понедељак, 4. мај 2015.

Tegeltijin Superhikovski poreski sistem: Otima od naroda, daje milione tajkunima

piše: Slobodan Vasković

Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, tokom 2014. godine je potpisao  svojeručno 181 rješenje o odgodi plaćanja poreskih obaveza na iznos duga od 100,58 miliona KM. Svojim postupkom oštetio je Budžet RS za istih tih 100,58 miliona KM.

Na ovaj način on je nastavio svoj razarajući projekat uništenja finansijskog sektora ovog entiteta.

Navedenih 100,58 miliona KM samo su manji dio štetnog Tegeltijinog ručnog rada. Poreska uprava RS njegov je alat kojim mešetari, putem kojeg bere namete od siromašnih građana, a oprašta stotine miliona tajkunima i miljenicima vlasti.

Poreska uprava
Poreska uprava RS je glomazna administrativna ljuštura. Ljuštura, jer  zbog potpune političke kontrole (u svakom smislu te riječi) ne smije, niti može da pokuca na vrata velikih poreskih obveznika i naplati višegodišnji poreski dug, koji se prema procjenama kreće oko 1,5 milijardi KM.

A upravo firme, veliki poreski dužnici, iako duguju ogroman novac građanima RS, (koji se može iskorisititi za brojna socijalna rješavanja i investicije), i dalje neometano posluju.

I, što je paradoks, sa njima institucije RS sarađuju.

Poreskim sistemom RS  u potpunosti upravlja Tegeltija, koji je ustanovio krajnje kontradiktoran pristup naplati poreza: Ne naplaćuje se dug od 1,5 milijardi KM, (od čije naplate bi se u potpunosti mogle npr. sanirati posljedice od prošlogodišnjih poplava), ali se svim zaposlenim građanima i penzionerima uvodi novi porez - doprinos solidarnosti.

Poreske obaveze privilegovanih firmi se jednim potezom Tegeltijinog pera prolongiraju, dok se, sa druge strane, kod nezaštićenih firmi revnosno sprovodi postupak prinudne naplate.
Od građana, poreskih obveznika, za izdavanje bilo kakvog uvjerenja naplaćuje se taksa, iako je Tegeltija svojevremeno najavljivao sistem elektronskog poslovanja Poreske uprave.

Poreska uprava RS je na dan 31.12.2014. godine imala 852 zaposlena, od čega:
       797 zaposlenih na neodređeno vrijeme,
       33 zaposlena na određeno vrijeme i
       22 pripravnika

Pad prihoda
Poreska uprava RS je u 2014. godini  naplatila ukupno 2,136 milijardi KM javnih prihoda, a najviše prihoda je naplaćeno u korsti Fondova (Fond PIO, Zdravstva…).

Zanimljivo je da u odnosu na isti period 2013. godine gotovo sve kategorije javnih prihoda bilježe rast izuzev prihoda od poreza na dohodak, poreza na nepokretnosti i koncesionih naknada.

Prihodi od poreza na dohodak su za 13% manji nego u 2013.; Naplaćeni porez na nepokretnosti je manji za 6%, a naplata po osnovu koncesionih naknada manja je za 20% ili 8,9 miliona KM u odnosu na 2013. godinu.

Prema zvaničnim evidencijama Poreske uprave RS, dug poreskih obveznika na dan 31.12.2014. godine iznosio je 1,435 milijardi KM.

Umjesto da Poreska uprava iskoristi svoje zakonom propisane mehanizme i okonča u potpunosti postupak izmirenja duga, kroz postupak prinudne naknade ili kroz druge instrumente koje ima na raspolaganju (stečajni postupak), oni ne čine ništa.

Gotovo 900 zaposlenih u Poreskoj upravi RS ne mogu da utjeraju dug od višegodišnjih poreskih dužnika.

Katastrofalni rezultati
U 2014. godini pokrenuto je 51.395 postupaka prinudne naplate na iznos duga od svega 112,89 miliona KM. To ne predstavlja ni 10 % od ukupnog duga prema PU.

Od toga je po osnovu 15.322 rješenja Poreske uprave iz izvještajnog perioda naplaćeno 28,2 miliona KM, a po osnovu 6.169 rješenja iz prethodnog perioda 16,97 miliona KM.

U odnosu na 2013. godinu pokrenuto je 2.511 postupaka prinudne naplate više, ali je ukupan iznos naplaćenih obaveza (po svim rješenjima prinudne naplate) manji za 31,13 miliona KM nego u istom periodu 2013. godine.

Najveći poreski dužnici
Ko su najveći poreski dužnici PU? Evo prvih dvadeset na listi.

Naziv poreskog obveznika                         Dug
1. AD "NOVOTEX" u Stečaju                     -45.457.495,15
2."BIRAČ" a.d. Zvorniku stečaju               -27.788.833,05
3. Klinički centar Banjaluka                       -25.016.157,12
4. Klinički Centar I. Sarajevo                     -22.936.362,16
5. Željeznice RS A.D.Doboj                       -20.007.471,25
6. ''PROLEKS'' AD u stečaju                      -9.871.219,86
7. "SAVA" Prehrambena industrija A.D.Bijeljina u stečaju   -9.840.106,91
8. DI "VRBAS" AD u stečaju                        -9.118.913,06
9. "Swisslion Industrija alata" a.d.              -8.760.229,30
10. A.D. "Famos" fabrika Koran u stečaju     -8.429.654,36
11. "KOSMOS" A.D.                                    -7.659.229,73
12. Preduzeće za proizvodnju optičkih, optomehaničkih i optoelektronskih uređaja i sistema "ZRAK" akcionarsko društvo Teslić - u stečaju       -  7.514.553,31
13. ''MEDICINSKA ELEKTRONIKA'' AD - U STEČAJU       -6.327.384,09
14.  Akcionarsko društvo za građevinarstvo i trgovinu "NEIMARSTVO" u stečaju   -5.846.859,21
15. PRED. ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ RS AD          -5.804.968,27
16. "JELŠINGRAD" FAM A.D. - U STEČAJU                 -5.578.723,14
17.  AD "METAL-EMAJL" sa p.o. Brod- u stečaju.         -5.308.843,88
18.  JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj             -5.188.166,74
19. AD za proiz.i remont "ORAO"                           -4.966.959,72
20. Preduzeće za proizvodnju konfekcije i promet "MLADOST" a.d.Mrkonjić Grad- u stečaju     -4.901.976,98

Spisak svjedoči da se uglavnom radi ili o javnim preduzećima, u kojima stranke na vlasti imaju svoje kadrove i tim firmama upravljaju unazad 9 godina (Željeznice RS, a.d., Pošte RS, A.D., "Famos" fabrika Koran, "SAVA" Prehrambena industrija A.D.Bijeljina u stečaju ''MEDICINSKA ELEKTRONIKA'' AD - U STEČAJU, "BIRAČ" a.d. Zvornik u stečaju, AD za proizvodnju i remont "ORAO"), ili se radi o javnim ustanovama u kojima opet stranke vlasti kadrovski mešetare (UBKC Banjaluka -25.016.157,12; Klinički Centar I. Sarajevo).

Na spisku su i private firme, kojima upravljaju menadžeri bliski Miloradu Dodiku i vladajućoj garnituri (AD "NOVOTEX" u Stečaju, "Swisslion Industrija alata" a.d.).

Pljačkanje građana                       
Naplata poreskih dugova ne ide nikako, ali (zauzvrat) Poreska uprava je osmislila sistem izdavanja različitih uvjerenja i na tome odlično zarađuje.

Poreska uprava  zarađuje od građana i od subjekata nad kojima vrši kontrolu.

Tako je Poreska uprava u 2014. godini izdala ukupno 86.671 uvjerenje, od čega 21.663 pravnim licima, 29.563 preduzetnicima i 57.108 građanima.

Uplaćeni iznos u postupku izdavanja poreskih uvjerenja iznosi ukupno 19,65 miliona KM, dok je u postupku izdavanja uvjerenja o plaćenosti doprinosa u svrhu odjave obveznika doprinosa naplaćeno 18,86 miliona KM doprinosa.

Samo za izdavanje uvjerenja PU je inkasirala oko 40 miliona KM, što je skoro pola sredstava koje je inkasirala u postupku prinudne naplate.

Umjesto da se svi kapaciteti PU angažuju u naplati poreza od dužnika, Poreska je jedino revnosno naplaćivala građanima svoje usluge i na njima zarađivala.

Naravno, PU ni ne pomišlja da naplati poreski dug. Na sve moguće načine se smišlja kako da se dug obesmisli.

Tegeltija je smislio Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga i neslavno prošao (o čemu sam već detaljno pisao na blogu).

Da se ne lažemo, Tegeltija je i postavljen za ministra  finansija da zaštiti poreske dužnike bliske vlastima. I da, kao kompenzaciju, pljačka građane, tako što im se naplaćuju različita uvjerenja i potvrde (po tom osnovu u u 2014. godini inkasirano je 40 miliona KM).

Tipična suprehikovska poreska politika. I tipično za Tegeltiju, vrlog zaštitnika privilegovanih i kriminalnih firmi.

Odgađanje obaveza
Koliko je Tegeltija revnosan u sprovođenju svog naopakog i štetnog modela naplate poreza govori i podatak da on odlučuje i o odgađanju poreskih obaveza.

Tako je u 2014. godini Tegeltija potpisao 181 rješenje o odgodi plaćanja poreskih obaveza na iznos duga od 100,58 miliona KM - skoro koliko i iznos prikupljen po osnovu prinudne naplate. Zaista nevjerovatno.

Od najvećih poreskih dužnika naplaćeno je nešto manje od 10% ukupno potraživanog iznosa, a od građana za izdavanje različitih uvjerenja naplaćeno oko 40 miliona KM. I još je Tegeltija pojedinim firmama  odgodio Poreske obaveze za oko 100 mil KM.

S obzirom na ovakvu poresku politiku glavnog finansijskog maga Republike Srpske uopšte nije neočekivan potez konstantnog zaduživanja RS emisijom obveznica, što Tegeltija predstavlja kao svoj veliki uspjeh. A riječ je o uništenju RS.

9,5 bačenih miliona KM  
Svojevremeno je iz Poreske uprave gromoglasno najavljeno uvođenje Integrisanog informacionog sistema, koji je plaćen 9,5 miliona KM.

Najavljivano je i da će sistem omogućiti lakšu komunikaciju sa poreskim obveznicima i jednostavnije plaćanje poreskih obaveza.
„Novi informacioni sistem omogućiće jednostavnu, brzu i efikasnu komunikaciju sa poreskim obveznicima, što će pojeftiniti rad same Uprave, a unaprijediće se i razmjena podataka sa njenim korisnicima, među kojima su fondovi, opštine, Zavod za statistiku, MUP i Agencija za igre na sreću“, svojevremeno je izjavio Tegeltija.

Bila je to još samo jedna u nizu laži: sistem ne funkcioniše, građani i dalje plaćaju za izdavanje različitih uvjerenja, a samo u prošloj godini, po tom osnovu su opljačkani za oko 40 miliona KM.

Vezani tekst: Kako se kalio Klajd: Zakon o zaštiti kriminala i korupcije http://slobodanvaskovic.blogspot.com/2015/04/kako-se-kalio-klajd-zakon-o-zastiti.html