петак, 20. март 2015.

Ivanić se plaši Dodikovog udara i izbjegava da smijeni Škrbića

piše: Slobodan Vasković

Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH, izbjegava da smijeni Ranka Škrbića, ambasadora BiH u Srbiji. Plaši se udara medija pod kontrolom Milorada Dodika. I samog Dodika i njegove reakcije.

Ivanić je nekoliko puta do sada odbio da odgovori na direktna pitanja novinara o tome da li će smijeniti Škrbića.

Savez za promjene (SDS/PDP/NDP) je prije mjesec dana zvanično zatražio od Ivanića da smijeni Škrbića.

Ivanić je, na sastanku sa Mladenom Bosićem i Draganom Čavićem, održanom u Istočnom Sarajevu 22. februara, čvrsto obećao partnerima da će povući Škrbića iz Beograda, a na njegovo mjesto imenovati Lazara Mirkića, koji je prijedlog SDS-a. Uz ovu, dogovorena je raspodjela još četiri ambasadorska mjesta iz „srpske kvote“.

Obećao je i da će to učiniti na sjednici Predsjedništva početkom marta.

Međutim, od ispunjenja obećanog nije bilo ništa.

Umjesto da smijeni Škrbića, Ivanić već duže od dva mjeseca plasira priču kako je od njega „Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije zahtijevao da ne povlači Škrbića“.

„Ako to učinimo, Nikolić njegovom nasledniku neće dati agreman“, dio je te skazke.

Vijest slične sadržine objavio je nedavno i „EURO Blic“, a ona im je doturena iz Ivanićevog okruženja, kako bi se na taj način javnost pripremila za njegovo nečinjenje i odgovornost, zato što Škrbić nije opozvan, prebacila na Srbiju. Politička niskost tipična za Ivanića.

Naravno da Nikolić nije niti će uslovljavati ni Ivanića ni BiH pozicijom ambasadora BiH u Beogradu. Jer bi to bio diplomatski skandal, koji bi itekako loše uticao na odnose.

Ovakve „informacije“ tipične su za Ivanićev politički habitus, sastavljen od dezinformacija, poluinformacija, otvorenih laži, katastrofalnih procjena i neskrivenih političkih ucjena.

Savez za promjene je u kampanji čvrsto obećao da će smijeniti Škrbića ukoliko dođu na vlast. Isticao je to i Ivanić i njegov PDP. Ali, kampanja je jedno, a vlast nešto sasvim drugo.

Ivanić je, po običaju, odlučio da kalkuliše i izbjegne obećano, iako bi smjena Škrbića značila težak politički udarac Dodiku i direktnu vezu Saveza za promjene sa zvaničnim Beogradom.

Nesmjenjivanje Škrbića bilo bi težak šamar SDS-u, koji je podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra zdravlja RS.

Tužilaštvo Srbije u posjedu je svih dokumenata koji terete Škrbića da je, kao Ministar zdravlja, organizovao i sproveo poslove u kojima su RS i Srbija oštećeni za 9,5 miliona evra. Te dokumente ovoj instituciji dostavio je Mladen Bosić, predsjednik SDS-a, koji je krajem jula 2014. godine o svemu dao iscrpnu izjavu Tužilaštvu Srbije.

Zavod za zdravstveno osiguranje Srbije oštećen je za 9,5 miliona evra zbog spornog ugovora, koji je svojevremeno sklopljen između Fonda zdravstvenog osiguranja RS sa firmom “Farma Trejd” sa Maršalskih ostrva.

Ugovor je sklopljen u vrijeme kada je premijer RS bio Milorad Dodik, a njegov kum, Ranko Škrbić, ministar zdravlja RS.

Ugovor sa “Farma Trejdom”, koja ima predstavništvo u Cirihu, sklopljen je 2007. godine, a da prethodno nije proveden javni tender.

Sve je krenulo godinu dana ranije, kada je Vlada, razmatrajući dugovanja prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji, odlučila da se dio tih obaveza izmiri putem isporuke medicinske opreme tamošnjim zdravstvenim ustanovama, po izboru ministarstva zdravlja Srbije. Tu medicinsku opremu je Fond zdravstva RS kupovao od firme “Farma Trejd”.

Odluka da se dugovanja izmiruju u vidu medicinske opreme, a ne novcem, sama po sebi izaziva sumnju u zakonitost cijelog posla, tim prije jer je Republika Srpska u to vrijeme imala novac da izmiri taj dug prema Srbiji.

Uz to, kada se krenulo u realizaciju cijelog posla, mijenjani su uslovi ugovora i to na štetu Republičkog zavoda zdravstvenog osiguranja. Iako je u osnovnom ugovoru definisano da “Farma Trejd” snosi troškove carina, poreza i drugih naknada u vezi sa isporukom opreme, aneksima tog ugovora teret tih obaveza prebačen je na Srbiju. I tu je učinjena najveća šteta.

Ministarstvo zdravlja Republike Srpske demantovalo je sve navode o malverzacijama sa izmirenjem duga Fonda zdravstva Republike Srpske, prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

“Naprotiv, ušteđeno je oko 4,6 miliona evra što je 25% od ukupnog duga koji je Republika Srpska imala prema Republici Srbiji”, saopšteno je u februaru 2014. godine iz Ministarstva zdravlja, koje se ovim povodom više nikada nije oglasilo, niti iznijelo dokumente kojima bi potkrijepili svoje tvrdnje.

Da bi se realizovao posao, 22. novembra 2006. godine, potpisan je Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Fonda zdravstvenog osiguranja RS i RZZO Srbije.

Ugovor (broj:01-6895/06.) su potpisali tadašnji direktor Fonda RS Goran Kljajčin i direktorka RZZO Svetlana Vukajlović. 

Kljajčin je jedan od najbližih Škrbićevih saradnika i nijedan posao u zdravstvu nije se mogao obaviti bez njegovog asistiranja u periodu od 2006.-2013. godine.

Nakon potpisivanja Ugovora, Vlada 10. maja 2007. godine, donosi zaključak (broj:04/1-012-671/07), kojim daje saglasnost Fondu za donošenje Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez tendera, da bi 11. maja 2007. godine Kljajčin i donio odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci (broj :01-3389-1/07). 
Kljajčin je potom donio i odluku o dodjeli ugovora (broj:01-2979/07) od 08. juna 2007. godine, kojom je prihvaćen izveštaj o radu Komisije za provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obaveštenja o nabavci.

Kao najbolji ponuđač izabrana je firma “Farma Trejd” iz Ciriha, a ugovor s tom kompanijom za nabavku medicinske opreme, (broj 01-4628/07), Fond zdravstva RS potpisao je 20. juna iste godine.

Ukupna vrijednost ugovora o nabavci opreme, koju je trebalo isporučiti zdravstvenim ustanovama u Srbiji, bila je više od 10,9 miliona evra. U ugovoru je precizirano da dobavljač (Farma Trejd) uzima rabat od 10 posto neto vrijednosti opreme.
Ugovorom je definisana i dinamika plaćanja i to učešće od 10 posto neto vrijednosti ugovora u iznosu od 985.790,16 evra, a 90 posto neto vrijednosti ugovora u iznosu od nešto većem od 8,8 miliona evra, putem kreditnog aranžmana na period od šest godina.

Fond RS je na osnovu potpisanog ugovora obezbijedio bankovnu garanciju “Hypo Alpe-Adria” banke u Banjaluci na iznos neto vrijednosti ugovora za kompletnu medicinsku opremu, uvećanu za kamate prema otplatnom planu, koja će se smanjivati srazmjerno izmirenju obaveza po kreditu.

Osim te, Fond je obezbijedio i bankovnu garanciju od iste banke i firmi iz Ciriha na iznos učešća od 985.780,16 evra po ranije sklopljenom ugovoru o nabavci medicinske opreme.

Međutim, uslijedili su Aneksi ugovora, i to tri, prema kojima je RZZO Srbije obavezan da plati PDV prilikom uvoza opreme, zatim je izmijenjena specifikacija opreme po ustanovama u Srbiji, a promijenjen je i rok isporuke.

U oktobru 2007. godine uslijedio je i četvrti Aneks ugovora, kojim je izmijenjen paritet kod uvoza opreme, da bi 3. aprila 2008. godine “Farma Trejd” sa “Intesa So dajsi Trejd Fajnens Limitid” iz Londona zaključila Ugovor o asignaciji prava i potraživanja za navedeni kredit.

Prema nezvaničnim informacijama, iza firme “Farma Trejd” s Maršalskih Ostrva bio je Radoslav Sekulović Lale. Upravo je on bio osoba sa kojom je bivši ministar zdravlja RS Ranko Škrbić dogovorio cijeli posao, naravno uz odobrenje Milorada Dodika. 

Sekulović, koji je bio direktor “Habitfarma”, godinama je obavljao značajne funkcije u Srbiji, a bio je uhapšen zbog malverzacija prilikom nabavke citostatika. Potom se našao i u istrazi o zloupotrebama kredita dodijeljenih od “Agrobanke”. Zbog lošeg zdravstvenog stanja pušten je iz zatvora, a preminuo je 30. maja 2014. godine u 76. godini života.

Ranko Škrbić je u punoj snazi. Nakon što je sahranio zdravstvo u Republici Srpskoj i, sklapajući mnoge štetne ugovore, iz tog resora izvukao milione maraka na lične račune, nagrađen je mjestom ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji i uživa u pogodnostima koje imaju diplomate.