уторак, 13. септембар 2022.

Kako Dodik ponižava Gorana Velaulu, kandidata Crvene Sekte za Parlamentarnu skupštinu BiH