петак, 24. август 2018.

Davor Dragičević podnio u SIPA Krivičnu protiv Lukača, Ilića, Ćuluma, Lubure, Karana, Lepira, Vreće, Rađena .. zbog organizovanog prikrivanja dokaza u slučaju zločina Teškog Ubistva Davida Dragičevića (dokumenti)