субота, 14. мај 2016.

Park - deset hiljada; Trg - oko četiri hiljade

U Parku je oko deset hiljada ljudi. Još uvijek pristižu pristalice Opozicije. Atmosfera je vrela, energija na visokom nivou.

Na Trgu je oko 4.000 ljudi, pristižu u manjem broju. Atmosfera je bez energije i bilo kakve strasti.

MUP RS pokušava po svaku cijenu da onemogući šetnju Opozicije, iako Narod ima pravo na to.