недеља, 25. новембар 2018.

Čak i Nobilo, u svom odbranaškom dokumentu sa oznakom “povjerljivo”, demantuje Bajićev politički manipulativni pamflet, pod nazivom “Naredba o nesprovođenju istrage”
piše: Slobodan Vasković

-Bajiću, prije nego nastavim da forenzički obrađujem/razaram tvoj politički manipulativni pamflet, pod imenom “Naredba o nesprovođenju istrage protiv Darka Ilića, Dubravka Kremenovića i drugih pripadnika MUP RS”, jedna vrlo značajna tema.

-Bajiću, još 30.03., odnosno 02.04. ove godine, Okružno tužilaštvo Banjaluka imalo je izjavu Slađane Marić.

“Svjedok je navela da je čula bijesan, histeričan glas, koji je galamio na nekoga, a  taj  koji je galamio bio je bijesan, ljut, a izgovarao je neke psovke i prijeteće riječi. Pored tog bijesnog ljutitog glasa čuo se glas još dva ili tri muškarca, koji su takođe učestvovali u tom razgovoru. Kako je svjedok navela, taj ljutiti glas i taj žamor dvojice ili trojice odmah muškaraca odmah zatim pratila su dva snažna treska, zvuka, koji su svjedoku najviše ličili na zvuk dasaka koje su bačene sa neke visine na tvrdu podlogu, a čula je dva takva zvuka, treska, koji su došli u vrlo kratkom intervalu, jedan iza drugog, da bi odmah nakon tih zvukova čula i zvuk kršnja granja, a zatim je čula da je nešto teško pljusnulo u vodu. 


Svjedok je navela da je taj zvuk za nju bio užasan, toliko strašan, da je odmah pomislila da je u tom trenutku neko poginuo. Svjedok je izjavila da ju je taj događaj uplašio i uznemirio do te mjere da je te nedjelje zaboravila da treba postiti. Svjedoci Cvijetić Ljilja (kćerka svjedoka Slađane Marić), te svjedoci Čavka Esad i Šikuljak Vladan navode da im je svjedok Slađana Marić, prije davanja izjave, ispričala za predmetni događaj”, navedeno je u Naredbi o sprovođenju istrage o Ubistvu Davida Dragičevića, koju je 28.06. potpisao Dalibor Vrećo.

-Ako je sve tačno što je Marićeva tada izjavila, zbog čega Tužilaštvo nije odmah donijelo Naredbu, već se čekalo tri mjeseca da se to učini?!

-U Vrećinoj Naredbi od 28.06., kao i kasnijoj “istrazi”, okosnica je upravo izjava Marićeve!


-Šta su tvoji “svjedoci” Želimir Lepir i Dalibor Vrećo čekali tri mjeseca, možeš li to da objasniš? Naravno da možeš, jer, nema dileme, da je izjava Marićeve bila samo za potrebe “rezervne varijante”, ukoliko se ne uspije Organizovano Ubistvo Davida Dragičevića proglasiti zadesom ili samoubistvom.


-Bajiću, da li je Rezervna varijanta, koja je otpočela sto dana nakon izjave Marićeve, podrazumijevala i uništenje što više dokaza, kako bi se spriječilo da istraga o Ubistvu Davida ide u više pravaca, posebno prema pojedincima iz MUP RS, poput Darka Ilića, Dubravka Kremenovića…?
Naravno da je upravo to podrazumijevala!  

-Bajiću, Rezervna varijanta je još uvijek na djelu, a njene detalje sam poodavno objavio na blogu! 

-Bajiću, ako ti znaš neke druge razloge, javno ih obznani!
(Uzgred, da te podsjetim, mnogo prije nego je Vrećo donio Naredbu 28.06., ja sam tačno objavio sažetak izjave njegove svjedokinje, kao i ciljeve onih koji stoje iza Naručenog Ubistva Davida Dragičevića). 

-Bajiću, u dodatku ovom tekstu, kao bonus, imaš “Lepirove laži o svjedoku Slađani Marić”, koje sam vrlo precizno citirao iz medija u kojima je Lepir, tvoj svjedok, iznosio neistine.

-Bajiću, zašto ga ništa nisi pitao o tim neistinama? 

-Bajiću, sada krećemo sa razaranjem tvog pamfleta.

-Navodiš da si “uvidom u spis” utvrdio kako navodi sa mog bloga da je ukradena izjava mrtvozornika dr Saše Miljkovića “nisu osnovani”, te da si “utvrdio postojanje dva Zapisnika”.


-Bajiću, moji navodi su osnovani, a potvrđeni su i “povjerljivim dokumentom” Ante Nobila, bivšeg advokata Davora Dragičevića, koji je taj svoj odbranaški dokument predao prvo Tužilaštvu, pa tek onda svom klijentu, što dovoljno govori o Nobilu. Ali njegovo ponašanje za ovaj dio tvojih tvrdnji je tek sekundarno.

Primarno je šta Nobilo navodi u svom “povjerljivom dokumentu”: U njemu se, bez ikakvih ograda tvrdi, da je “prvi Izvještaj mrtvozornika izgubljen”! Ja sam to “izgubljen” okarakterisao kao ukraden, jer nije realno da se “izgubi” Izvještaj mrtvozornika; Realno je da bude ukraden, pa uništen, kao što se to desilo i sa donjim vešom Ubijenog Davida Dragičevića. 

-Bajiću, nakon tog “izgubljenog” Izvještaja, mrtvozornik je morao pisati novi. I to sam ja objavio, što navodi i Nobilo, a ti pokušavaš manipulisati i iznosiš neistine.

Ako si imao “uvid u spis”, kako tvrdiš, onda si morao pročitati i Nobilov “povjerljivi dokument” i uočiti da je informaciju o “izgubljenom” izvještaju mogao dobiti samo u Tužilaštvu, od Lepira i/ili Vreće - “uvidom u spis”!  

-Bajiću, jasno ti je da sam u posjedu Nobilovog dokumenta, ali ga ne objavljujem, jer ima oznaku “povjerljivo”!


-Bajiću, veoma je značajno sve ovo oko izvještaja mrtvozornika koji je “izgubljen”, jer se može zaključiti da originalna verzija tog dokumenta nije odgovarala Tebi i Tebi sličnim, pa je nestala; Da bi se nakon nje pojavila nova, koja odgovara! Pitanje je pod kojim uslovima i kako se pojavila nova, ali i dalje ostaje činjenica da ti nisi našao odgovor niti istražio kako je “izgubljen” originalni Izvještaj mrtvozornika, a da sam ja napisao istinu!

-Bajiću, još ponešto iz Nobilovog izvještaja, koji nosi oznaku povjerljivo.

-Već sam objavio da Nobilo, kao i ti (obojica ste imali/imate isti zadatak),  u dokumentu brani vrh PravosudnoPolicijske Zločinačke Organizacije, ali ih istovremeno i optužuje.

“Očito u Republici Srpskoj postoji veliko nepovjerenje prema državnim organima, uključujući policiju i tužilaštvo”, navodi Nobilo. 

Kontekst u kojem je ispisana ova rečenica ne odnosi se samo na Ubistvo Davida Dragičevića, već ima opšti karakter.

Nakon što “u rukavicama” konstatuje nepovjerenje prema “državnim organima, uključujući policiju i tužilaštvo”, Nobilo onda brani iste te institucije, ali u detalju - samo u vezi sa Ubistvom Davida Dragičevića, da bi poslije toga konstatovao da je “istraga počela loše, traljavo i neprofesionalno, bilo je i zloupotreba”.

-Bajiću, da li si primijetio Nobilovu konstataciju da je “istraga počela loše, traljavo i neprofesionalno, bilo je i zloupotreba”, kojom on indirektno, optužuje Vrh MUP-a RS?! A šta si ti uradio po tom pitanju - abolirao “na neviđeno” sve pripadnike MUP RS.

Nobilo je indirektno optužio Vrh MUP RS, navodeći i mjere koje treba preduzeti u daljem toku istrage.

“Filip Ćulum - detaljno saslušanje na sve relevantne okolnosti, a naročito na okolnosti njegovog navodnog alibija za kritično vrijeme”, naveo je Nobilo.“Navodni alibi za kritično vrijeme” je Nobilov direktan udar na one u čijoj je funkciji bio - dio Vrha MUP RS; Primarno na Darka Ilića, koji je brojnim bliskim vezama sa porodicom Filipa Ćuluma, ali i na Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova, koji je javno tvrdio da Ćulum ima alibi za 17./18.03. 

MUP RS je objavio da Filip Ćulum ima alibi za noć 18.03.; Sam Filip Ćulum je demantovao bilo kakvu vezu sa ubistvom. 

I Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, gostujući na ATV-u, saopštio je da “Filip Ćulum ima alibi za tu noć (18.03., op.aut.)”.

-Bajiću, nisam u tvojoj Naredbi primijetio da si istraživao navodni alibi Filipa Ćuluma, koji je direkna veza prema Iliću. 

-Bajiću, idemo dalje.
U svom pamfletu, baviš se obdukcionim nalazima, o kojima sam detaljno pisao u niz navrata; Svaki put sam konsultovao stručnjake iz te oblasti i vjerno prenio šta su oni rekli. 

Da se ne bih ponavljao - sve je na blogu, a ti bi, konačno, morao da spoznaš sledeće činjenice:
-(Re)obdukcioni nalaz dr Ivice Milosavljevića nije zakonit, jer ne postoji tužilačka Naredba za njega. Kao takav on je potpuno nevalidan. I neupotrebljiv! -Sad da te malo podučim: Eksperti sudske medicine, sa kojima sam razgovarao i na koje sam se pozivao,  odgovorno su mi ustvrdili da “Milosavljević nije smio prije reobdukcije (i da je bila sa tužilačkim nalogom, a nije) nikako pročitati Karanov nalaz”, a on ne samo da ga je pročitao, već je prepisao cijele dijelove.

-Milosavljević, što je treća ključna činjenica, nije mogao utvrditi na koji način je David izgubio život, posebno ne da se to desilo utopljenjem, jer su tokom obdukcije svi dijelovi tijela izrezani, a potom i oprani.

-Zagrebački nalaz rađen je na osnovu zakonite obdukcije, koju je (potpuno neprofesionalno) uradio Željko Karan, nakon tužilačke Naredbe i na osnovu nezakonite (re)obdukcije (urađene, takođe, potpuno neprofesionalno), pa je sam po sebi upitan kao dokazni materijal, jer je izveden i na osnovu nezakonitog nalaza. 

-Bajiću, shodno navedenom, cijela tvoja priča po tom pitanju pada u vodu. I ne samo tvoja, već i OJT Banjaluka, jer će teško, čak i u strogo politički kontrolisanom pravosuđu, naći sudiju koji će im prihvatiti te dokaze. Svjestan si ti toga odlično, kao i činjenice da će, ukoliko im to pođe za rukom na nižim sudskim instancama, više instance oboriti te “dokaze”.-Bajiću, to što tebi ništa ne predstavlja da li je nešto zakonito ili nezakonito i jeste najveći problem pravosudnog sistema!

-Što se tiče mojih navoda o tome da je David ugušen/zadavljen, oni su bazirani na tvrdnjama stručnjaka iz te oblasti i vrlo precizno pojašnjeni; O tome svjedoče brojni krvni podlivi u ustima (iznad gornjih i ispod donjih zuba), koji su mogli nastati pritiskom šake preko krpe, marame…

-Drugi dokaz je nestanak donjeg veša, dokaznog materijala, koji je mogao potvrditi (ili demantovati) da je David ugušen/zadavljen!

-Bajiću, da te podsjetim, da sam ja otkrio nestanak donjeg veša. 
Zašto tada nisi preduzeo nikakve istražne radnje?!

-Bajiću, da li zaista misliš da je SLUČAJNO nestao/bačen baš donji veš i da su svi baš toliko naivni da povjeruju u tu SLUČAJNOST!-Bajiću, ako ti, kao visoki pravosudni funkcioner, u zvaničnim dokumentima, možeš da analiziraš po principu - možda “moglo/nije moglo” - onda je potpuno jasno do koje mjere je pravosuđe potonulo u blato. 

Štaviše, tvoje možda “moglo/nije moglo” nema nikakvu pravnu snagu, valjda si toga svjestan, pa o vremenu ubistva Davida Dragičevića, kao ni njegovom načinu, nemam nikavu potrebu da raspravljam sa tobom i tebi sličnim. 

-Bajiću, nastaviće se…

Dodatak: Bonus za BajićaVažno je sada podsjetiti i na laži Želimira Lepira, Glavnog okružnog tužioca povodom “Svjedokinje koja je zaboravila od straha da posti”.

Lepir je, u emisji ATV-a (05.07.), otvoreno slagao javnost o tome kada je saznao za “svjedoka” koji je, kako tvrdi, u ulici Velibora Janjetovića Janje čuo (ne i vidio) “svađu tri do četiri lica”.  

Lepirove laži o “svjedoku" (05.07.)
Novinar: Možda vremenski samo, obzirom da se sada prvi put čulo za tog svjedoka, kada je on praktično utvrđen, kad ste vi dobili saznanja ta…? 

Lepir: Mi smo pojedinačnim istražnim radnjama u saradnji sa ovlaštenim službenim licima u toku istrage otkrili to. To znači ("svjedok", op.aut.) nije bilo otkriveno u materijalima koji su bili dostavljeni na odluku tužilaštvu

Novinar: Dakle taj svjedok je utvrđen nedavno, jel' tako?
Lepir: Tako je! (Specijal ATV-a - 08 minut)

Novinaru se može desiti da ne zna, da se nije pripremio, da nije pročitao Naredbu o sprovođenju istrage, koju je, 28.06., potpisao Dalibor Vrećo, alijas prljavi bolesni bot “Milica Vukmir”, ali je zaista šokantno da Lepir otvoreno laže da je “svjedok utvrđen nedavno”!

“Svjedoka” Marić Slađanu, kako je precizno navedeno u Vrećinoj Naredbi o sprovođenju istrage, Tužilaštvo je saslušalo 30.03.2018. godine.

Lepirove laži “Večernjim novostima”
Važno je podsjetiti i na Lepirov intervju “Večernjim novostima”, dat samo dan nakon gostovanja u “Specijalu” ATV-a.

V.N.: Ali tužilaštvo u posljednjih 15 godina nije bilo na konferencijama MUP-a?
Lepir: Tačno, ali nismo znali da će biti ta konferencija, i u tome je problem.

V.N.: Sve što je tada rečeno napisano je i u vašoj Naredbi. Razlika je u svjedoku kojeg ste saslušali 30. marta i 2. aprila, što znači da policija na konferenciji nije raspolagala tom izjavom.
Lepir: Tako je. Mi smo to otkrili.

V.N.: Kako mislite vi, zar nije policija?
Lepir: Mi smo saslušali svjedoka.

V.N.: Ali kako je svjedok došao do vas?
Lepir: Preko policije. Nekome iz policije je javljeno da se svjedok toga sjetio, to je rečeno nama i onda smo ga saslušali.

V.N.: Zašto Naredbu niste donijeli 2. aprila?
Lepir: Zato što smo čekali nalaz iz Zagreba, ali smo za to vrijeme intenzivno radili.

Lepir Laže Otvoreno - Nije Tužilaštvo “otkrilo” svjedokinju, već Vladan Šikuljak, koji je u vrijeme dok se tragalo za Davidom bio na čelu Jedinice za intervencije PU Banjaluka, a potom prekomandovan na poziciju komandira PS Lazarevo!!!
Esad Čavka je policajac iz te PS!