субота, 27. септембар 2014.

Pljačka na Rivijeri

piše: Slobodan Vasković

Milorad Dodik često tvrdi da u Republici Srpskoj  “ne postoje organizovane kriminalne grupe”. Stvari su potpuno suprotne: u Republici Srpskoj postoji veliki broj organizovanih kriminalnih grupa, koje su, po pravilu, naslonjene na vlast. A najveći dio njih na čelu imaju nekog iz vlasti.

Jedna od tih grupa, okupljena oko kofer firmi “Rivijera 88” i Rivijera star”, teško je oštetila budžet RS i BiH, ali i Naftnu industriju Republike Srpske, jer je uvozila lož ulje, koje je, kasnije, prodano, kao dizel gorivo.

Prava poslastica je podatak da je ta organizovana kriminalna grupa, lož ulje u RS prodavala po cijeni manjoj od nabavne. Lož ulje je uvoženo iz Hrvatske. Kakva je tu računica, neobjašnjivo je, sem ako se zna da je sve to lož ulje prodano kao dizel gorivo.

Postoji cijeli lanac firmi upetljan u ove prljave poslove, a iza su osobe odreda bliske Miloradu Dodiku. Prije svih Miloš Čubrilović Čubri, te još niz vlasnika benzinskih pumpi, preko kojih je rasprodano švercovano gorivo.
Na taj način nije plaćen PDV, a oštećena je teško i kompanija “Optima” (u ruskom vlasništvu), kojoj je švercom naftnih derivate smanjeno tržište. Toliko u ljubavi ovdašnje vlasti spram ruskih partnera.

Na vrhu piramide je računovodstveni biro “Milenijum”, preko kojeg ide “poslovanje” brojnih fiktivnih firmi, ali i poslovanje “Zekstre” (vlasnik Dragan Đurić) i “Igokee” (Dodik).

Posao sa naftom radi se preko firmi “Rivijera 88” i “Rivijera Star”. Preko ove druge počela se švercovati nafta, kada su “Rivijeri 88” blokirani računi.

Osim što je oštetila budžete, firma “Rivijera 88” oštetila je i banke, jer je na osnovu lažiranih finansijskih izvještaja podigla kredite koje nije vraćala.

Obje “Rivijere” nalaze se u Srpskoj ulici na broju 99; riječ je o stanu koji je pod hipotekom. I nemaju nikakve imovine.

Osnivači i vlasnici tih firmi su sestre Anka Trkulja i Milka Radojević, ali one su tu samo da pokriju kriminalne radnje i obje rade za platu. Milionski iznosi od švercovanog goriva ostaju u džepovima organizatora posla, koji su odreda Dodikovi ljudi od povjerenja.

“Rivijera 88” poslovala je na sledeći način: gorivo je uvoženo iz Hrvatske i, navodno, prosleđivano firmama u Crnoj Gori. Te firme su “Atlantismont” iz Podgorice, “Bojs komerc”, “Ada Co” i Donis Co” iz Bijelog Polja i “Viskod” iz Tivta.

Sve ove firme u Crnoj Gori označene su kao kriminalne, a protiv njihovih vlasnika vode se krivični postupci u toj državi zbog utaje poreza.

Naravno, treba znati da nafta nikada nije otišla u Crnu Goru, već je rasprodana u RS, čime je nanesena ogromna šteta budžetima. Procjenjuje se da je riječ o milionima maraka, jer se preko “Rivijera” ovaj prljavi posao obavlja već osam godina. Tačnije, od dolaska Milorada Dodika na vlast.

Dokumente o lažnom reeksportu nafte i baznih ulja, koji su nesporno dokazivali da je riječ o švercu (nije bilo validne dokumentacije da je roba napustila BiH) imali su u svojim rukama inspektori za privredni kriminalitet MUP-a RS još 2012. godine, ali nisu ništa učinili da se šverc zaustavi. Sve je zataškano.  Što i ne čudi, jer MUP RS je potpuno u funkciji kriminalnih i zločinačkih udruženja.  

Stvari su se počele odmotavati kada su nadležni iz Uprave za indirektno oporezivanje krenuli u kontrolu “Rivijere 88”, polovinom 2012. godine.
Utvrdili su, između ostalog, da je “Rivijera” firmi “Vicanović kompani” iz Laktaša (tokom 2011.) fakturisala robe u vrijednosti od 798.794, 40 KM.

Ova roba išla je “u tranzitu”, pa je “Rivijeri 88”, ulazni PDV bio veći od izlaznog, čime su ostvarili pravo na povrat. Tu je i kvaka pljačke: samo na ovoj sumi zaradili su 135.795 maraka.

Na ovom mjestu počinje mafijaški triler, jer su u firmi “Vicanović” negirali da su dobili fakture i robu.  
“Ja, Radovan Vicanović, vlasnik i direktor ovog preduzeća pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sledeće fakture nemaju veze sa firmom Vicanović kompani, u smislu da nismo po njima nabavljali robu od preduzeća Rivijera promet”, izjavio je Vicanović inspektorima UIO.


Nakon toga kreću pritisci na UIO da se cijeli slučaj zataška i gotovo da se uspjelo u tome, preko funkcionera koje je direktno postavio Dodik u tu instituciju.

Međutim, cijeli slučaj je ponovo otvoren i na njemu se intenzivno radi. Potvrđeno mi je to iz Uprave za indirektno oporezivanje. Iz njihovih odgovora jasno je da se Vicanović privremeno izvukao, ali najmanje što čelni ljudi te institucije moraju učiniti jeste detaljno pretresti poslovanje te komapanije. I svih drugih koje su poslovale sa “Rivijerom” i koje su odreda smještene na relaciji Laktaši-Gradiška!

Prema brojnim svjedočenjima upućenih, preko pet firmi, među kojima je i “Vicanović kompani”, država je oštećena za desetine miliona maraka u proteklih osam godina.

UIO: Rivijera je utajila 68.686 KM
Poštovani,
Nalogom  Uprave za indirektno oporezivanje BiH za kontrolu indirektnih poreza broj: 04/5-3/I-17-1-70-30.0/12-PP od 10.06.2014. godine, izdatog od strane šefa Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika Banja Luka, a u skladu s odredbama važećih zakonskih i podzakonskih akata, inspektori Uprave za indirektno oporezivanje izvršili su ponovnu  kontrolu PDV prijava za period 01.09.2007.-31.03.2013. godine, kod obveznika indirektnih poreza  „RIVIJERA 88“   d.o.o.  Banja Luka.

Kontrola je izvršena u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, te Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje BiH , Zakona o postupku indirektnog oporezivanja  i Pravilnika o kontroli indirektnih poreza, i to u periodu od 08.07.-24.07.2014. godine o čemu je sačinjen Zapisnik broj: 04/5-3/I-17-1-70-30.1/12-PP od 25.07.2014. godine i donešeno Rješenje o razrezu broj: 04/5-3/I-17-1-70-30.2/12-PP od 12.08.2014. godine, kojim je navedenom poreskom obvezniku utvrđen dodatni razrez, odnosno naknadno utvrđena obaveza po osnovu PDV-a u iznosu od 68.686,00 KM.

Na navedeno Rješenje poreski obveznik je dana 28.08.2014. godine u, Zakonom propisanom roku, uložio žalbu prvostepenom organu UIO- Šefu grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika Banja Luka, koji je, nakon provedene procedure i razmatranja navoda u žalbi,  svojim rješenjem broj: 04/4-1/I-17-1-88-24/14 od 15.09.2014. godine, žalbu poreskog obveznika odbio kao neosnovanu.

Obveznik je imao mogućnost da,  u smislu odredbi člana 139. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja izjavi žalbu drugostepenom organu tj. direktoru UIO u roku od 15 dana od dana uručenja Rješenja, što obveznik do dana kada se daje ova informacija nije učinio.
Povodom poslovnih odnosa sa drugim kupcima, u pogledu prodaje naftnih derivata od strane kontrolisanog obveznika, tokom trajanja postupka kontrole ovlašćena lica UIO su preduzimali radnje u pogledu provjera posmatranih poslovnih transakcija (vezane informativne kontrole kod drugih kupaca), te su u slučajevima utvrđenih nepravilnosti izvršila obračun dodatnog razreza poreske obaveze.

Grupa za kontrolu velikih poreskih obveznika Banja Luka aktima od 7.6.2012. godine, 24.7.2012. godine i 24.9.2014. godine proslijedila je relevantnu dokumentaciju Odsjeku za provođenje propisa RC Banja Luka na nadležno postupanje, a u vezi sa eventulno počinjenim krivičnim djelom – poreska utaja. Ova organizaciona jedinica, nakon što je zaprimila pomenutu dokumentaciju,  trenutno dalje provodi istražne radnje u ovom predmetu, te ukoliko se utvrdi postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo poreske utaje, biće sastavljen Izvještaj i proslijeđen Tužilaštvu BiH.

Takođe, dokazi o nepravilnostima utvrđenim u poslovnom odnosu između kontrolisanog obveznika „RIVIJERA 88“   d.o.o.  Banja Luka i privrednog društva „VICANOVIĆ KOMPANI“ d.o.o. Laktaši, proslijeđeni su Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze RC Banja Luka, kao nadležnom organu u predmetnom slučaju. Ova dokumentacija se trenutno pregledava u nadležnon Odsjeku, nakon čega će biti odlučeno da li postoji osnova da se obnovi postupak kontrole kod poreskog obveznika „VICANOVIĆ KOMPANI“ d.o.o. Laktaši.

Ratko Kovačević