петак, 15. мај 2015.

Tegeltija sklonio Radojičića, na redu je Dodik

piše: Slobodan Vasković

Republikom Srpskom ne upravlja Milorad Dodik, već Mrkonjićki Klan preko svog najisturenijeg igrača Zorana Tegeltije, ministra finansija.

Dodik je postao svjestan te činjenice, ali se ne usuđuje suprotstaviti Tegeltiji, jer bi to značilo direktan udar na Vladu RS, kojom suvereno vlada ministar finansija. Istovremeno, značilo bi to sukob sa finansijom grupacijom koja stoji iza Tegeltije i raspolaže sa desetinama miliona keša.

Ta grupacija većim dijelom je naslonjena na tajkune HDZ-a Dragana Čovića, a manjim na kriminalne krugove u Srbiji.

Dodik se ne smije suprotstaviti toj grupaciji, pošto bi ona bez većih problema mogla izazvati finansijski haos i anarhiju u Republici Srpskoj.

Preuzimanje Vlade RS
Premijerka Željka Cvijanović tek je marioneta u Tegeltijinim rukama i njeno apsolutno neznanje, ministar finansija je vješto iskoristio za preuzimanje apsolutnog primata u izvršnoj vlasti i uspostavljanje infrastrukture firmi koje izvlače novac iz Budžeta RS.

Tegeltija je taj koji odlučuje o svemu, Cvijanovićka je tek figura koja egzistira kao kanal prema javnosti, a Dodik je glasnogovornik Čovićevih političkih interesa, dok Klan ne odluči drugačije.

Radojičić marginalizovan po Tegeltijinom nalogu
Navedeno je sublimat do sada objavljenih činjenica o djelovanju Tegeltije i njegove grupacije. Sve dodatno potvrđuje činjenica da je Tegeltija uspio da potpuno marginalizuje Igora Radojičića, koji se pobunio protiv ovakve postavke vlasti i imao namjeru da je promijeni.

Nakon što je Radojičić marginalizovan, Tegeltijin plan je da ga eliminiše iz SNSD-a i već je učinio vrlo ozbiljne korake u tom pravcu. Takav rasplet je i logičan, jer je Radojičić, koji raspolaže određenim političkim uticajem u SNSD-u, tek trska za Tegeltiju koji raspolaže ogromnim novčanim sredstvima i samim tim suštinskim uticajem na najvažnije poluge stranke i vlasti.

U pet godina koliko je ministar finansija Tegeltija je strpljivo razvijao sopstvenu tajkunsku infrastrukturu, lagano, ali konastantno, potiskujući Dodikove oligarhe.

Nakon pet godina takvog rada imamo situaciju da Mrkonjićki Klan jedini ima ogroman novac, da su preuzeli najznačajnije poslove sa Budžetom, dok Dodikova finansijka struja dobija tek mrvice. Jedini koji je iz Dodikove struje uspio da opstane bez većih finansijskih problema je Slobodan Stanković. Njegov Integral „na nogama“ drži izgradnja puta Doboj – Prnjavor.

Jednostavnije rečeno, Mrkonjićki Klan je sa trona skinuo Dodikov Kartel, a u bliskom vremenu koje dolazi Tegeltija će se definitivno obračunati sa Dodikom.

Jedan Klan zamijenio je drugi, na redu je promjena Glasnogovornika!

Alokacija novca Svjetske banke Klanu

Strpljivost i vještinu ministra finansija u usmjeravanju milionskih sredstava ka firmama koje njegov Klan kontroliše direktno ili indirektno, dokazuje i Odluka o alokaciji kreditnih sredstava Svjetske banke.

Ministar finansija je na sjednici Vlade RS (u februaru 2015. godine)  provukao Odluku o alokaciji kreditnih sredstava Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj po Hitnom projektu oporavka od poplava, u okviru kojeg se na Republiku Srpsku odnosi iznos od 68.000.000 KM.
 
Sredstava iz tačke I ove odluke alociraju se na pojedinačne korisnike u okviru tri komponente projekta, i to:
•       komponente 1 - robe za hitni oporavak od katastrofe u iznosu do 27.000.000 KM,
•       komponente 2A - rehabilitacija regionalne infrastrukture u iznosu do 20.500.000 KM,
•       komponente 2B - rehabilitacija lokalne javne infrastrukture u opštinama pogođenim poplavom u iznosu do 18.500.000 KM,
•       komponente 3 - implementacija projekta i jačanje kapaciteta u iznosu do 2.000.000 KM.


U Odluci ministar Tegeltija sam sebi daje ovlašćenje da potpiše ugovore o „pod – kreditu“ sa opštinama, uz pribavljanje odgovarajućih instrumenata obezbjeđenja (mjenice, platni nalozi i pravo na obustavu prihoda pripadajućih opštini), a Ministarstvo finansija (opet ministar Zoran Tegeltija) se zadužuje da vrši obračun i naplatu kamata i glavnice po pod - kreditima.

Jednostavnije rečeno, Tegeltija apsolutno odlučuje o svakom pfeningu pomenutih 68 miliona KM.

Takođe, ministar Zoran Tegeltija u tački 4. Odluke predlaže i da ga Vlada ovlasti da  vrši preraspodjelu kreditnih sredstava između komponenti projekta iz tačke II ove odluke, na osnovu iskazanih potreba sa terena i eventualno nastalih kursnih razlika, „a istu će odobriti Vlada RS“.

Tegeltija je i Alfa i Omega
Kao što se iz priloženog vidi ministar Zoran Tegeltija predlaže da o svemu odlučuje on lično kada je u pitanju raspodjela sredstva od ove kreditne linije, njihova nakadna realokacija (ako se za tim ukaže potreba) i naravno sve to aminuje Vlada Republike Srpske.

Vlada RS je, defakto, samo paravan za samostalno djelovanje Tegeltije. Koji novac, kao što ćemo vidjeti, usmjerava u firme pod kontrolom Mrkonjićkog Klana.

Zanimljiva je alokacija sredstava u okviru tačke 2A iz tačke II ove odluke koja se vrši ka JP Putevi RS. Preko ove alokacije obezbjeđuje se posao rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture za preduzeće Mg Mind iz Mrkonjić Grada.

Ministar Tegeltija pronalazi poslove za firmu MG Mind po matrici u kojoj strateške firme i institucije u Republici Srpskoj predstavljaju samo puki kanal preko kojeg se ovoj privatnoj firmi (i grupaciji manjih firmi koje rade za nju) trasiraju sredstva.


Umjesto da Javna preduzeća i druge institucije, koje su zakonima RS osnovane da ostvaruju javnu funkciju u korist svih građana RS i da aktivno učestvuju u realizaciji projekata iz oblasti saobraćajne i vodne infrastrukture (izvode radove, finansiraju i sl.), jačaju, one su pretvorene u servis MG Mindu. Kanal preko kojeg se odliva novac. Riječju, one su blagajne MG Minda i ništa više.

Tako je Javno preduzeće  Putevi RS  sredstvo  preko koje se realizuje finansiranje radova koje izvodi  MG Mind.

Pitanje je zašto Putevi RS nisu izvođač obnove putne infrastrukturne mreže? I ko je dozvolio da privatna firma pored javnog preduzeća od starteškog značaja za RS kao što su Putevi RS izvodi ove radove?

Dodik i njegova alavost otvorili su put ovakvoj situaciji; Tegeltija je, djelimično zadovoljavajući Dodikovu gramzivost, potpuno preuzeo sve tokove novca i demolirao javna preduzeća do mjere nemogućnosti bilo kakvog njihovog oporavka.


Nije to sve: I putem komponente 2B - rehabilitacija lokalne javne infrastrukture u opštinama pogođenim poplavom u iznosu do 18.500.000 KM, u dobroj mjeri je obezbijeđen posao preduzeću MG Mind na sanaciji lokalne putne infrastukture i vodozaštitinih objekata.
Na primjer, nadogradnja  i čišćenje kanala u Kozarskoj Dubici - 6 projekata vrijednosti radova 3.053.655,48 evra; Izvođenje  radova na čišćenju glavnih lateralnih kanala i popravka drvenog mosta u Srpcu i Brodu - 3 projekta, vrijednosti radova 1.896.521,53 evra...

Sve ove poslove na lokalnom nivou po ovoj  kreditnoj liniji obavlja MG Mind.

U okviru komponentne 1., iz tačke II ove odluke, sredstava se alociraju, pored ostalog, i na JP Robne rezerve Republike Srpske u iznosu do 4.140.000 KM.


U okviru ove alokacije Robnim rezervama, Tegeltija vrši plaćanja privilegovanim firmama od kojih je tokom majskih poplava u 2014. godini na revers preuzimana roba (Venera, Fructa trade...). Naravno, roba je uzimana po većoj cijeni od realne, koje su te firme iskazale u svojim fakturama prema Robnim rezervama, a u kojima je iskazan i njihov kalkulativni  poslovni interes.

Na ovaj način Tegeltija na krajnje bestidan i krminalan način, kreditnim zaduženjem budućih generacija  obezbjeđuje firmama sa kojima je direktno ili indirektno povezan unosne poslove na račun građana RS, a sebi vodeću ulogu u ovom entitetu, od čije volje zavise sva dešavanja.

Tegeltijin Klan nezadrživo juri ka potpunom osvajanju vlasti u Republici Srpskoj i teško da ih iko i išta može zaustaviti na tom putu. 

(nastaviće se)