петак, 13. март 2015.

Boska: Đurić godinama pokušava promijeniti Ugovor; Vlada RS ćuti o nepoštovanju odredbi

piše: Slobodan Vasković


Dragan Đurić, predstavnik Konzorcijuma koji je kupio RK „Boska“ u nekoliko navrata je pisao Vladi RS, zahtijevajući da se Aneksom (2)
na Ugovor o privatizaciji izmijene pojedine odredbe Ugovora na štetu RS.

Đurić se Vladi RS obratio pismom 17.12.2013. godine, predlažući aneksiranje Ugovora.

Iz njegovog pisma (vidi dokumenmte na kraju teksta) jasno je da Kunzorcijum nije ispunio svoje ugovorne obaveze.

To Đurić i ne krije, ali sve pokušava podvesti pod “jezičke nedoumice”.

Đurić u pismu navodi da još od oktobra 2011. godine “traju pregovori oko izmjene Ugovora”.

Iz njegovog pisma jasno je da Kupac nije investirao tri miliona evra u “Bosku”, niti je zadržao pretežnu djelatnost. Takođe nije ispunio ni obaveze prema radnicima, niti je izmirio obaveze prema Poreskoj upravi RS i fondovima, koje iznose 5 miliona KM.

Iz teksta prijedloga Aneksa 2 Ugovora i njegovog uporednog sagledavanja u odnosu na osnovni ugovor, nesporno je da ključne obaveze iz osnovnog ugovora nisu u potpunosti ili djelimično izvršene. Aneks 2 ugovora trebalo je da bude formalno pokriće za takvu situaciju.Ugovor o privatizaciji po svojoj pravnoj prirodi predstavlja tzv. Ugovor po pristupu, u kojem uslove prodaje diktira Prodavac (država). Predloženim aneksom ugovora Konzorcijum (Kupac) diktira uslove Prodavcu i to u segmentu osnovnih elemenata privatizacionog ugovora, u pogledu njegove obaveza prema povjeriocima, ugovorenoj obavezi investiranja i zadržavanja pretežne djelatnosti, što je u suprotnosti sa pravnom prirodom privatizacionog ugovora.

Nadalje, predloženim Aneksom Konzorcijum namjerava eliminisati raskidne uslove osnovnog teksta ugovora i tako onemogućiti Prodavca u pokretanju pravnih sredstava zaštite iz obligacionog odnosa, odnosno pravno pokriti faktično stanje u djelimičnoj realizaciji obaveza Kupca iz osnovnog ugovora (smanjenje iznosa investiranja, promjena osnovne djelatnosti preduzeća, elimisanje obaveze Kupca u dijelu plaćanja obaveza prema dobavljačima pravnog prethodnika, činjenicu da Kupac nije investirao u objekat kako je to zamišljenjno u ugovoru, već se “Boska” kreditno zadužila).

Međutim, niko od nadležnih premijera i ministara trgovine (u period 2011.-2015.) nije smio da potpiše Aneks 2 Ugovora, koji je apsolutno štetan po interese Republike Srpske.


Pošto nije došlo do potpisivanja Aneksa 2 ugovora, a iz intencije Kupca Konzorcijuma u predloženim aneksima očigledno je da nisu izvršene tri ključne obaveze:
- obaveza plaćanja dobavljačima, Poreskoj upravi i ostalim povjeriocima “Boske” u iznosu do 5 miliona KM,
- obaveza investiranja u objekat od 3 miliona evra. Ova obaveza je izvršena putem kreditnog zaduženja “Boske”, a ne od Kupca Konzorcijuma iz sopstvenih sredstava,
- “Boska” od momenta privatizacije ne obavlja djelatnost trgovine na malo, već samo iznajmljuje poslovne prostore trgovcima.

Sve navedene činjenice nesporno predstavljaju raskidni uslov, jer upućuju da Kupac nije izvršio svoje ugovorne obaveze ( član 12.1. Ugovora).
Međutim, o tome u Vladi RS svi ćute i niko i ne pokušava da pokrene pitanje “Boske”. Štaviše, svjedoci smo da se sada pokušavaju sakriti dokumenti koji se odnose na tu nezakonitu privatizaciju i brojne sporne poslove obavljene u proteklih sedam godina. (nastaviće se)