субота, 17. септембар 2022.

Željka, žena koje nema: Radovan Višković ne želi da pozdravi Željku Cvijanović na skupu Crvene Sekte u Srebrenici