понедељак, 5. јул 2021.

Veliko Potkivanje: Domaće sudije Ustavnog suda BiH u službi Mafije Vladimira Romanova, njegovih bh. gangstera i pljačkanja BiH


Piše: Slobodan Vasković


1.

Domaće sudije Ustavnog suda BiH otvoreno su se stavile u službu mafijaša svjetskog kalibra Aleksandra Romanova.


Prije nego pojasnim sramnu kriminalnu ulogu domaćih sudija Ustavnog suda BiH u novom pokušaju pljačke BiH preko FG “Birač”/“Alumine”, ukratko ću podsjetiti javnost o detaljima ovog nedjela, iako sam, tokom proteklih godina, objavio o ovoj temi nekoliko desetina tekstova. 


2.

Propala “Ukio banka” tereti “Birač”, “Aluminu” i druga povezana lica za preko 155 miliona KM i to za potraživanja koja nikad nisu došla u BiH. 


Znači, niti jedna KM ovog novca nije došla u BIH, već je pokradena preko litvanskih firmi UAB KTF, UAB ATV, UAB Balkan Invest i UAB Energolinija. 


3.

Krajem 2012. godine, Vladimir Romanov je cijelu zvorničku fabriku, u jednom danu, nezakonito založio u korist ovog duga “Ukio banci”, ignorišući sva zakonska ograničenja u BiH/Republici Srpskoj. 


Kada je Ukio banka otišla u stečaj, u 2013. godini su inicirali postupke u Republici Srpskoj sa namjerom da naplate ovo nezakonito potraživanje i zaloge. Međutim, domaći sudovi su u pogledu ovog zahtjeva odbili “Ukio banku”. 


4.

Nakon toga “Ukio banka, 2014. godine, dio svog potraživanja od oko 122 miliona KM, prodaje za 12 miliona KM fočanskom gangsteru Gordanu Gociju Pavloviću i Zoranu Prokletom Lihvaru Stevanoviću.

 

Iako je prodala svoje potraživanje, “Ukio banka” je nastavila da vodi spor protiv FG “Birač” i to na pun iznos potraživanja od 155 miliona KM!!!


5. 

Paralelno sa tim, Stevanović i Pavlović su preko zvorničke krpasudije Jelene Todorović blokirali račune “Alumine” na pomenuti  iznos potraživanja. 


6.

Nadrealno ali istinito: Sa jedne strane “Ukio banka” atakuje na “Birač”, a, sa druge strane, Pavlović na “Aluminu”, oba “subjekta” za isto nepostojeće potraživanje. 


Zvuči nevjerovatno, ali je istinito.

7. 

U međuvremenu, prilikom rasprodaje posljednjih fragmenata imovine, “Ukio banka” je preko 40 miliona KM preostalog navodnog potraživanja prodala jednoj slovenačkoj kompaniji za 30 hiljada evra, koja ga je kupila po nalogu “Alumine”; Na taj način je dokazano kako je riječ o fiktivnom i bezvrijednom potraživanju, budući da su troškovi savjetnika “Ukio banke” na toj prodaji bili veći od 30 hiljada evra!!! Odnosno, od količine novca za koju je prodan fiktivni dug.


8.

Precizno rečeno: “Ukio banka” je do 2017. godine prodala sva svoja sporna potraživanja, te potvrdila da nema bilo koji materijalni interes prema FG “Birač” ili bilo kojoj zvorničkoj firmi, o čemu postoje validni dokumenti! 


9.

Imajući u vidu ovu činjenicu, postavlja se pitanje - kako sada “Ukio banka” vodi dalje sporove protiv Birača?!


10.

Iako potpuno nelogično i apsurdno, domaće sudije Ustavnog suda BiH donose odluku da, mada  je “Ukio banka” ostala bez jednog evra potraživanja prema FG “Birač”, istoj toj banci ipak pokušaju dodijeliti svih 155 miliona KM!!!


11.

Kako god sagledavam ovo postupanje, domaće sudije Ustavnog suda BiH ništa nisu dalje odmakle od zvorničke međasudije Jelene Todorović zvane Krpa, koju je Zoran Prokleti Lihvar Stevanović iskoristio da blokira “Aluminu” za pomenuti fiktivni dug od  preko 155 miliona KM. 


12.

Bosna i Hercegovina je postala žrtva domaćih sudija Ustavnog suda BiH; Ta grupa lica koji sebe zovu sudijama po narudžbini produkuje presude od kojih su neke najteži oblici kriminala, što je, samo po sebi, kršenje granica ustavnih ovlašćenja. 


13.

Ustavni sud BiH čini devet sudija: tri strana i šest domaćih sudija, šest sramnih pojedinaca spremnih da pogaze zvanje, ukoliko je odgovarajuća  nadoknada za beščašće dovoljno unosna.

 

14.

Ovaj skup lica bez skrupula, takozvanih domaćih sudija Ustavnog suda BiH, donio je, 23. juna 2021. godine, odluku kojom je usvojio apelaciju propale litvanske “Ukio banke” podnijete u sporu sa zvorničkim FG “Birač”.


15.

Odluka je direktno naručena Od Romanova, preko Medelina, Zvornika, grada Droge; Naručioci su, po nalogu Većih šefova, Zoran Prokleti Lihvar Stevanović i Gordan Pavlović Goci, vlasnik mafijaške firme “Pavgord”.


16.

I Stevanović i Pavlović su direktno uvezani sa beogradskim i crnogorskim kriminalnim narkoklanovima. Od novca zarađenog trgovinom bijelim isplatili su domaće sudije Ustavnog suda BiH da bi donijeli kriminalnu odluku kojom su poništili sami sebe, ali i kompletan pravosudni sistem.


17.

Organizovana grupa domaćih sudija-kriminalaca (koju treba lustrirati čim prije), su, zbog zaštite Zapada koju pruža Ustavnom sudu BiH, umislili da su bogovi, da su nedodirljivi, da će njihove nezakonite radnje ostati nesankcionisane.


Ukratko, domaće sudije Ustavnog suda BiH obesmislili su postojanje pravne uloge i nadležnosti Ustavnog suda BiH. 


18.

Krenimo redom: domaće sudije su 23. juna 2021. godine donijele odluku kojom su usvojili apelaciju propale litvanske “Ukio banke” podnijete u sporu sa zvorničkim FG “Birač”, i time, po automatizmu, obesmislili odluke Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Višeg privrednog suda u Banjaluci i Vrhovnog suda RS, koji su presudili da je potraživanje “Ukio Banke”, (preciznije - bankemašine za pranje novca), protiv FG “Birač” (koji je u stečaju), NEPOSTOJEĆE.


19.

Za sve ove pomenute sudove nije bilo dvojbe da je “Ukio banka” dio zločinačke organizacije, preko koje je izvučen značajan dio od milijardu KM iz FG “Birač” dok su njime gazdovali Vladimir Romanov&Litvanski banditi uz pomoć petokolonaša iz, primarno, vrha Republike Srpske, ali su domaće sudije Ustavnog suda BiH zaključili da “Ukio banka” nije prevarantska organizacije, već jedna baš "profesionalna" firma, uprkos činjenici da je završila, zbog malverzacija, finansijskim slomom.


20.

Domaće sudije Ustavnog suda BiH utvrdili su da je povrijeđeno pravo na pravično suđenje litvanskoj “Ukio banci”!!!Zamislite, banka koja se u međunarodnim krivičnim istragama procesuira za jednu od najvećih kriminalnih afera krađe novca deponenata i pranja novca, u BiH dobija status žrtve, kojoj je povrijeđeno pravo na pravično suđenje!!! 


Jednostavnije rečeno, domaći izdajnici - domaće sudije Ustavnog suda BiH tvrde da je mašina za pranje novca žrtva domaćeg pravosudnog sistema; Razlog njihove “odluke”, moguće je, leži u činjenici da je preko “Ukio banke” oprano "samo" 4,6 milijardi dolara, pa im se to učinilo nedovoljnim.


21. 

Dubina i efekti ove kriminalne odluke su jezivo nemjerljivi; Prije nego ih navedem da naglasim da je njome potvrđena prijeka potreba da Strane sudije treba da budu/moraju biti dio pravosuđa BiH, jer domaće nečasne sudije, evidentno, ne mogu da iznesu teret svoje funkcije, a da ne ostanu uprljanih ruku. 


22.

Presuda domaćih sudija Ustavnog suda BiH obesmislila je postojanje pravosuđa Republike Srpske, u esenciji ga poništila!!!


23.

Ova presuda efektivno je stvorila Vrhovni sud BiH, koga ni Međunarodna zajednica nije uspjela da nametne u proteklih 26 godina poslije rata, ali stvaranje Vrhovnog suda BiH nije bio cilj domaćih sudija kriminalaca, jer bi to bio kvalitetan cilj, budući da je takva institucija BiH potrebna; To je nusprodukt njihove pohlepe i želje da se dokopaju novca od Romanova i njegovih kriminalaca koji su opljačkali FG “Birač”.


Ova zločinačka i izdajnička presuda, koja nije donešena na osnovu činjenica, niti prava, već ličnih interesa domaćih sudija Ustavnog suda BiH, ultimativno ukazuje na neophodnost formiranja Vrhovnog suda BiH.


24.

Ova presuda je unizila sve sudije pojedince koji su postupali u ovom sporu proteklih nekoliko godina, koji su ga hrabro odbranili, iako je snaga kriminale bande koja je agitovala za “Ukio banku”, ogromna.


25.

Predstavnici Međunarodnog Kartela Vladimira Romanova, koji djeluju na teritoriji BiH, nosili su torbe pune novca i, istovremeno, prijetili i zastrašivali one koji bi se oglušili na pokušaje podmićivanja. 


26.

Kriminalna banda nije uspjela da riješi problem fiktivnih 155 miliona KM pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, nije ni pred Višim privrednim sudom u Banjaluci, odbili su ih i pred Vrhovnim sudom RS, ali je evidentno da nedostojne i lakome domaće sudije Ustavnog suda BiH nisu imale isti stav. 


Lično im je bilo ispred prava, pravde i BiH!


27.

Doduše, Gordan Goci Pavlović i Zoran Prokleti Lihvar Stevanović su tvrdili da su neki od domaćih sudija Ustavnog suda BiH pravi mafijaši, što je zaista iznenađujuće kada to izgovaraju Pravi Mafijaši.


Tek, sve je “leglo”, a načini isplate su različiti: neki su odmah pristali na adekvatnu novčanu nagradu; Druge su novac tražili za sebe i svoje političke pokrovitelje; Treći su zahtijevali  kontrauslugu za kriminalnu odluku - da slične budu donešene i u “njihovim” predmetima…


Riječju, najprljavija trgovina uticajem.


28.

Ono što je najbitnije, jeste da je prvobitna odluka domaćih sudija bila odbijanje apelacije “Ukio banke”, ali je, nakon Velikog Potkivanja,  doživjela “čudesnu” metamorfozu.

(nastaviće se)