среда, 7. новембар 2018.

Zločin sa potpisom Režimskih tajkuna i PravosudnoPolicijske mafije - Ubistvo Ivone Bajo

piše: Slobodan Vasković

Previše je Ubijene djece, zataškanih slučajeva namjernih likvidacija, smrtonosnih gaženja u saobraćajnim nesrećama, prijetećih progona do smrti..., koja, odreda, ostaju nekažnjena.

Organizovano ubistvo Davida Dragičevića, njegov pokušaj Javnog zataškavanja - zločin ravan Ubistvu, pokrenuo je lavinu.

Davor Dragičević već osmi mjesec mirno, sa onim koji ga podržavaju, traži Istinu o Ubicama svog sina. Umjesto Istine i kazne za naručioce, prolazi golgotu, u kojoj se najmonstruoznije vrijeđa on, ali i njegov Ubijeni sin.

Porodica Bajo, čija je kći Ivona ubijena 23.07.2009. godine, pokušala je kroz institucije dođi do pravde, ali su ih takozvane institucije doživjele i tretirale kao neprijatelje; Samo iz jednog razloga - da prikriju Ubistvo Ivone Bajo, koje je porodica, izvan svake razumne sumnje, dokazala.

Cijelu deceniju porodica Bajo trpi najstrašniju torturu, progone i šikaniranja i cijelu deceniju niko iz takozvanih institucija ni ne pokušava pomoći da se slučaj razriješi. 

Jedini način je objaviti sve, što u slučaju Ubijene Ivone Bajo, čini njen ujak Zdenko, koji posjeduje svoj blog na kojem iznosi dokaze o Ubistvu.

Prenosim njegove tekstove i upozoravam da u njemu objavljujem Izuzetno Uznemirujući sadržaj - fotografije sa obdukcije tijela Ubijene Ivone Bajo.

Upravo ta činjenica da porodice Ubijene Djece bivaju prisiljene da objavljuju fotografije sa obdukcije tijela najmilijih, kao što to čini porodica Bajo, kao što to čini porodica Dragičević, najbolje je svjedočanstvo monstruoznosti PolicijskoPravosudne mafije koja ne posustaje u zataškavanju zločina. 

Institucije su u funkciji zaštite Ubica, a direktno usmjerene protiv građana.       

Zločin  sa potpisom Režimskih tajkuna i PravosudnoPolicijske mafije - Ubistvo Ivone Bajo 

piše: Zdenko Bajo


Osmogodišnja djevojčica Ivone Bajo, koja je, kako sam nesporno otkrio u proteklom periodu, Ubijena je 23.07.2009., prilikom krijumčarenja u režiji režimskih tajkuna! 

Posjedujem izjave vozača, date istražnim organima da su dovezli 4 paketa "neke robe" i direktora "Univerzala" u Bijeljini, da je sledeće jutro bio samo jedan paket.

Dokazni materijal o tome je ranije dostavljen i objavljivan, a ovom prilikom ću ukazati na to kako je materijal, koji ukazuje na ubistvo, falsifikovan od navodnih istražnih organa!

Pošto je prvo pokušano sa tvrdnjom da je djevojčica imala epilepsiju, što je majka negirala, smišljen je plan kako je do smrtnih povreda došlo tako što se poslije pada sa bicikla nabola na žicu od korpe.


To što se žica nalazi ispod upravljača i to sa desne strane, dok je smrtonosni udarac (konstatovano od strane obducenta) stigao sa lijeve strane nije bila neka prepraka za njih, jer se pribjegava mnogo većem falsifikatu! Vidljivo je to iz slike koju je snimio MUP na mjestu zločina, da mrlje krvi na asvaltu počinju bar 10 metara prije pada, odnosno mjesta gdje je pronađena djevojčica sa biciklom.


Žutom oznakom "1" obilježeno je mjesto prvog traga krvi, a odgovara lokaciji gdje je došlo do ukrštanja putanje kamiona i bicikla. Narednih nekoliko metara se vidi više krvavih tragova, sve do oznake "2"! Očito je da je ranjeno dijete, pokušalo nastaviti pravolinijski, ali već zagušena krvlju, nemajući snage da podigne bicikl na trotoar, skreće lijevo, nadajući se da će stići kući, nesvjesna toga da umire...

Vidljivo je nekoliko tragova krvi poslije tog skretanja, do oznake "3", gdje se djevojčica ostavši bez daha i snage, nemoćno se spustila na asfalt! Velika mrlja između te oznake i sledeće "4" je mjesto gdje je ležala, a bicikl je naknadno premješten na trotoar, što se i vidi na ovoj fotografiji!

Da se bicikl kretao dok je djevojčica hodala i krvarila prije samog pada pokazuje i fotografija na kojoj je prikazana zadnja strana bicikla, a ja sam ovde fokusirao gumu, gdje se vide kapi krvi.Materijalni dokaz, slika sa mjesta zločina na kojoj se jasno vide krvavi tragovi prije pada, je falsifikovan i pokušalo se predstaviti da je povreda nastala poslije pada. 

Kada sam postavio nezgodno pitanje: kako je moguće da je krvarila prije pada, (što nam je ispričao i svjedok portir da je to lično vidio), u glavama sabotera zvoni za uzbunu, te postepeno izbjegavaju susrete i razgovore sa mnom da bi, najzad, došlo i do zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OJT Bijeljina! 

Paralelno sa tim se nastavilo dodatno sabotiranje istrage, jer ne prihvatajući mišljenje obducenta da povrede nije nanijela žica, nego predmet dimenzija 25*1 milimetar, traže se druga vještačenja, a da bi se postigao željeni cilj, prikrivaju se sve unutrašnje povrede. 

No prije nego što se došlo do dokaza o tome donosi se odluka o nesprovođenju istrage i po njihovom mišljenju slučaj zatvara za sva vremena.

S obzirom da sam krajem januara u prostorijama Osnovnog suda prvi put vidio i forografisao predmete koje je ubijena djevojčica imala uz sebe, primjetio sam da je kaiš torbe presječen dvostruko, dio nedostaje, a većina ostatka je izmjenjene boje, tretiran jakim hemijskim sredstvom, očito da se uklone tragovi ubistva.Iako sam na te činjenice ukazao odmah po prekidu istražnih radnji, (februar 2010) niko nikada nije dao objašnjenje za to, nego se, naprotiv, blokada pristupa tužilaštvu i dokumentaciji povećava, što za posljedicu ima čak i hapšenja majke i mene, prilikom pokušaja da dostavimo dokaze!

No, uprkos tim preprekama, nastavljam sa istragom, te u razgovoru sa vještakom trasologom saznajem da su falsifikovani i rezultati obdukcije, odnosno ne samo da nema podatke o stanju torbe, nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi.

Radi sigurnosti, sam snimao taj razgovor, kao i sve ostale, uključujući i inspektore i tužioce.Iako postoji desetine fotografija bicikla i korpe, smišljeno se prikriva pomenuta torba i pravi svega 1 fotografija, na kojoj "istražitelji" opisuju tragovi krvi, dok presjecanje kaiša i promjenu u boji, "nisu primjetili" pa na njih ja ukazujem komentarom i strelicama na samoj slici.


Naravno da bi plan uspio, bilo je potrebno u istaći korpu i žicu, dok je torba izuzeta iz bilo kakvih istražnih radnji, bez objašnjenja i naravno ni pomena o tome niti porodici ni medijima, a ni vještacima…

No sve ovo je sitnica u odnosu na prikrivanje fotografija sa obdukcije! 

Poslije dvije i po godine brutalnog pravnog nasilja, otimanja garantovanih prava, diskriminacije i hapšenja, uspio sam konačno da dobijem snimke, koji su upozoravam šokantni i to ne samo zbog njih samih, već zato što postaje kristalno jasno o kakvom se monstruoznom zločinu radi! 

Stoga prije svega skrećem pažnju na fotografiju, gdje se mjere dimenzije žice na korpi.Lenjirom je mjerena dužina žice i može se na osnovu podioka procjeniti njena širina, no da bi sve bilo uočljivije iskoristio sam dio tog lenjira i softwerski ga zarotirao pod uglom od 90 stapeni, (1) da bi dimenzija bila vidljivija. Takođe sam upotrijebio 2 slova I crvene boje sa istom zadatom veličinom fonta (2). Na osnovu tih parametara potpuno je jasno da širina žice iznosi 3 milimetra, a vidljivo je i to da je vrh tup poput nezaoštrene strane olovke!

Na oko 15 milimetara od vrha se nalazi komad mnogo tanje žice od mreže na korpi, (3) a na distanci od oko 30 milimetara je metalna pločica u obliku slova L, (4) dimenzija oko 20 milimetara!

To je komad metala koji su okrivili za sve nanesene povrede, a sada slijedi snimka površinske rane, koja je prvobitno okarakterisana kao ogrebotina, prije obdukcije u vrijeme dok se smrt predstavljala kao epileptični napad.

Uznemirujući sadržaj: Fotografija sa obdukcije tijela Ubijene Ivone Bajo
Ovde je na originalnu sliku dodat famozni vrh žice, da bi se stekla predstava o tome da je mogao nanijeti povrede koje se vide na slikama! S obzirom da je vrh tup i praktično nedostupan, nije mnogo vjerovatno da je napravio ovakav rez, no recimo da bi teoretski i bilo moguće da ovako zapara kožu, ali naredna slika to demantuje.

Uznemirujući zadržaj: Fotografija sa obdukcije tijela Ubijene Ivone Bajo


Kroz kožu debljine prsta odraslog čovjeka, napravljen je kanal dužine oko 20 milimetara, dok je žica svega 3 milimetra, što obducent slikovito prikazuje, koristeći se predmetom oblika lenjira!

Sledeća slika pokazuje probodenu kost, na kojoj je vidljivo da je kanal toliko uzak da jedva može skalpel da prođe kroz njega! Kako je izmjereno da se radi o širini uboda od 1 milimetar, očito je da prenesena slika žice nije u odgovarajućoj razmjeri, jer znamo da iznosi 3 milimetra! Nema nikakve sumnje da žica od 3 milimetra ne može da prođe kroz otvor od 1 milimetar, što znači da ga nije mogla ni napraviti, a posebno ne ovakvog oblika, nego eventualno okruglog!

Uznemirujući sadržaj: Fotografija sa obdukcije tijela Ubijene Ivone Bajo
Druga važna činjenica je to da je kost probodena, a nije polomljena niti smrskana, što znači da se predmet kretao izuzetno velikom brzinom, što je nemoguće prilikom pada tijela, tim prije što je vrh žice elastičan i pokretan a ne krut.
I možda najslikovitiji prikaz falsifikovanja obdukcije je slika na kojoj se vidi kako obducent kroz probodenu kost provlači skalpel cijelom dužinom.

Uznemirujući sadržaj: Fotografija sa obdukcije tijela Ubijene Ivone Bajo
Kroz kost deblji od palca, napravljen je kanal, kao i kroz kožu, a kako se ukupno radi o najmanje dva palca, čak i ako zanemarimo nesrazmjere oko dimenzija od 3 i 20 milimetara, postaje jasno da bi vrh žice izašao kroz kost morao je pod kožu ući, ne samo onaj komadić žice označen brojem 3, nego i L pločica označena brojem 4!

Ovdje ne može a da se ne nametne pitanje:
Zašto naši vrli istražitelji, ako su već smatrali da je uzrok svih ovih povreda žica, nisu pokušali uz angažovanje hirurga istu provući kroz ovaj otvor u kosti? Da li im to nije palo na pamet ili jeste, ali su znali da bi na taj način plan propao, te su odlučili angažovati vještaka iz Beograda, sakrivši od njega sve ove unutrašnje povrede???

I poslednja evidentirana unutrašnja povreda je na plućima! Vidljiva je ulazna rana, koja je takođe oblika kanala, kakvu je mogao napraviti predmet poput lenjira ili trake. Nepoznato je ostalo koja je dubina uboda u plućima, ali je apsolutno nemoguće da okrugla žica prečnika 3 milimetra, pravi kanal od oko 20*1 milimetar dubine bar 7 centimetara.

Uznemirujući sadržaj: Fotografije sa obdukcije tijela Ubijene Ivone Bajo

Sve ove slike su materijalni dokaz monstruoznog zločina i to ne samog ubistva nego smišljenog prikrivanja od strane države, koja sve to čini da zaštiti krijumčarenje pripadnika mafije u svojim redovima!
Nesporno je da je kamion koji je dovezao robu, pobjegao prije dolaska policije i da ga niko nije evidentirao, iako su znali za njega, te se sve otkrilo samo zahvaljujući nama. 
Kvar koji je imao na rezervoaru može dati odgovor na to kako je došlo do tragedije. Naredna slika pokazuje kako su po njihovim riječima vezali trake i učvrstili španerom.Kuke koje se pominju, a koje su učvršćene za neke metalne dijelove kamiona, su detaljnije i iz veće blizine prikazane na narednoj slici, gdje je vidljivo da postoji 5 metalnih djelova.Ako je sve prethodno bilo nesporno i uz neoborive dokaze, naredni redovi su, iako vrlo vjerovatni, ipak samo hipoteza.
Jedna od tih kuka je bila pod većim opterećenjem i prilikom skretanja je istrgla neki metalni tanki dio iz kamiona, koji je, brzinom kao da je ispaljen iz puške, presjekao kaiš torbe i ubio djevojčicu.
Slike kamiona, koje imam su crno bijele i na njima se ne može vidjeti ništa što bi moglo odgovarati ovoj teoriji, ali sam fotografisao više sličnih vozila, gdje se jasno vidi rezervoar sa nosačem.Na slici su opisani tekstom crvene boje svi djelovi, a od njih je jedino tanki limeni dio mogao nanijeti sve povrede koje su prikazane na snimcima obdukcije, s tim da je ovde veći kamion, što znači da su svi djelovi originalnog, manjih dimenzija. Moguće je da postoji i neki drugi limeni dio za šta je zakačeno uže, no to naravno nikoga nije zanimalo da istražuje prilikom fotografisanja!

Ako se tako zaista desilo, rezervoar je mogao biti zadržan ostalim kukama ili pasti zadnjim dijelom na asfalt! Na jednoj od slika koje su načinjene od istražitelja vidljiv je dvostruki trag na asfaltu, koji sam opisao crvenom elipsom.Da li je to mogao biti trag od kamiona, odnosno šarafa koji se vide ispod rezervoara i da li je ovaj trag uopšte na relevantnom mjestu, ne može sa baš sa sigurnošću reći, (čak mislim da je ovo neka druga pozicija) te sam zato fotografisao ulaz u "Univerzal" na mjestu gdje počinju tragovi krvi i zanimljivo tamo se nalazi jasno vidljiv dvostruki trag i danas.Raspon između dva paralelna traga sam lično izmjerio, i iznosi nešto manje od 40 centimetara!Ponavljam da za ovaj dio nemam sigurne dokaze da se baš tako odigralo, nego samo na osnovu činjenice da je rezervoar bio vezan i snimka na kome se vide tragovi, te nespornih fotografija sa obdukcije, realna je mogućnost da je sve uzrokovano pucanjem i otkidanjem nekog metalnog dijela, koje ubija dijete, a rezervoar pada na asfalt i ostavlja usjeke!
Ovaj slučaj ubistva i prikrivanja, kako njega tako i krijumčarenja, je praktično riješen, a da postoji tužilac, koji želi da radi svoj posao, za 48 sati bih imao odgovore na sva pitanja! 

U ovom trenutko je jedino važno da ovi podaci i materijalni dokazi, fotografije budu objavljene na internetu i dostupne javnosti!

S obzirom da su mediji pod punom kontrolom i pritiskom mafijaškog režima i tajkuna kriminalaca, nije vjerovatno da će se bilo ko usuditi objaviti išta od ovoga dok EU i Interpol ne odluče da iskoriste materijal o kriminalu kako u ovom tako i drugim slučajevima koji im je dostavljen, te nalože hapšenja i istrage odgovornih, prije svega iz vlade i političkog vrha, a naravno i onih koji su odgovorni za krivična djela i njihovo prikrivanje. (nastaviće se)