четвртак, 29. септембар 2022.

Dodik priznao da je nakon završenog trogodišnjeg zanata za mesara upisao fakultet: Moji izvori iz Novog Sada tvrde da je Dodik fakultet upisao na osnovu falsifikovane diplome četvorogodišnje srednje škole