субота, 29. октобар 2016.

Čuvari Srpske (14.04.2015.)

piše: Slobodan Vasković

Čuvari Srpske su Teritoriju pretvorili u Društvo Hodajućih Mrtvaca; Veliko gubilište, na kojem je već dekapitirano pola naroda pretvaranjem u beskućnike; Sirotinju koja će se uskoro sahranjivati u zajedničke grobnice, jer za pojedinačne posmrtne obrede niko više ne daje kredite!

Od nedekapitirane polovine, dvije trećine pretvoreno je u roblje Čuvara Srpske, dok ostatak obavlja birokratske poslove, drhteći od trenutka kada će biti pročitano njihovo ime sa nekog od spiskova za odstrel!

Čuvari Srpske su sistematično uništili zdravlje nacije, svjesno je trujući otrovnim smećem, istovremeno razarajući zdravstveni sistem do nivoa lizanja rana sopstvenim jezikom!

Svaku smrt su u poslednjih deset godina izvrsno naplatili, neizlječive bolesti još bolje. Epidemije su za njih zlatni rudnici, viroze dijamantna nalazišta. Nacija im zdrava ne znači ništa, bolesna je za njih Dau Džons sa maksimalnim brojem poena.

Čuvari Srpske su presudili da se obrazovanje svede na proizvodnju poslušnog roblja, lišenog svake kritičke misli, lišenog ikakve misli; pacifikovanog, prepariranog i spremnog za masovnu upotrebu u svim situacijama - od kriminalnih, preko seksualnih, pa do dekapitiranih.

Djecu su tjerali da pišu kako vole Zgradu Vlade, dok su oni pljačkali na radovima; Sada ih, kao mladiće i djevojke, prisiljavaju da se klanjaju Objektu, iz kojeg oni kradu dokaze svojih nedjela; Sledeći korak Čuvara Srpske je paljenje tog Simbola Moći, kao konačni zahvat u prikrivanju Brojnih Organizovanih Zločina koje su počinili.

Čuvari Srpske su odlučili da je Nadčuvar Ratni Švercer i Profiter, da Pravoslavlje propovijeda Biskupski Kandidat/Pervertit/Nasilnik, da srpstvo brani Gonič srpskih logoraša, da Zakone donosi presuđeni Kidnaper, da Energetiku čuva presuđeni pljačkaš, da zemljišne parcele siječe Mesar, da je najveći neimar Šofer, da je premijer Nula, da su ministri Ništa, da je sport Istorija, da je kultura Pluskvamperfekt, da je zatucanost filozofija, da su polupismeni pisci, da su analfabete intelektualci, da…   

Čuvari Srpske su Teritoriju pretvorili u favelu u kojoj nema ništa vrijednog žrtvovanja. U kojoj je Vlast najveći i najljući Neprijatelj Naroda, odlučan da ga uništi, iskorijeni, zatre bez ostatka. I dobro su odmakli na tom putu.

Čuvari Srpske nisu ubačeni, niti nametnuti, nisu došli silom, niti bunom, niti udarom. Došli su vašom voljom. I nemaju namjeru otići.  

Ne nadajte se Opoziciji. Ona je odavno upokojena.