade Republike Srpske da proda većinski kapital u ovom preduzeću izraelskoj kompaniji.

OTIMAČINA OKO PLIJENA
Kompanija “Arcelor Mittal” Prijedor je d.o.o. u kojem 49 posto kapitala pripada Rudniku željezne rude “Ljubija”, a 51 posto kompaniji “Arcelor Mittal Holdings SA” Švajcarska. Kompanija je osnovana 12. avgusta 2004. godine. Od ukupno 49.019.605 KM osnivačkog kapitala Rudnik “Ljubija” ima 24.019.605 KM, a “Mittal” 25.000.000 maraka.

Na kraju 2013. godine ukupna neraspoređena dobit u korist Rudnika “Ljubija” iznosila je oko 26 miliona KM. Bitno je naglasiti da je Rudnik “Ljubija” akcionarsko društvo u kojem 65 posto kapitala ima Akcijski fond RS, 10 PREF i pet posto Fond restitucije. Ukupno 80 posto kapitala pripada RS, dok je preostalih 20 posto u vlasništvu nekoliko fondova: Kristal invest, BLB profit, BORS invest, Euroinvestment, Invest nova, VIB fonda i A banke Vipa.

U februaru 2014. godine Vlada RS je odlučila da proda 65 posto državnog kapitala Rudnika “Ljubija” metodom neposrednog odabira firmi „Izraeli investment grup oversiz“ za 36,5 miliona maraka. Ta izraelska firma je registrovana u of šor državici Komonvelt Dominika.

Bio je to povod da Pavić 19. februara prošle godine,  tada predstavnik državnog kapitala u Rudniku “Ljubija”, podnese ostavku na tu funkciju.
Zbog protivljenja Pavića, odnosno njegovog DNS-a, Vlada povlači prijedlog prodaje akcija “Ljubije” izraelskoj firmi, jer nije imala većunu da donese odluku o privatizaciji. Vlada isto pitanje pokreće i u 2015. godini, ali se Pavić i DNS ponovo protive privatizaciji Rudnika “Ljubija”.

Zbog mira među koalicionim partnerima (SNSD-DNS) to pitanje nije otvarano. Bilo je samo pitanje, ko će na ovom poslu pokupiti kajmak, Marko Pavić ili Milorad Dodik. Ispostavilo se da je Pavić u ovom slučaju bio jači. Dodik je pokušao da uvede sumnjivu izraelsku of šor firmu, kako bi oni, a ne “Mittal”, zaradili velike pare od transfernih cijena, ali ga je u tome sprečio Pavić, jer njegov DNS nije podržao ovakvu privatizaciju. 

POLA MILIJARDE ZA 11 GODINA
Uslijedila je odmazda. Pošto nije mogao privoljeti Pavića da pristane na prodaju “Ljubije” njegovim izraelskim prijateljima, Dodik je naložio Poreskoj upravi (Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove) da krene u češljanje “Mittala”. Poreska uprava je istražila obračun poreza na dobit za period od 01. juna. 2010. do 30. juna 2013. godine.

U martu ove godine izdato je rješenje “Mittalu” da plati neplaćene poreze. Kompanija se žalila na rješenje, ali ono je odbijeno, čime je 22. jula ove godine postalo izvršno. Za kontrolisani period, od ukupno 36 mjeseci, utvrđeno je da je izvršena utaja poreza na dobit od 36.374.995,08 KM, da je kamata za neplaćanje 13.186.127,00 KM, što ukupno iznosi 49.561.122,08 KM. Za obračun utajenog poreza na dobit preko transfernih cijena korišten je metod uporedive tržišne cijene , a konsultantske usluge za potrebe Poreske uprave RS izvršila je firma CRU konzalting iz Londona

Osim neplaćenog poreza na dobit, prema ocjenama stručnjaka, daleko veća šteta je u neprikazanoj dobiti. Da je ta dobit prikazana, Rudniku “Ljubija” pripao bi dio ostvarene dobiti, jer posjeduje 49 posto akcija kapitala “Mittala”.

Kako je “Arcelor Mittal” Prijedor prodavao rudu Željezari Zenica (koja je takođe u vlasništvu Arcelor Mittal Holdinga iz Švajcarske) po desetorostruko nižim cijenama od važećih tržišnih cijena na svjetskom tržištu željezne rude, prihod je bio desetostruko manji od prihoda koji bi bio ostvaren po stvarnim tržišnim cijenama. Na taj način je u tri kontrolisane godine ostvarena desetorostruko manja dobit od prikazane u tri kontrolisane godine.

Prema raspoloživim dokumentima, neprikazana dobit Rudnika “Ljubija” je 178 miliona maraka. 
Još nije poznato koliko je “Mittal” utajio poreza u poslednje dvije godine, te kolike su utaje od 2004. godine (kada je kompanija osnovana) do 2010. godine, kada je Poreska uprava počela kontrole.

Prema grubim procjenama stručnjaka, Republika Srpska je od 2004. godine do danas u slučaju “Mittal” oštećena za više od 500 miliona maraka!
Marko Pavić promtno je demantovao sve Čavićeve optužbe i pozvao lidera NDP-a da mu se “što brže izvini”.
Konačan sud treba da daju nadležne institucije RS, prije svega MUP i pravosuđe, tim prije što se radi o ogromnom novcu za koji je oštećen budžet RS. 

Pavić zatražio od Čavića izvinjenje
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Marko Pavić zatražio je od lidera Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragana Čavića da mu se što brže izvini za povezivanje Pavića sa onim što je rađeno u kompaniji “Arselor Mital Prijedor”.
“Optužiti nekoga za nešto gdje on nije bio ni prisutan zaista je nedostojno čovjeka i nedostojno lidera jedne ozbiljne partije u Republici Srpskoj. Ja bih samo isto kao Čavić od mene, tražio od njega jasan odgovor, da li je tačno ono što je on iznio ili je tačno ovo što ja iznosim”, rekao je Pavić na konferenciji za novinare u Prijedoru.

On je naveo da je iznenađen izjavom Čavića kojeg je smatrao vrlo ozbiljnim čovjekom, čovjekom koji želi neki cilj postići argumentima, a koji je danas, iznoseći niz neistina, pokušao obmanuti građanstvo Republike Srpske, pa i šire.
“Izgleda da je i on podlegao scenariju koji je vođen u mnogim zemljama kada se neko proglasi krivim, pa se osudi, pa se pogubi, kao što je slučaj sa Sadamom Huseinom u Iraku, pa se poslije utvrdi da nije imao hemijsko oružje”, kazao je Pavić. On je istakao da je kontrola Poreske uprave Republike Srpske u kompaniji “Arselor Mital Prijedor” vršena prema nalogu koalicije koja je na vlasti, da niko iz opozicije nije tražio tu kontrolu, nego da su za to nadležni oni koji su na vlasti.
“To rješenje Poreske uprave (da `Mital` duguje blizu 50 miliona maraka poreza) stoji na sajtu Poreske uprave i tako da priča da niko nije znao, da se krilo, jeste potpuna laž. To svako može vidjeti da je poslije `Novoteksa`, `Mital` drugi na listi”, naglasio je Pavić. On je podsjetio da je Čavić u jednom momentu doveo njega u vezu sa ovim radnjama u “Mitalu”, iako 2010, 2011. i 2012. Pavić uopšte nije bio predstavnik državnog kapitala.
“On je mene doveo u vezu s tim kao gradonačelnika, znači svaki gradonačelnik u Republici Srpskoj je kriv za ono što rade preduzeća koja su potpuno samostalna”, rekao je Pavić. Prema njegovim riječima, često se previđa da postoje dva preduzeća “Arselor Mital Prijedor” i Rudnici željezne rude (RŽR) “LJubija” i da je prvo od njih osnovano 2004. godine zajedničkim ulaganjem britanske kompanije i RŽR-a gdje u novoosnovanoj kompaniji 51 odsto vlasništva i tri člana upravnog odbora ima “Mital”, a 49 odsto vlasništva i dva člana upravnog odbora RŽR “LJubija”.

“Sve odluke su donesene preglasavanjem članova upravnog odbora iz Engleske i Čavić zna to bolje od mene jer je u to vrijeme bio predsjednik Republike kada je ugovor sklapan i to su sada posljedice toga. On bi morao daleko više od mene biti u toku”, dodao je Pavić. On kaže da je bio prisutan na dvijema sjednicama skupština akcionara RŽR-a 2014. Godine, podsjećajući da je to državna firma sa 20-ak zaposlenih i godišnjim prometom od oko 600.000 KM.

“To su vrlo mala sredstva i na tim dvijema sjednicama na kojima sam bio niti ima sredstava niti je šta raspoređivano”, kazao je Pavić.