петак, 23. септембар 2022.

Crta prevazišao sam sebe: Pogledajte današnje saopštenje Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka